Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Fizika
Fizika/Sesvete
Matematika
Matematika/Sesvete
Strani jezici
Strani jezici/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 67194
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 52917
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
15927
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
19991
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 83927
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 30830
2 Povijest jezika vježba
Kristina 7967
3 Tvorba riječi
marija 8534
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 6510
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 11725
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 15567
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 7525
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 17513
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 5698
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 8739
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 48569
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 34410
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 39481
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 34989
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
25965
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
7742
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 16183
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 31015
19 Stupnjevanje pridjeva
21418
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 9892
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
53323
22 Futur I
10158
23 Glagoli, vježba - 6. razred
92958
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
109019
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
38954
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
22757
27 Pravopisna provjera znanja
19113
28 Leksikologija - vježba
12043
29 Uvod u morfologiju - vježba
26674
30 Vježba za futur I. i futur II.
32465
31 Futur I. - test
15402
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
39447
33 Vježba - zamjenice
Petra 32653
34 Glagolski oblici - vježba
61323
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 25769
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 14247
37 Priprema za test znanja za 7. razred
126188
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 20982
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 19163
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 15295
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 11063
42 Priložne oznake - vježba
24545
43 vježba za futur I.
15838
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 16071
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 32243
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
41932
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
45647
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
25925
49 Vježba: č i ć
Petra 23617
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 21136
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 19018
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 63565
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 20262
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 22830
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 24832
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 17976
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
22783
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
29680
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
30412
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
12869
61 Pridjevi, zamjenice
30837
62 Pravopis, vježba: ije/je
111466
63 Književnost - 8. razred
26701
64 Atributi i apozicije
16437
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 37686
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 27799
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 110448
68 Objekt i služba riječi
Isabela 26616
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 23781
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 20904
71 7. razred, glasovi
14554
72 Zamjenice, vježba
139159
73 Zamjenice i infinitiv
14032
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 39790
75 Provjera književnosti, 4. razred
15039
76 Gospoda Glembajevi, lektira
23648
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 86737
78 Završni ispit
Isabela 41834
79 Zadatci za vježbu
Isabela 55665
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 20081
81 Glagoli
Isabela 28049
82 Stilska sredstva
Isabela 20605
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 16314
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 99363
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 85633
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 39441
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 15339
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 115113
89 Promjena imenica
Isabela 13106
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 37079
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 45773
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 32795
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 18683
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 51486
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 69348
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 61165
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 19617
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 2257
2 Književnost - 5.razred
Luka 6852
3 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 1167
4 Višestruko složena rečenica
Kristina 3552
5 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 4300
6 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 4810
7 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 4528
8 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 6456
9 Višestruko složena rečenica
sandra 6714
10 hrvatski 8 razred
daniel 10399
11 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 2934
12 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3740
13 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 7379
14 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 38063
15 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 3167
16 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 5105
17 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 23696
18 Stilske figure
Kristina 10038
19 Predikatna zavisno složena rečenica
16397
20 Croatian for Foreigners - Kondicional
6615
21 Vrste zamjenica
65979
22 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
8796
23 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
35617
24 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
20335
25 Prikaz - izražavanje
6861
26 Pismo - izražavanje
8039
27 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
9772
28 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
54793
29 Životopis - jezično izržavanje
4552
30 Imperfekt
32012
31 Aorist
44507
32 Croatian for foreigners - Dativ
5495
33 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 12207
34 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
6831
35 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 17193
36 Barok, književno razdoblje
39654
37 GLASOVI
6852
38 Vokalizacija
Irena 8781
39 Pismo - 8. razred
14040
40 Stupnjevanje pridjeva
49557
41 Navezak
Irena 11989
42 Složena rečenica i kako ona nastaje?
28874
43 Upravni i neupravni govor-7. razred
120484
44 Glagolska vremena
56508
45 Pluralia tantum- hrvatski za strance
16584
46 Veznici - 2. razred gimnazije
18379
47 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
23450
48 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
9480
49 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
13748
50 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
9032
51 Referat
8088
52 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
25561
53 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
9758
54 Esej na državnoj maturi
7109
55 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
13754
56 SASTAVAK
10121
57 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
61264
58 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13049
59 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10186
60 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 243752
61 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11391
62 Ije-je
14876
63 Priložne oznake
28351
64 pisanje futura I.
11493
65 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 16726
66 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 116229
67 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13560
68 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
29438
69 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 9619
70 Pojam književnosti
19520
71 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15862
72 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
10677
73 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
33193
74 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
64438
75 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 47789
76 HIMNA
8117
77 Slijedeći sljedećeg
9182
78 Lingvistika
11823
79 O prijedlozima "zbog" i "radi"
10733
80 Čestice
20835
81 Vezna sredstva
8257
82 Brojevi
19300
83 Epika - opća obilježja
40011
84 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
24772
85 Lirika - opća obilježja
54350
86 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
11675
87 Roman i njegov povijesni razvoj
15836
88 Nepromjenjive vrste riječi
75808
89 Gulliverova putovanja
8170
90 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 20322
91 Himnos, A. B.Šimić
16012
92 Hanibal Lucić
8472
93 Prijedlozi i prilozi
Isabela 89921
94 Hrvatska književnost moderne
Administrator 6137
95 Avangarda
Administrator 6581
96 Barok
Administrator 6030
97 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 9746
98 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 8303
99 Moderna
Administrator 5164
100 Modernizam
Administrator 6540
101 Realizam
Administrator 6129
102 Romantizam
Administrator 5602
103 Sporazumjevanje
Administrator 5976
104 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 27046
105 Vrste riječi i rečenica
Administrator 25434
106 Leksikologija
Administrator 7502
107 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 31242
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 11305
109 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 193910
110 Onomastika
14695
111 Vrste riječi
Ivan 40132
112 Glagoli
Isabela 304322
113 Stilske figure
Isabela 83456

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 106 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika