Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 414
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 2413
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 2594
4 Matrice - sažetak
Petra 8708
5 ELIPSA
drago 4293
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4012
7 Mnogokuti
Slađana 13109
8 Elementarne funkcije
Vlatko 6032
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 4118
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 7584
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 12111
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 21077
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 23694
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 30346
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 25720
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 13790
17 Potencije
Slađana 33111
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 18598
19 PRIZME
Jelena 5346
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 23313
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 3916
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 4484
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 5571
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 12096
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 9848
26 DIJELENJE NULOM
drago 10690
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 5321
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 5107
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 19058
30 VJEROJATNOST 2
drago 3862
31 Matematika - priprema i svladavanje
4532
32 VJEROJATNOST 1
drago 4092
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 118601
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 28376
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
7877
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
5692
37 Lokalni ekstremi
Tina 23496
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 28761
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 10122
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 11800
41 Elipsa
Tina 14325
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
8500
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 6240
44 Računanje s jednadžbima pravaca
5968
45 Računanje derivacija
14864
46 Brzina
Lovro 5917
47 "Šalabahter" za pismene ispite
16753
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
7184
49 Maksimum funkcije
6749
50 Računanje s kompleksnim brojevima
6887
51 Račun sudova
Andrej 9463
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 11959
53 Jednadžbe pravca
5442
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
7179
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 13861
56 Trostruki integrali
Lovro 8893
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 7658
58 Usmjerene derivacije
Lovro 7598
59 Kompleksni brojevi
Lovro 8009
60 Dvostruki integrali
Lovro 7638
61 Derivacija
Lovro 6074
62 Gama funkcija
Lovro 5890
63 LINEARNE JEDNADŽBE
8363
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
8663
65 Funkcije
8021
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 7236
67 FAKTORIJELA
Vedrana 14232
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 20468
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 52946
70 Proporcije
15643
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 14749
72 Kompleksni brojevi
4492
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 11371
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 18660
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 45544
76 Interkvartil
9347
77 RASPON VARIJACIJE
6135
78 KVARTILI
6296
79 MJERE DISPERZIJE
4462
80 Ponavljanje cijeli brojevi
4743
81 Faktorizacija formule
8542
82 Faktorizacija
7382
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
12024
84 Faktorizacija metode i primjeri
5757
85 Ne možemo dijeliti s nulom
29737
86 MEDIJAN
8583
87 Geometrijski niz
7207
88 MOD
6079
89 Kružnica
7685
90 ARITMETIČKA SREDINA
12795
91 Logaritamska funkcija
Lovro 7695
92 Aritmetički niz
6440
93 HARMONIJSKA SREDINA
10348
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 8468
95 Iracionalni brojevi
Ivan 9691
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 12414
97 Grafovi funkcija
Ivan 7000
98 Vektori
Ivan 7980
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 11343
100 Translacija
Ivan 13171
101 Osna simetrija
Ivan 7687
102 Centralna simetrija
Ivan 9687
103 Rotacija
Ivan 6133
104 Pitagorin poučak
Ivan 16681
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 7044
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 8945
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 11244
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 7208
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
7464
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
196235
111 Kvadriranje umnoška i količnika
15916
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
4473
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
36857
114 Kvadratna jednadžba
6063
115 Algebarski izrazi, osmi razred
6153
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
4274
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
5767
118 Spirala drugog korijena
18983
119 Prizma
Ivan 7044
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 9157
121 Piramida
Ivan 6260
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 8168
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 8679
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 6766
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 10171
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 6827
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 7144
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 6929
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 12646
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 7524
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 6113
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 6620
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 7068
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 7825
135 Simetrala kuta
Ivan 11167
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 13385
137 Sukladnost trokuta
Ivan 5443
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 8650
139 Visina trokuta
Ivan 5548
140 Površina trokuta
Ivan 7761
141 Zbroj kutova trokuta
10374
142 Površina trokuta
209108
143 Visina trokuta
42638
144 Sukladnost trokuta
21395
145 Simetrala kuta
29587
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
10839
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 9932
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 14027
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 12160
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 5590
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 6386
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 7919
153 Podsjetnik razlomci
7063
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 7092
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 14761
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
13160
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
17825
158 Problemski zadaci
73713
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 9270
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 12861
161 Rad sa zagradama
Ivan 38771
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 13075
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 17607
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 6211
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 13817
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 6496
167 Cijeli brojevi
Ivan 11241
168 Podsjetnik cijeli brojevi
4124
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
4923
170 Pojam četverokuta
Ivan 5138
171 Vrste četverokuta
Ivan 6953
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 6823
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 10617
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 8487
175 Sličnost trokuta
6115
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
17020
177 Postotci
13336
178 Statistika i vjerojatnost
6794
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
75185
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
29620
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 11383
182 Mnogokuti i krug
6971
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
8199
184 Zadatak s crtanjem pravca
3268
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 16066
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 6843
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 7441
188 Talesov poučak
Ivan 11797
189 Pravac i kružnica
Ivan 5881
190 Opseg kruga
Ivan 8725
191 Kružni luk
Ivan 6941
192 Površina kruga
Ivan 6194
193 Koordinatni sustav u ravnini
8869
194 Metoda suprotnih koeficijenata
22981
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
16366
196 Potencije
3489
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 15044
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 12999
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 15762
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 9930
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 6075
202 Logaritamska funkcija
Lovro 5566
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 7386
204 Vektori
7649
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
8401
206 Talesov poučak
4887
207 Kugla
19232
208 1. Skup kompleksnih brojeva
10579
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
7407
210 KOSA ASIMPTOTA
8771
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
16131
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
16838
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
4913
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
10458
215 POLINOMI
28714
216 Pravila deriviranja i primjeri
20753
217 Potencije - osnovne operacije
23333
218 Faktorizacija polinoma
23035
219 Integral i primitivna funkcija
16548
220 Limes niza
13067
221 Nizovi
10605
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
5314
223 proporcionalnosti - zadatak
3915
224 Prebrojivi skupovi
4038
225 Kombinacije
3877
226 Geometrijska vjerovatnost
3500
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
6576
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
5661
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
8933
230 Kružnica
3774
231 Adicijske formule
30440
232 Permutacije
5937
233 Geometrijski niz
5367
234 Princip matematičke indukcije
11342
235 Aritmetički niz
7728
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
6600
237 Kolinearnost točaka
19565
238 Obrnuta proporcionalnost
14361
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 10240
240 Sukladnost trokuta - poučci
10559
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
7946
242 Pitagorin poučak
Vedrana 4471
243 Moja matematika:-)
6130
244 Polinomi
5322
245 Funkcije
4296
246 Primjena trigonometrije trokuta
12409
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
10771
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
14782
249 matematička indukcija
9254
250 Neki poučci o kutovima
9721
251 Kutovi
8536
252 Rotacija i centralna simetrija
12444
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
16413
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
9466
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 5576
256 Faktorijele
Vedrana 5592
257 Modul kompleksnog broja
7685
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
13106
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
32858
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 15552
261 Kompleksni broj
Vedrana 4849
262 Rješenja maturalne zadaće
4811
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 36126
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 3302
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 5834
3 Korijeni
11096
4 Formule - Algebarski izrazi
108434
5 Potencije
Vedrana 14195
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 21824
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 615827
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 9661
9 Algebarski izrazi
17610
10 Formule pretvorbe
6692
11 Trigonometrijski identiteti
8818
12 SIN COS POUČCI
6292
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 55696
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 5647
15 Kompleksni brojevi
3935
16 Postotni i kamatni račun
13536
17 Afina funkcija
7808
18 Kvadratna jednadžba
8624
19 Kvadratna funkcija
12691
20 Eksponencijalna funkcija
3838
21 Logaritamska funkcija
5329
22 Pravac
6368
23 Algebarski izrazi
4330
24 Potencije
3687
25 Trokut
4161
26 Pravilni mnogokuti
8444
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 36545
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 7568
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 8089
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 10652
4 Matrice
Tina 2960
5 Globalni ekstremi
Tina 10932
6 Uvjetni ekstremi
Tina 5865
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 6973
8 Diferencijalne jednadžbe
3916
9 Derivacije
5206
10 Beskonačni Redovi
3149
11 Analiza toka funkcije
6586
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3721
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3737
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3698
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3310
16 Funkcije limes neprekinutost
3817
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3444
18 Vektori u prostoru
4492
19 Teoremi srednje vrijednosti
3256
20 Određeni integrali
3888
21 Nepravi integrali
4143
22 Neodređeni integrali
4651
23 Laplaceova transformacija
6066
24 Aritmetički niz
41961
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 1949
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 3335
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 1816
4 Postoci
Slađana 3694
5 Trigonometrijski zadaci
4407
6 Proporcije i obrnute proporcije
6180
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 6449
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 6277
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 187176
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 17066
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 18682
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
9672
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 72980
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 22471
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 21108
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 68442
17 Vektori i matrice
7288
18 Uvod u statistiku
3993
19 Trigonometrija
8984
20 Sistem linearnih jednadžbi
5458
21 Razni zadaci, testovi
6785
22 Razlomci
11752
23 Potencije i korjeni
11292
24 Polinomi i racionalni izrazi
5567
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
19140
26 Određeni integrali
5545
27 Nejednadžbe
9335
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
16793
29 Kvadratne jednadžbe
5184
30 Kompleksni brojevi
3943
31 Jednadžbe višeg reda
4338
32 Geometrija
5331
33 Funkcije
4322
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
14992
35 Digitalna algebra
3427
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
11408
37 Analitička geometrija
9912
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
9703
39 Vektori
25235
40 Godišnji ispit znanja I
6562
41 Godišnji ispit znanja II
5856
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 5610
2 1=2 ???
Jasmin 2759
3 Komplexni broj
Jasmin 3709
4 Sinus i 6
Jasmin 2556
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 7314
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3341
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3551
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4009
9 0=2 ??
Jasmin 3138
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 3916

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Sesvete
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 215 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika