Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb (Maksimir)
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 68976
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 55497
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
16944
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
21096
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 88985
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 34438
2 Povijest jezika vježba
Kristina 9205
3 Tvorba riječi
marija 9636
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 7159
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 12989
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 17263
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 8370
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 20638
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 6474
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 9263
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 54722
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 38091
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 46312
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 39014
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
27571
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
8294
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 17698
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 35971
19 Stupnjevanje pridjeva
23560
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 11746
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
58732
22 Futur I
11050
23 Glagoli, vježba - 6. razred
110895
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
120333
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
42022
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
24595
27 Pravopisna provjera znanja
21189
28 Leksikologija - vježba
12984
29 Uvod u morfologiju - vježba
29372
30 Vježba za futur I. i futur II.
35997
31 Futur I. - test
16370
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
47119
33 Vježba - zamjenice
Petra 34196
34 Glagolski oblici - vježba
71994
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 29266
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 14964
37 Priprema za test znanja za 7. razred
136378
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 22232
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 20673
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 16095
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 11673
42 Priložne oznake - vježba
26880
43 vježba za futur I.
16790
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 17705
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 36328
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
47454
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
49437
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
27155
49 Vježba: č i ć
Petra 24758
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 22435
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 20173
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 74358
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 21071
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 24778
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 25759
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 18653
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
23834
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
31286
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
31617
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
13744
61 Pridjevi, zamjenice
33886
62 Pravopis, vježba: ije/je
119203
63 Književnost - 8. razred
29150
64 Atributi i apozicije
17459
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 39734
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 29882
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 118484
68 Objekt i služba riječi
Isabela 29353
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 25417
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 24464
71 7. razred, glasovi
15727
72 Zamjenice, vježba
161344
73 Zamjenice i infinitiv
14787
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 43524
75 Provjera književnosti, 4. razred
16048
76 Gospoda Glembajevi, lektira
25003
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 95727
78 Završni ispit
Isabela 45606
79 Zadatci za vježbu
Isabela 58180
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 20884
81 Glagoli
Isabela 30040
82 Stilska sredstva
Isabela 21499
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 17417
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 106494
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 90772
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 41042
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 16395
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 123807
89 Promjena imenica
Isabela 13677
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 39244
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 52992
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 35333
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 19665
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 55770
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 83681
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 64428
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 20740
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 3894
2 Č ili ć ?
Nikola 261
3 Književnost - 5.razred
Luka 9830
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 1469
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 4091
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 4925
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 7233
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 5842
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 10170
10 Višestruko složena rečenica
sandra 8731
11 hrvatski 8 razred
daniel 11108
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3210
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4201
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 8003
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 46974
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 3508
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 5416
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 26577
19 Stilske figure
Kristina 13763
20 Predikatna zavisno složena rečenica
17818
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
6972
22 Vrste zamjenica
74471
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
9278
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
45001
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
22092
26 Prikaz - izražavanje
7288
27 Pismo - izražavanje
8786
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
10633
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
62962
30 Životopis - jezično izržavanje
4849
31 Imperfekt
35613
32 Aorist
51402
33 Croatian for foreigners - Dativ
6032
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 13567
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
7196
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 18448
37 Barok, književno razdoblje
43876
38 GLASOVI
7424
39 Vokalizacija
Irena 9394
40 Pismo - 8. razred
15248
41 Stupnjevanje pridjeva
57821
42 Navezak
Irena 13469
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
36738
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
135615
45 Glagolska vremena
65725
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
18763
47 Veznici - 2. razred gimnazije
19153
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
24147
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
10083
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
14730
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
9789
52 Referat
8543
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
28512
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
10283
55 Esej na državnoj maturi
7518
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
16164
57 SASTAVAK
10575
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
68004
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14495
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10796
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 269933
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12349
63 Ije-je
16728
64 Priložne oznake
30179
65 pisanje futura I.
12267
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 17784
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 132734
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14252
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
33899
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10587
71 Pojam književnosti
22453
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 16665
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
11729
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
41256
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
71327
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 50747
77 HIMNA
8704
78 Slijedeći sljedećeg
9642
79 Lingvistika
12252
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
11330
81 Čestice
23112
82 Vezna sredstva
9026
83 Brojevi
22951
84 Epika - opća obilježja
44579
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
26529
86 Lirika - opća obilježja
61344
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
12517
88 Roman i njegov povijesni razvoj
17130
89 Nepromjenjive vrste riječi
87879
90 Gulliverova putovanja
8820
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 22374
92 Himnos, A. B.Šimić
17299
93 Hanibal Lucić
8805
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 102743
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 6569
96 Avangarda
Administrator 6850
97 Barok
Administrator 6366
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 10084
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 8613
100 Moderna
Administrator 5429
101 Modernizam
Administrator 6879
102 Realizam
Administrator 6425
103 Romantizam
Administrator 5844
104 Sporazumjevanje
Administrator 6245
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 27721
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 25847
107 Leksikologija
Administrator 7812
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 32237
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 11846
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 233882
111 Onomastika
15812
112 Vrste riječi
Ivan 45448
113 Glagoli
Isabela 348421
114 Stilske figure
Isabela 96106

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 83 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika