Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 66207
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 51355
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
15332
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
19174
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 79075
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 29705
2 Povijest jezika vježba
Kristina 7348
3 Tvorba riječi
marija 7817
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 6040
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 10839
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 14147
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 6978
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 16273
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 5243
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 8334
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 46124
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 32237
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 36231
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 32848
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
24222
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
7376
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 15268
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 28897
19 Stupnjevanje pridjeva
18702
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 9324
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
47990
22 Futur I
9623
23 Glagoli, vježba - 6. razred
79531
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
95282
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
37248
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
21760
27 Pravopisna provjera znanja
18136
28 Leksikologija - vježba
11563
29 Uvod u morfologiju - vježba
25344
30 Vježba za futur I. i futur II.
30073
31 Futur I. - test
14677
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
34084
33 Vježba - zamjenice
Petra 31753
34 Glagolski oblici - vježba
53911
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 24102
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 13699
37 Priprema za test znanja za 7. razred
121048
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 20037
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 18333
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 14599
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 10596
42 Priložne oznake - vježba
23474
43 vježba za futur I.
15046
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 15220
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 29899
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
39007
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
41828
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
25093
49 Vježba: č i ć
Petra 22958
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 20257
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 18324
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 57736
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 19685
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 21338
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 23995
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 17325
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
21846
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
28711
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
29459
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
12166
61 Pridjevi, zamjenice
28505
62 Pravopis, vježba: ije/je
106227
63 Književnost - 8. razred
25314
64 Atributi i apozicije
15640
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 36709
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 26863
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 104522
68 Objekt i služba riječi
Isabela 25125
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 23018
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 19255
71 7. razred, glasovi
13895
72 Zamjenice, vježba
133744
73 Zamjenice i infinitiv
13525
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 37298
75 Provjera književnosti, 4. razred
14296
76 Gospoda Glembajevi, lektira
22498
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 80254
78 Završni ispit
Isabela 40557
79 Zadatci za vježbu
Isabela 54249
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 19525
81 Glagoli
Isabela 26686
82 Stilska sredstva
Isabela 19887
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 15700
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 96580
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 82418
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 38347
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 14614
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 109132
89 Promjena imenica
Isabela 12561
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 34626
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 39875
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 31071
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 17627
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 48022
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 60509
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 59158
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 18612
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 1565
2 Književnost - 5.razred
Luka 5769
3 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 918
4 Višestruko složena rečenica
Kristina 3138
5 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 3924
6 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 3988
7 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 3716
8 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 5441
9 Višestruko složena rečenica
sandra 5871
10 hrvatski 8 razred
daniel 9892
11 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 2734
12 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3359
13 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 6912
14 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 33030
15 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 2885
16 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 4853
17 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 22410
18 Stilske figure
Kristina 8941
19 Predikatna zavisno složena rečenica
15664
20 Croatian for Foreigners - Kondicional
6362
21 Vrste zamjenica
62784
22 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
8355
23 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
30386
24 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
19146
25 Prikaz - izražavanje
6480
26 Pismo - izražavanje
7597
27 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
9188
28 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
50352
29 Životopis - jezično izržavanje
4297
30 Imperfekt
29178
31 Aorist
39829
32 Croatian for foreigners - Dativ
5141
33 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 11541
34 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
6484
35 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 16075
36 Barok, književno razdoblje
36628
37 GLASOVI
6488
38 Vokalizacija
Irena 8314
39 Pismo - 8. razred
13247
40 Stupnjevanje pridjeva
44891
41 Navezak
Irena 11060
42 Složena rečenica i kako ona nastaje?
26117
43 Upravni i neupravni govor-7. razred
112730
44 Glagolska vremena
50831
45 Pluralia tantum- hrvatski za strance
15585
46 Veznici - 2. razred gimnazije
17970
47 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
22956
48 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
9104
49 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
13242
50 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
8565
51 Referat
7768
52 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
23481
53 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
9299
54 Esej na državnoj maturi
6778
55 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
12690
56 SASTAVAK
9802
57 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
56124
58 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12076
59 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 9724
60 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 234206
61 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10732
62 Ije-je
13374
63 Priložne oznake
27344
64 pisanje futura I.
11009
65 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 16084
66 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 109999
67 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12951
68 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
27136
69 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 9068
70 Pojam književnosti
18496
71 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15272
72 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
10267
73 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
30781
74 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
61255
75 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 45989
76 HIMNA
7635
77 Slijedeći sljedećeg
8796
78 Lingvistika
11508
79 O prijedlozima "zbog" i "radi"
10212
80 Čestice
19704
81 Vezna sredstva
7811
82 Brojevi
18114
83 Epika - opća obilježja
37092
84 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
23738
85 Lirika - opća obilježja
51757
86 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
11200
87 Roman i njegov povijesni razvoj
15006
88 Nepromjenjive vrste riječi
73279
89 Gulliverova putovanja
7662
90 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 19165
91 Himnos, A. B.Šimić
15309
92 Hanibal Lucić
8187
93 Prijedlozi i prilozi
Isabela 85881
94 Hrvatska književnost moderne
Administrator 5842
95 Avangarda
Administrator 6334
96 Barok
Administrator 5703
97 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 9494
98 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 7919
99 Moderna
Administrator 4909
100 Modernizam
Administrator 6252
101 Realizam
Administrator 5834
102 Romantizam
Administrator 5362
103 Sporazumjevanje
Administrator 5757
104 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 26432
105 Vrste riječi i rečenica
Administrator 25020
106 Leksikologija
Administrator 7221
107 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 30461
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 10881
109 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 180479
110 Onomastika
13833
111 Vrste riječi
Ivan 37977
112 Glagoli
Isabela 289904
113 Stilske figure
Isabela 77452

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Osijek
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 729 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika