Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Fizika
Fizika/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb, Split
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 70594
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 57366
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
17589
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
21437
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 92499
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 35330
2 Povijest jezika vježba
Kristina 9614
3 Tvorba riječi
marija 10093
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 7470
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 13590
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 17724
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 8736
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 21851
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 6934
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 9555
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 55835
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 39006
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 48555
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 39894
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
27990
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
8579
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 18749
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 37240
19 Stupnjevanje pridjeva
24554
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 12128
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
60197
22 Futur I
11502
23 Glagoli, vježba - 6. razred
113887
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
122472
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
43162
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
25224
27 Pravopisna provjera znanja
21802
28 Leksikologija - vježba
13449
29 Uvod u morfologiju - vježba
30053
30 Vježba za futur I. i futur II.
37615
31 Futur I. - test
16766
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
49657
33 Vježba - zamjenice
Petra 34641
34 Glagolski oblici - vježba
76102
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 30341
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 15192
37 Priprema za test znanja za 7. razred
138779
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 22803
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 21174
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 16406
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 11906
42 Priložne oznake - vježba
27849
43 vježba za futur I.
17145
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 18108
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 37774
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
50078
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
50851
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
27497
49 Vježba: č i ć
Petra 25089
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 22844
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 21484
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 77549
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 21670
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 25456
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 26107
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 18901
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
24243
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
31835
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
32089
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
14036
61 Pridjevi, zamjenice
35095
62 Pravopis, vježba: ije/je
121341
63 Književnost - 8. razred
29851
64 Atributi i apozicije
17802
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 40735
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 30373
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 122022
68 Objekt i služba riječi
Isabela 30408
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 26443
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 25250
71 7. razred, glasovi
16124
72 Zamjenice, vježba
164622
73 Zamjenice i infinitiv
15108
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 44949
75 Provjera književnosti, 4. razred
16317
76 Gospoda Glembajevi, lektira
25537
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 100723
78 Završni ispit
Isabela 46830
79 Zadatci za vježbu
Isabela 58618
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 21188
81 Glagoli
Isabela 30794
82 Stilska sredstva
Isabela 22025
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 17832
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 107446
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 91721
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 41545
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 16978
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 125107
89 Promjena imenica
Isabela 13966
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 39910
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 55054
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 36217
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 20038
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 56756
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 87222
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 66012
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 21163
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 5731
2 Č ili ć ?
Nikola 455
3 Književnost - 5.razred
Luka 10840
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 1618
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 4361
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 5209
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 8848
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 6424
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 12983
10 Višestruko složena rečenica
sandra 9794
11 hrvatski 8 razred
daniel 11451
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3408
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4351
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 8224
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 51421
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 3672
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 5567
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 28571
19 Stilske figure
Kristina 16503
20 Predikatna zavisno složena rečenica
19019
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
7203
22 Vrste zamjenica
78533
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
9454
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
48885
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
22952
26 Prikaz - izražavanje
7467
27 Pismo - izražavanje
9299
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
11155
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
67415
30 Životopis - jezično izržavanje
5010
31 Imperfekt
37880
32 Aorist
55632
33 Croatian for foreigners - Dativ
6353
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 14772
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
7452
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 19122
37 Barok, književno razdoblje
47490
38 GLASOVI
7802
39 Vokalizacija
Irena 9746
40 Pismo - 8. razred
16019
41 Stupnjevanje pridjeva
63842
42 Navezak
Irena 14264
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
43885
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
143787
45 Glagolska vremena
71994
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
19625
47 Veznici - 2. razred gimnazije
19633
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
24685
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
10422
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
15364
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
10522
52 Referat
8772
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
29746
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
10555
55 Esej na državnoj maturi
7683
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
17197
57 SASTAVAK
10877
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
70502
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15302
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11566
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 280549
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12677
63 Ije-je
17212
64 Priložne oznake
31690
65 pisanje futura I.
12712
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 18277
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 142378
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14631
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
35774
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10977
71 Pojam književnosti
23720
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 17062
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
12238
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
45659
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
73732
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 52463
77 HIMNA
8892
78 Slijedeći sljedećeg
9855
79 Lingvistika
12474
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
11523
81 Čestice
24723
82 Vezna sredstva
9574
83 Brojevi
25866
84 Epika - opća obilježja
46765
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
27124
86 Lirika - opća obilježja
66108
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
12779
88 Roman i njegov povijesni razvoj
17778
89 Nepromjenjive vrste riječi
101260
90 Gulliverova putovanja
9184
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 23658
92 Himnos, A. B.Šimić
17795
93 Hanibal Lucić
8988
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 108395
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 6741
96 Avangarda
Administrator 7002
97 Barok
Administrator 6505
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 10237
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 8737
100 Moderna
Administrator 5684
101 Modernizam
Administrator 7050
102 Realizam
Administrator 6618
103 Romantizam
Administrator 5983
104 Sporazumjevanje
Administrator 6390
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 28338
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 26015
107 Leksikologija
Administrator 7974
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 32623
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 12053
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 258746
111 Onomastika
16596
112 Vrste riječi
Ivan 49519
113 Glagoli
Isabela 382552
114 Stilske figure
Isabela 100317

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Osijek
Matematika
Matematika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 47 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika