Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 65236
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 48980
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
14823
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
18588
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 74081
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 27618
2 Povijest jezika vježba
Kristina 6550
3 Tvorba riječi
marija 7256
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 5502
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 10086
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 13178
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 6394
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 14934
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 4740
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 7880
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 43236
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 30747
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 33463
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 30497
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
23490
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
7009
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 14730
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 27296
19 Stupnjevanje pridjeva
17725
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 8660
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
45395
22 Futur I
9277
23 Glagoli, vježba - 6. razred
74666
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
90788
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
35943
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
20942
27 Pravopisna provjera znanja
17157
28 Leksikologija - vježba
10993
29 Uvod u morfologiju - vježba
22979
30 Vježba za futur I. i futur II.
28936
31 Futur I. - test
14095
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
32854
33 Vježba - zamjenice
Petra 30562
34 Glagolski oblici - vježba
51117
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 22588
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 13261
37 Priprema za test znanja za 7. razred
113458
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 19550
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 17387
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 13947
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 10165
42 Priložne oznake - vježba
22114
43 vježba za futur I.
14457
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 14689
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 28310
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
35555
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
39652
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
24303
49 Vježba: č i ć
Petra 22342
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 19589
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 17799
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 52741
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 18990
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 20059
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 23252
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 16717
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
21000
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
26887
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
28584
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
11562
61 Pridjevi, zamjenice
27283
62 Pravopis, vježba: ije/je
102219
63 Književnost - 8. razred
24094
64 Atributi i apozicije
15002
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 35524
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 24549
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 100186
68 Objekt i služba riječi
Isabela 23598
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 22512
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 17800
71 7. razred, glasovi
13026
72 Zamjenice, vježba
117907
73 Zamjenice i infinitiv
13019
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 35822
75 Provjera književnosti, 4. razred
13544
76 Gospoda Glembajevi, lektira
21917
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 78316
78 Završni ispit
Isabela 38726
79 Zadatci za vježbu
Isabela 52783
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 18969
81 Glagoli
Isabela 25777
82 Stilska sredstva
Isabela 19247
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 15101
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 89503
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 77364
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 37115
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 14121
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 102861
89 Promjena imenica
Isabela 12135
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 33818
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 38350
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 30034
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 17089
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 46509
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 57258
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 57979
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 18077
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 1065
2 Književnost - 5.razred
Luka 4619
3 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 627
4 Višestruko složena rečenica
Kristina 2809
5 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 3481
6 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 3310
7 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 2836
8 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 4709
9 Višestruko složena rečenica
sandra 4905
10 hrvatski 8 razred
daniel 9372
11 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 2478
12 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3025
13 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 6386
14 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 29010
15 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 2550
16 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 4560
17 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 20963
18 Stilske figure
Kristina 7869
19 Predikatna zavisno složena rečenica
15096
20 Croatian for Foreigners - Kondicional
6090
21 Vrste zamjenica
55266
22 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
7980
23 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
27294
24 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
18178
25 Prikaz - izražavanje
6109
26 Pismo - izražavanje
7234
27 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
8705
28 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
46596
29 Životopis - jezično izržavanje
4020
30 Imperfekt
27394
31 Aorist
36723
32 Croatian for foreigners - Dativ
4863
33 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 11050
34 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
6097
35 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 15298
36 Barok, književno razdoblje
35494
37 GLASOVI
6119
38 Vokalizacija
Irena 7850
39 Pismo - 8. razred
12717
40 Stupnjevanje pridjeva
41267
41 Navezak
Irena 10211
42 Složena rečenica i kako ona nastaje?
23968
43 Upravni i neupravni govor-7. razred
107248
44 Glagolska vremena
47003
45 Pluralia tantum- hrvatski za strance
14301
46 Veznici - 2. razred gimnazije
17526
47 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
22567
48 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
8746
49 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
12675
50 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
8178
51 Referat
7409
52 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
22601
53 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
8969
54 Esej na državnoj maturi
6383
55 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
11661
56 SASTAVAK
9436
57 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
54119
58 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11464
59 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 9202
60 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 219376
61 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10212
62 Ije-je
12307
63 Priložne oznake
25599
64 pisanje futura I.
10522
65 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15449
66 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 103086
67 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12541
68 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
23487
69 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 8395
70 Pojam književnosti
17107
71 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14711
72 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
9777
73 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
26703
74 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
56808
75 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 44028
76 HIMNA
7108
77 Slijedeći sljedećeg
8459
78 Lingvistika
11172
79 O prijedlozima "zbog" i "radi"
9744
80 Čestice
17990
81 Vezna sredstva
7393
82 Brojevi
17028
83 Epika - opća obilježja
34705
84 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
22854
85 Lirika - opća obilježja
48349
86 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
10659
87 Roman i njegov povijesni razvoj
14408
88 Nepromjenjive vrste riječi
68020
89 Gulliverova putovanja
7238
90 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 18006
91 Himnos, A. B.Šimić
14240
92 Hanibal Lucić
7837
93 Prijedlozi i prilozi
Isabela 77604
94 Hrvatska književnost moderne
Administrator 5572
95 Avangarda
Administrator 6037
96 Barok
Administrator 5395
97 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 9180
98 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 7511
99 Moderna
Administrator 4693
100 Modernizam
Administrator 5948
101 Realizam
Administrator 5544
102 Romantizam
Administrator 5094
103 Sporazumjevanje
Administrator 5498
104 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 25812
105 Vrste riječi i rečenica
Administrator 24636
106 Leksikologija
Administrator 6924
107 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 29804
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 10513
109 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 166729
110 Onomastika
13226
111 Vrste riječi
Ivan 35235
112 Glagoli
Isabela 276409
113 Stilske figure
Isabela 70595

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 275 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika