Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 64741
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 48222
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
14393
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
18318
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 72752
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 26751
2 Povijest jezika vježba
Kristina 6133
3 Tvorba riječi
marija 6936
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 5233
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 9682
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 12307
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 6116
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 14378
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 4483
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 7599
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 42121
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 29955
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 32197
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 29747
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
23062
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
6793
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 14391
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 26499
19 Stupnjevanje pridjeva
16864
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 8410
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
44201
22 Futur I
9010
23 Glagoli, vježba - 6. razred
72277
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
88563
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
34958
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
20496
27 Pravopisna provjera znanja
16636
28 Leksikologija - vježba
10711
29 Uvod u morfologiju - vježba
22346
30 Vježba za futur I. i futur II.
27939
31 Futur I. - test
13636
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
31785
33 Vježba - zamjenice
Petra 30130
34 Glagolski oblici - vježba
47899
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 21482
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 12973
37 Priprema za test znanja za 7. razred
109826
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 19184
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 17082
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 13601
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 9882
42 Priložne oznake - vježba
21651
43 vježba za futur I.
14105
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 14392
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 27483
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
34651
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
38240
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
23850
49 Vježba: č i ć
Petra 22035
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 19236
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 17476
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 51265
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 18711
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 19503
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 22911
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 16391
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
20660
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
26439
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
28193
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
11321
61 Pridjevi, zamjenice
26781
62 Pravopis, vježba: ije/je
100153
63 Književnost - 8. razred
23328
64 Atributi i apozicije
14731
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 34795
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 24027
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 98573
68 Objekt i služba riječi
Isabela 23105
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 22076
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 17317
71 7. razred, glasovi
12676
72 Zamjenice, vježba
114806
73 Zamjenice i infinitiv
12771
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 34726
75 Provjera književnosti, 4. razred
13162
76 Gospoda Glembajevi, lektira
21587
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 75228
78 Završni ispit
Isabela 35862
79 Zadatci za vježbu
Isabela 52247
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 18631
81 Glagoli
Isabela 25303
82 Stilska sredstva
Isabela 18932
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 14738
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 87080
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 75863
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 36565
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 13785
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 99291
89 Promjena imenica
Isabela 11899
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 33199
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 37189
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 29284
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 16770
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 45847
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 54037
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 56923
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 17751
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 708
2 Književnost - 5.razred
Luka 4112
3 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 472
4 Višestruko složena rečenica
Kristina 2589
5 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 3173
6 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 2945
7 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 2466
8 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 4454
9 Višestruko složena rečenica
sandra 4501
10 hrvatski 8 razred
daniel 9082
11 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 2307
12 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 2829
13 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 6129
14 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 27169
15 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 2352
16 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 4377
17 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 20268
18 Stilske figure
Kristina 7578
19 Predikatna zavisno složena rečenica
14527
20 Croatian for Foreigners - Kondicional
5911
21 Vrste zamjenica
52527
22 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
7762
23 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
24945
24 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
17775
25 Prikaz - izražavanje
5920
26 Pismo - izražavanje
7049
27 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
8491
28 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
45371
29 Životopis - jezično izržavanje
3838
30 Imperfekt
26051
31 Aorist
34569
32 Croatian for foreigners - Dativ
4680
33 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 10397
34 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
5872
35 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 15019
36 Barok, književno razdoblje
34366
37 GLASOVI
5922
38 Vokalizacija
Irena 7559
39 Pismo - 8. razred
12444
40 Stupnjevanje pridjeva
39110
41 Navezak
Irena 9814
42 Složena rečenica i kako ona nastaje?
22924
43 Upravni i neupravni govor-7. razred
103627
44 Glagolska vremena
44562
45 Pluralia tantum- hrvatski za strance
13882
46 Veznici - 2. razred gimnazije
17318
47 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
22338
48 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
8539
49 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
12310
50 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
7957
51 Referat
7212
52 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
21741
53 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
8765
54 Esej na državnoj maturi
6193
55 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
11289
56 SASTAVAK
9247
57 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
52890
58 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11198
59 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 8979
60 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 215895
61 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 9916
62 Ije-je
11700
63 Priložne oznake
24764
64 pisanje futura I.
10239
65 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15140
66 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 100037
67 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12304
68 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
22720
69 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 8124
70 Pojam književnosti
16608
71 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14378
72 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
9559
73 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
25852
74 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
55708
75 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 42620
76 HIMNA
6872
77 Slijedeći sljedećeg
8259
78 Lingvistika
10993
79 O prijedlozima "zbog" i "radi"
9496
80 Čestice
17318
81 Vezna sredstva
7150
82 Brojevi
16671
83 Epika - opća obilježja
33552
84 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
22455
85 Lirika - opća obilježja
47321
86 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
10345
87 Roman i njegov povijesni razvoj
14058
88 Nepromjenjive vrste riječi
66367
89 Gulliverova putovanja
7019
90 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 17570
91 Himnos, A. B.Šimić
13945
92 Hanibal Lucić
7644
93 Prijedlozi i prilozi
Isabela 75267
94 Hrvatska književnost moderne
Administrator 5393
95 Avangarda
Administrator 5868
96 Barok
Administrator 5189
97 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 9017
98 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 7323
99 Moderna
Administrator 4536
100 Modernizam
Administrator 5778
101 Realizam
Administrator 5369
102 Romantizam
Administrator 4917
103 Sporazumjevanje
Administrator 5329
104 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 25414
105 Vrste riječi i rečenica
Administrator 24424
106 Leksikologija
Administrator 6733
107 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 29292
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 10285
109 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 160221
110 Onomastika
12832
111 Vrste riječi
Ivan 34322
112 Glagoli
Isabela 271789
113 Stilske figure
Isabela 68751

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 416 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika