Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Split
Fizika
Fizika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/ZAGREB
Strani jezici
Strani jezici/Split
Kemija
Kemija/Zagreb
Fizika
Fizika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Ostalo
Ostalo/Rijeka
Fizika
Fizika/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 62038
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 42557
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
12502
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
16528
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 62561
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 22071
2 Povijest jezika vježba
Kristina 4205
3 Tvorba riječi
marija 5145
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 3753
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 7459
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 9046
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 4517
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 11477
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 3151
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 6012
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 34862
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 25370
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 26106
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 23854
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
20447
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
5476
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 12349
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 21766
19 Stupnjevanje pridjeva
13457
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 7171
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
36354
22 Futur I
7639
23 Glagoli, vježba - 6. razred
54999
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
72221
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
29486
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
18089
27 Pravopisna provjera znanja
14023
28 Leksikologija - vježba
9065
29 Uvod u morfologiju - vježba
17790
30 Vježba za futur I. i futur II.
22751
31 Futur I. - test
8509
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
25531
33 Vježba - zamjenice
Petra 26256
34 Glagolski oblici - vježba
35919
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 18219
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 11514
37 Priprema za test znanja za 7. razred
91491
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 16895
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 15003
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 11821
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 8320
42 Priložne oznake - vježba
18712
43 vježba za futur I.
10806
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 12776
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 23098
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
28819
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
30207
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
20949
49 Vježba: č i ć
Petra 20329
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 17375
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 15827
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 41802
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 17127
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 15985
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 20860
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 14656
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
18342
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
22802
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
25670
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
10014
61 Pridjevi, zamjenice
24033
62 Pravopis, vježba: ije/je
88805
63 Književnost - 8. razred
20155
64 Atributi i apozicije
13156
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 30699
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 19917
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 87885
68 Objekt i služba riječi
Isabela 19790
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 20168
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 14318
71 7. razred, glasovi
10449
72 Zamjenice, vježba
92879
73 Zamjenice i infinitiv
11442
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 29691
75 Provjera književnosti, 4. razred
11282
76 Gospoda Glembajevi, lektira
19639
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 66158
78 Završni ispit
Isabela 29367
79 Zadatci za vježbu
Isabela 49990
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 16739
81 Glagoli
Isabela 22629
82 Stilska sredstva
Isabela 17054
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 12946
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 71789
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 66028
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 32238
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 12126
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 82055
89 Promjena imenica
Isabela 10651
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 30319
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 30111
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 26334
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 15061
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 40014
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 39962
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 53006
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 15889
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Književnost - 5.razred
Luka 1292
2 Višestruko složena rečenica
Kristina 1538
3 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 1674
4 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 1582
5 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 803
6 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 2830
7 Višestruko složena rečenica
sandra 2837
8 hrvatski 8 razred
daniel 7440
9 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 1453
10 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 1792
11 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 4667
12 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 17575
13 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 1489
14 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 3440
15 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 16783
16 Stilske figure
Kristina 6138
17 Predikatna zavisno složena rečenica
12166
18 Croatian for Foreigners - Kondicional
4966
19 Vrste zamjenica
39882
20 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
6601
21 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
19007
22 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
15311
23 Prikaz - izražavanje
4832
24 Pismo - izražavanje
6006
25 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
7091
26 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
36363
27 Životopis - jezično izržavanje
2944
28 Imperfekt
20231
29 Aorist
25006
30 Croatian for foreigners - Dativ
3121
31 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 8644
32 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
4895
33 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 13018
34 Barok, književno razdoblje
29006
35 GLASOVI
4860
36 Vokalizacija
Irena 6057
37 Pismo - 8. razred
10800
38 Stupnjevanje pridjeva
30748
39 Navezak
Irena 7830
40 Složena rečenica i kako ona nastaje?
18538
41 Upravni i neupravni govor-7. razred
85670
42 Glagolska vremena
34664
43 Pluralia tantum- hrvatski za strance
11030
44 Veznici - 2. razred gimnazije
15946
45 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
20801
46 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
7494
47 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
10429
48 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
6902
49 Referat
6187
50 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
17519
51 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
7704
52 Esej na državnoj maturi
5245
53 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
9448
54 SASTAVAK
8070
55 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
45658
56 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 9844
57 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 7738
58 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 185283
59 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 8455
60 Ije-je
8690
61 Priložne oznake
20457
62 pisanje futura I.
8751
63 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13340
64 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 80468
65 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10665
66 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
17060
67 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 6641
68 Pojam književnosti
13622
69 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12690
70 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
8421
71 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
20456
72 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
47849
73 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 36372
74 HIMNA
5712
75 Slijedeći sljedećeg
7269
76 Lingvistika
10076
77 O prijedlozima "zbog" i "radi"
8133
78 Čestice
13738
79 Vezna sredstva
5961
80 Brojevi
13979
81 Epika - opća obilježja
27786
82 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
19947
83 Lirika - opća obilježja
40851
84 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
9031
85 Roman i njegov povijesni razvoj
12341
86 Nepromjenjive vrste riječi
56533
87 Gulliverova putovanja
5914
88 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 15103
89 Himnos, A. B.Šimić
11765
90 Hanibal Lucić
6645
91 Prijedlozi i prilozi
Isabela 58678
92 Hrvatska književnost moderne
Administrator 4436
93 Avangarda
Administrator 5019
94 Barok
Administrator 4272
95 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 8076
96 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 6350
97 Moderna
Administrator 3702
98 Modernizam
Administrator 4929
99 Realizam
Administrator 4524
100 Romantizam
Administrator 4099
101 Sporazumjevanje
Administrator 4445
102 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 23764
103 Vrste riječi i rečenica
Administrator 23163
104 Leksikologija
Administrator 5764
105 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 26922
106 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 9117
107 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 134360
108 Onomastika
11025
109 Vrste riječi
Ivan 30438
110 Glagoli
Isabela 242719
111 Stilske figure
Isabela 58336

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/ZAGREB
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 418 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika