Kemija
Kemija/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb, Split
Matematika
Matematika/SESVETE
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Fizika
Fizika/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 947
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 2769
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 3079
4 Matrice - sažetak
Petra 10041
5 ELIPSA
drago 4608
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4291
7 Mnogokuti
Slađana 15027
8 Elementarne funkcije
Vlatko 6918
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 4938
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 8571
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 13424
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 25863
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 26891
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 34566
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 31742
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 16086
17 Potencije
Slađana 38175
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 21740
19 PRIZME
Jelena 5759
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 26701
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 4275
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 4737
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 6094
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 13677
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 11551
26 DIJELENJE NULOM
drago 11495
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 5585
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 5381
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 20965
30 VJEROJATNOST 2
drago 4198
31 Matematika - priprema i svladavanje
4807
32 VJEROJATNOST 1
drago 4348
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 143027
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 33483
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
8639
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
6109
37 Lokalni ekstremi
Tina 28502
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 34144
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 11641
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 13729
41 Elipsa
Tina 17001
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
8993
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 6522
44 Računanje s jednadžbima pravaca
6296
45 Računanje derivacija
16877
46 Brzina
Lovro 6927
47 "Šalabahter" za pismene ispite
17409
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
7446
49 Maksimum funkcije
7054
50 Računanje s kompleksnim brojevima
7218
51 Račun sudova
Andrej 10244
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 12339
53 Jednadžbe pravca
5809
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
7500
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 15097
56 Trostruki integrali
Lovro 9358
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 8037
58 Usmjerene derivacije
Lovro 8015
59 Kompleksni brojevi
Lovro 8344
60 Dvostruki integrali
Lovro 8091
61 Derivacija
Lovro 6583
62 Gama funkcija
Lovro 6352
63 LINEARNE JEDNADŽBE
8794
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
9003
65 Funkcije
8727
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 7523
67 FAKTORIJELA
Vedrana 16766
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 25546
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 72285
70 Proporcije
16212
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 15167
72 Kompleksni brojevi
4819
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 11665
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 20146
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 53569
76 Interkvartil
10475
77 RASPON VARIJACIJE
6977
78 KVARTILI
6904
79 MJERE DISPERZIJE
4806
80 Ponavljanje cijeli brojevi
5025
81 Faktorizacija formule
9036
82 Faktorizacija
7698
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
12440
84 Faktorizacija metode i primjeri
6076
85 Ne možemo dijeliti s nulom
33004
86 MEDIJAN
9121
87 Geometrijski niz
8345
88 MOD
6948
89 Kružnica
8196
90 ARITMETIČKA SREDINA
13376
91 Logaritamska funkcija
Lovro 8147
92 Aritmetički niz
6750
93 HARMONIJSKA SREDINA
10761
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 9069
95 Iracionalni brojevi
Ivan 10146
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 12982
97 Grafovi funkcija
Ivan 7396
98 Vektori
Ivan 8449
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 11754
100 Translacija
Ivan 13911
101 Osna simetrija
Ivan 8015
102 Centralna simetrija
Ivan 10155
103 Rotacija
Ivan 6614
104 Pitagorin poučak
Ivan 17795
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 7585
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 9518
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 11785
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 7535
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
7784
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
223422
111 Kvadriranje umnoška i količnika
16856
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
4765
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
37427
114 Kvadratna jednadžba
6357
115 Algebarski izrazi, osmi razred
6415
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
4584
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
6144
118 Spirala drugog korijena
19574
119 Prizma
Ivan 7458
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 9711
121 Piramida
Ivan 6708
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 8598
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 9220
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 7184
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 10820
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 7251
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 7498
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 7380
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 13113
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 7850
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 6440
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 7101
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 7423
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 8214
135 Simetrala kuta
Ivan 11818
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 13940
137 Sukladnost trokuta
Ivan 5855
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 9187
139 Visina trokuta
Ivan 5909
140 Površina trokuta
Ivan 8190
141 Zbroj kutova trokuta
11592
142 Površina trokuta
229727
143 Visina trokuta
49881
144 Sukladnost trokuta
23712
145 Simetrala kuta
33743
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
12340
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 10296
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 14566
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 12845
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 6043
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 6757
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 8402
153 Podsjetnik razlomci
7377
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 7409
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 15418
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
13941
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
18541
158 Problemski zadaci
82110
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 9669
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 13599
161 Rad sa zagradama
Ivan 48375
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 14096
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 19690
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 6891
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 14782
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 6898
167 Cijeli brojevi
Ivan 11760
168 Podsjetnik cijeli brojevi
4380
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
5199
170 Pojam četverokuta
Ivan 5456
171 Vrste četverokuta
Ivan 7600
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 7102
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 11036
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 8850
175 Sličnost trokuta
6403
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
17398
177 Postotci
13714
178 Statistika i vjerojatnost
7134
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
87801
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
30178
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 11796
182 Mnogokuti i krug
7570
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
8519
184 Zadatak s crtanjem pravca
3503
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 17509
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 7270
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 7985
188 Talesov poučak
Ivan 12430
189 Pravac i kružnica
Ivan 6240
190 Opseg kruga
Ivan 9375
191 Kružni luk
Ivan 7480
192 Površina kruga
Ivan 6533
193 Koordinatni sustav u ravnini
9193
194 Metoda suprotnih koeficijenata
24966
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
16649
196 Potencije
3739
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 16261
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 14007
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 16626
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 10462
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 6409
202 Logaritamska funkcija
Lovro 5914
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 7957
204 Vektori
8119
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
8996
206 Talesov poučak
5188
207 Kugla
20709
208 1. Skup kompleksnih brojeva
10967
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
8308
210 KOSA ASIMPTOTA
9050
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
16731
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
17708
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
5250
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
11476
215 POLINOMI
31961
216 Pravila deriviranja i primjeri
22995
217 Potencije - osnovne operacije
25646
218 Faktorizacija polinoma
25210
219 Integral i primitivna funkcija
18046
220 Limes niza
14805
221 Nizovi
11559
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
5734
223 proporcionalnosti - zadatak
4163
224 Prebrojivi skupovi
4358
225 Kombinacije
4128
226 Geometrijska vjerovatnost
3781
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
6956
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
6151
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
10296
230 Kružnica
4024
231 Adicijske formule
33305
232 Permutacije
6496
233 Geometrijski niz
5593
234 Princip matematičke indukcije
12549
235 Aritmetički niz
7997
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
7545
237 Kolinearnost točaka
21750
238 Obrnuta proporcionalnost
14948
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 10760
240 Sukladnost trokuta - poučci
11939
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
8487
242 Pitagorin poučak
Vedrana 4729
243 Moja matematika:-)
6398
244 Polinomi
5586
245 Funkcije
4611
246 Primjena trigonometrije trokuta
12904
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
11181
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
15351
249 matematička indukcija
9525
250 Neki poučci o kutovima
10772
251 Kutovi
9121
252 Rotacija i centralna simetrija
12857
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
17290
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
10093
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 5814
256 Faktorijele
Vedrana 5899
257 Modul kompleksnog broja
8251
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
14163
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
35419
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 16667
261 Kompleksni broj
Vedrana 5281
262 Rješenja maturalne zadaće
5037
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 41900
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 3687
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 6717
3 Korijeni
11484
4 Formule - Algebarski izrazi
124321
5 Potencije
Vedrana 15390
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 24048
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 763542
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 10027
9 Algebarski izrazi
20306
10 Formule pretvorbe
7104
11 Trigonometrijski identiteti
9227
12 SIN COS POUČCI
6732
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 57121
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 5896
15 Kompleksni brojevi
4237
16 Postotni i kamatni račun
14326
17 Afina funkcija
8665
18 Kvadratna jednadžba
9288
19 Kvadratna funkcija
15683
20 Eksponencijalna funkcija
4097
21 Logaritamska funkcija
5675
22 Pravac
6795
23 Algebarski izrazi
4824
24 Potencije
3989
25 Trokut
4435
26 Pravilni mnogokuti
8802
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 37149
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 7924
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 8499
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 10990
4 Matrice
Tina 3223
5 Globalni ekstremi
Tina 12156
6 Uvjetni ekstremi
Tina 6309
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 7913
8 Diferencijalne jednadžbe
4193
9 Derivacije
5558
10 Beskonačni Redovi
3344
11 Analiza toka funkcije
6871
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3927
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3998
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3893
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3494
16 Funkcije limes neprekinutost
4062
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3637
18 Vektori u prostoru
4793
19 Teoremi srednje vrijednosti
3436
20 Određeni integrali
4190
21 Nepravi integrali
4360
22 Neodređeni integrali
4904
23 Laplaceova transformacija
6397
24 Aritmetički niz
52235
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 2225
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 4838
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 2059
4 Postoci
Slađana 3934
5 Trigonometrijski zadaci
4650
6 Proporcije i obrnute proporcije
6425
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 6884
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 6622
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 211116
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 18358
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 20547
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
10509
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 79566
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 24297
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 22164
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 77787
17 Vektori i matrice
7508
18 Uvod u statistiku
4212
19 Trigonometrija
9278
20 Sistem linearnih jednadžbi
5691
21 Razni zadaci, testovi
7123
22 Razlomci
12172
23 Potencije i korjeni
11540
24 Polinomi i racionalni izrazi
5839
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
19432
26 Određeni integrali
5789
27 Nejednadžbe
9655
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
17225
29 Kvadratne jednadžbe
5400
30 Kompleksni brojevi
4170
31 Jednadžbe višeg reda
4510
32 Geometrija
5586
33 Funkcije
4577
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
15294
35 Digitalna algebra
3665
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
11667
37 Analitička geometrija
10159
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
10016
39 Vektori
25849
40 Godišnji ispit znanja I
6938
41 Godišnji ispit znanja II
6122
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 6027
2 1=2 ???
Jasmin 2957
3 Komplexni broj
Jasmin 3924
4 Sinus i 6
Jasmin 2744
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 7820
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3557
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3761
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4262
9 0=2 ??
Jasmin 3322
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 4224

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Sesvete
Matematika
Matematika/Osijek
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 55 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika