Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 65518
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 49248
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
14979
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
18770
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 74623
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 27853
2 Povijest jezika vježba
Kristina 6695
3 Tvorba riječi
marija 7403
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 5655
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 10258
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 13430
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 6540
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 15090
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 4881
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 8038
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 43521
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 31026
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 33905
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 30832
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
23678
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
7119
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 14858
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 27539
19 Stupnjevanje pridjeva
17966
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 8776
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
45798
22 Futur I
9387
23 Glagoli, vježba - 6. razred
75278
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
91766
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
36172
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
21128
27 Pravopisna provjera znanja
17345
28 Leksikologija - vježba
11123
29 Uvod u morfologiju - vježba
23280
30 Vježba za futur I. i futur II.
29281
31 Futur I. - test
14310
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
33293
33 Vježba - zamjenice
Petra 30791
34 Glagolski oblici - vježba
51560
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 22816
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 13364
37 Priprema za test znanja za 7. razred
114136
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 19720
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 17552
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 14095
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 10282
42 Priložne oznake - vježba
22287
43 vježba za futur I.
14590
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 14827
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 28583
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
35922
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
39924
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
24502
49 Vježba: č i ć
Petra 22484
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 19734
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 17948
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 53429
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 19145
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 20320
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 23459
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 16886
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
21210
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
27121
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
28763
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
11693
61 Pridjevi, zamjenice
27501
62 Pravopis, vježba: ije/je
102892
63 Književnost - 8. razred
24344
64 Atributi i apozicije
15167
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 35797
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 24757
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 100687
68 Objekt i služba riječi
Isabela 23829
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 22655
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 17999
71 7. razred, glasovi
13162
72 Zamjenice, vježba
118503
73 Zamjenice i infinitiv
13155
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 36130
75 Provjera književnosti, 4. razred
13694
76 Gospoda Glembajevi, lektira
22062
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 78761
78 Završni ispit
Isabela 39233
79 Zadatci za vježbu
Isabela 53178
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 19114
81 Glagoli
Isabela 25981
82 Stilska sredstva
Isabela 19413
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 15258
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 90074
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 78239
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 37314
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 14260
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 103372
89 Promjena imenica
Isabela 12260
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 34033
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 38692
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 30240
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 17244
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 46836
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 57911
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 58294
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 18235
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 1183
2 Književnost - 5.razred
Luka 4808
3 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 724
4 Višestruko složena rečenica
Kristina 2904
5 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 3597
6 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 3439
7 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 3031
8 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 4818
9 Višestruko složena rečenica
sandra 5078
10 hrvatski 8 razred
daniel 9486
11 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 2568
12 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3129
13 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 6507
14 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 29761
15 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 2656
16 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 4657
17 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 21212
18 Stilske figure
Kristina 8013
19 Predikatna zavisno složena rečenica
15243
20 Croatian for Foreigners - Kondicional
6175
21 Vrste zamjenica
55765
22 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
8106
23 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
27882
24 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
18396
25 Prikaz - izražavanje
6197
26 Pismo - izražavanje
7331
27 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
8836
28 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
46869
29 Životopis - jezično izržavanje
4115
30 Imperfekt
27765
31 Aorist
37372
32 Croatian for foreigners - Dativ
4950
33 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 11185
34 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
6230
35 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 15478
36 Barok, književno razdoblje
35863
37 GLASOVI
6224
38 Vokalizacija
Irena 7949
39 Pismo - 8. razred
12843
40 Stupnjevanje pridjeva
41885
41 Navezak
Irena 10442
42 Složena rečenica i kako ona nastaje?
24307
43 Upravni i neupravni govor-7. razred
107804
44 Glagolska vremena
47515
45 Pluralia tantum- hrvatski za strance
14514
46 Veznici - 2. razred gimnazije
17661
47 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
22668
48 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
8836
49 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
12804
50 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
8286
51 Referat
7517
52 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
22850
53 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
9060
54 Esej na državnoj maturi
6506
55 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
11790
56 SASTAVAK
9531
57 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
54653
58 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11584
59 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 9319
60 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 220149
61 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10347
62 Ije-je
12532
63 Priložne oznake
25965
64 pisanje futura I.
10673
65 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15601
66 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 105204
67 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12688
68 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
23784
69 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 8526
70 Pojam književnosti
17283
71 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14845
72 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
9911
73 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
27183
74 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
57230
75 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 44443
76 HIMNA
7246
77 Slijedeći sljedećeg
8556
78 Lingvistika
11277
79 O prijedlozima "zbog" i "radi"
9880
80 Čestice
18225
81 Vezna sredstva
7520
82 Brojevi
17251
83 Epika - opća obilježja
35053
84 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
23036
85 Lirika - opća obilježja
48713
86 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
10794
87 Roman i njegov povijesni razvoj
14572
88 Nepromjenjive vrste riječi
68345
89 Gulliverova putovanja
7356
90 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 18188
91 Himnos, A. B.Šimić
14408
92 Hanibal Lucić
7964
93 Prijedlozi i prilozi
Isabela 78357
94 Hrvatska književnost moderne
Administrator 5666
95 Avangarda
Administrator 6128
96 Barok
Administrator 5491
97 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 9280
98 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 7633
99 Moderna
Administrator 4762
100 Modernizam
Administrator 6049
101 Realizam
Administrator 5642
102 Romantizam
Administrator 5173
103 Sporazumjevanje
Administrator 5587
104 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 26055
105 Vrste riječi i rečenica
Administrator 24746
106 Leksikologija
Administrator 7018
107 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 29966
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 10633
109 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 167659
110 Onomastika
13399
111 Vrste riječi
Ivan 35679
112 Glagoli
Isabela 278139
113 Stilske figure
Isabela 71426

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 224 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika