Strani jezici
Strani jezici/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Fizika
Fizika/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb (Maksimir)
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb, Split
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Split

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 68479
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 54907
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
16774
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
20819
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 87768
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 34001
2 Povijest jezika vježba
Kristina 9010
3 Tvorba riječi
marija 9336
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 7008
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 12671
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 16907
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 8191
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 19773
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 6323
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 9170
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 53721
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 37218
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 44131
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 37778
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
27042
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
8204
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 17162
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 34393
19 Stupnjevanje pridjeva
23026
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 11454
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
57072
22 Futur I
10766
23 Glagoli, vježba - 6. razred
104334
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
115130
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
41363
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
24167
27 Pravopisna provjera znanja
20783
28 Leksikologija - vježba
12775
29 Uvod u morfologiju - vježba
28822
30 Vježba za futur I. i futur II.
34668
31 Futur I. - test
16128
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
43648
33 Vježba - zamjenice
Petra 34021
34 Glagolski oblici - vježba
68204
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 28654
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 14809
37 Priprema za test znanja za 7. razred
135038
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 21742
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 20365
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 15940
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 11530
42 Priložne oznake - vježba
26237
43 vježba za futur I.
16497
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 17348
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 35064
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
44817
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
48233
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
26890
49 Vježba: č i ć
Petra 24470
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 22145
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 19708
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 70871
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 20919
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 24085
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 25567
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 18533
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
23552
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
30905
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
31293
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
13599
61 Pridjevi, zamjenice
32889
62 Pravopis, vježba: ije/je
116876
63 Književnost - 8. razred
28709
64 Atributi i apozicije
17283
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 39306
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 29558
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 116205
68 Objekt i služba riječi
Isabela 28513
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 24532
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 24022
71 7. razred, glasovi
15554
72 Zamjenice, vježba
159204
73 Zamjenice i infinitiv
14571
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 42410
75 Provjera književnosti, 4. razred
15868
76 Gospoda Glembajevi, lektira
24616
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 93529
78 Završni ispit
Isabela 45336
79 Zadatci za vježbu
Isabela 57690
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 20699
81 Glagoli
Isabela 29458
82 Stilska sredstva
Isabela 21302
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 17141
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 105546
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 90001
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 40724
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 16080
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 122121
89 Promjena imenica
Isabela 13541
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 38396
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 49172
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 34807
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 19310
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 54512
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 77787
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 63752
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 20358
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 3167
2 Č ili ć ?
Nikola 196
3 Književnost - 5.razred
Luka 9107
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 1409
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 3980
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 4783
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 6490
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 5565
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 8964
10 Višestruko složena rečenica
sandra 8076
11 hrvatski 8 razred
daniel 10944
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3156
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4121
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 7874
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 44494
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 3445
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 5341
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 25932
19 Stilske figure
Kristina 12278
20 Predikatna zavisno složena rečenica
17094
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
6883
22 Vrste zamjenica
72617
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
9194
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
42733
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
21695
26 Prikaz - izražavanje
7221
27 Pismo - izražavanje
8550
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
10447
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
60352
30 Životopis - jezično izržavanje
4798
31 Imperfekt
33799
32 Aorist
47938
33 Croatian for foreigners - Dativ
5914
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 13219
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
7127
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 18082
37 Barok, književno razdoblje
41869
38 GLASOVI
7289
39 Vokalizacija
Irena 9243
40 Pismo - 8. razred
14843
41 Stupnjevanje pridjeva
55068
42 Navezak
Irena 13216
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
33665
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
128842
45 Glagolska vremena
62864
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
18266
47 Veznici - 2. razred gimnazije
18997
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
23968
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
9967
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
14509
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
9521
52 Referat
8481
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
27525
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
10166
55 Esej na državnoj maturi
7444
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
15562
57 SASTAVAK
10487
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
64886
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13901
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10676
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 262017
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12053
63 Ije-je
16236
64 Priložne oznake
29676
65 pisanje futura I.
12061
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 17579
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 128596
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14027
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
32832
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10380
71 Pojam književnosti
22010
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 16493
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
11459
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
39668
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
69536
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 50096
77 HIMNA
8581
78 Slijedeći sljedećeg
9529
79 Lingvistika
12172
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
11225
81 Čestice
22482
82 Vezna sredstva
8835
83 Brojevi
21634
84 Epika - opća obilježja
43126
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
25825
86 Lirika - opća obilježja
59317
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
12385
88 Roman i njegov povijesni razvoj
16788
89 Nepromjenjive vrste riječi
84220
90 Gulliverova putovanja
8687
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 21754
92 Himnos, A. B.Šimić
17091
93 Hanibal Lucić
8735
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 100026
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 6500
96 Avangarda
Administrator 6792
97 Barok
Administrator 6294
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 10022
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 8564
100 Moderna
Administrator 5372
101 Modernizam
Administrator 6797
102 Realizam
Administrator 6360
103 Romantizam
Administrator 5803
104 Sporazumjevanje
Administrator 6196
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 27575
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 25782
107 Leksikologija
Administrator 7745
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 32024
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 11730
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 221656
111 Onomastika
15492
112 Vrste riječi
Ivan 43855
113 Glagoli
Isabela 327924
114 Stilske figure
Isabela 93165

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 549 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika