Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 70326
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 57144
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
17461
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
21303
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 91986
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 35027
2 Povijest jezika vježba
Kristina 9442
3 Tvorba riječi
marija 9909
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 7363
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 13434
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 17602
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 8590
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 21596
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 6757
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 9451
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 55445
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 38688
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 48075
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 39694
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
27787
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
8423
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 18528
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 36957
19 Stupnjevanje pridjeva
24271
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 11995
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
59683
22 Futur I
11345
23 Glagoli, vježba - 6. razred
113202
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
121853
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
42937
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
25070
27 Pravopisna provjera znanja
21599
28 Leksikologija - vježba
13298
29 Uvod u morfologiju - vježba
29829
30 Vježba za futur I. i futur II.
37309
31 Futur I. - test
16612
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
49170
33 Vježba - zamjenice
Petra 34506
34 Glagolski oblici - vježba
75448
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 30093
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 15090
37 Priprema za test znanja za 7. razred
137449
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 22629
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 21041
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 16284
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 11800
42 Priložne oznake - vježba
27602
43 vježba za futur I.
17020
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 17953
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 37441
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
49475
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
50528
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
27340
49 Vježba: č i ć
Petra 24945
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 22651
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 21276
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 77034
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 21459
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 25285
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 25978
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 18801
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
24074
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
31672
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
31920
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
13899
61 Pridjevi, zamjenice
34801
62 Pravopis, vježba: ije/je
120733
63 Književnost - 8. razred
29645
64 Atributi i apozicije
17655
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 40434
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 30174
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 121515
68 Objekt i služba riječi
Isabela 30147
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 26261
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 24960
71 7. razred, glasovi
15979
72 Zamjenice, vježba
163219
73 Zamjenice i infinitiv
14987
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 44594
75 Provjera književnosti, 4. razred
16198
76 Gospoda Glembajevi, lektira
25358
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 100013
78 Završni ispit
Isabela 46351
79 Zadatci za vježbu
Isabela 58451
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 21070
81 Glagoli
Isabela 30582
82 Stilska sredstva
Isabela 21824
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 17681
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 107129
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 91413
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 41387
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 16820
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 124659
89 Promjena imenica
Isabela 13835
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 39715
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 54658
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 35960
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 19897
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 56465
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 86559
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 65729
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 21003
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 5391
2 Č ili ć ?
Nikola 348
3 Književnost - 5.razred
Luka 10605
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 1546
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 4257
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 5090
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 8557
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 6201
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 12621
10 Višestruko složena rečenica
sandra 9594
11 hrvatski 8 razred
daniel 11304
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3326
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4274
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 8111
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 50380
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 3585
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 5497
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 28208
19 Stilske figure
Kristina 16023
20 Predikatna zavisno složena rečenica
18865
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
7113
22 Vrste zamjenica
77638
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
9362
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
48280
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
22745
26 Prikaz - izražavanje
7390
27 Pismo - izražavanje
9138
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
10967
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
67037
30 Životopis - jezično izržavanje
4935
31 Imperfekt
37381
32 Aorist
54696
33 Croatian for foreigners - Dativ
6210
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 14612
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
7372
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 18967
37 Barok, književno razdoblje
46931
38 GLASOVI
7662
39 Vokalizacija
Irena 9636
40 Pismo - 8. razred
15820
41 Stupnjevanje pridjeva
63006
42 Navezak
Irena 13953
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
42360
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
142294
45 Glagolska vremena
70898
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
19375
47 Veznici - 2. razred gimnazije
19411
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
24542
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
10310
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
15196
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
10354
52 Referat
8674
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
29528
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
10454
55 Esej na državnoj maturi
7601
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
16954
57 SASTAVAK
10761
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
70074
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15101
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11446
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 279198
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12562
63 Ije-je
17029
64 Priložne oznake
31418
65 pisanje futura I.
12572
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 18141
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 138776
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14481
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
35247
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10862
71 Pojam književnosti
23254
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 16949
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
12061
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
43646
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
73231
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 52145
77 HIMNA
8802
78 Slijedeći sljedećeg
9769
79 Lingvistika
12377
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
11427
81 Čestice
24265
82 Vezna sredstva
9426
83 Brojevi
25261
84 Epika - opća obilježja
46404
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
26933
86 Lirika - opća obilježja
65383
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
12682
88 Roman i njegov povijesni razvoj
17574
89 Nepromjenjive vrste riječi
98596
90 Gulliverova putovanja
9072
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 23351
92 Himnos, A. B.Šimić
17668
93 Hanibal Lucić
8901
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 106891
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 6653
96 Avangarda
Administrator 6921
97 Barok
Administrator 6424
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 10147
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 8671
100 Moderna
Administrator 5551
101 Modernizam
Administrator 6971
102 Realizam
Administrator 6523
103 Romantizam
Administrator 5902
104 Sporazumjevanje
Administrator 6305
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 28130
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 25922
107 Leksikologija
Administrator 7896
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 32509
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 11967
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 254581
111 Onomastika
16379
112 Vrste riječi
Ivan 48627
113 Glagoli
Isabela 377726
114 Stilske figure
Isabela 99702

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 2219 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika