U sustavu vrednovanja primjenjuju se formativno i sumativno procjenjivanje učenikovih kompetencija.
Formativno vrednovanje koristi se u samo procesu učenja i usvajanja znanja, informacija i vještina, a sumativno vrednovanje se koristi za procjenjivanje kompetencija učenika u danom trenutku, najčešće na kraju polugodišta kao pokušaj objektivnog prikazivanja znanja i sposobnosti učenika, tj. učenikovih kompetencija, a ocjene se bilježe u školski imenik, indeks ili neki drugi zakonom propisani dokument.

Instruktori primjenjuju formativno vrednovanje u svrhu poboljšavanja učenikovih kompetencija i primjenjuju individualni prisup učeniku. Svrha formativnog vrednovanja u individualnom pristupu jest utvrđivanje ciljeva i zadataka nastavnog procesa te provođenje istih.
To bi u svakodnevnom primjeru značilo da instruktor bira metode podučavanja prethodno utvrđujući područja koje je učenik savladao te kako nadograđivati ostala područja koja treba savladati te mu pomaže u razumijevanju teksta i problematike teksta te povezanosti književnih tekstova sa svakodnevnim životom.

To djeluje motivirajuće i učenici uočavaju svrhu učenja i njegovanja hrvatskoga jezika te imaju bolje ocjene u školi tj. postaju jezično i komunikacijsko kompetentni što se odražava i na sumativno vrednovanje koje se prati u školskom imeniku.

Ažurirano (Srijeda, 21 Siječanj 2015 18:12)