Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Rijeka
Matematika
Matematika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Ostalo
Ostalo/Zagreb
Strojarstvo
Strojarstvo/Zagreb
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 71498
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 61065
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
18219
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
22149
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 96292
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 36471
2 Povijest jezika vježba
Kristina 10285
3 Tvorba riječi
marija 10793
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 7957
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 14646
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 18697
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 9270
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 24473
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 7406
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 10017
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 59098
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 40857
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 55173
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 42159
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
28732
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
9256
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 19659
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 38505
19 Stupnjevanje pridjeva
26169
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 12597
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
63034
22 Futur I
12039
23 Glagoli, vježba - 6. razred
120230
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
125694
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
45030
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
26494
27 Pravopisna provjera znanja
23380
28 Leksikologija - vježba
14461
29 Uvod u morfologiju - vježba
31549
30 Vježba za futur I. i futur II.
39666
31 Futur I. - test
17417
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
55264
33 Vježba - zamjenice
Petra 35461
34 Glagolski oblici - vježba
81066
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 32472
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 15700
37 Priprema za test znanja za 7. razred
142612
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 23549
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 22057
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 16962
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 12481
42 Priložne oznake - vježba
30079
43 vježba za futur I.
17843
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 18597
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 39345
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
52002
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
52965
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
28300
49 Vježba: č i ć
Petra 25827
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 23760
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 22290
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 85555
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 22449
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 26235
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 26670
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 19309
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
24885
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
32490
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
32687
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
14478
61 Pridjevi, zamjenice
36114
62 Pravopis, vježba: ije/je
125606
63 Književnost - 8. razred
30915
64 Atributi i apozicije
18291
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 41738
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 31578
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 130357
68 Objekt i služba riječi
Isabela 31701
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 27032
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 27611
71 7. razred, glasovi
16631
72 Zamjenice, vježba
176268
73 Zamjenice i infinitiv
15471
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 46843
75 Provjera književnosti, 4. razred
16957
76 Gospoda Glembajevi, lektira
26374
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 104146
78 Završni ispit
Isabela 47590
79 Zadatci za vježbu
Isabela 59246
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 21613
81 Glagoli
Isabela 31870
82 Stilska sredstva
Isabela 22545
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 18327
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 108945
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 93509
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 42297
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 17605
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 128596
89 Promjena imenica
Isabela 14389
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 40503
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 57322
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 36980
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 20599
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 58633
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 93658
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 67189
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 21729
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 6869
2 Č ili ć ?
Nikola 862
3 Književnost - 5.razred
Luka 12504
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 1894
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 4891
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 5575
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 11045
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 7099
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 16691
10 Višestruko složena rečenica
sandra 10842
11 hrvatski 8 razred
daniel 11977
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3686
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4638
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 8710
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 56589
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 3937
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 5810
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 30619
19 Stilske figure
Kristina 20389
20 Predikatna zavisno složena rečenica
19768
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
7598
22 Vrste zamjenica
82764
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
9750
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
51331
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
24577
26 Prikaz - izražavanje
7939
27 Pismo - izražavanje
9862
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
11788
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
74561
30 Životopis - jezično izržavanje
5262
31 Imperfekt
40784
32 Aorist
61577
33 Croatian for foreigners - Dativ
6872
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 15698
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
7701
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 20037
37 Barok, književno razdoblje
50734
38 GLASOVI
8286
39 Vokalizacija
Irena 10346
40 Pismo - 8. razred
16998
41 Stupnjevanje pridjeva
67939
42 Navezak
Irena 15285
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
50964
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
153361
45 Glagolska vremena
78119
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
21160
47 Veznici - 2. razred gimnazije
20416
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
25381
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
10883
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
15909
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
11253
52 Referat
9144
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
31167
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
10921
55 Esej na državnoj maturi
7922
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
18526
57 SASTAVAK
11353
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
74034
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 16377
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12101
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 300763
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13449
63 Ije-je
17840
64 Priložne oznake
33593
65 pisanje futura I.
13252
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 19036
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 155993
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15089
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
38711
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11612
71 Pojam književnosti
25091
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 17555
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
13730
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
52902
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
81158
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 54488
77 HIMNA
9277
78 Slijedeći sljedećeg
10119
79 Lingvistika
12961
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
11843
81 Čestice
26464
82 Vezna sredstva
10327
83 Brojevi
29010
84 Epika - opća obilježja
49517
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
27996
86 Lirika - opća obilježja
71965
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
13140
88 Roman i njegov povijesni razvoj
18613
89 Nepromjenjive vrste riječi
113703
90 Gulliverova putovanja
9574
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 25977
92 Himnos, A. B.Šimić
19263
93 Hanibal Lucić
9265
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 113952
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 6983
96 Avangarda
Administrator 7253
97 Barok
Administrator 6744
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 10504
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 8972
100 Moderna
Administrator 6011
101 Modernizam
Administrator 7306
102 Realizam
Administrator 6932
103 Romantizam
Administrator 6225
104 Sporazumjevanje
Administrator 6648
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 28889
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 26310
107 Leksikologija
Administrator 8272
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 33015
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 12396
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 291290
111 Onomastika
17422
112 Vrste riječi
Ivan 52865
113 Glagoli
Isabela 417735
114 Stilske figure
Isabela 106789

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 259 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika