Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Sesvete
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 164
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 2203
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 2322
4 Matrice - sažetak
Petra 8194
5 ELIPSA
drago 4052
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 3786
7 Mnogokuti
Slađana 12304
8 Elementarne funkcije
Vlatko 5608
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 3828
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 6980
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 11428
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 19530
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 22475
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 28314
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 23438
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 12832
17 Potencije
Slađana 31289
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 17175
19 PRIZME
Jelena 5010
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 21996
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 3690
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 4240
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 5203
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 11064
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 9376
26 DIJELENJE NULOM
drago 10118
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 5057
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 4806
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 18249
30 VJEROJATNOST 2
drago 3638
31 Matematika - priprema i svladavanje
4247
32 VJEROJATNOST 1
drago 3904
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 104607
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 26280
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
7542
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
5347
37 Lokalni ekstremi
Tina 21410
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 26631
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 9438
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 10951
41 Elipsa
Tina 13344
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
8251
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 6068
44 Računanje s jednadžbima pravaca
5680
45 Računanje derivacija
13847
46 Brzina
Lovro 5447
47 "Šalabahter" za pismene ispite
16364
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
6890
49 Maksimum funkcije
6457
50 Računanje s kompleksnim brojevima
6640
51 Račun sudova
Andrej 9037
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 11627
53 Jednadžbe pravca
5208
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
6921
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 13301
56 Trostruki integrali
Lovro 8532
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 7421
58 Usmjerene derivacije
Lovro 7313
59 Kompleksni brojevi
Lovro 7748
60 Dvostruki integrali
Lovro 7239
61 Derivacija
Lovro 5676
62 Gama funkcija
Lovro 5678
63 LINEARNE JEDNADŽBE
8039
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
8358
65 Funkcije
7629
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 6957
67 FAKTORIJELA
Vedrana 13328
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 19259
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 48924
70 Proporcije
15238
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 14457
72 Kompleksni brojevi
4220
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 11149
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 17534
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 40540
76 Interkvartil
8986
77 RASPON VARIJACIJE
5889
78 KVARTILI
6022
79 MJERE DISPERZIJE
4294
80 Ponavljanje cijeli brojevi
4615
81 Faktorizacija formule
8305
82 Faktorizacija
7199
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
11791
84 Faktorizacija metode i primjeri
5569
85 Ne možemo dijeliti s nulom
28026
86 MEDIJAN
8402
87 Geometrijski niz
6772
88 MOD
5760
89 Kružnica
7409
90 ARITMETIČKA SREDINA
12490
91 Logaritamska funkcija
Lovro 7389
92 Aritmetički niz
6267
93 HARMONIJSKA SREDINA
10103
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 8163
95 Iracionalni brojevi
Ivan 9304
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 12054
97 Grafovi funkcija
Ivan 6743
98 Vektori
Ivan 7672
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 10914
100 Translacija
Ivan 12728
101 Osna simetrija
Ivan 7463
102 Centralna simetrija
Ivan 9336
103 Rotacija
Ivan 5878
104 Pitagorin poučak
Ivan 16043
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 6775
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 8629
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 10902
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 6954
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
7118
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
187186
111 Kvadriranje umnoška i količnika
15516
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
4258
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
36345
114 Kvadratna jednadžba
5792
115 Algebarski izrazi, osmi razred
5904
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
4056
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
5515
118 Spirala drugog korijena
18634
119 Prizma
Ivan 6742
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 8889
121 Piramida
Ivan 5958
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 7912
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 8363
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 6539
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 9796
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 6553
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 6922
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 6592
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 12362
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 7274
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 5891
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 6354
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 6850
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 7608
135 Simetrala kuta
Ivan 10870
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 13018
137 Sukladnost trokuta
Ivan 5216
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 8368
139 Visina trokuta
Ivan 5326
140 Površina trokuta
Ivan 7500
141 Zbroj kutova trokuta
9967
142 Površina trokuta
199311
143 Visina trokuta
38716
144 Sukladnost trokuta
19998
145 Simetrala kuta
28091
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
10264
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 9587
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 13661
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 11636
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 5337
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 6161
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 7621
153 Podsjetnik razlomci
6856
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 6884
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 14353
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
12666
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
17382
158 Problemski zadaci
70020
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 9036
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 12502
161 Rad sa zagradama
Ivan 36037
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 12718
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 16866
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 5940
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 13477
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 6285
167 Cijeli brojevi
Ivan 10910
168 Podsjetnik cijeli brojevi
4002
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
4723
170 Pojam četverokuta
Ivan 4906
171 Vrste četverokuta
Ivan 6610
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 6615
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 10319
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 8228
175 Sličnost trokuta
5895
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
16691
177 Postotci
13163
178 Statistika i vjerojatnost
6567
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
70282
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
29172
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 11061
182 Mnogokuti i krug
6666
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
8002
184 Zadatak s crtanjem pravca
3074
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 14954
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 6495
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 7047
188 Talesov poučak
Ivan 11118
189 Pravac i kružnica
Ivan 5531
190 Opseg kruga
Ivan 8250
191 Kružni luk
Ivan 6568
192 Površina kruga
Ivan 5777
193 Koordinatni sustav u ravnini
8639
194 Metoda suprotnih koeficijenata
21957
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
16124
196 Potencije
3372
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 14399
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 12551
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 15225
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 9622
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 5866
202 Logaritamska funkcija
Lovro 5331
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 7042
204 Vektori
7452
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
8108
206 Talesov poučak
4710
207 Kugla
18388
208 1. Skup kompleksnih brojeva
10384
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
7160
210 KOSA ASIMPTOTA
8550
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
15659
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
16213
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
4679
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
9929
215 POLINOMI
27357
216 Pravila deriviranja i primjeri
19493
217 Potencije - osnovne operacije
22256
218 Faktorizacija polinoma
22015
219 Integral i primitivna funkcija
15849
220 Limes niza
12433
221 Nizovi
10191
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
5013
223 proporcionalnosti - zadatak
3715
224 Prebrojivi skupovi
3798
225 Kombinacije
3596
226 Geometrijska vjerovatnost
3268
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
6307
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
5329
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
8223
230 Kružnica
3566
231 Adicijske formule
29080
232 Permutacije
5516
233 Geometrijski niz
5187
234 Princip matematičke indukcije
10935
235 Aritmetički niz
7498
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
6291
237 Kolinearnost točaka
18453
238 Obrnuta proporcionalnost
13983
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 9894
240 Sukladnost trokuta - poučci
9771
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
7608
242 Pitagorin poučak
Vedrana 4288
243 Moja matematika:-)
5862
244 Polinomi
5060
245 Funkcije
4038
246 Primjena trigonometrije trokuta
12015
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
10378
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
14332
249 matematička indukcija
8986
250 Neki poučci o kutovima
9318
251 Kutovi
8195
252 Rotacija i centralna simetrija
12084
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
15763
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
8973
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 5309
256 Faktorijele
Vedrana 5348
257 Modul kompleksnog broja
7355
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
12489
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
31393
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 14843
261 Kompleksni broj
Vedrana 4585
262 Rješenja maturalne zadaće
4650
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 35685
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 3066
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 5425
3 Korijeni
10788
4 Formule - Algebarski izrazi
101066
5 Potencije
Vedrana 13646
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 20780
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 560637
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 9420
9 Algebarski izrazi
16558
10 Formule pretvorbe
6284
11 Trigonometrijski identiteti
8575
12 SIN COS POUČCI
6055
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 54742
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 5465
15 Kompleksni brojevi
3695
16 Postotni i kamatni račun
13166
17 Afina funkcija
7411
18 Kvadratna jednadžba
8185
19 Kvadratna funkcija
11856
20 Eksponencijalna funkcija
3631
21 Logaritamska funkcija
5060
22 Pravac
6045
23 Algebarski izrazi
3951
24 Potencije
3460
25 Trokut
3940
26 Pravilni mnogokuti
8177
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 36168
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 7252
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 7869
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 10406
4 Matrice
Tina 2825
5 Globalni ekstremi
Tina 9877
6 Uvjetni ekstremi
Tina 5626
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 6496
8 Diferencijalne jednadžbe
3683
9 Derivacije
4961
10 Beskonačni Redovi
3016
11 Analiza toka funkcije
6373
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3521
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3592
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3496
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3114
16 Funkcije limes neprekinutost
3607
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3287
18 Vektori u prostoru
4273
19 Teoremi srednje vrijednosti
3103
20 Određeni integrali
3716
21 Nepravi integrali
3954
22 Neodređeni integrali
4476
23 Laplaceova transformacija
5869
24 Aritmetički niz
39585
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 1732
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 2900
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 1617
4 Postoci
Slađana 3530
5 Trigonometrijski zadaci
4195
6 Proporcije i obrnute proporcije
5985
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 6129
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 6055
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 177294
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 16523
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 18166
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
9244
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 71596
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 21833
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 19420
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 66432
17 Vektori i matrice
7119
18 Uvod u statistiku
3827
19 Trigonometrija
8760
20 Sistem linearnih jednadžbi
5213
21 Razni zadaci, testovi
6581
22 Razlomci
11479
23 Potencije i korjeni
11040
24 Polinomi i racionalni izrazi
5326
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
18836
26 Određeni integrali
5322
27 Nejednadžbe
8980
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
16454
29 Kvadratne jednadžbe
4961
30 Kompleksni brojevi
3783
31 Jednadžbe višeg reda
4129
32 Geometrija
5014
33 Funkcije
4104
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
14707
35 Digitalna algebra
3265
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
11199
37 Analitička geometrija
9670
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
9385
39 Vektori
24784
40 Godišnji ispit znanja I
6324
41 Godišnji ispit znanja II
5625
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 5337
2 1=2 ???
Jasmin 2639
3 Komplexni broj
Jasmin 3593
4 Sinus i 6
Jasmin 2368
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 7105
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3194
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3346
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 3809
9 0=2 ??
Jasmin 2906
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 3696

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 499 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika