Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 62507
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 43341
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
12824
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
16778
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 63844
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 22805
2 Povijest jezika vježba
Kristina 4560
3 Tvorba riječi
marija 5454
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 4001
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 7871
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 9752
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 4725
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 11872
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 3323
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 6210
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 36033
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 26156
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 26983
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 24486
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
20839
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
5651
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 12705
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 22436
19 Stupnjevanje pridjeva
14375
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 7346
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
37489
22 Futur I
7862
23 Glagoli, vježba - 6. razred
57831
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
74175
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
30347
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
18520
27 Pravopisna provjera znanja
14450
28 Leksikologija - vježba
9274
29 Uvod u morfologiju - vježba
18262
30 Vježba za futur I. i futur II.
23982
31 Futur I. - test
10120
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
26665
33 Vježba - zamjenice
Petra 26886
34 Glagolski oblici - vježba
38936
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 18839
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 11731
37 Priprema za test znanja za 7. razred
94367
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 17327
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 15248
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 12097
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 8530
42 Priložne oznake - vježba
19053
43 vježba za futur I.
11160
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 12975
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 23761
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
29749
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
31786
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
21452
49 Vježba: č i ć
Petra 20573
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 17684
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 16065
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 42807
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 17309
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 16354
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 21077
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 14852
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
18623
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
23204
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
26161
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
10172
61 Pridjevi, zamjenice
24538
62 Pravopis, vježba: ije/je
90974
63 Književnost - 8. razred
20636
64 Atributi i apozicije
13304
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 31601
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 20185
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 89432
68 Objekt i služba riječi
Isabela 20157
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 20467
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 14701
71 7. razred, glasovi
10744
72 Zamjenice, vježba
95305
73 Zamjenice i infinitiv
11609
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 30750
75 Provjera književnosti, 4. razred
11531
76 Gospoda Glembajevi, lektira
19886
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 69366
78 Završni ispit
Isabela 31240
79 Zadatci za vježbu
Isabela 50352
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 17012
81 Glagoli
Isabela 23009
82 Stilska sredstva
Isabela 17294
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 13212
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 74133
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 67827
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 32855
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 12385
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 85272
89 Promjena imenica
Isabela 10861
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 30693
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 31222
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 26823
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 15256
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 40687
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 43224
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 53765
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 16151
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Književnost - 5.razred
Luka 1789
2 Višestruko složena rečenica
Kristina 1671
3 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 1854
4 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 1778
5 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 995
6 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 3040
7 Višestruko složena rečenica
sandra 3065
8 hrvatski 8 razred
daniel 7700
9 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 1553
10 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 1932
11 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 4847
12 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 19205
13 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 1598
14 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 3550
15 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 17307
16 Stilske figure
Kristina 6345
17 Predikatna zavisno složena rečenica
12645
18 Croatian for Foreigners - Kondicional
5109
19 Vrste zamjenica
41470
20 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
6778
21 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
20018
22 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
15641
23 Prikaz - izražavanje
4988
24 Pismo - izražavanje
6119
25 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
7272
26 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
38280
27 Životopis - jezično izržavanje
3057
28 Imperfekt
21243
29 Aorist
26502
30 Croatian for foreigners - Dativ
3236
31 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 8961
32 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
5012
33 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 13291
34 Barok, književno razdoblje
30048
35 GLASOVI
4980
36 Vokalizacija
Irena 6240
37 Pismo - 8. razred
11110
38 Stupnjevanje pridjeva
32398
39 Navezak
Irena 8094
40 Složena rečenica i kako ona nastaje?
19103
41 Upravni i neupravni govor-7. razred
88503
42 Glagolska vremena
36540
43 Pluralia tantum- hrvatski za strance
11397
44 Veznici - 2. razred gimnazije
16144
45 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
21019
46 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
7628
47 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
10667
48 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
7060
49 Referat
6310
50 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
18362
51 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
7851
52 Esej na državnoj maturi
5369
53 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
9674
54 SASTAVAK
8214
55 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
47127
56 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10062
57 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 7877
58 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 189872
59 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 8670
60 Ije-je
9162
61 Priložne oznake
20940
62 pisanje futura I.
8955
63 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13630
64 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 84321
65 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10918
66 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
17745
67 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 6815
68 Pojam književnosti
13973
69 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12953
70 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
8540
71 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
21085
72 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
49086
73 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 37614
74 HIMNA
5827
75 Slijedeći sljedećeg
7388
76 Lingvistika
10197
77 O prijedlozima "zbog" i "radi"
8295
78 Čestice
14105
79 Vezna sredstva
6106
80 Brojevi
14329
81 Epika - opća obilježja
28669
82 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
20245
83 Lirika - opća obilježja
41828
84 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
9248
85 Roman i njegov povijesni razvoj
12610
86 Nepromjenjive vrste riječi
57976
87 Gulliverova putovanja
6043
88 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 15358
89 Himnos, A. B.Šimić
11991
90 Hanibal Lucić
6765
91 Prijedlozi i prilozi
Isabela 60341
92 Hrvatska književnost moderne
Administrator 4553
93 Avangarda
Administrator 5114
94 Barok
Administrator 4387
95 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 8185
96 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 6465
97 Moderna
Administrator 3806
98 Modernizam
Administrator 5041
99 Realizam
Administrator 4637
100 Romantizam
Administrator 4199
101 Sporazumjevanje
Administrator 4556
102 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 24019
103 Vrste riječi i rečenica
Administrator 23340
104 Leksikologija
Administrator 5878
105 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 27438
106 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 9288
107 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 138453
108 Onomastika
11252
109 Vrste riječi
Ivan 30940
110 Glagoli
Isabela 248002
111 Stilske figure
Isabela 59646

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 705 i Članova: 2 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika