Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 61565
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 41634
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
12277
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
16194
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 60647
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 21635
2 Povijest jezika vježba
Kristina 3956
3 Tvorba riječi
marija 4848
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 3514
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 7097
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 8660
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 4262
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 11111
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 2953
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 5770
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 33917
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 24510
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 25041
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 22848
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
19475
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
5306
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 11964
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 20973
19 Stupnjevanje pridjeva
12774
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 7016
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
34200
22 Futur I
7359
23 Glagoli, vježba - 6. razred
48988
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
64336
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
28853
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
17667
27 Pravopisna provjera znanja
13673
28 Leksikologija - vježba
8837
29 Uvod u morfologiju - vježba
17016
30 Vježba za futur I. i futur II.
21575
31 Futur I. - test
7550
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
23375
33 Vježba - zamjenice
Petra 25767
34 Glagolski oblici - vježba
32914
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 17629
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 11276
37 Priprema za test znanja za 7. razred
88317
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 16238
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 14710
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 11635
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 8120
42 Priložne oznake - vježba
18290
43 vježba za futur I.
10463
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 12414
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 22326
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
27866
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
28266
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
20334
49 Vježba: č i ć
Petra 20039
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 17050
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 15634
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 39826
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 16894
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 15570
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 20625
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 14462
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
18028
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
22277
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
25176
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
9844
61 Pridjevi, zamjenice
23523
62 Pravopis, vježba: ije/je
86308
63 Književnost - 8. razred
19775
64 Atributi i apozicije
12962
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 30155
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 19626
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 85074
68 Objekt i služba riječi
Isabela 19292
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 19905
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 13919
71 7. razred, glasovi
10170
72 Zamjenice, vježba
91183
73 Zamjenice i infinitiv
11298
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 28633
75 Provjera književnosti, 4. razred
11045
76 Gospoda Glembajevi, lektira
19319
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 64537
78 Završni ispit
Isabela 29008
79 Zadatci za vježbu
Isabela 49653
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 16520
81 Glagoli
Isabela 22196
82 Stilska sredstva
Isabela 16841
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 12739
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 70116
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 64141
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 31657
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 11845
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 78356
89 Promjena imenica
Isabela 10439
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 29215
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 26619
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 25891
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 14670
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 38515
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 36793
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 52372
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 15445
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Književnost - 5.razred
Luka 960
2 Višestruko složena rečenica
Kristina 1424
3 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 1495
4 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 1414
5 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 686
6 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 2603
7 Višestruko složena rečenica
sandra 2549
8 hrvatski 8 razred
daniel 7242
9 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 1361
10 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 1642
11 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 4511
12 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 15686
13 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 1390
14 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 3327
15 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 16244
16 Stilske figure
Kristina 5961
17 Predikatna zavisno složena rečenica
11749
18 Croatian for Foreigners - Kondicional
4858
19 Vrste zamjenica
38399
20 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
6436
21 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
18027
22 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
14722
23 Prikaz - izražavanje
4698
24 Pismo - izražavanje
5864
25 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
6909
26 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
34413
27 Životopis - jezično izržavanje
2851
28 Imperfekt
18535
29 Aorist
22560
30 Croatian for foreigners - Dativ
3020
31 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 8428
32 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
4795
33 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 12671
34 Barok, književno razdoblje
27807
35 GLASOVI
4732
36 Vokalizacija
Irena 5875
37 Pismo - 8. razred
10411
38 Stupnjevanje pridjeva
29096
39 Navezak
Irena 7534
40 Složena rečenica i kako ona nastaje?
17799
41 Upravni i neupravni govor-7. razred
80934
42 Glagolska vremena
32521
43 Pluralia tantum- hrvatski za strance
10539
44 Veznici - 2. razred gimnazije
15711
45 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
20417
46 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
7382
47 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
10209
48 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
6775
49 Referat
6037
50 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
16832
51 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
7558
52 Esej na državnoj maturi
5114
53 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
9216
54 SASTAVAK
7885
55 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
42760
56 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 9675
57 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 7605
58 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 180962
59 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 8294
60 Ije-je
8057
61 Priložne oznake
19863
62 pisanje futura I.
8552
63 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13112
64 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 76012
65 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10307
66 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
16334
67 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 6470
68 Pojam književnosti
13229
69 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12434
70 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
8293
71 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
19825
72 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
46647
73 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 34922
74 HIMNA
5610
75 Slijedeći sljedećeg
7146
76 Lingvistika
9942
77 O prijedlozima "zbog" i "radi"
7986
78 Čestice
13314
79 Vezna sredstva
5807
80 Brojevi
13615
81 Epika - opća obilježja
26457
82 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
19505
83 Lirika - opća obilježja
39796
84 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
8855
85 Roman i njegov povijesni razvoj
12097
86 Nepromjenjive vrste riječi
55529
87 Gulliverova putovanja
5798
88 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 14762
89 Himnos, A. B.Šimić
11565
90 Hanibal Lucić
6526
91 Prijedlozi i prilozi
Isabela 57024
92 Hrvatska književnost moderne
Administrator 4352
93 Avangarda
Administrator 4916
94 Barok
Administrator 4153
95 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 7962
96 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 6237
97 Moderna
Administrator 3629
98 Modernizam
Administrator 4832
99 Realizam
Administrator 4417
100 Romantizam
Administrator 4006
101 Sporazumjevanje
Administrator 4344
102 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 23478
103 Vrste riječi i rečenica
Administrator 23016
104 Leksikologija
Administrator 5640
105 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 26425
106 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 8975
107 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 130557
108 Onomastika
10778
109 Vrste riječi
Ivan 29994
110 Glagoli
Isabela 235476
111 Stilske figure
Isabela 56976

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb Samobor
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 467 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika