Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 62288
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 42824
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
12624
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
16655
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 63255
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 22334
2 Povijest jezika vježba
Kristina 4375
3 Tvorba riječi
marija 5310
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 3879
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 7687
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 9341
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 4612
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 11659
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 3234
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 6103
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 35375
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 25717
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 26520
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 24204
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
20634
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
5548
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 12496
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 22038
19 Stupnjevanje pridjeva
14019
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 7254
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
36865
22 Futur I
7746
23 Glagoli, vježba - 6. razred
56273
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
73094
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
29787
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
18278
27 Pravopisna provjera znanja
14168
28 Leksikologija - vježba
9156
29 Uvod u morfologiju - vježba
18008
30 Vježba za futur I. i futur II.
23361
31 Futur I. - test
9190
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
26152
33 Vježba - zamjenice
Petra 26525
34 Glagolski oblici - vježba
37306
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 18427
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 11604
37 Priprema za test znanja za 7. razred
92661
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 17095
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 15118
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 11943
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 8422
42 Priložne oznake - vježba
18876
43 vježba za futur I.
10998
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 12863
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 23354
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
29139
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
30907
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
21173
49 Vježba: č i ć
Petra 20440
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 17494
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 15921
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 42263
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 17208
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 16149
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 20960
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 14757
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
18478
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
22995
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
25924
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
10092
61 Pridjevi, zamjenice
24297
62 Pravopis, vježba: ije/je
89818
63 Književnost - 8. razred
20336
64 Atributi i apozicije
13209
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 30940
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 20024
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 88640
68 Objekt i služba riječi
Isabela 19995
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 20271
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 14476
71 7. razred, glasovi
10579
72 Zamjenice, vježba
93710
73 Zamjenice i infinitiv
11504
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 30066
75 Provjera književnosti, 4. razred
11389
76 Gospoda Glembajevi, lektira
19761
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 67396
78 Završni ispit
Isabela 29563
79 Zadatci za vježbu
Isabela 50123
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 16843
81 Glagoli
Isabela 22781
82 Stilska sredstva
Isabela 17168
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 13049
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 72470
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 66685
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 32481
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 12233
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 83119
89 Promjena imenica
Isabela 10745
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 30495
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 30662
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 26530
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 15148
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 40347
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 41180
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 53315
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 16003
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Književnost - 5.razred
Luka 1431
2 Višestruko složena rečenica
Kristina 1602
3 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 1737
4 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 1676
5 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 897
6 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 2935
7 Višestruko složena rečenica
sandra 2947
8 hrvatski 8 razred
daniel 7543
9 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 1500
10 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 1860
11 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 4731
12 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 18223
13 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 1550
14 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 3494
15 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 16981
16 Stilske figure
Kristina 6225
17 Predikatna zavisno složena rečenica
12378
18 Croatian for Foreigners - Kondicional
5023
19 Vrste zamjenica
40424
20 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
6687
21 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
19424
22 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
15494
23 Prikaz - izražavanje
4900
24 Pismo - izražavanje
6061
25 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
7190
26 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
37245
27 Životopis - jezično izržavanje
2996
28 Imperfekt
20665
29 Aorist
25687
30 Croatian for foreigners - Dativ
3178
31 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 8758
32 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
4956
33 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 13143
34 Barok, književno razdoblje
29491
35 GLASOVI
4917
36 Vokalizacija
Irena 6133
37 Pismo - 8. razred
10959
38 Stupnjevanje pridjeva
31523
39 Navezak
Irena 7963
40 Složena rečenica i kako ona nastaje?
18783
41 Upravni i neupravni govor-7. razred
86917
42 Glagolska vremena
35390
43 Pluralia tantum- hrvatski za strance
11178
44 Veznici - 2. razred gimnazije
16047
45 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
20911
46 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
7562
47 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
10562
48 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
6977
49 Referat
6247
50 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
17835
51 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
7766
52 Esej na državnoj maturi
5306
53 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
9551
54 SASTAVAK
8133
55 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
46435
56 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 9962
57 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 7808
58 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 187478
59 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 8572
60 Ije-je
8889
61 Priložne oznake
20678
62 pisanje futura I.
8852
63 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13479
64 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 82227
65 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10783
66 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
17462
67 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 6716
68 Pojam književnosti
13764
69 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12810
70 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
8480
71 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
20710
72 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
48443
73 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 36865
74 HIMNA
5762
75 Slijedeći sljedećeg
7322
76 Lingvistika
10134
77 O prijedlozima "zbog" i "radi"
8208
78 Čestice
13867
79 Vezna sredstva
6012
80 Brojevi
14120
81 Epika - opća obilježja
28202
82 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
20066
83 Lirika - opća obilježja
41271
84 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
9136
85 Roman i njegov povijesni razvoj
12453
86 Nepromjenjive vrste riječi
56996
87 Gulliverova putovanja
5972
88 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 15222
89 Himnos, A. B.Šimić
11853
90 Hanibal Lucić
6697
91 Prijedlozi i prilozi
Isabela 59377
92 Hrvatska književnost moderne
Administrator 4496
93 Avangarda
Administrator 5069
94 Barok
Administrator 4324
95 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 8128
96 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 6408
97 Moderna
Administrator 3742
98 Modernizam
Administrator 4981
99 Realizam
Administrator 4577
100 Romantizam
Administrator 4149
101 Sporazumjevanje
Administrator 4495
102 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 23874
103 Vrste riječi i rečenica
Administrator 23242
104 Leksikologija
Administrator 5819
105 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 27142
106 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 9201
107 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 135797
108 Onomastika
11126
109 Vrste riječi
Ivan 30611
110 Glagoli
Isabela 245020
111 Stilske figure
Isabela 58940

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 509 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika