Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 65806
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 49766
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
15108
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
18935
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 75478
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 28528
2 Povijest jezika vježba
Kristina 7058
3 Tvorba riječi
marija 7580
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 5835
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 10571
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 13757
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 6726
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 15543
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 5045
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 8173
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 44651
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 31520
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 34479
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 31504
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
23944
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
7232
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 15027
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 27915
19 Stupnjevanje pridjeva
18297
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 8961
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
46713
22 Futur I
9494
23 Glagoli, vježba - 6. razred
76153
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
93209
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
36657
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
21398
27 Pravopisna provjera znanja
17694
28 Leksikologija - vježba
11263
29 Uvod u morfologiju - vježba
24118
30 Vježba za futur I. i futur II.
29614
31 Futur I. - test
14486
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
33646
33 Vježba - zamjenice
Petra 31111
34 Glagolski oblici - vježba
52451
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 23249
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 13499
37 Priprema za test znanja za 7. razred
116847
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 19859
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 17796
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 14299
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 10402
42 Priložne oznake - vježba
22550
43 vježba za futur I.
14845
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 14994
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 28990
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
37223
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
40626
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
24745
49 Vježba: č i ć
Petra 22676
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 19917
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 18127
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 54429
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 19414
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 20632
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 23684
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 17051
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
21468
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
27867
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
29021
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
11865
61 Pridjevi, zamjenice
27798
62 Pravopis, vježba: ije/je
104173
63 Književnost - 8. razred
24659
64 Atributi i apozicije
15351
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 36147
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 25567
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 101346
68 Objekt i služba riječi
Isabela 24181
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 22815
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 18317
71 7. razred, glasovi
13396
72 Zamjenice, vježba
122987
73 Zamjenice i infinitiv
13292
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 36748
75 Provjera književnosti, 4. razred
13926
76 Gospoda Glembajevi, lektira
22220
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 79444
78 Završni ispit
Isabela 39999
79 Zadatci za vježbu
Isabela 53583
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 19268
81 Glagoli
Isabela 26228
82 Stilska sredstva
Isabela 19602
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 15467
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 91412
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 79964
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 37720
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 14397
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 105001
89 Promjena imenica
Isabela 12390
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 34297
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 39182
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 30651
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 17401
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 47292
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 58658
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 58700
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 18407
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 1379
2 Književnost - 5.razred
Luka 5127
3 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 815
4 Višestruko složena rečenica
Kristina 3003
5 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 3745
6 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 3653
7 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 3295
8 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 4996
9 Višestruko složena rečenica
sandra 5283
10 hrvatski 8 razred
daniel 9679
11 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 2649
12 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3232
13 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 6674
14 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 31070
15 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 2766
16 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 4738
17 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 21789
18 Stilske figure
Kristina 8289
19 Predikatna zavisno složena rečenica
15424
20 Croatian for Foreigners - Kondicional
6261
21 Vrste zamjenica
59565
22 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
8224
23 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
29327
24 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
18661
25 Prikaz - izražavanje
6309
26 Pismo - izražavanje
7438
27 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
8991
28 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
48034
29 Životopis - jezično izržavanje
4209
30 Imperfekt
28537
31 Aorist
38781
32 Croatian for foreigners - Dativ
5047
33 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 11313
34 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
6352
35 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 15701
36 Barok, književno razdoblje
36222
37 GLASOVI
6345
38 Vokalizacija
Irena 8089
39 Pismo - 8. razred
13001
40 Stupnjevanje pridjeva
43470
41 Navezak
Irena 10706
42 Složena rečenica i kako ona nastaje?
25268
43 Upravni i neupravni govor-7. razred
109922
44 Glagolska vremena
49216
45 Pluralia tantum- hrvatski za strance
14904
46 Veznici - 2. razred gimnazije
17790
47 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
22788
48 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
8955
49 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
13001
50 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
8407
51 Referat
7636
52 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
23083
53 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
9157
54 Esej na državnoj maturi
6622
55 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
12148
56 SASTAVAK
9660
57 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
55424
58 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11733
59 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 9545
60 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 225874
61 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10495
62 Ije-je
12888
63 Priložne oznake
26390
64 pisanje futura I.
10827
65 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15829
66 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 107589
67 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12802
68 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
25411
69 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 8688
70 Pojam književnosti
17933
71 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14993
72 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
10064
73 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
29291
74 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
59026
75 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 44984
76 HIMNA
7435
77 Slijedeći sljedećeg
8665
78 Lingvistika
11371
79 O prijedlozima "zbog" i "radi"
10021
80 Čestice
18809
81 Vezna sredstva
7646
82 Brojevi
17694
83 Epika - opća obilježja
35706
84 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
23248
85 Lirika - opća obilježja
49714
86 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
10982
87 Roman i njegov povijesni razvoj
14715
88 Nepromjenjive vrste riječi
69955
89 Gulliverova putovanja
7468
90 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 18478
91 Himnos, A. B.Šimić
14754
92 Hanibal Lucić
8063
93 Prijedlozi i prilozi
Isabela 80603
94 Hrvatska književnost moderne
Administrator 5734
95 Avangarda
Administrator 6216
96 Barok
Administrator 5588
97 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 9376
98 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 7762
99 Moderna
Administrator 4828
100 Modernizam
Administrator 6141
101 Realizam
Administrator 5726
102 Romantizam
Administrator 5253
103 Sporazumjevanje
Administrator 5672
104 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 26219
105 Vrste riječi i rečenica
Administrator 24873
106 Leksikologija
Administrator 7122
107 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 30222
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 10763
109 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 173051
110 Onomastika
13587
111 Vrste riječi
Ivan 36697
112 Glagoli
Isabela 282455
113 Stilske figure
Isabela 73964

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 396 i Članova: 2 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika