Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 365
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 2390
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 2555
4 Matrice - sažetak
Petra 8592
5 ELIPSA
drago 4270
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 3992
7 Mnogokuti
Slađana 12997
8 Elementarne funkcije
Vlatko 5955
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 4084
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 7513
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 11981
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 20809
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 23507
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 30042
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 25385
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 13630
17 Potencije
Slađana 32837
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 18374
19 PRIZME
Jelena 5292
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 23079
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 3884
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 4450
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 5508
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 11973
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 9790
26 DIJELENJE NULOM
drago 10610
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 5298
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 5087
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 18903
30 VJEROJATNOST 2
drago 3824
31 Matematika - priprema i svladavanje
4494
32 VJEROJATNOST 1
drago 4076
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 117459
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 28076
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
7832
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
5640
37 Lokalni ekstremi
Tina 23097
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 28436
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 10043
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 11691
41 Elipsa
Tina 14138
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
8454
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 6218
44 Računanje s jednadžbima pravaca
5935
45 Računanje derivacija
14723
46 Brzina
Lovro 5828
47 "Šalabahter" za pismene ispite
16691
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
7143
49 Maksimum funkcije
6709
50 Računanje s kompleksnim brojevima
6846
51 Račun sudova
Andrej 9368
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 11903
53 Jednadžbe pravca
5409
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
7148
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 13779
56 Trostruki integrali
Lovro 8838
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 7619
58 Usmjerene derivacije
Lovro 7562
59 Kompleksni brojevi
Lovro 7980
60 Dvostruki integrali
Lovro 7583
61 Derivacija
Lovro 6012
62 Gama funkcija
Lovro 5862
63 LINEARNE JEDNADŽBE
8320
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
8618
65 Funkcije
7957
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 7209
67 FAKTORIJELA
Vedrana 14066
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 20317
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 52291
70 Proporcije
15572
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 14707
72 Kompleksni brojevi
4458
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 11352
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 18540
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 44529
76 Interkvartil
9272
77 RASPON VARIJACIJE
6074
78 KVARTILI
6245
79 MJERE DISPERZIJE
4421
80 Ponavljanje cijeli brojevi
4733
81 Faktorizacija formule
8494
82 Faktorizacija
7353
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
11979
84 Faktorizacija metode i primjeri
5729
85 Ne možemo dijeliti s nulom
29541
86 MEDIJAN
8535
87 Geometrijski niz
7159
88 MOD
6042
89 Kružnica
7638
90 ARITMETIČKA SREDINA
12738
91 Logaritamska funkcija
Lovro 7639
92 Aritmetički niz
6413
93 HARMONIJSKA SREDINA
10308
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 8413
95 Iracionalni brojevi
Ivan 9625
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 12348
97 Grafovi funkcija
Ivan 6969
98 Vektori
Ivan 7924
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 11290
100 Translacija
Ivan 13095
101 Osna simetrija
Ivan 7666
102 Centralna simetrija
Ivan 9628
103 Rotacija
Ivan 6100
104 Pitagorin poučak
Ivan 16544
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 6969
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 8884
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 11197
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 7179
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
7429
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
195141
111 Kvadriranje umnoška i količnika
15836
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
4437
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
36751
114 Kvadratna jednadžba
6042
115 Algebarski izrazi, osmi razred
6137
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
4241
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
5736
118 Spirala drugog korijena
18924
119 Prizma
Ivan 7010
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 9122
121 Piramida
Ivan 6231
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 8128
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 8609
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 6733
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 10086
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 6787
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 7119
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 6893
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 12609
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 7494
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 6088
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 6581
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 7041
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 7795
135 Simetrala kuta
Ivan 11117
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 13319
137 Sukladnost trokuta
Ivan 5411
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 8602
139 Visina trokuta
Ivan 5517
140 Površina trokuta
Ivan 7719
141 Zbroj kutova trokuta
10321
142 Površina trokuta
207998
143 Visina trokuta
42332
144 Sukladnost trokuta
21202
145 Simetrala kuta
29384
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
10746
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 9873
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 13969
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 12089
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 5549
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 6346
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 7869
153 Podsjetnik razlomci
7033
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 7067
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 14701
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
13090
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
17774
158 Problemski zadaci
73397
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 9240
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 12778
161 Rad sa zagradama
Ivan 38220
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 13032
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 17485
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 6170
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 13768
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 6462
167 Cijeli brojevi
Ivan 11201
168 Podsjetnik cijeli brojevi
4107
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
4901
170 Pojam četverokuta
Ivan 5111
171 Vrste četverokuta
Ivan 6877
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 6790
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 10575
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 8448
175 Sličnost trokuta
6090
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
16950
177 Postotci
13310
178 Statistika i vjerojatnost
6767
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
74731
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
29548
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 11342
182 Mnogokuti i krug
6951
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
8163
184 Zadatak s crtanjem pravca
3246
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 15907
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 6789
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 7364
188 Talesov poučak
Ivan 11666
189 Pravac i kružnica
Ivan 5817
190 Opseg kruga
Ivan 8609
191 Kružni luk
Ivan 6867
192 Površina kruga
Ivan 6129
193 Koordinatni sustav u ravnini
8837
194 Metoda suprotnih koeficijenata
22890
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
16331
196 Potencije
3472
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 14956
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 12928
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 15683
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 9878
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 6055
202 Logaritamska funkcija
Lovro 5542
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 7305
204 Vektori
7610
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
8332
206 Talesov poučak
4862
207 Kugla
19093
208 1. Skup kompleksnih brojeva
10523
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
7378
210 KOSA ASIMPTOTA
8752
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
16058
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
16755
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
4872
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
10386
215 POLINOMI
28518
216 Pravila deriviranja i primjeri
20568
217 Potencije - osnovne operacije
23060
218 Faktorizacija polinoma
22864
219 Integral i primitivna funkcija
16399
220 Limes niza
12962
221 Nizovi
10540
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
5265
223 proporcionalnosti - zadatak
3876
224 Prebrojivi skupovi
4013
225 Kombinacije
3842
226 Geometrijska vjerovatnost
3471
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
6541
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
5611
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
8823
230 Kružnica
3745
231 Adicijske formule
30255
232 Permutacije
5874
233 Geometrijski niz
5343
234 Princip matematičke indukcije
11272
235 Aritmetički niz
7696
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
6550
237 Kolinearnost točaka
19449
238 Obrnuta proporcionalnost
14312
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 10175
240 Sukladnost trokuta - poučci
10445
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
7850
242 Pitagorin poučak
Vedrana 4442
243 Moja matematika:-)
6097
244 Polinomi
5288
245 Funkcije
4266
246 Primjena trigonometrije trokuta
12350
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
10729
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
14730
249 matematička indukcija
9221
250 Neki poučci o kutovima
9662
251 Kutovi
8477
252 Rotacija i centralna simetrija
12375
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
16296
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
9389
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 5545
256 Faktorijele
Vedrana 5551
257 Modul kompleksnog broja
7645
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
13037
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
32619
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 15386
261 Kompleksni broj
Vedrana 4811
262 Rješenja maturalne zadaće
4789
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 36057
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 3265
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 5769
3 Korijeni
11053
4 Formule - Algebarski izrazi
107430
5 Potencije
Vedrana 14111
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 21688
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 610048
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 9618
9 Algebarski izrazi
17449
10 Formule pretvorbe
6628
11 Trigonometrijski identiteti
8796
12 SIN COS POUČCI
6260
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 55556
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 5619
15 Kompleksni brojevi
3913
16 Postotni i kamatni račun
13473
17 Afina funkcija
7744
18 Kvadratna jednadžba
8553
19 Kvadratna funkcija
12521
20 Eksponencijalna funkcija
3822
21 Logaritamska funkcija
5303
22 Pravac
6326
23 Algebarski izrazi
4276
24 Potencije
3663
25 Trokut
4136
26 Pravilni mnogokuti
8417
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 36476
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 7521
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 8057
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 10626
4 Matrice
Tina 2945
5 Globalni ekstremi
Tina 10678
6 Uvjetni ekstremi
Tina 5821
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 6890
8 Diferencijalne jednadžbe
3900
9 Derivacije
5182
10 Beskonačni Redovi
3142
11 Analiza toka funkcije
6563
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3706
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3718
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3682
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3303
16 Funkcije limes neprekinutost
3794
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3425
18 Vektori u prostoru
4455
19 Teoremi srednje vrijednosti
3244
20 Određeni integrali
3869
21 Nepravi integrali
4128
22 Neodređeni integrali
4625
23 Laplaceova transformacija
6043
24 Aritmetički niz
41634
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 1924
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 3262
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 1794
4 Postoci
Slađana 3671
5 Trigonometrijski zadaci
4377
6 Proporcije i obrnute proporcije
6161
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 6401
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 6243
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 186094
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 16987
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 18609
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
9613
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 72446
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 22360
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 21014
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 68153
17 Vektori i matrice
7271
18 Uvod u statistiku
3975
19 Trigonometrija
8969
20 Sistem linearnih jednadžbi
5442
21 Razni zadaci, testovi
6754
22 Razlomci
11714
23 Potencije i korjeni
11270
24 Polinomi i racionalni izrazi
5540
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
19107
26 Određeni integrali
5526
27 Nejednadžbe
9269
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
16735
29 Kvadratne jednadžbe
5168
30 Kompleksni brojevi
3917
31 Jednadžbe višeg reda
4319
32 Geometrija
5297
33 Funkcije
4296
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
14960
35 Digitalna algebra
3410
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
11365
37 Analitička geometrija
9877
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
9666
39 Vektori
25161
40 Godišnji ispit znanja I
6544
41 Godišnji ispit znanja II
5830
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 5555
2 1=2 ???
Jasmin 2746
3 Komplexni broj
Jasmin 3700
4 Sinus i 6
Jasmin 2541
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 7267
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3321
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3528
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 3997
9 0=2 ??
Jasmin 3115
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 3897

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 277 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika