Matematika
Matematika/Zagreb, Split
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Fizika
Fizika/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Strani jezici
Strani jezici/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb (Maksimir)
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 581
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 2525
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 2804
4 Matrice - sažetak
Petra 9458
5 ELIPSA
drago 4393
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4098
7 Mnogokuti
Slađana 13683
8 Elementarne funkcije
Vlatko 6405
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 4327
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 7891
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 12821
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 23622
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 25230
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 32129
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 28233
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 14961
17 Potencije
Slađana 35571
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 19787
19 PRIZME
Jelena 5423
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 24572
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 4044
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 4584
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 5731
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 12614
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 10911
26 DIJELENJE NULOM
drago 10990
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 5404
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 5199
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 19720
30 VJEROJATNOST 2
drago 3981
31 Matematika - priprema i svladavanje
4626
32 VJEROJATNOST 1
drago 4183
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 127070
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 30399
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
8236
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
5857
37 Lokalni ekstremi
Tina 25265
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 30788
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 10466
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 12246
41 Elipsa
Tina 15174
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
8696
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 6342
44 Računanje s jednadžbima pravaca
6071
45 Računanje derivacija
15563
46 Brzina
Lovro 6326
47 "Šalabahter" za pismene ispite
17009
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
7280
49 Maksimum funkcije
6870
50 Računanje s kompleksnim brojevima
6996
51 Račun sudova
Andrej 9857
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 12117
53 Jednadžbe pravca
5541
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
7289
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 14184
56 Trostruki integrali
Lovro 9056
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 7813
58 Usmjerene derivacije
Lovro 7734
59 Kompleksni brojevi
Lovro 8138
60 Dvostruki integrali
Lovro 7747
61 Derivacija
Lovro 6289
62 Gama funkcija
Lovro 6025
63 LINEARNE JEDNADŽBE
8494
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
8785
65 Funkcije
8327
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 7335
67 FAKTORIJELA
Vedrana 15251
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 21858
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 59923
70 Proporcije
15930
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 14923
72 Kompleksni brojevi
4601
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 11484
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 19021
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 48746
76 Interkvartil
9677
77 RASPON VARIJACIJE
6415
78 KVARTILI
6541
79 MJERE DISPERZIJE
4564
80 Ponavljanje cijeli brojevi
4834
81 Faktorizacija formule
8727
82 Faktorizacija
7486
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
12188
84 Faktorizacija metode i primjeri
5874
85 Ne možemo dijeliti s nulom
30998
86 MEDIJAN
8748
87 Geometrijski niz
7644
88 MOD
6348
89 Kružnica
7805
90 ARITMETIČKA SREDINA
12996
91 Logaritamska funkcija
Lovro 7835
92 Aritmetički niz
6550
93 HARMONIJSKA SREDINA
10520
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 8717
95 Iracionalni brojevi
Ivan 9881
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 12616
97 Grafovi funkcija
Ivan 7137
98 Vektori
Ivan 8143
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 11514
100 Translacija
Ivan 13399
101 Osna simetrija
Ivan 7779
102 Centralna simetrija
Ivan 9869
103 Rotacija
Ivan 6326
104 Pitagorin poučak
Ivan 17218
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 7293
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 9192
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 11493
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 7345
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
7584
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
208318
111 Kvadriranje umnoška i količnika
16356
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
4567
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
37091
114 Kvadratna jednadžba
6172
115 Algebarski izrazi, osmi razred
6237
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
4401
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
5910
118 Spirala drugog korijena
19228
119 Prizma
Ivan 7187
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 9303
121 Piramida
Ivan 6418
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 8329
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 8844
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 6888
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 10442
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 6985
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 7267
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 7087
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 12813
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 7630
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 6212
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 6807
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 7188
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 7955
135 Simetrala kuta
Ivan 11390
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 13625
137 Sukladnost trokuta
Ivan 5576
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 8863
139 Visina trokuta
Ivan 5648
140 Površina trokuta
Ivan 7906
141 Zbroj kutova trokuta
10833
142 Površina trokuta
217032
143 Visina trokuta
44664
144 Sukladnost trokuta
22262
145 Simetrala kuta
30797
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
11510
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 10084
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 14182
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 12408
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 5721
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 6499
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 8095
153 Podsjetnik razlomci
7158
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 7211
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 14943
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
13462
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
18024
158 Problemski zadaci
75890
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 9422
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 13125
161 Rad sa zagradama
Ivan 42752
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 13540
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 18488
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 6428
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 14125
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 6623
167 Cijeli brojevi
Ivan 11392
168 Podsjetnik cijeli brojevi
4210
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
5012
170 Pojam četverokuta
Ivan 5256
171 Vrste četverokuta
Ivan 7219
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 6936
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 10765
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 8623
175 Sličnost trokuta
6205
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
17188
177 Postotci
13483
178 Statistika i vjerojatnost
6901
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
79746
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
29921
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 11541
182 Mnogokuti i krug
7360
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
8309
184 Zadatak s crtanjem pravca
3343
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 16484
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 6990
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 7643
188 Talesov poučak
Ivan 12070
189 Pravac i kružnica
Ivan 6011
190 Opseg kruga
Ivan 9022
191 Kružni luk
Ivan 7152
192 Površina kruga
Ivan 6336
193 Koordinatni sustav u ravnini
8989
194 Metoda suprotnih koeficijenata
23346
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
16464
196 Potencije
3569
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 15361
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 13384
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 15992
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 10070
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 6192
202 Logaritamska funkcija
Lovro 5683
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 7620
204 Vektori
7804
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
8599
206 Talesov poučak
4985
207 Kugla
19695
208 1. Skup kompleksnih brojeva
10751
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
7971
210 KOSA ASIMPTOTA
8858
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
16342
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
17237
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
5031
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
10801
215 POLINOMI
30201
216 Pravila deriviranja i primjeri
21592
217 Potencije - osnovne operacije
24330
218 Faktorizacija polinoma
24013
219 Integral i primitivna funkcija
17040
220 Limes niza
13844
221 Nizovi
11045
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
5424
223 proporcionalnosti - zadatak
4014
224 Prebrojivi skupovi
4144
225 Kombinacije
3966
226 Geometrijska vjerovatnost
3582
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
6692
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
5855
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
9422
230 Kružnica
3851
231 Adicijske formule
31917
232 Permutacije
6163
233 Geometrijski niz
5440
234 Princip matematičke indukcije
11898
235 Aritmetički niz
7812
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
6787
237 Kolinearnost točaka
20309
238 Obrnuta proporcionalnost
14574
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 10491
240 Sukladnost trokuta - poučci
11045
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
8177
242 Pitagorin poučak
Vedrana 4556
243 Moja matematika:-)
6214
244 Polinomi
5401
245 Funkcije
4409
246 Primjena trigonometrije trokuta
12612
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
10933
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
14981
249 matematička indukcija
9340
250 Neki poučci o kutovima
9972
251 Kutovi
8758
252 Rotacija i centralna simetrija
12606
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
16747
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
9778
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 5658
256 Faktorijele
Vedrana 5692
257 Modul kompleksnog broja
7909
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
13520
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
34187
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 16156
261 Kompleksni broj
Vedrana 5006
262 Rješenja maturalne zadaće
4884
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 36304
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 3416
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 6187
3 Korijeni
11248
4 Formule - Algebarski izrazi
117018
5 Potencije
Vedrana 14694
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 22878
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 685829
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 9775
9 Algebarski izrazi
18912
10 Formule pretvorbe
6855
11 Trigonometrijski identiteti
8962
12 SIN COS POUČCI
6396
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 56368
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 5743
15 Kompleksni brojevi
4026
16 Postotni i kamatni račun
13824
17 Afina funkcija
8132
18 Kvadratna jednadžba
8912
19 Kvadratna funkcija
13487
20 Eksponencijalna funkcija
3934
21 Logaritamska funkcija
5453
22 Pravac
6504
23 Algebarski izrazi
4530
24 Potencije
3778
25 Trokut
4245
26 Pravilni mnogokuti
8537
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 36806
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 7710
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 8220
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 10799
4 Matrice
Tina 3029
5 Globalni ekstremi
Tina 11551
6 Uvjetni ekstremi
Tina 5999
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 7278
8 Diferencijalne jednadžbe
4009
9 Derivacije
5318
10 Beskonačni Redovi
3210
11 Analiza toka funkcije
6693
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3796
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3831
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3767
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3368
16 Funkcije limes neprekinutost
3895
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3507
18 Vektori u prostoru
4597
19 Teoremi srednje vrijednosti
3309
20 Određeni integrali
3979
21 Nepravi integrali
4221
22 Neodređeni integrali
4728
23 Laplaceova transformacija
6155
24 Aritmetički niz
48594
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 2053
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 4089
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 1908
4 Postoci
Slađana 3786
5 Trigonometrijski zadaci
4489
6 Proporcije i obrnute proporcije
6277
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 6612
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 6387
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 193221
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 17766
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 20098
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
9912
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 76911
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 23656
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 21351
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 72937
17 Vektori i matrice
7351
18 Uvod u statistiku
4067
19 Trigonometrija
9078
20 Sistem linearnih jednadžbi
5529
21 Razni zadaci, testovi
6924
22 Razlomci
11973
23 Potencije i korjeni
11399
24 Polinomi i racionalni izrazi
5665
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
19247
26 Određeni integrali
5621
27 Nejednadžbe
9446
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
16981
29 Kvadratne jednadžbe
5266
30 Kompleksni brojevi
4022
31 Jednadžbe višeg reda
4399
32 Geometrija
5418
33 Funkcije
4414
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
15098
35 Digitalna algebra
3500
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
11514
37 Analitička geometrija
9991
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
9847
39 Vektori
25439
40 Godišnji ispit znanja I
6694
41 Godišnji ispit znanja II
5948
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 5739
2 1=2 ???
Jasmin 2817
3 Komplexni broj
Jasmin 3762
4 Sinus i 6
Jasmin 2610
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 7520
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3419
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3632
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4096
9 0=2 ??
Jasmin 3200
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 3982

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 393 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika