Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 1236
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 1216
3 Matrice - sažetak
Petra 6244
4 ELIPSA
drago 3109
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 2864
6 Mnogokuti
Slađana 9224
7 Elementarne funkcije
Vlatko 4147
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 2721
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 5524
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 8626
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 14469
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 16462
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 19368
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 16673
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 9519
16 Potencije
Slađana 22675
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 12723
18 PRIZME
Jelena 4154
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 17827
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 2858
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 3330
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 4035
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 7892
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 7203
25 DIJELENJE NULOM
drago 8185
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 4104
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 3758
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 15219
29 VJEROJATNOST 2
drago 2848
30 Matematika - priprema i svladavanje
3286
31 VJEROJATNOST 1
drago 3083
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 69736
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 20527
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
6476
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
4260
36 Lokalni ekstremi
Tina 14567
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 19948
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 7614
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 8807
40 Elipsa
Tina 9630
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
7192
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 5169
43 Računanje s jednadžbima pravaca
4758
44 Računanje derivacija
11482
45 Brzina
Lovro 4099
46 "Šalabahter" za pismene ispite
14619
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
5971
48 Maksimum funkcije
5547
49 Računanje s kompleksnim brojevima
5712
50 Račun sudova
Andrej 7319
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 10501
52 Jednadžbe pravca
4275
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
6056
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 11706
55 Trostruki integrali
Lovro 7319
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 6301
57 Usmjerene derivacije
Lovro 6287
58 Kompleksni brojevi
Lovro 6694
59 Dvostruki integrali
Lovro 6024
60 Derivacija
Lovro 4465
61 Gama funkcija
Lovro 4757
62 LINEARNE JEDNADŽBE
6970
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
7232
64 Funkcije
6323
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 5882
66 FAKTORIJELA
Vedrana 11175
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 14836
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 34464
69 Proporcije
13233
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 13267
71 Kompleksni brojevi
3388
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 10344
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 15259
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 26610
75 Interkvartil
7862
76 RASPON VARIJACIJE
5044
77 KVARTILI
5111
78 MJERE DISPERZIJE
3569
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3970
80 Faktorizacija formule
7294
81 Faktorizacija
6454
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
10728
83 Faktorizacija metode i primjeri
4756
84 Ne možemo dijeliti s nulom
23661
85 MEDIJAN
7581
86 Geometrijski niz
5790
87 MOD
4709
88 Kružnica
6473
89 ARITMETIČKA SREDINA
11358
90 Logaritamska funkcija
Lovro 6291
91 Aritmetički niz
5535
92 HARMONIJSKA SREDINA
9006
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 6909
94 Iracionalni brojevi
Ivan 8150
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 10594
96 Grafovi funkcija
Ivan 5625
97 Vektori
Ivan 6542
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 9590
99 Translacija
Ivan 10984
100 Osna simetrija
Ivan 6448
101 Centralna simetrija
Ivan 8129
102 Rotacija
Ivan 4868
103 Pitagorin poučak
Ivan 14107
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 5923
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 7600
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 9697
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 6011
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
6045
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
153141
110 Kvadriranje umnoška i količnika
13824
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
3526
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
34736
113 Kvadratna jednadžba
4839
114 Algebarski izrazi, osmi razred
5038
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
3202
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
4544
117 Spirala drugog korijena
16862
118 Prizma
Ivan 5622
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 7678
120 Piramida
Ivan 4993
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 6912
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 7210
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 5639
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 8341
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 5470
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 6002
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 5533
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 11137
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 6335
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 4838
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 5258
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 5818
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 6687
134 Simetrala kuta
Ivan 9441
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 11674
136 Sukladnost trokuta
Ivan 4329
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 7089
138 Visina trokuta
Ivan 4431
139 Površina trokuta
Ivan 6273
140 Zbroj kutova trokuta
8306
141 Površina trokuta
152609
142 Visina trokuta
29084
143 Sukladnost trokuta
15942
144 Simetrala kuta
24822
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
8442
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 8419
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 12283
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 10352
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 4450
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 5128
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 6488
152 Podsjetnik razlomci
6112
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 5907
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 13118
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
10932
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
15848
157 Problemski zadaci
61660
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 7901
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 11020
160 Rad sa zagradama
Ivan 27353
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 10913
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 13397
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 4861
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 11763
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 5225
166 Cijeli brojevi
Ivan 9611
167 Podsjetnik cijeli brojevi
3217
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
3874
169 Pojam četverokuta
Ivan 4091
170 Vrste četverokuta
Ivan 5571
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 5604
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 9190
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 7248
174 Sličnost trokuta
5084
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
15491
176 Postotci
12199
177 Statistika i vjerojatnost
5168
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
54665
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
26979
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 9882
181 Mnogokuti i krug
5580
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
7175
183 Zadatak s crtanjem pravca
2264
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 13140
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 5565
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 5859
187 Talesov poučak
Ivan 9464
188 Pravac i kružnica
Ivan 4605
189 Opseg kruga
Ivan 7061
190 Kružni luk
Ivan 5562
191 Površina kruga
Ivan 4728
192 Koordinatni sustav u ravnini
7748
193 Metoda suprotnih koeficijenata
18980
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
15222
195 Potencije
2823
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 12613
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 10952
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 13439
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 8498
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 4982
201 Logaritamska funkcija
Lovro 4394
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 5701
203 Vektori
6677
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
7264
205 Talesov poučak
4022
206 Kugla
15738
207 1. Skup kompleksnih brojeva
9538
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
6207
209 KOSA ASIMPTOTA
7598
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
13824
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
13895
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3821
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
8267
214 POLINOMI
22331
215 Pravila deriviranja i primjeri
16502
216 Potencije - osnovne operacije
18224
217 Faktorizacija polinoma
18145
218 Integral i primitivna funkcija
13529
219 Limes niza
10518
220 Nizovi
8744
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
4047
222 proporcionalnosti - zadatak
2959
223 Prebrojivi skupovi
2862
224 Kombinacije
2637
225 Geometrijska vjerovatnost
2436
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
5309
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
4051
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
6575
229 Kružnica
2826
230 Adicijske formule
24863
231 Permutacije
4509
232 Geometrijski niz
4346
233 Princip matematičke indukcije
9125
234 Aritmetički niz
6568
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
5139
236 Kolinearnost točaka
15122
237 Obrnuta proporcionalnost
11937
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 8590
239 Sukladnost trokuta - poučci
7783
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
6510
241 Pitagorin poučak
Vedrana 3394
242 Moja matematika:-)
4877
243 Polinomi
4200
244 Funkcije
3066
245 Primjena trigonometrije trokuta
10652
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
8994
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
12652
248 matematička indukcija
8021
249 Neki poučci o kutovima
7972
250 Kutovi
7013
251 Rotacija i centralna simetrija
10913
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
13707
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
7188
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 4468
255 Faktorijele
Vedrana 4364
256 Modul kompleksnog broja
6213
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
10455
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
26557
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 12605
260 Kompleksni broj
Vedrana 3698
261 Rješenja maturalne zadaće
3760
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 34207
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 1875
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 4384
3 Korijeni
9423
4 Formule - Algebarski izrazi
71548
5 Potencije
Vedrana 11629
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 16877
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 389217
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 8497
9 Algebarski izrazi
12246
10 Formule pretvorbe
5121
11 Trigonometrijski identiteti
7701
12 SIN COS POUČCI
5222
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 51174
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4733
15 Kompleksni brojevi
2896
16 Postotni i kamatni račun
11788
17 Afina funkcija
6208
18 Kvadratna jednadžba
6450
19 Kvadratna funkcija
8877
20 Eksponencijalna funkcija
2850
21 Logaritamska funkcija
4056
22 Pravac
5095
23 Algebarski izrazi
2915
24 Potencije
2632
25 Trokut
3132
26 Pravilni mnogokuti
7265
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 34544
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 6112
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 6926
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 9218
4 Matrice
Tina 2136
5 Globalni ekstremi
Tina 8187
6 Uvjetni ekstremi
Tina 4668
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 5065
8 Diferencijalne jednadžbe
2882
9 Derivacije
4152
10 Beskonačni Redovi
2394
11 Analiza toka funkcije
5551
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2750
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2853
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2754
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2404
16 Funkcije limes neprekinutost
2891
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2537
18 Vektori u prostoru
3569
19 Teoremi srednje vrijednosti
2421
20 Određeni integrali
3023
21 Nepravi integrali
3088
22 Neodređeni integrali
3729
23 Laplaceova transformacija
5125
24 Aritmetički niz
32797
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 922
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 1312
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 841
4 Postoci
Slađana 2833
5 Trigonometrijski zadaci
3367
6 Proporcije i obrnute proporcije
5144
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 4864
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 5126
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 133682
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 14085
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 15183
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
7922
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 59808
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 18830
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 16918
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 55564
17 Vektori i matrice
6417
18 Uvod u statistiku
3072
19 Trigonometrija
7907
20 Sistem linearnih jednadžbi
4363
21 Razni zadaci, testovi
5736
22 Razlomci
10484
23 Potencije i korjeni
10161
24 Polinomi i racionalni izrazi
4467
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
17604
26 Određeni integrali
4459
27 Nejednadžbe
7851
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
15399
29 Kvadratne jednadžbe
4089
30 Kompleksni brojevi
3070
31 Jednadžbe višeg reda
3426
32 Geometrija
4159
33 Funkcije
3370
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
13699
35 Digitalna algebra
2513
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
10300
37 Analitička geometrija
8769
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
8299
39 Vektori
23469
40 Godišnji ispit znanja I
5397
41 Godišnji ispit znanja II
4744
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 4407
2 1=2 ???
Jasmin 2061
3 Komplexni broj
Jasmin 2939
4 Sinus i 6
Jasmin 1706
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 6047
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 2445
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2582
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2941
9 0=2 ??
Jasmin 2111
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2935

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Osijek
Ostalo
Ostalo/Varaždin
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 571 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika