Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 823
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 2678
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 2964
4 Matrice - sažetak
Petra 9886
5 ELIPSA
drago 4525
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4211
7 Mnogokuti
Slađana 14851
8 Elementarne funkcije
Vlatko 6791
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 4849
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 8439
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 13270
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 25433
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 26630
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 34223
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 31166
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 15862
17 Potencije
Slađana 37688
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 21452
19 PRIZME
Jelena 5635
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 26362
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 4195
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 4669
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 5982
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 13401
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 11409
26 DIJELENJE NULOM
drago 11367
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 5517
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 5298
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 20537
30 VJEROJATNOST 2
drago 4114
31 Matematika - priprema i svladavanje
4727
32 VJEROJATNOST 1
drago 4274
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 142184
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 32953
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
8514
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
6023
37 Lokalni ekstremi
Tina 27945
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 33647
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 11487
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 13541
41 Elipsa
Tina 16768
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
8896
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 6462
44 Računanje s jednadžbima pravaca
6223
45 Računanje derivacija
16696
46 Brzina
Lovro 6752
47 "Šalabahter" za pismene ispite
17304
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
7372
49 Maksimum funkcije
6971
50 Računanje s kompleksnim brojevima
7130
51 Račun sudova
Andrej 10134
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 12257
53 Jednadžbe pravca
5722
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
7423
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 14931
56 Trostruki integrali
Lovro 9243
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 7951
58 Usmjerene derivacije
Lovro 7902
59 Kompleksni brojevi
Lovro 8277
60 Dvostruki integrali
Lovro 7998
61 Derivacija
Lovro 6481
62 Gama funkcija
Lovro 6248
63 LINEARNE JEDNADŽBE
8685
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
8926
65 Funkcije
8590
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 7451
67 FAKTORIJELA
Vedrana 16393
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 25084
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 70952
70 Proporcije
16102
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 15069
72 Kompleksni brojevi
4731
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 11572
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 19974
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 53159
76 Interkvartil
10305
77 RASPON VARIJACIJE
6787
78 KVARTILI
6776
79 MJERE DISPERZIJE
4718
80 Ponavljanje cijeli brojevi
4947
81 Faktorizacija formule
8901
82 Faktorizacija
7612
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
12339
84 Faktorizacija metode i primjeri
5993
85 Ne možemo dijeliti s nulom
32670
86 MEDIJAN
8991
87 Geometrijski niz
8193
88 MOD
6795
89 Kružnica
8078
90 ARITMETIČKA SREDINA
13272
91 Logaritamska funkcija
Lovro 8030
92 Aritmetički niz
6668
93 HARMONIJSKA SREDINA
10673
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 8932
95 Iracionalni brojevi
Ivan 10059
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 12862
97 Grafovi funkcija
Ivan 7269
98 Vektori
Ivan 8327
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 11668
100 Translacija
Ivan 13747
101 Osna simetrija
Ivan 7901
102 Centralna simetrija
Ivan 10041
103 Rotacija
Ivan 6483
104 Pitagorin poučak
Ivan 17618
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 7462
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 9391
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 11672
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 7441
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
7694
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
221208
111 Kvadriranje umnoška i količnika
16724
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
4689
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
37330
114 Kvadratna jednadžba
6278
115 Algebarski izrazi, osmi razred
6337
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
4515
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
6061
118 Spirala drugog korijena
19479
119 Prizma
Ivan 7334
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 9586
121 Piramida
Ivan 6590
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 8498
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 9098
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 7076
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 10678
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 7139
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 7401
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 7271
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 12999
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 7764
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 6337
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 6983
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 7331
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 8092
135 Simetrala kuta
Ivan 11666
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 13809
137 Sukladnost trokuta
Ivan 5736
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 9062
139 Visina trokuta
Ivan 5820
140 Površina trokuta
Ivan 8073
141 Zbroj kutova trokuta
11460
142 Površina trokuta
227799
143 Visina trokuta
49333
144 Sukladnost trokuta
23465
145 Simetrala kuta
33400
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
12199
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 10209
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 14451
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 12737
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 5912
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 6644
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 8276
153 Podsjetnik razlomci
7279
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 7316
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 15312
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
13822
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
18432
158 Problemski zadaci
81590
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 9560
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 13459
161 Rad sa zagradama
Ivan 47150
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 13936
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 19403
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 6696
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 14607
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 6767
167 Cijeli brojevi
Ivan 11648
168 Podsjetnik cijeli brojevi
4300
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
5122
170 Pojam četverokuta
Ivan 5365
171 Vrste četverokuta
Ivan 7436
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 7029
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 10938
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 8749
175 Sličnost trokuta
6313
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
17320
177 Postotci
13612
178 Statistika i vjerojatnost
7035
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
87174
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
30067
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 11702
182 Mnogokuti i krug
7473
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
8436
184 Zadatak s crtanjem pravca
3427
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 17320
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 7160
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 7844
188 Talesov poučak
Ivan 12310
189 Pravac i kružnica
Ivan 6141
190 Opseg kruga
Ivan 9235
191 Kružni luk
Ivan 7345
192 Površina kruga
Ivan 6436
193 Koordinatni sustav u ravnini
9106
194 Metoda suprotnih koeficijenata
24736
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
16571
196 Potencije
3661
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 16091
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 13807
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 16484
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 10326
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 6311
202 Logaritamska funkcija
Lovro 5816
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 7844
204 Vektori
8002
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
8869
206 Talesov poučak
5095
207 Kugla
20504
208 1. Skup kompleksnih brojeva
10884
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
8173
210 KOSA ASIMPTOTA
8957
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
16617
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
17583
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
5156
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
11342
215 POLINOMI
31619
216 Pravila deriviranja i primjeri
22687
217 Potencije - osnovne operacije
25225
218 Faktorizacija polinoma
24884
219 Integral i primitivna funkcija
17830
220 Limes niza
14540
221 Nizovi
11433
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
5624
223 proporcionalnosti - zadatak
4078
224 Prebrojivi skupovi
4271
225 Kombinacije
4039
226 Geometrijska vjerovatnost
3697
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
6859
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
6038
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
10071
230 Kružnica
3948
231 Adicijske formule
33039
232 Permutacije
6389
233 Geometrijski niz
5523
234 Princip matematičke indukcije
12298
235 Aritmetički niz
7906
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
7454
237 Kolinearnost točaka
21535
238 Obrnuta proporcionalnost
14844
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 10680
240 Sukladnost trokuta - poučci
11775
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
8393
242 Pitagorin poučak
Vedrana 4662
243 Moja matematika:-)
6321
244 Polinomi
5504
245 Funkcije
4522
246 Primjena trigonometrije trokuta
12794
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
11104
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
15223
249 matematička indukcija
9448
250 Neki poučci o kutovima
10642
251 Kutovi
9019
252 Rotacija i centralna simetrija
12771
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
17157
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
9984
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 5737
256 Faktorijele
Vedrana 5817
257 Modul kompleksnog broja
8160
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
14020
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
35065
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 16487
261 Kompleksni broj
Vedrana 5209
262 Rješenja maturalne zadaće
4972
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 41799
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 3615
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 6529
3 Korijeni
11378
4 Formule - Algebarski izrazi
123051
5 Potencije
Vedrana 15215
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 23749
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 751977
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 9928
9 Algebarski izrazi
19997
10 Formule pretvorbe
7021
11 Trigonometrijski identiteti
9117
12 SIN COS POUČCI
6606
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 56927
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 5835
15 Kompleksni brojevi
4172
16 Postotni i kamatni račun
14177
17 Afina funkcija
8470
18 Kvadratna jednadžba
9170
19 Kvadratna funkcija
15296
20 Eksponencijalna funkcija
4020
21 Logaritamska funkcija
5605
22 Pravac
6708
23 Algebarski izrazi
4731
24 Potencije
3906
25 Trokut
4355
26 Pravilni mnogokuti
8704
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 37012
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 7857
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 8394
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 10902
4 Matrice
Tina 3157
5 Globalni ekstremi
Tina 12020
6 Uvjetni ekstremi
Tina 6158
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 7711
8 Diferencijalne jednadžbe
4135
9 Derivacije
5464
10 Beskonačni Redovi
3279
11 Analiza toka funkcije
6796
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3876
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3929
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3831
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3424
16 Funkcije limes neprekinutost
3986
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3572
18 Vektori u prostoru
4714
19 Teoremi srednje vrijednosti
3377
20 Određeni integrali
4108
21 Nepravi integrali
4292
22 Neodređeni integrali
4832
23 Laplaceova transformacija
6319
24 Aritmetički niz
51804
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 2151
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 4663
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 1991
4 Postoci
Slađana 3859
5 Trigonometrijski zadaci
4580
6 Proporcije i obrnute proporcije
6359
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 6770
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 6544
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 209589
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 18224
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 20412
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
10350
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 77470
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 24109
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 22016
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 77202
17 Vektori i matrice
7441
18 Uvod u statistiku
4141
19 Trigonometrija
9214
20 Sistem linearnih jednadžbi
5620
21 Razni zadaci, testovi
7044
22 Razlomci
12079
23 Potencije i korjeni
11474
24 Polinomi i racionalni izrazi
5767
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
19360
26 Određeni integrali
5710
27 Nejednadžbe
9560
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
17143
29 Kvadratne jednadžbe
5329
30 Kompleksni brojevi
4101
31 Jednadžbe višeg reda
4455
32 Geometrija
5524
33 Funkcije
4501
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
15214
35 Digitalna algebra
3593
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
11604
37 Analitička geometrija
10077
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
9949
39 Vektori
25763
40 Godišnji ispit znanja I
6862
41 Godišnji ispit znanja II
6056
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 5943
2 1=2 ???
Jasmin 2880
3 Komplexni broj
Jasmin 3854
4 Sinus i 6
Jasmin 2669
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 7710
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3477
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3700
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4190
9 0=2 ??
Jasmin 3249
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 4163

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 170 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika