Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Sesvete
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Strani jezici
Strani jezici/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 66739
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 52301
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
15632
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
19632
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 81991
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 30262
2 Povijest jezika vježba
Kristina 7646
3 Tvorba riječi
marija 8190
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 6300
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 11176
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 14568
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 7268
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 16928
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 5478
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 8550
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 47400
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 33254
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 38179
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 34214
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
25169
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
7570
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 15728
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 30140
19 Stupnjevanje pridjeva
19378
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 9647
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
50888
22 Futur I
9872
23 Glagoli, vježba - 6. razred
86795
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
101945
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
37956
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
22245
27 Pravopisna provjera znanja
18607
28 Leksikologija - vježba
11823
29 Uvod u morfologiju - vježba
26121
30 Vježba za futur I. i futur II.
30744
31 Futur I. - test
14957
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
36169
33 Vježba - zamjenice
Petra 32216
34 Glagolski oblici - vježba
56854
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 24911
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 13994
37 Priprema za test znanja za 7. razred
123669
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 20475
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 18782
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 14973
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 10858
42 Priložne oznake - vježba
24169
43 vježba za futur I.
15373
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 15665
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 31172
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
40898
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
43480
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
25538
49 Vježba: č i ć
Petra 23308
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 20706
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 18639
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 61290
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 20027
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 22321
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 24486
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 17697
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
22414
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
29268
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
29954
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
12567
61 Pridjevi, zamjenice
29537
62 Pravopis, vježba: ije/je
108921
63 Književnost - 8. razred
26052
64 Atributi i apozicije
16098
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 37240
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 27486
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 108061
68 Objekt i služba riječi
Isabela 26005
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 23320
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 19995
71 7. razred, glasovi
14264
72 Zamjenice, vježba
136188
73 Zamjenice i infinitiv
13825
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 38295
75 Provjera književnosti, 4. razred
14713
76 Gospoda Glembajevi, lektira
23160
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 81672
78 Završni ispit
Isabela 41212
79 Zadatci za vježbu
Isabela 55073
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 19829
81 Glagoli
Isabela 27467
82 Stilska sredstva
Isabela 20273
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 16037
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 98042
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 83963
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 38957
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 14979
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 111914
89 Promjena imenica
Isabela 12847
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 35939
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 42874
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 31874
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 18295
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 49968
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 64223
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 59918
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 19189
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 1789
2 Književnost - 5.razred
Luka 6311
3 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 1067
4 Višestruko složena rečenica
Kristina 3357
5 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 4153
6 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 4424
7 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 4178
8 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 5897
9 Višestruko složena rečenica
sandra 6307
10 hrvatski 8 razred
daniel 10169
11 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 2842
12 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3582
13 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 7175
14 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 35542
15 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 3042
16 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 4989
17 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 23097
18 Stilske figure
Kristina 9551
19 Predikatna zavisno složena rečenica
15976
20 Croatian for Foreigners - Kondicional
6500
21 Vrste zamjenica
64516
22 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
8605
23 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
32494
24 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
19794
25 Prikaz - izražavanje
6710
26 Pismo - izražavanje
7849
27 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
9518
28 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
52398
29 Životopis - jezično izržavanje
4433
30 Imperfekt
30618
31 Aorist
42326
32 Croatian for foreigners - Dativ
5351
33 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 11810
34 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
6685
35 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 16698
36 Barok, književno razdoblje
37729
37 GLASOVI
6702
38 Vokalizacija
Irena 8584
39 Pismo - 8. razred
13638
40 Stupnjevanje pridjeva
46763
41 Navezak
Irena 11582
42 Složena rečenica i kako ona nastaje?
27636
43 Upravni i neupravni govor-7. razred
116547
44 Glagolska vremena
53611
45 Pluralia tantum- hrvatski za strance
16139
46 Veznici - 2. razred gimnazije
18210
47 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
23226
48 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
9288
49 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
13516
50 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
8819
51 Referat
7941
52 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
24312
53 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
9553
54 Esej na državnoj maturi
6974
55 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
13192
56 SASTAVAK
9977
57 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
58366
58 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12674
59 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10002
60 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 238916
61 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11075
62 Ije-je
14155
63 Priložne oznake
27978
64 pisanje futura I.
11254
65 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 16462
66 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 113321
67 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13297
68 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
28347
69 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 9375
70 Pojam književnosti
19079
71 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15578
72 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
10518
73 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
32294
74 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
63021
75 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 46828
76 HIMNA
7915
77 Slijedeći sljedećeg
9019
78 Lingvistika
11696
79 O prijedlozima "zbog" i "radi"
10512
80 Čestice
20412
81 Vezna sredstva
8070
82 Brojevi
18616
83 Epika - opća obilježja
38690
84 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
24424
85 Lirika - opća obilježja
53150
86 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
11457
87 Roman i njegov povijesni razvoj
15448
88 Nepromjenjive vrste riječi
74684
89 Gulliverova putovanja
7976
90 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 19885
91 Himnos, A. B.Šimić
15739
92 Hanibal Lucić
8346
93 Prijedlozi i prilozi
Isabela 88070
94 Hrvatska književnost moderne
Administrator 6000
95 Avangarda
Administrator 6481
96 Barok
Administrator 5881
97 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 9640
98 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 8142
99 Moderna
Administrator 5057
100 Modernizam
Administrator 6412
101 Realizam
Administrator 6000
102 Romantizam
Administrator 5506
103 Sporazumjevanje
Administrator 5884
104 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 26772
105 Vrste riječi i rečenica
Administrator 25275
106 Leksikologija
Administrator 7375
107 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 30858
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 11091
109 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 187197
110 Onomastika
14264
111 Vrste riječi
Ivan 39124
112 Glagoli
Isabela 298402
113 Stilske figure
Isabela 80736

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 366 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika