Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 67940
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 53656
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
16443
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
20383
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 85299
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 31832
2 Povijest jezika vježba
Kristina 8395
3 Tvorba riječi
marija 8933
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 6768
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 12079
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 16366
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 7813
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 18347
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 6009
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 8958
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 50077
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 35763
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 40950
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 35669
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
26471
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
7960
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 16645
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 31938
19 Stupnjevanje pridjeva
22389
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 10247
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
54879
22 Futur I
10445
23 Glagoli, vježba - 6. razred
97436
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
111613
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
40144
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
23428
27 Pravopisna provjera znanja
19842
28 Leksikologija - vježba
12295
29 Uvod u morfologiju - vježba
27254
30 Vježba za futur I. i futur II.
33735
31 Futur I. - test
15783
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
41845
33 Vježba - zamjenice
Petra 33252
34 Glagolski oblici - vježba
64965
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 27136
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 14567
37 Priprema za test znanja za 7. razred
129932
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 21392
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 19602
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 15621
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 11297
42 Priložne oznake - vježba
24980
43 vježba za futur I.
16184
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 16445
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 33361
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
42965
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
46828
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
26376
49 Vježba: č i ć
Petra 24039
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 21632
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 19426
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 65239
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 20539
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 23342
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 25231
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 18304
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
23157
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
30067
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
30894
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
13281
61 Pridjevi, zamjenice
31841
62 Pravopis, vježba: ije/je
113692
63 Književnost - 8. razred
27646
64 Atributi i apozicije
16881
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 38461
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 28196
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 112340
68 Objekt i služba riječi
Isabela 27139
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 24209
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 22176
71 7. razred, glasovi
14922
72 Zamjenice, vježba
142652
73 Zamjenice i infinitiv
14254
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 41285
75 Provjera književnosti, 4. razred
15463
76 Gospoda Glembajevi, lektira
24143
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 91581
78 Završni ispit
Isabela 44478
79 Zadatci za vježbu
Isabela 56594
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 20422
81 Glagoli
Isabela 28654
82 Stilska sredstva
Isabela 20984
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 16769
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 101573
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 87316
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 40095
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 15748
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 118415
89 Promjena imenica
Isabela 13345
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 37776
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 47483
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 33931
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 19027
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 52821
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 73139
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 62697
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 20003
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 2748
2 Književnost - 5.razred
Luka 7801
3 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 1283
4 Višestruko složena rečenica
Kristina 3741
5 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 4545
6 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 5241
7 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 4952
8 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 7113
9 Višestruko složena rečenica
sandra 7103
10 hrvatski 8 razred
daniel 10674
11 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3029
12 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3899
13 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 7597
14 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 40999
15 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 3302
16 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 5230
17 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 24650
18 Stilske figure
Kristina 10623
19 Predikatna zavisno složena rečenica
16800
20 Croatian for Foreigners - Kondicional
6760
21 Vrste zamjenica
68373
22 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
8986
23 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
39387
24 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
20905
25 Prikaz - izražavanje
7033
26 Pismo - izražavanje
8278
27 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
10079
28 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
56453
29 Životopis - jezično izržavanje
4691
30 Imperfekt
32880
31 Aorist
45714
32 Croatian for foreigners - Dativ
5713
33 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 12775
34 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
7006
35 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 17552
36 Barok, književno razdoblje
40936
37 GLASOVI
7032
38 Vokalizacija
Irena 8991
39 Pismo - 8. razred
14433
40 Stupnjevanje pridjeva
52588
41 Navezak
Irena 12575
42 Složena rečenica i kako ona nastaje?
30462
43 Upravni i neupravni govor-7. razred
123006
44 Glagolska vremena
59602
45 Pluralia tantum- hrvatski za strance
17119
46 Veznici - 2. razred gimnazije
18595
47 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
23711
48 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
9733
49 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
14073
50 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
9294
51 Referat
8289
52 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
26658
53 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
9985
54 Esej na državnoj maturi
7298
55 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
14302
56 SASTAVAK
10282
57 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
63046
58 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13402
59 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10411
60 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 248592
61 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11713
62 Ije-je
15454
63 Priložne oznake
28765
64 pisanje futura I.
11776
65 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 17165
66 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 120425
67 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13803
68 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
30351
69 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 9859
70 Pojam književnosti
20237
71 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 16177
72 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
10905
73 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
34518
74 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
65886
75 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 48845
76 HIMNA
8339
77 Slijedeći sljedećeg
9383
78 Lingvistika
11981
79 O prijedlozima "zbog" i "radi"
11003
80 Čestice
21413
81 Vezna sredstva
8547
82 Brojevi
20120
83 Epika - opća obilježja
41324
84 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
25137
85 Lirika - opća obilježja
55943
86 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
12041
87 Roman i njegov povijesni razvoj
16345
88 Nepromjenjive vrste riječi
77572
89 Gulliverova putovanja
8473
90 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 20831
91 Himnos, A. B.Šimić
16351
92 Hanibal Lucić
8602
93 Prijedlozi i prilozi
Isabela 92737
94 Hrvatska književnost moderne
Administrator 6390
95 Avangarda
Administrator 6687
96 Barok
Administrator 6174
97 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 9871
98 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 8465
99 Moderna
Administrator 5279
100 Modernizam
Administrator 6682
101 Realizam
Administrator 6246
102 Romantizam
Administrator 5710
103 Sporazumjevanje
Administrator 6076
104 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 27360
105 Vrste riječi i rečenica
Administrator 25609
106 Leksikologija
Administrator 7645
107 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 31715
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 11535
109 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 202750
110 Onomastika
15176
111 Vrste riječi
Ivan 41688
112 Glagoli
Isabela 310176
113 Stilske figure
Isabela 86813

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 143 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika