Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Matematika
Matematika/Split
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb (Maksimir)
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 688
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 2604
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 2883
4 Matrice - sažetak
Petra 9643
5 ELIPSA
drago 4449
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4151
7 Mnogokuti
Slađana 14293
8 Elementarne funkcije
Vlatko 6610
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 4473
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 8102
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 13007
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 24507
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 25892
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 32815
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 29337
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 15306
17 Potencije
Slađana 36558
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 20329
19 PRIZME
Jelena 5497
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 25244
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 4113
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 4624
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 5843
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 12975
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 11113
26 DIJELENJE NULOM
drago 11190
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 5452
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 5239
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 20086
30 VJEROJATNOST 2
drago 4029
31 Matematika - priprema i svladavanje
4663
32 VJEROJATNOST 1
drago 4223
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 133213
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 31457
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
8342
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
5931
37 Lokalni ekstremi
Tina 26346
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 31826
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 10704
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 12645
41 Elipsa
Tina 15622
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
8791
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 6405
44 Računanje s jednadžbima pravaca
6119
45 Računanje derivacija
16024
46 Brzina
Lovro 6519
47 "Šalabahter" za pismene ispite
17152
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
7323
49 Maksimum funkcije
6917
50 Računanje s kompleksnim brojevima
7060
51 Račun sudova
Andrej 9988
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 12183
53 Jednadžbe pravca
5599
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
7344
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 14326
56 Trostruki integrali
Lovro 9133
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 7876
58 Usmjerene derivacije
Lovro 7815
59 Kompleksni brojevi
Lovro 8200
60 Dvostruki integrali
Lovro 7908
61 Derivacija
Lovro 6386
62 Gama funkcija
Lovro 6099
63 LINEARNE JEDNADŽBE
8565
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
8848
65 Funkcije
8457
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 7391
67 FAKTORIJELA
Vedrana 15756
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 22734
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 63056
70 Proporcije
16004
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 14984
72 Kompleksni brojevi
4658
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 11519
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 19222
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 50808
76 Interkvartil
9829
77 RASPON VARIJACIJE
6572
78 KVARTILI
6643
79 MJERE DISPERZIJE
4634
80 Ponavljanje cijeli brojevi
4892
81 Faktorizacija formule
8804
82 Faktorizacija
7547
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
12249
84 Faktorizacija metode i primjeri
5926
85 Ne možemo dijeliti s nulom
31643
86 MEDIJAN
8842
87 Geometrijski niz
7851
88 MOD
6522
89 Kružnica
7906
90 ARITMETIČKA SREDINA
13081
91 Logaritamska funkcija
Lovro 7915
92 Aritmetički niz
6594
93 HARMONIJSKA SREDINA
10583
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 8822
95 Iracionalni brojevi
Ivan 9961
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 12728
97 Grafovi funkcija
Ivan 7194
98 Vektori
Ivan 8219
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 11583
100 Translacija
Ivan 13550
101 Osna simetrija
Ivan 7840
102 Centralna simetrija
Ivan 9952
103 Rotacija
Ivan 6411
104 Pitagorin poučak
Ivan 17416
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 7384
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 9287
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 11586
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 7399
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
7631
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
214164
111 Kvadriranje umnoška i količnika
16503
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
4617
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
37187
114 Kvadratna jednadžba
6221
115 Algebarski izrazi, osmi razred
6280
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
4447
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
5971
118 Spirala drugog korijena
19376
119 Prizma
Ivan 7250
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 9470
121 Piramida
Ivan 6490
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 8402
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 8977
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 6972
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 10531
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 7061
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 7333
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 7172
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 12917
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 7689
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 6262
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 6871
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 7251
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 8017
135 Simetrala kuta
Ivan 11519
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 13703
137 Sukladnost trokuta
Ivan 5640
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 8951
139 Visina trokuta
Ivan 5737
140 Površina trokuta
Ivan 7979
141 Zbroj kutova trokuta
11090
142 Površina trokuta
220837
143 Visina trokuta
46208
144 Sukladnost trokuta
22759
145 Simetrala kuta
31823
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
11903
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 10139
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 14318
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 12602
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 5814
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 6574
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 8182
153 Podsjetnik razlomci
7221
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 7257
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 15053
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
13597
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
18163
158 Problemski zadaci
77259
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 9489
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 13283
161 Rad sa zagradama
Ivan 44471
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 13782
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 19023
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 6535
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 14329
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 6691
167 Cijeli brojevi
Ivan 11467
168 Podsjetnik cijeli brojevi
4252
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
5051
170 Pojam četverokuta
Ivan 5299
171 Vrste četverokuta
Ivan 7321
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 6979
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 10844
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 8683
175 Sličnost trokuta
6254
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
17244
177 Postotci
13536
178 Statistika i vjerojatnost
6957
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
82811
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
29993
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 11621
182 Mnogokuti i krug
7410
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
8361
184 Zadatak s crtanjem pravca
3385
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 16832
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 7072
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 7733
188 Talesov poučak
Ivan 12169
189 Pravac i kružnica
Ivan 6070
190 Opseg kruga
Ivan 9103
191 Kružni luk
Ivan 7221
192 Površina kruga
Ivan 6383
193 Koordinatni sustav u ravnini
9041
194 Metoda suprotnih koeficijenata
23769
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
16512
196 Potencije
3607
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 15564
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 13535
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 16114
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 10199
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 6241
202 Logaritamska funkcija
Lovro 5748
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 7708
204 Vektori
7877
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
8715
206 Talesov poučak
5033
207 Kugla
19885
208 1. Skup kompleksnih brojeva
10808
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
8070
210 KOSA ASIMPTOTA
8894
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
16454
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
17370
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
5092
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
11075
215 POLINOMI
30805
216 Pravila deriviranja i primjeri
22108
217 Potencije - osnovne operacije
24673
218 Faktorizacija polinoma
24400
219 Integral i primitivna funkcija
17352
220 Limes niza
14168
221 Nizovi
11190
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
5477
223 proporcionalnosti - zadatak
4035
224 Prebrojivi skupovi
4201
225 Kombinacije
4003
226 Geometrijska vjerovatnost
3621
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
6747
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
5940
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
9639
230 Kružnica
3895
231 Adicijske formule
32400
232 Permutacije
6259
233 Geometrijski niz
5482
234 Princip matematičke indukcije
12043
235 Aritmetički niz
7846
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
6865
237 Kolinearnost točaka
20817
238 Obrnuta proporcionalnost
14676
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 10566
240 Sukladnost trokuta - poučci
11340
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
8263
242 Pitagorin poučak
Vedrana 4606
243 Moja matematika:-)
6271
244 Polinomi
5447
245 Funkcije
4457
246 Primjena trigonometrije trokuta
12697
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
11015
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
15070
249 matematička indukcija
9380
250 Neki poučci o kutovima
10310
251 Kutovi
8892
252 Rotacija i centralna simetrija
12686
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
16917
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
9867
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 5698
256 Faktorijele
Vedrana 5754
257 Modul kompleksnog broja
7995
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
13773
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
34569
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 16301
261 Kompleksni broj
Vedrana 5090
262 Rješenja maturalne zadaće
4915
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 36442
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 3479
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 6327
3 Korijeni
11301
4 Formule - Algebarski izrazi
120068
5 Potencije
Vedrana 14894
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 23259
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 710972
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 9851
9 Algebarski izrazi
19375
10 Formule pretvorbe
6910
11 Trigonometrijski identiteti
9029
12 SIN COS POUČCI
6513
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 56668
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 5781
15 Kompleksni brojevi
4070
16 Postotni i kamatni račun
13957
17 Afina funkcija
8283
18 Kvadratna jednadžba
9029
19 Kvadratna funkcija
14226
20 Eksponencijalna funkcija
3971
21 Logaritamska funkcija
5519
22 Pravac
6596
23 Algebarski izrazi
4621
24 Potencije
3833
25 Trokut
4292
26 Pravilni mnogokuti
8598
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 36901
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 7758
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 8298
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 10843
4 Matrice
Tina 3082
5 Globalni ekstremi
Tina 11779
6 Uvjetni ekstremi
Tina 6051
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 7481
8 Diferencijalne jednadžbe
4060
9 Derivacije
5389
10 Beskonačni Redovi
3243
11 Analiza toka funkcije
6755
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3828
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3868
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3803
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3392
16 Funkcije limes neprekinutost
3933
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3532
18 Vektori u prostoru
4649
19 Teoremi srednje vrijednosti
3339
20 Određeni integrali
4018
21 Nepravi integrali
4247
22 Neodređeni integrali
4766
23 Laplaceova transformacija
6189
24 Aritmetički niz
49606
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 2099
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 4344
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 1938
4 Postoci
Slađana 3820
5 Trigonometrijski zadaci
4535
6 Proporcije i obrnute proporcije
6310
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 6680
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 6429
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 202174
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 18008
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 20245
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
10012
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 77146
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 23849
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 21627
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 75497
17 Vektori i matrice
7390
18 Uvod u statistiku
4099
19 Trigonometrija
9152
20 Sistem linearnih jednadžbi
5560
21 Razni zadaci, testovi
6970
22 Razlomci
12027
23 Potencije i korjeni
11428
24 Polinomi i racionalni izrazi
5715
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
19296
26 Određeni integrali
5660
27 Nejednadžbe
9503
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
17054
29 Kvadratne jednadžbe
5299
30 Kompleksni brojevi
4064
31 Jednadžbe višeg reda
4424
32 Geometrija
5473
33 Funkcije
4450
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
15155
35 Digitalna algebra
3535
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
11557
37 Analitička geometrija
10018
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
9901
39 Vektori
25601
40 Godišnji ispit znanja I
6767
41 Godišnji ispit znanja II
5991
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 5839
2 1=2 ???
Jasmin 2840
3 Komplexni broj
Jasmin 3795
4 Sinus i 6
Jasmin 2626
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 7603
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3445
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3660
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4140
9 0=2 ??
Jasmin 3220
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 4023

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 87 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika