Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 67765
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 53513
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
16311
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
20262
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 85035
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 31646
2 Povijest jezika vježba
Kristina 8300
3 Tvorba riječi
marija 8829
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 6686
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 11974
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 16223
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 7724
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 18203
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 5913
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 8896
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 49830
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 35515
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 40629
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 35518
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
26337
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
7889
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 16534
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 31763
19 Stupnjevanje pridjeva
22229
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 10143
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
54529
22 Futur I
10374
23 Glagoli, vježba - 6. razred
96950
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
111094
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
39957
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
23288
27 Pravopisna provjera znanja
19709
28 Leksikologija - vježba
12239
29 Uvod u morfologiju - vježba
27094
30 Vježba za futur I. i futur II.
33486
31 Futur I. - test
15676
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
41136
33 Vježba - zamjenice
Petra 33073
34 Glagolski oblici - vježba
64452
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 26933
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 14493
37 Priprema za test znanja za 7. razred
129484
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 21267
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 19467
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 15555
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 11235
42 Priložne oznake - vježba
24868
43 vježba za futur I.
16092
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 16356
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 33100
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
42758
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
46661
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
26285
49 Vježba: č i ć
Petra 23930
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 21513
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 19332
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 64941
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 20460
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 23222
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 25109
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 18206
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
23025
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
29955
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
30748
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
13146
61 Pridjevi, zamjenice
31565
62 Pravopis, vježba: ije/je
113232
63 Književnost - 8. razred
27388
64 Atributi i apozicije
16723
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 38302
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 28090
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 111914
68 Objekt i služba riječi
Isabela 27010
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 24125
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 21744
71 7. razred, glasovi
14836
72 Zamjenice, vježba
142130
73 Zamjenice i infinitiv
14185
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 41077
75 Provjera književnosti, 4. razred
15360
76 Gospoda Glembajevi, lektira
24019
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 91138
78 Završni ispit
Isabela 44214
79 Zadatci za vježbu
Isabela 56209
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 20336
81 Glagoli
Isabela 28492
82 Stilska sredstva
Isabela 20877
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 16622
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 101211
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 86981
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 39936
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 15647
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 118024
89 Promjena imenica
Isabela 13290
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 37620
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 47201
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 33700
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 18908
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 52379
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 72847
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 62343
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 19875
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 2644
2 Književnost - 5.razred
Luka 7682
3 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 1253
4 Višestruko složena rečenica
Kristina 3683
5 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 4468
6 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 5124
7 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 4790
8 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 6951
9 Višestruko složena rečenica
sandra 7028
10 hrvatski 8 razred
daniel 10604
11 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 2998
12 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3856
13 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 7526
14 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 40429
15 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 3254
16 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 5198
17 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 24493
18 Stilske figure
Kristina 10476
19 Predikatna zavisno složena rečenica
16694
20 Croatian for Foreigners - Kondicional
6710
21 Vrste zamjenica
68026
22 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
8902
23 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
38768
24 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
20700
25 Prikaz - izražavanje
6983
26 Pismo - izražavanje
8181
27 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
9959
28 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
56239
29 Životopis - jezično izržavanje
4654
30 Imperfekt
32714
31 Aorist
45392
32 Croatian for foreigners - Dativ
5613
33 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 12644
34 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
6943
35 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 17422
36 Barok, književno razdoblje
40666
37 GLASOVI
6978
38 Vokalizacija
Irena 8926
39 Pismo - 8. razred
14333
40 Stupnjevanje pridjeva
51638
41 Navezak
Irena 12343
42 Složena rečenica i kako ona nastaje?
30108
43 Upravni i neupravni govor-7. razred
122596
44 Glagolska vremena
59011
45 Pluralia tantum- hrvatski za strance
16967
46 Veznici - 2. razred gimnazije
18521
47 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
23619
48 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
9644
49 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
14015
50 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
9226
51 Referat
8223
52 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
26464
53 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
9932
54 Esej na državnoj maturi
7242
55 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
14186
56 SASTAVAK
10235
57 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
62548
58 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13281
59 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10353
60 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 247809
61 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11608
62 Ije-je
15348
63 Priložne oznake
28666
64 pisanje futura I.
11687
65 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 17019
66 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 118417
67 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13724
68 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
30134
69 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 9796
70 Pojam književnosti
20091
71 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 16102
72 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
10830
73 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
34049
74 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
65600
75 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 48604
76 HIMNA
8266
77 Slijedeći sljedećeg
9319
78 Lingvistika
11927
79 O prijedlozima "zbog" i "radi"
10915
80 Čestice
21262
81 Vezna sredstva
8435
82 Brojevi
19872
83 Epika - opća obilježja
41135
84 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
25032
85 Lirika - opća obilježja
55629
86 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
11952
87 Roman i njegov povijesni razvoj
16216
88 Nepromjenjive vrste riječi
77288
89 Gulliverova putovanja
8365
90 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 20691
91 Himnos, A. B.Šimić
16263
92 Hanibal Lucić
8557
93 Prijedlozi i prilozi
Isabela 92118
94 Hrvatska književnost moderne
Administrator 6245
95 Avangarda
Administrator 6667
96 Barok
Administrator 6146
97 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 9829
98 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 8416
99 Moderna
Administrator 5253
100 Modernizam
Administrator 6652
101 Realizam
Administrator 6215
102 Romantizam
Administrator 5684
103 Sporazumjevanje
Administrator 6044
104 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 27269
105 Vrste riječi i rečenica
Administrator 25566
106 Leksikologija
Administrator 7607
107 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 31578
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 11464
109 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 201116
110 Onomastika
15040
111 Vrste riječi
Ivan 41293
112 Glagoli
Isabela 308671
113 Stilske figure
Isabela 85786

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 1277 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika