Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Sesvete
Matematika
Matematika/SESVETE
Ekonomija
Ekonomija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb (Maksimir)
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Fizika
Fizika/Sesvete

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 68142
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 53949
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
16577
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
20510
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 85942
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 32587
2 Povijest jezika vježba
Kristina 8660
3 Tvorba riječi
marija 9069
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 6846
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 12296
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 16608
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 7944
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 18738
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 6130
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 9042
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 51896
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 36346
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 41456
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 36212
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
26700
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
8042
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 16819
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 32429
19 Stupnjevanje pridjeva
22686
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 11036
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
55787
22 Futur I
10544
23 Glagoli, vježba - 6. razred
98469
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
112720
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
40623
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
23738
27 Pravopisna provjera znanja
20209
28 Leksikologija - vježba
12427
29 Uvod u morfologiju - vježba
27722
30 Vježba za futur I. i futur II.
34067
31 Futur I. - test
15913
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
42599
33 Vježba - zamjenice
Petra 33491
34 Glagolski oblici - vježba
65944
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 27571
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 14643
37 Priprema za test znanja za 7. razred
131749
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 21535
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 19806
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 15749
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 11362
42 Priložne oznake - vježba
25198
43 vježba za futur I.
16276
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 17142
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 33773
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
43956
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
47282
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
26586
49 Vježba: č i ć
Petra 24200
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 21825
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 19523
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 66033
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 20738
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 23497
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 25342
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 18398
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
23291
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
30387
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
31049
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
13412
61 Pridjevi, zamjenice
32201
62 Pravopis, vježba: ije/je
114638
63 Književnost - 8. razred
27998
64 Atributi i apozicije
17048
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 38777
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 28611
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 113037
68 Objekt i služba riječi
Isabela 27436
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 24334
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 22698
71 7. razred, glasovi
15110
72 Zamjenice, vježba
146839
73 Zamjenice i infinitiv
14334
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 41621
75 Provjera književnosti, 4. razred
15586
76 Gospoda Glembajevi, lektira
24278
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 92417
78 Završni ispit
Isabela 44962
79 Zadatci za vježbu
Isabela 57002
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 20516
81 Glagoli
Isabela 28806
82 Stilska sredstva
Isabela 21117
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 16925
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 102524
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 88281
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 40337
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 15856
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 119578
89 Promjena imenica
Isabela 13416
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 38075
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 48065
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 34292
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 19125
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 53395
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 74052
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 63151
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 20149
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 2930
2 Č ili ć ?
Nikola 54
3 Književnost - 5.razred
Luka 8118
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 1332
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 3806
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 4640
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 5552
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 5177
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 7585
10 Višestruko složena rečenica
sandra 7280
11 hrvatski 8 razred
daniel 10772
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3077
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4006
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 7699
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 42172
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 3357
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 5267
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 25202
19 Stilske figure
Kristina 11092
20 Predikatna zavisno složena rečenica
16911
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
6811
22 Vrste zamjenica
70407
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
9065
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
40906
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
21143
26 Prikaz - izražavanje
7095
27 Pismo - izražavanje
8387
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
10239
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
57648
30 Životopis - jezično izržavanje
4729
31 Imperfekt
33198
32 Aorist
46498
33 Croatian for foreigners - Dativ
5787
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 12931
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
7057
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 17682
37 Barok, književno razdoblje
41304
38 GLASOVI
7113
39 Vokalizacija
Irena 9069
40 Pismo - 8. razred
14554
41 Stupnjevanje pridjeva
53972
42 Navezak
Irena 12829
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
31773
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
124962
45 Glagolska vremena
60919
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
17515
47 Veznici - 2. razred gimnazije
18724
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
23809
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
9830
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
14271
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
9392
52 Referat
8340
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
26979
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
10056
55 Esej na državnoj maturi
7348
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
14729
57 SASTAVAK
10348
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
63774
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13528
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10532
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 252934
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11844
63 Ije-je
15712
64 Priložne oznake
28987
65 pisanje futura I.
11875
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 17343
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 123733
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13888
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
31659
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 9998
71 Pojam književnosti
21083
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 16303
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
11153
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
37226
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
67187
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 49237
77 HIMNA
8433
78 Slijedeći sljedećeg
9449
79 Lingvistika
12042
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
11091
81 Čestice
21742
82 Vezna sredstva
8633
83 Brojevi
20706
84 Epika - opća obilježja
41959
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
25277
86 Lirika - opća obilježja
56964
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
12202
88 Roman i njegov povijesni razvoj
16476
89 Nepromjenjive vrste riječi
79406
90 Gulliverova putovanja
8563
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 21078
92 Himnos, A. B.Šimić
16539
93 Hanibal Lucić
8650
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 94781
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 6426
96 Avangarda
Administrator 6722
97 Barok
Administrator 6219
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 9924
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 8499
100 Moderna
Administrator 5310
101 Modernizam
Administrator 6731
102 Realizam
Administrator 6289
103 Romantizam
Administrator 5739
104 Sporazumjevanje
Administrator 6121
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 27447
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 25672
107 Leksikologija
Administrator 7674
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 31849
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 11598
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 210111
111 Onomastika
15286
112 Vrste riječi
Ivan 42590
113 Glagoli
Isabela 315378
114 Stilske figure
Isabela 89168

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 319 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika