Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Fizika
Fizika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Velika Gorica
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Ostalo
Ostalo/Rijeka
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 61782
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 42227
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
12373
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
16400
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 61671
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 21845
2 Povijest jezika vježba
Kristina 4067
3 Tvorba riječi
marija 4992
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 3631
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 7246
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 8776
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 4400
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 11275
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 3044
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 5907
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 34389
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 24940
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 25634
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 23408
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
20037
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
5384
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 12142
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 21406
19 Stupnjevanje pridjeva
13014
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 7084
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
35279
22 Futur I
7476
23 Glagoli, vježba - 6. razred
52340
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
68891
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
29152
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
17870
27 Pravopisna provjera znanja
13862
28 Leksikologija - vježba
8945
29 Uvod u morfologiju - vježba
17535
30 Vježba za futur I. i futur II.
21972
31 Futur I. - test
8003
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
24452
33 Vježba - zamjenice
Petra 25998
34 Glagolski oblici - vježba
34307
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 17906
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 11388
37 Priprema za test znanja za 7. razred
90267
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 16551
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 14862
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 11715
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 8221
42 Priložne oznake - vježba
18516
43 vježba za futur I.
10569
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 12634
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 22777
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
28372
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
29181
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
20656
49 Vježba: č i ć
Petra 20188
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 17226
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 15726
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 41016
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 16989
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 15821
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 20745
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 14571
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
18187
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
22538
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
25402
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
9931
61 Pridjevi, zamjenice
23777
62 Pravopis, vježba: ije/je
87530
63 Književnost - 8. razred
19949
64 Atributi i apozicije
13072
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 30432
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 19813
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 86730
68 Objekt i služba riječi
Isabela 19597
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 20027
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 14127
71 7. razred, glasovi
10306
72 Zamjenice, vježba
92051
73 Zamjenice i infinitiv
11368
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 29193
75 Provjera književnosti, 4. razred
11156
76 Gospoda Glembajevi, lektira
19471
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 65150
78 Završni ispit
Isabela 29173
79 Zadatci za vježbu
Isabela 49829
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 16625
81 Glagoli
Isabela 22418
82 Stilska sredstva
Isabela 16932
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 12839
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 71018
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 65086
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 31963
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 11979
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 80373
89 Promjena imenica
Isabela 10542
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 29860
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 28796
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 26115
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 14895
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 39448
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 38453
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 52670
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 15692
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Književnost - 5.razred
Luka 1112
2 Višestruko složena rečenica
Kristina 1462
3 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 1587
4 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 1479
5 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 735
6 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 2701
7 Višestruko složena rečenica
sandra 2698
8 hrvatski 8 razred
daniel 7343
9 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 1406
10 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 1712
11 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 4576
12 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 16519
13 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 1428
14 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 3371
15 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 16512
16 Stilske figure
Kristina 6045
17 Predikatna zavisno složena rečenica
11905
18 Croatian for Foreigners - Kondicional
4904
19 Vrste zamjenica
39168
20 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
6528
21 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
18506
22 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
15049
23 Prikaz - izražavanje
4753
24 Pismo - izražavanje
5924
25 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
6994
26 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
35262
27 Životopis - jezično izržavanje
2896
28 Imperfekt
19481
29 Aorist
24018
30 Croatian for foreigners - Dativ
3070
31 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 8511
32 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
4843
33 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 12878
34 Barok, književno razdoblje
28354
35 GLASOVI
4795
36 Vokalizacija
Irena 5968
37 Pismo - 8. razred
10587
38 Stupnjevanje pridjeva
29804
39 Navezak
Irena 7676
40 Složena rečenica i kako ona nastaje?
18211
41 Upravni i neupravni govor-7. razred
83559
42 Glagolska vremena
33684
43 Pluralia tantum- hrvatski za strance
10824
44 Veznici - 2. razred gimnazije
15795
45 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
20625
46 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
7421
47 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
10309
48 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
6835
49 Referat
6116
50 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
17176
51 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
7614
52 Esej na državnoj maturi
5166
53 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
9338
54 SASTAVAK
7964
55 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
44062
56 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 9747
57 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 7663
58 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 182987
59 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 8365
60 Ije-je
8391
61 Priložne oznake
20187
62 pisanje futura I.
8639
63 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13211
64 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 78387
65 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10494
66 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
16717
67 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 6545
68 Pojam književnosti
13429
69 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12551
70 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
8356
71 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
20162
72 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
47268
73 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 35758
74 HIMNA
5661
75 Slijedeći sljedećeg
7203
76 Lingvistika
9997
77 O prijedlozima "zbog" i "radi"
8054
78 Čestice
13538
79 Vezna sredstva
5888
80 Brojevi
13771
81 Epika - opća obilježja
27141
82 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
19761
83 Lirika - opća obilježja
40318
84 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
8941
85 Roman i njegov povijesni razvoj
12218
86 Nepromjenjive vrste riječi
56062
87 Gulliverova putovanja
5851
88 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 14943
89 Himnos, A. B.Šimić
11661
90 Hanibal Lucić
6588
91 Prijedlozi i prilozi
Isabela 57943
92 Hrvatska književnost moderne
Administrator 4381
93 Avangarda
Administrator 4960
94 Barok
Administrator 4204
95 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 8017
96 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 6287
97 Moderna
Administrator 3662
98 Modernizam
Administrator 4866
99 Realizam
Administrator 4461
100 Romantizam
Administrator 4050
101 Sporazumjevanje
Administrator 4387
102 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 23627
103 Vrste riječi i rečenica
Administrator 23078
104 Leksikologija
Administrator 5692
105 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 26647
106 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 9047
107 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 132676
108 Onomastika
10897
109 Vrste riječi
Ivan 30249
110 Glagoli
Isabela 239654
111 Stilske figure
Isabela 57615

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 471 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika