Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Sesvete
Fizika
Fizika/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 264
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 2304
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 2444
4 Matrice - sažetak
Petra 8374
5 ELIPSA
drago 4180
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 3908
7 Mnogokuti
Slađana 12694
8 Elementarne funkcije
Vlatko 5783
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 3980
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 7289
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 11707
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 20146
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 23058
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 28989
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 24323
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 13206
17 Potencije
Slađana 32097
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 17728
19 PRIZME
Jelena 5158
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 22609
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 3804
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 4358
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 5379
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 11501
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 9599
26 DIJELENJE NULOM
drago 10379
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 5194
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 4968
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 18629
30 VJEROJATNOST 2
drago 3741
31 Matematika - priprema i svladavanje
4393
32 VJEROJATNOST 1
drago 4019
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 109845
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 27258
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
7703
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
5494
37 Lokalni ekstremi
Tina 22146
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 27496
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 9704
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 11241
41 Elipsa
Tina 13681
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
8362
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 6157
44 Računanje s jednadžbima pravaca
5816
45 Računanje derivacija
14305
46 Brzina
Lovro 5657
47 "Šalabahter" za pismene ispite
16528
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
7025
49 Maksimum funkcije
6601
50 Računanje s kompleksnim brojevima
6748
51 Račun sudova
Andrej 9206
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 11778
53 Jednadžbe pravca
5318
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
7058
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 13526
56 Trostruki integrali
Lovro 8678
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 7530
58 Usmjerene derivacije
Lovro 7442
59 Kompleksni brojevi
Lovro 7870
60 Dvostruki integrali
Lovro 7417
61 Derivacija
Lovro 5877
62 Gama funkcija
Lovro 5783
63 LINEARNE JEDNADŽBE
8188
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
8501
65 Funkcije
7818
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 7096
67 FAKTORIJELA
Vedrana 13688
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 19809
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 50583
70 Proporcije
15428
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 14598
72 Kompleksni brojevi
4354
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 11256
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 18105
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 42067
76 Interkvartil
9128
77 RASPON VARIJACIJE
5978
78 KVARTILI
6145
79 MJERE DISPERZIJE
4362
80 Ponavljanje cijeli brojevi
4691
81 Faktorizacija formule
8405
82 Faktorizacija
7288
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
11893
84 Faktorizacija metode i primjeri
5662
85 Ne možemo dijeliti s nulom
28857
86 MEDIJAN
8478
87 Geometrijski niz
6972
88 MOD
5897
89 Kružnica
7524
90 ARITMETIČKA SREDINA
12623
91 Logaritamska funkcija
Lovro 7531
92 Aritmetički niz
6346
93 HARMONIJSKA SREDINA
10215
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 8322
95 Iracionalni brojevi
Ivan 9461
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 12244
97 Grafovi funkcija
Ivan 6869
98 Vektori
Ivan 7817
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 11133
100 Translacija
Ivan 12934
101 Osna simetrija
Ivan 7584
102 Centralna simetrija
Ivan 9499
103 Rotacija
Ivan 6014
104 Pitagorin poučak
Ivan 16298
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 6870
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 8771
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 11076
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 7084
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
7290
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
191371
111 Kvadriranje umnoška i količnika
15688
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
4351
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
36556
114 Kvadratna jednadžba
5924
115 Algebarski izrazi, osmi razred
6038
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
4172
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
5644
118 Spirala drugog korijena
18799
119 Prizma
Ivan 6893
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 9021
121 Piramida
Ivan 6113
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 8034
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 8479
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 6650
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 9950
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 6686
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 7042
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 6735
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 12500
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 7394
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 6012
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 6476
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 6967
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 7723
135 Simetrala kuta
Ivan 11015
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 13179
137 Sukladnost trokuta
Ivan 5329
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 8501
139 Visina trokuta
Ivan 5439
140 Površina trokuta
Ivan 7628
141 Zbroj kutova trokuta
10158
142 Površina trokuta
203952
143 Visina trokuta
40186
144 Sukladnost trokuta
20528
145 Simetrala kuta
28690
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
10504
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 9740
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 13847
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 11941
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 5477
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 6274
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 7772
153 Podsjetnik razlomci
6952
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 6985
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 14522
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
12902
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
17585
158 Problemski zadaci
71549
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 9153
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 12657
161 Rad sa zagradama
Ivan 37144
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 12909
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 17220
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 6077
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 13649
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 6388
167 Cijeli brojevi
Ivan 11109
168 Podsjetnik cijeli brojevi
4067
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
4834
170 Pojam četverokuta
Ivan 5019
171 Vrste četverokuta
Ivan 6741
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 6714
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 10452
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 8348
175 Sličnost trokuta
6003
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
16811
177 Postotci
13243
178 Statistika i vjerojatnost
6690
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
72831
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
29387
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 11203
182 Mnogokuti i krug
6829
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
8093
184 Zadatak s crtanjem pravca
3175
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 15570
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 6661
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 7227
188 Talesov poučak
Ivan 11405
189 Pravac i kružnica
Ivan 5685
190 Opseg kruga
Ivan 8434
191 Kružni luk
Ivan 6726
192 Površina kruga
Ivan 5971
193 Koordinatni sustav u ravnini
8769
194 Metoda suprotnih koeficijenata
22509
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
16237
196 Potencije
3435
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 14699
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 12747
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 15483
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 9768
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 5981
202 Logaritamska funkcija
Lovro 5458
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 7173
204 Vektori
7536
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
8234
206 Talesov poučak
4798
207 Kugla
18703
208 1. Skup kompleksnih brojeva
10466
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
7269
210 KOSA ASIMPTOTA
8670
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
15891
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
16499
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
4807
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
10199
215 POLINOMI
27930
216 Pravila deriviranja i primjeri
20048
217 Potencije - osnovne operacije
22682
218 Faktorizacija polinoma
22445
219 Integral i primitivna funkcija
16128
220 Limes niza
12715
221 Nizovi
10373
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
5156
223 proporcionalnosti - zadatak
3804
224 Prebrojivi skupovi
3928
225 Kombinacije
3733
226 Geometrijska vjerovatnost
3398
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
6432
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
5479
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
8488
230 Kružnica
3664
231 Adicijske formule
29665
232 Permutacije
5696
233 Geometrijski niz
5279
234 Princip matematičke indukcije
11117
235 Aritmetički niz
7606
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
6434
237 Kolinearnost točaka
19072
238 Obrnuta proporcionalnost
14158
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 10038
240 Sukladnost trokuta - poučci
10089
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
7738
242 Pitagorin poučak
Vedrana 4386
243 Moja matematika:-)
5993
244 Polinomi
5189
245 Funkcije
4172
246 Primjena trigonometrije trokuta
12205
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
10571
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
14510
249 matematička indukcija
9127
250 Neki poučci o kutovima
9509
251 Kutovi
8350
252 Rotacija i centralna simetrija
12236
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
16048
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
9196
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 5440
256 Faktorijele
Vedrana 5467
257 Modul kompleksnog broja
7517
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
12804
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
31977
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 15088
261 Kompleksni broj
Vedrana 4713
262 Rješenja maturalne zadaće
4739
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 35890
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 3167
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 5590
3 Korijeni
10937
4 Formule - Algebarski izrazi
104518
5 Potencije
Vedrana 13885
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 21289
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 586091
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 9529
9 Algebarski izrazi
17063
10 Formule pretvorbe
6471
11 Trigonometrijski identiteti
8694
12 SIN COS POUČCI
6176
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 55237
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 5556
15 Kompleksni brojevi
3813
16 Postotni i kamatni račun
13333
17 Afina funkcija
7579
18 Kvadratna jednadžba
8389
19 Kvadratna funkcija
12156
20 Eksponencijalna funkcija
3745
21 Logaritamska funkcija
5206
22 Pravac
6189
23 Algebarski izrazi
4121
24 Potencije
3573
25 Trokut
4063
26 Pravilni mnogokuti
8311
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 36338
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 7404
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 7976
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 10539
4 Matrice
Tina 2899
5 Globalni ekstremi
Tina 10283
6 Uvjetni ekstremi
Tina 5737
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 6702
8 Diferencijalne jednadžbe
3795
9 Derivacije
5080
10 Beskonačni Redovi
3098
11 Analiza toka funkcije
6473
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3634
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3659
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3601
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3227
16 Funkcije limes neprekinutost
3727
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3371
18 Vektori u prostoru
4377
19 Teoremi srednje vrijednosti
3196
20 Određeni integrali
3807
21 Nepravi integrali
4066
22 Neodređeni integrali
4565
23 Laplaceova transformacija
5972
24 Aritmetički niz
40400
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 1838
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 3091
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 1719
4 Postoci
Slađana 3623
5 Trigonometrijski zadaci
4298
6 Proporcije i obrnute proporcije
6076
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 6278
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 6150
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 182430
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 16775
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 18397
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
9418
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 71962
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 22124
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 20546
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 67222
17 Vektori i matrice
7211
18 Uvod u statistiku
3915
19 Trigonometrija
8882
20 Sistem linearnih jednadžbi
5328
21 Razni zadaci, testovi
6681
22 Razlomci
11616
23 Potencije i korjeni
11171
24 Polinomi i racionalni izrazi
5447
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
18982
26 Određeni integrali
5443
27 Nejednadžbe
9129
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
16595
29 Kvadratne jednadžbe
5084
30 Kompleksni brojevi
3863
31 Jednadžbe višeg reda
4235
32 Geometrija
5169
33 Funkcije
4207
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
14856
35 Digitalna algebra
3346
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
11295
37 Analitička geometrija
9782
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
9541
39 Vektori
24999
40 Godišnji ispit znanja I
6441
41 Godišnji ispit znanja II
5745
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 5457
2 1=2 ???
Jasmin 2695
3 Komplexni broj
Jasmin 3660
4 Sinus i 6
Jasmin 2462
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 7200
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3272
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3456
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 3929
9 0=2 ??
Jasmin 3018
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 3812

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 139 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika