Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 62905
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 43769
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
13056
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
17014
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 64379
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 23289
2 Povijest jezika vježba
Kristina 4761
3 Tvorba riječi
marija 5680
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 4170
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 8099
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 10321
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 4901
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 12142
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 3489
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 6464
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 36578
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 26726
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 27587
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 24896
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
21159
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
5811
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 12958
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 22789
19 Stupnjevanje pridjeva
14684
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 7486
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
38144
22 Futur I
8027
23 Glagoli, vježba - 6. razred
58817
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
75648
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
30862
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
18769
27 Pravopisna provjera znanja
14733
28 Leksikologija - vježba
9443
29 Uvod u morfologiju - vježba
18723
30 Vježba za futur I. i futur II.
24523
31 Futur I. - test
11281
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
27197
33 Vježba - zamjenice
Petra 27241
34 Glagolski oblici - vježba
40400
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 19297
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 11917
37 Priprema za test znanja za 7. razred
96441
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 17609
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 15430
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 12313
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 8720
42 Priložne oznake - vježba
19326
43 vježba za futur I.
11384
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 13201
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 24178
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
30585
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
32378
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
21729
49 Vježba: č i ć
Petra 20766
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 17887
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 16287
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 43524
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 17512
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 16702
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 21360
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 15064
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
18889
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
23447
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
26496
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
10311
61 Pridjevi, zamjenice
24807
62 Pravopis, vježba: ije/je
91957
63 Književnost - 8. razred
21028
64 Atributi i apozicije
13493
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 32103
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 20488
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 90531
68 Objekt i služba riječi
Isabela 20506
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 20706
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 15021
71 7. razred, glasovi
11199
72 Zamjenice, vježba
96330
73 Zamjenice i infinitiv
11762
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 31272
75 Provjera književnosti, 4. razred
11693
76 Gospoda Glembajevi, lektira
20107
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 70547
78 Završni ispit
Isabela 33733
79 Zadatci za vježbu
Isabela 50671
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 17258
81 Glagoli
Isabela 23283
82 Stilska sredstva
Isabela 17544
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 13436
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 75464
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 68665
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 33265
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 12578
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 87067
89 Promjena imenica
Isabela 11003
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 31025
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 31922
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 27240
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 15460
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 41246
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 44830
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 54281
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 16392
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Književnost - 5.razred
Luka 2151
2 Višestruko složena rečenica
Kristina 1810
3 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 2041
4 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 1930
5 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 1165
6 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 3178
7 Višestruko složena rečenica
sandra 3269
8 hrvatski 8 razred
daniel 7913
9 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 1652
10 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 2074
11 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 4984
12 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 19963
13 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 1708
14 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 3664
15 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 17890
16 Stilske figure
Kristina 6515
17 Predikatna zavisno složena rečenica
12973
18 Croatian for Foreigners - Kondicional
5211
19 Vrste zamjenica
42686
20 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
6910
21 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
20628
22 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
15968
23 Prikaz - izražavanje
5105
24 Pismo - izražavanje
6247
25 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
7436
26 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
38643
27 Životopis - jezično izržavanje
3162
28 Imperfekt
21861
29 Aorist
27519
30 Croatian for foreigners - Dativ
3335
31 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 9319
32 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
5127
33 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 13480
34 Barok, književno razdoblje
30521
35 GLASOVI
5101
36 Vokalizacija
Irena 6391
37 Pismo - 8. razred
11265
38 Stupnjevanje pridjeva
33260
39 Navezak
Irena 8377
40 Složena rečenica i kako ona nastaje?
19504
41 Upravni i neupravni govor-7. razred
89715
42 Glagolska vremena
37893
43 Pluralia tantum- hrvatski za strance
11803
44 Veznici - 2. razred gimnazije
16340
45 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
21248
46 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
7756
47 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
10883
48 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
7188
49 Referat
6437
50 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
19144
51 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
7981
52 Esej na državnoj maturi
5482
53 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
9842
54 SASTAVAK
8362
55 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
47719
56 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10224
57 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 8021
58 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 192790
59 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 8804
60 Ije-je
9481
61 Priložne oznake
21350
62 pisanje futura I.
9158
63 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13856
64 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 87530
65 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11103
66 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
18024
67 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 6968
68 Pojam književnosti
14304
69 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13169
70 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
8672
71 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
21566
72 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
49718
73 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 38253
74 HIMNA
5968
75 Slijedeći sljedećeg
7530
76 Lingvistika
10329
77 O prijedlozima "zbog" i "radi"
8460
78 Čestice
14439
79 Vezna sredstva
6251
80 Brojevi
14859
81 Epika - opća obilježja
29266
82 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
20526
83 Lirika - opća obilježja
42447
84 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
9422
85 Roman i njegov povijesni razvoj
12865
86 Nepromjenjive vrste riječi
59097
87 Gulliverova putovanja
6193
88 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 15606
89 Himnos, A. B.Šimić
12183
90 Hanibal Lucić
6875
91 Prijedlozi i prilozi
Isabela 62296
92 Hrvatska književnost moderne
Administrator 4665
93 Avangarda
Administrator 5217
94 Barok
Administrator 4514
95 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 8300
96 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 6611
97 Moderna
Administrator 3919
98 Modernizam
Administrator 5164
99 Realizam
Administrator 4753
100 Romantizam
Administrator 4304
101 Sporazumjevanje
Administrator 4660
102 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 24266
103 Vrste riječi i rečenica
Administrator 23494
104 Leksikologija
Administrator 5995
105 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 27822
106 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 9440
107 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 141403
108 Onomastika
11539
109 Vrste riječi
Ivan 31365
110 Glagoli
Isabela 251168
111 Stilske figure
Isabela 60673

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 621 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika