Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 64305
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 47545
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
13916
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
17946
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 71110
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 26178
2 Povijest jezika vježba
Kristina 5806
3 Tvorba riječi
marija 6583
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 4936
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 9194
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 11490
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 5808
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 13841
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 4207
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 7274
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 41130
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 29162
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 31023
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 28863
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
22453
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
6513
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 13988
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 25495
19 Stupnjevanje pridjeva
15666
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 8136
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
42407
22 Futur I
8653
23 Glagoli, vježba - 6. razred
68938
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
84220
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
33884
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
19998
27 Pravopisna provjera znanja
16103
28 Leksikologija - vježba
10380
29 Uvod u morfologiju - vježba
21743
30 Vježba za futur I. i futur II.
26313
31 Futur I. - test
12986
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
29990
33 Vježba - zamjenice
Petra 29685
34 Glagolski oblici - vježba
44811
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 20846
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 12671
37 Priprema za test znanja za 7. razred
107715
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 18695
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 16668
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 13228
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 9547
42 Priložne oznake - vježba
21240
43 vježba za futur I.
13580
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 14022
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 26678
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
33835
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
36137
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
23296
49 Vježba: č i ć
Petra 21677
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 18901
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 17118
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 49681
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 18416
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 18969
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 22498
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 16037
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
20278
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
25828
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
27706
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
11007
61 Pridjevi, zamjenice
26170
62 Pravopis, vježba: ije/je
97815
63 Književnost - 8. razred
22711
64 Atributi i apozicije
14423
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 34338
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 23590
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 96776
68 Objekt i služba riječi
Isabela 22596
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 21611
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 16833
71 7. razred, glasovi
12318
72 Zamjenice, vježba
112806
73 Zamjenice i infinitiv
12500
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 33521
75 Provjera književnosti, 4. razred
12806
76 Gospoda Glembajevi, lektira
21190
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 73311
78 Završni ispit
Isabela 35419
79 Zadatci za vježbu
Isabela 51833
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 18307
81 Glagoli
Isabela 24811
82 Stilska sredstva
Isabela 18581
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 14377
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 85763
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 74403
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 36059
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 13430
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 96240
89 Promjena imenica
Isabela 11632
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 32383
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 35248
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 28668
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 16392
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 44809
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 50766
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 56071
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 17365
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 361
2 Književnost - 5.razred
Luka 3697
3 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 283
4 Višestruko složena rečenica
Kristina 2371
5 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 2885
6 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 2622
7 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 2074
8 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 4141
9 Višestruko složena rečenica
sandra 4190
10 hrvatski 8 razred
daniel 8785
11 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 2112
12 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 2621
13 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 5807
14 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 25035
15 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 2165
16 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 4155
17 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 19837
18 Stilske figure
Kristina 7295
19 Predikatna zavisno složena rečenica
13952
20 Croatian for Foreigners - Kondicional
5693
21 Vrste zamjenica
51064
22 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
7512
23 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
23191
24 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
17343
25 Prikaz - izražavanje
5669
26 Pismo - izražavanje
6806
27 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
8172
28 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
43294
29 Životopis - jezično izržavanje
3620
30 Imperfekt
24577
31 Aorist
32398
32 Croatian for foreigners - Dativ
4381
33 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 10033
34 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
5652
35 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 14661
36 Barok, književno razdoblje
32722
37 GLASOVI
5685
38 Vokalizacija
Irena 7225
39 Pismo - 8. razred
12064
40 Stupnjevanje pridjeva
37126
41 Navezak
Irena 9430
42 Složena rečenica i kako ona nastaje?
22044
43 Upravni i neupravni govor-7. razred
99043
44 Glagolska vremena
42630
45 Pluralia tantum- hrvatski za strance
13491
46 Veznici - 2. razred gimnazije
17067
47 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
22032
48 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
8323
49 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
12018
50 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
7691
51 Referat
6976
52 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
20824
53 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
8488
54 Esej na državnoj maturi
5961
55 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
10941
56 SASTAVAK
9008
57 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
50515
58 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10889
59 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 8712
60 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 211532
61 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 9546
62 Ije-je
11015
63 Priložne oznake
24103
64 pisanje futura I.
9923
65 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14796
66 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 97670
67 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11952
68 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
21768
69 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 7828
70 Pojam književnosti
16200
71 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14030
72 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
9312
73 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
25019
74 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
54683
75 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 41379
76 HIMNA
6607
77 Slijedeći sljedećeg
8027
78 Lingvistika
10790
79 O prijedlozima "zbog" i "radi"
9229
80 Čestice
16856
81 Vezna sredstva
6882
82 Brojevi
16198
83 Epika - opća obilježja
32424
84 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
22048
85 Lirika - opća obilježja
46459
86 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
10105
87 Roman i njegov povijesni razvoj
13739
88 Nepromjenjive vrste riječi
65476
89 Gulliverova putovanja
6773
90 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 17104
91 Himnos, A. B.Šimić
13648
92 Hanibal Lucić
7397
93 Prijedlozi i prilozi
Isabela 73628
94 Hrvatska književnost moderne
Administrator 5150
95 Avangarda
Administrator 5640
96 Barok
Administrator 4946
97 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 8813
98 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 7111
99 Moderna
Administrator 4332
100 Modernizam
Administrator 5574
101 Realizam
Administrator 5158
102 Romantizam
Administrator 4721
103 Sporazumjevanje
Administrator 5116
104 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 25030
105 Vrste riječi i rečenica
Administrator 24153
106 Leksikologija
Administrator 6494
107 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 28910
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 10015
109 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 156315
110 Onomastika
12448
111 Vrste riječi
Ivan 33602
112 Glagoli
Isabela 267254
113 Stilske figure
Isabela 67021

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Osijek
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 287 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika