Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Kemija
Kemija/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 63659
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 45374
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
13476
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
17465
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 67653
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 25273
2 Povijest jezika vježba
Kristina 5408
3 Tvorba riječi
marija 6086
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 4514
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 8727
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 10945
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 5392
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 13021
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 3848
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 6872
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 39520
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 27976
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 28842
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 26335
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
21722
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
6147
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 13411
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 23798
19 Stupnjevanje pridjeva
15154
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 7775
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
39820
22 Futur I
8299
23 Glagoli, vježba - 6. razred
60961
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
78027
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
32432
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
19342
27 Pravopisna provjera znanja
15426
28 Leksikologija - vježba
9876
29 Uvod u morfologiju - vježba
20336
30 Vježba za futur I. i futur II.
25384
31 Futur I. - test
12274
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
28098
33 Vježba - zamjenice
Petra 28984
34 Glagolski oblici - vježba
41850
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 20070
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 12282
37 Priprema za test znanja za 7. razred
103112
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 18152
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 16154
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 12779
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 9119
42 Priložne oznake - vježba
20034
43 vježba za futur I.
11703
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 13571
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 25223
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
32553
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
34038
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
22490
49 Vježba: č i ć
Petra 21230
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 18379
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 16662
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 45554
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 18007
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 17557
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 21878
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 15466
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
19626
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
25125
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
27066
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
10631
61 Pridjevi, zamjenice
25510
62 Pravopis, vježba: ije/je
94657
63 Književnost - 8. razred
21853
64 Atributi i apozicije
13909
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 33331
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 22739
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 92603
68 Objekt i služba riječi
Isabela 21342
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 21127
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 16047
71 7. razred, glasovi
11873
72 Zamjenice, vježba
109221
73 Zamjenice i infinitiv
12130
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 32177
75 Provjera književnosti, 4. razred
12285
76 Gospoda Glembajevi, lektira
20550
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 71929
78 Završni ispit
Isabela 34766
79 Zadatci za vježbu
Isabela 51193
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 17814
81 Glagoli
Isabela 23942
82 Stilska sredstva
Isabela 18058
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 13897
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 80423
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 71931
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 34881
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 12962
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 91497
89 Promjena imenica
Isabela 11300
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 31597
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 32772
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 27908
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 15836
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 42485
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 46580
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 55168
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 16805
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 64
2 Književnost - 5.razred
Luka 2936
3 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 56
4 Višestruko složena rečenica
Kristina 2082
5 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 2442
6 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 2255
7 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 1571
8 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 3674
9 Višestruko složena rečenica
sandra 3746
10 hrvatski 8 razred
daniel 8359
11 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 1873
12 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 2374
13 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 5356
14 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 21965
15 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 1926
16 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 3886
17 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 19035
18 Stilske figure
Kristina 6869
19 Predikatna zavisno složena rečenica
13483
20 Croatian for Foreigners - Kondicional
5426
21 Vrste zamjenica
48526
22 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
7235
23 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
22006
24 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
16541
25 Prikaz - izražavanje
5368
26 Pismo - izražavanje
6484
27 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
7812
28 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
40878
29 Životopis - jezično izržavanje
3365
30 Imperfekt
22900
31 Aorist
29548
32 Croatian for foreigners - Dativ
3733
33 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 9678
34 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
5380
35 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 14013
36 Barok, književno razdoblje
31388
37 GLASOVI
5375
38 Vokalizacija
Irena 6756
39 Pismo - 8. razred
11618
40 Stupnjevanje pridjeva
35347
41 Navezak
Irena 8873
42 Složena rečenica i kako ona nastaje?
20700
43 Upravni i neupravni govor-7. razred
93663
44 Glagolska vremena
40336
45 Pluralia tantum- hrvatski za strance
12716
46 Veznici - 2. razred gimnazije
16724
47 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
21591
48 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
8034
49 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
11558
50 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
7409
51 Referat
6683
52 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
19830
53 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
8214
54 Esej na državnoj maturi
5706
55 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
10396
56 SASTAVAK
8709
57 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
48717
58 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10521
59 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 8404
60 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 204590
61 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 9132
62 Ije-je
10198
63 Priložne oznake
22658
64 pisanje futura I.
9526
65 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14350
66 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 93699
67 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11483
68 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
20226
69 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 7469
70 Pojam književnosti
15476
71 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13609
72 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
9005
73 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
23661
74 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
52975
75 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 39923
76 HIMNA
6304
77 Slijedeći sljedećeg
7791
78 Lingvistika
10558
79 O prijedlozima "zbog" i "radi"
8837
80 Čestice
15684
81 Vezna sredstva
6565
82 Brojevi
15620
83 Epika - opća obilježja
30678
84 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
21104
85 Lirika - opća obilježja
44788
86 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
9786
87 Roman i njegov povijesni razvoj
13306
88 Nepromjenjive vrste riječi
62734
89 Gulliverova putovanja
6459
90 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 16318
91 Himnos, A. B.Šimić
13095
92 Hanibal Lucić
7117
93 Prijedlozi i prilozi
Isabela 69335
94 Hrvatska književnost moderne
Administrator 4888
95 Avangarda
Administrator 5395
96 Barok
Administrator 4723
97 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 8549
98 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 6848
99 Moderna
Administrator 4122
100 Modernizam
Administrator 5366
101 Realizam
Administrator 4953
102 Romantizam
Administrator 4495
103 Sporazumjevanje
Administrator 4873
104 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 24607
105 Vrste riječi i rečenica
Administrator 23818
106 Leksikologija
Administrator 6236
107 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 28411
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 9710
109 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 149057
110 Onomastika
11944
111 Vrste riječi
Ivan 32606
112 Glagoli
Isabela 259179
113 Stilske figure
Isabela 64312

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Osijek
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Ostalo
Ostalo/Varaždin
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 570 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika