Ostalo
Ostalo/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Rijeka
Strojarstvo
Strojarstvo/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 1349
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 3024
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 3455
4 Matrice - sažetak
Petra 10870
5 ELIPSA
drago 4862
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4534
7 Mnogokuti
Slađana 15684
8 Elementarne funkcije
Vlatko 7350
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 5308
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 9121
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 13990
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 28560
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 28856
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 36702
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 35548
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 17364
17 Potencije
Slađana 40612
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 23498
19 PRIZME
Jelena 6093
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 28587
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 4619
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 4986
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 6373
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 14596
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 12383
26 DIJELENJE NULOM
drago 11993
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 5843
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 5610
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 21462
30 VJEROJATNOST 2
drago 4431
31 Matematika - priprema i svladavanje
5051
32 VJEROJATNOST 1
drago 4586
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 147476
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 36042
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
9363
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
6441
37 Lokalni ekstremi
Tina 30143
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 36752
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 12520
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 14878
41 Elipsa
Tina 18197
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
9342
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 6768
44 Računanje s jednadžbima pravaca
6538
45 Računanje derivacija
17741
46 Brzina
Lovro 7600
47 "Šalabahter" za pismene ispite
17789
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
7671
49 Maksimum funkcije
7291
50 Računanje s kompleksnim brojevima
7484
51 Račun sudova
Andrej 10728
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 12603
53 Jednadžbe pravca
6076
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
7798
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 15653
56 Trostruki integrali
Lovro 9721
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 8361
58 Usmjerene derivacije
Lovro 8356
59 Kompleksni brojevi
Lovro 8567
60 Dvostruki integrali
Lovro 8363
61 Derivacija
Lovro 6906
62 Gama funkcija
Lovro 6662
63 LINEARNE JEDNADŽBE
9164
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
9269
65 Funkcije
9126
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 7792
67 FAKTORIJELA
Vedrana 18324
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 28056
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 82060
70 Proporcije
16511
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 15492
72 Kompleksni brojevi
5037
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 12037
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 20775
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 56195
76 Interkvartil
11371
77 RASPON VARIJACIJE
7504
78 KVARTILI
7234
79 MJERE DISPERZIJE
5018
80 Ponavljanje cijeli brojevi
5226
81 Faktorizacija formule
9429
82 Faktorizacija
7910
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
12744
84 Faktorizacija metode i primjeri
6317
85 Ne možemo dijeliti s nulom
34584
86 MEDIJAN
9427
87 Geometrijski niz
8858
88 MOD
7341
89 Kružnica
8564
90 ARITMETIČKA SREDINA
13742
91 Logaritamska funkcija
Lovro 8499
92 Aritmetički niz
7006
93 HARMONIJSKA SREDINA
11041
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 9444
95 Iracionalni brojevi
Ivan 10396
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 13362
97 Grafovi funkcija
Ivan 7709
98 Vektori
Ivan 8799
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 12051
100 Translacija
Ivan 14380
101 Osna simetrija
Ivan 8334
102 Centralna simetrija
Ivan 10571
103 Rotacija
Ivan 6959
104 Pitagorin poučak
Ivan 18374
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 7922
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 9882
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 12235
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 7884
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
8039
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
238472
111 Kvadriranje umnoška i količnika
17339
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
5005
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
37849
114 Kvadratna jednadžba
6570
115 Algebarski izrazi, osmi razred
6670
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
4836
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
6418
118 Spirala drugog korijena
19949
119 Prizma
Ivan 7804
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 10042
121 Piramida
Ivan 7025
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 8918
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 9573
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 7542
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 11315
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 7567
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 7792
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 7677
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 13450
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 8050
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 6757
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 7483
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 7781
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 8520
135 Simetrala kuta
Ivan 12298
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 14371
137 Sukladnost trokuta
Ivan 6191
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 9541
139 Visina trokuta
Ivan 6199
140 Površina trokuta
Ivan 8603
141 Zbroj kutova trokuta
12139
142 Površina trokuta
236356
143 Visina trokuta
53226
144 Sukladnost trokuta
24608
145 Simetrala kuta
35526
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
12875
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 10553
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 14957
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 13290
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 6377
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 7077
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 8804
153 Podsjetnik razlomci
7643
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 7730
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 15809
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
14321
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
19007
158 Problemski zadaci
86322
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 10050
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 13999
161 Rad sa zagradama
Ivan 55764
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 14776
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 21095
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 7426
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 15510
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 7273
167 Cijeli brojevi
Ivan 12156
168 Podsjetnik cijeli brojevi
4602
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
5393
170 Pojam četverokuta
Ivan 5776
171 Vrste četverokuta
Ivan 8004
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 7350
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 11399
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 9179
175 Sličnost trokuta
6610
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
17679
177 Postotci
14055
178 Statistika i vjerojatnost
7409
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
92192
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
30438
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 12030
182 Mnogokuti i krug
7835
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
8752
184 Zadatak s crtanjem pravca
3709
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 18117
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 7599
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 8310
188 Talesov poučak
Ivan 12792
189 Pravac i kružnica
Ivan 6492
190 Opseg kruga
Ivan 9810
191 Kružni luk
Ivan 7870
192 Površina kruga
Ivan 6799
193 Koordinatni sustav u ravnini
9428
194 Metoda suprotnih koeficijenata
25611
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
16870
196 Potencije
3959
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 16891
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 14919
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 17208
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 10841
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 6699
202 Logaritamska funkcija
Lovro 6223
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 8310
204 Vektori
8537
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
9329
206 Talesov poučak
5448
207 Kugla
21542
208 1. Skup kompleksnih brojeva
11218
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
8707
210 KOSA ASIMPTOTA
9280
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
17128
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
18206
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
5558
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
11867
215 POLINOMI
33720
216 Pravila deriviranja i primjeri
24243
217 Potencije - osnovne operacije
26422
218 Faktorizacija polinoma
26499
219 Integral i primitivna funkcija
18684
220 Limes niza
15883
221 Nizovi
12074
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
5996
223 proporcionalnosti - zadatak
4427
224 Prebrojivi skupovi
4614
225 Kombinacije
4354
226 Geometrijska vjerovatnost
3984
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
7206
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
6469
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
10997
230 Kružnica
4211
231 Adicijske formule
35516
232 Permutacije
6758
233 Geometrijski niz
5797
234 Princip matematičke indukcije
13214
235 Aritmetički niz
8237
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
7857
237 Kolinearnost točaka
23053
238 Obrnuta proporcionalnost
15247
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 11072
240 Sukladnost trokuta - poučci
12843
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
8816
242 Pitagorin poučak
Vedrana 4958
243 Moja matematika:-)
6635
244 Polinomi
5809
245 Funkcije
4843
246 Primjena trigonometrije trokuta
13210
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
11439
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
15728
249 matematička indukcija
9780
250 Neki poučci o kutovima
11203
251 Kutovi
9432
252 Rotacija i centralna simetrija
13200
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
17771
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
10423
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 6018
256 Faktorijele
Vedrana 6142
257 Modul kompleksnog broja
8519
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
14728
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
36820
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 17138
261 Kompleksni broj
Vedrana 5524
262 Rješenja maturalne zadaće
5262
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 42203
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 3922
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 7372
3 Korijeni
11927
4 Formule - Algebarski izrazi
132270
5 Potencije
Vedrana 15979
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 25518
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 835392
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 10359
9 Algebarski izrazi
22266
10 Formule pretvorbe
7346
11 Trigonometrijski identiteti
9584
12 SIN COS POUČCI
7053
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 57725
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 6109
15 Kompleksni brojevi
4457
16 Postotni i kamatni račun
14840
17 Afina funkcija
9025
18 Kvadratna jednadžba
9754
19 Kvadratna funkcija
17905
20 Eksponencijalna funkcija
4337
21 Logaritamska funkcija
5894
22 Pravac
7108
23 Algebarski izrazi
5116
24 Potencije
4165
25 Trokut
4643
26 Pravilni mnogokuti
9029
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 37541
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 8164
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 8740
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 11231
4 Matrice
Tina 3407
5 Globalni ekstremi
Tina 12673
6 Uvjetni ekstremi
Tina 6699
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 8452
8 Diferencijalne jednadžbe
4390
9 Derivacije
5794
10 Beskonačni Redovi
3526
11 Analiza toka funkcije
7064
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
4127
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
4200
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
4077
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3692
16 Funkcije limes neprekinutost
4282
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3864
18 Vektori u prostoru
4980
19 Teoremi srednje vrijednosti
3618
20 Određeni integrali
4419
21 Nepravi integrali
4555
22 Neodređeni integrali
5095
23 Laplaceova transformacija
6566
24 Aritmetički niz
55234
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 2522
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 5746
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 2259
4 Postoci
Slađana 4134
5 Trigonometrijski zadaci
4847
6 Proporcije i obrnute proporcije
6666
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 7299
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 6866
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 218978
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 19141
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 22260
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
10980
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 80982
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 25683
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 22798
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 85213
17 Vektori i matrice
7695
18 Uvod u statistiku
4408
19 Trigonometrija
9526
20 Sistem linearnih jednadžbi
5937
21 Razni zadaci, testovi
7370
22 Razlomci
12450
23 Potencije i korjeni
11777
24 Polinomi i racionalni izrazi
6048
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
19631
26 Određeni integrali
5979
27 Nejednadžbe
9945
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
17470
29 Kvadratne jednadžbe
5624
30 Kompleksni brojevi
4336
31 Jednadžbe višeg reda
4688
32 Geometrija
5789
33 Funkcije
4788
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
15506
35 Digitalna algebra
3847
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
11884
37 Analitička geometrija
10385
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
10283
39 Vektori
26126
40 Godišnji ispit znanja I
7169
41 Godišnji ispit znanja II
6320
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 6362
2 1=2 ???
Jasmin 3133
3 Komplexni broj
Jasmin 4116
4 Sinus i 6
Jasmin 2943
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 8150
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3736
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3955
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4461
9 0=2 ??
Jasmin 3484
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 4380

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 250 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika