Sljedeći i slijedeći po obliku su slične, a po značenju različite riječi.


Sljedeći je pridjev u značenju idući i dolazi uvijek uz imenice (sljedeća stranica; sljedeći nastavak; treba učiniti sljedeće...).


Slijedeći je glagolski prilog sadašnji od glagola slijediti i znači činiti nešto na način da nekoga/nešto slijedimo (Slijedeći Marka, došao sam do zgrade.).

U većini konstrukcija koje svakodnevno koristite trebate upotrijebiti pridjev sljedeći.