Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 63226
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 44000
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
13194
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
17184
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 64784
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 23797
2 Povijest jezika vježba
Kristina 4923
3 Tvorba riječi
marija 5847
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 4298
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 8257
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 10552
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 5040
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 12309
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 3605
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 6626
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 37184
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 27150
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 27878
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 25218
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
21434
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
5926
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 13123
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 23106
19 Stupnjevanje pridjeva
14917
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 7573
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
38824
22 Futur I
8142
23 Glagoli, vježba - 6. razred
59482
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
76433
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
31466
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
18986
27 Pravopisna provjera znanja
14967
28 Leksikologija - vježba
9547
29 Uvod u morfologiju - vježba
19084
30 Vježba za futur I. i futur II.
24833
31 Futur I. - test
11808
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
27557
33 Vježba - zamjenice
Petra 27495
34 Glagolski oblici - vježba
40966
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 19542
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 12043
37 Priprema za test znanja za 7. razred
97498
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 17842
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 15574
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 12461
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 8860
42 Priložne oznake - vježba
19490
43 vježba za futur I.
11523
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 13360
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 24522
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
31064
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
32818
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
22003
49 Vježba: č i ć
Petra 20943
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 18074
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 16435
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 43846
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 17721
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 16940
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 21545
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 15217
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
19167
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
23797
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
26751
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
10420
61 Pridjevi, zamjenice
25047
62 Pravopis, vježba: ije/je
92757
63 Književnost - 8. razred
21292
64 Atributi i apozicije
13665
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 32530
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 20759
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 91044
68 Objekt i služba riječi
Isabela 20718
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 20874
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 15247
71 7. razred, glasovi
11373
72 Zamjenice, vježba
97253
73 Zamjenice i infinitiv
11883
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 31641
75 Provjera književnosti, 4. razred
11862
76 Gospoda Glembajevi, lektira
20273
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 71069
78 Završni ispit
Isabela 34328
79 Zadatci za vježbu
Isabela 50890
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 17464
81 Glagoli
Isabela 23516
82 Stilska sredstva
Isabela 17688
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 13594
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 76601
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 69344
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 33593
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 12733
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 87994
89 Promjena imenica
Isabela 11119
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 31269
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 32322
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 27514
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 15627
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 41786
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 45451
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 54608
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 16565
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Književnost - 5.razred
Luka 2342
2 Višestruko složena rečenica
Kristina 1907
3 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 2173
4 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 2039
5 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 1308
6 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 3283
7 Višestruko složena rečenica
sandra 3367
8 hrvatski 8 razred
daniel 8078
9 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 1732
10 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 2201
11 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 5120
12 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 20465
13 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 1800
14 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 3750
15 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 18257
16 Stilske figure
Kristina 6630
17 Predikatna zavisno složena rečenica
13210
18 Croatian for Foreigners - Kondicional
5312
19 Vrste zamjenica
44613
20 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
7040
21 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
21169
22 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
16225
23 Prikaz - izražavanje
5193
24 Pismo - izražavanje
6337
25 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
7600
26 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
39097
27 Životopis - jezično izržavanje
3256
28 Imperfekt
22344
29 Aorist
28499
30 Croatian for foreigners - Dativ
3446
31 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 9454
32 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
5228
33 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 13741
34 Barok, književno razdoblje
30809
35 GLASOVI
5185
36 Vokalizacija
Irena 6518
37 Pismo - 8. razred
11401
38 Stupnjevanje pridjeva
34327
39 Navezak
Irena 8584
40 Složena rečenica i kako ona nastaje?
20000
41 Upravni i neupravni govor-7. razred
90911
42 Glagolska vremena
39064
43 Pluralia tantum- hrvatski za strance
12057
44 Veznici - 2. razred gimnazije
16500
45 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
21383
46 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
7861
47 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
11134
48 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
7298
49 Referat
6545
50 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
19412
51 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
8084
52 Esej na državnoj maturi
5578
53 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
10020
54 SASTAVAK
8483
55 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
48209
56 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10345
57 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 8175
58 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 195088
59 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 8918
60 Ije-je
9739
61 Priložne oznake
21669
62 pisanje futura I.
9320
63 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14043
64 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 90167
65 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11272
66 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
18611
67 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 7070
68 Pojam književnosti
14836
69 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13318
70 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
8794
71 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
22624
72 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
50294
73 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 38699
74 HIMNA
6073
75 Slijedeći sljedećeg
7642
76 Lingvistika
10426
77 O prijedlozima "zbog" i "radi"
8597
78 Čestice
14906
79 Vezna sredstva
6372
80 Brojevi
15212
81 Epika - opća obilježja
29649
82 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
20743
83 Lirika - opća obilježja
42969
84 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
9577
85 Roman i njegov povijesni razvoj
13034
86 Nepromjenjive vrste riječi
60521
87 Gulliverova putovanja
6301
88 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 15822
89 Himnos, A. B.Šimić
12351
90 Hanibal Lucić
6967
91 Prijedlozi i prilozi
Isabela 64129
92 Hrvatska književnost moderne
Administrator 4747
93 Avangarda
Administrator 5300
94 Barok
Administrator 4594
95 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 8391
96 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 6705
97 Moderna
Administrator 4006
98 Modernizam
Administrator 5242
99 Realizam
Administrator 4834
100 Romantizam
Administrator 4376
101 Sporazumjevanje
Administrator 4743
102 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 24398
103 Vrste riječi i rečenica
Administrator 23642
104 Leksikologija
Administrator 6090
105 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 28109
106 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 9546
107 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 144205
108 Onomastika
11690
109 Vrste riječi
Ivan 31911
110 Glagoli
Isabela 254201
111 Stilske figure
Isabela 61630

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 292 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika