Hrvatski

 

 LIRIKA 

 

 - dobila je ime po instrumentu liri, a razvila se iz SEKRETIZMA

- subjektivno izražava osjećaje i  misli, sažeta je i pisana je pjesničkim jezikom

- strukturu pjesme čine: tema, kompozicija, jezik i ritmična organizacija pjesme

 -> kompozicija - raspored unutarnjih motiva

- Po temama postoje 8 vrsta pjesmi : misaona, intimna, ljubavna, pejsažna, socijalna, duhovna, religiozna i duhovna

lirske vrste po obliku- u stihu i u prozi

lirsko- epske vrste - 1. balada - s tužnim završetkom

                              2. romansa - s radosnim završetkom

                               3. poema

tradicionalni lirski oblici - himna, oda, elegija, ditiramb, epitaf, epigram, psalam, epitalam, idila, ekloga i anakreontska

 

pjesničke figure - figure dikcije, riječi (trope), konstrukcije i misli 

 

 

Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (48)


filip kaže:

0
...
sve je dobro napsano samo bi jos mogli odati obilježja, književna djela pisana u stihovima, rima itd.
 
03.03.2009
Glasovi: +112

emuska kaže:

0
??
jel mozete napisati nesto opsirnije..??
 
05.03.2009
Glasovi: +40

aurora kaže:

0
aa
a jel moze nesto malo opsirnije da napisete naprimjer da objasnite swe te pojmove himna,oda,elegija... zatim rima ili srok, vrste lirskih pjesama po temi, dijalektalna lirika, heksametar, psalm ,sonet, ritam...
 
24.03.2009
Glasovi: +45

aurora kaže:

0
nastawak
mislim da objasnite teme lirskih pjesama koje ste napisali.
 
24.03.2009
Glasovi: +8
..., Lowly rated comment [Prikaži]

CAR kaže:

0
::::
mogli ste malo opsirnije,
al i ovo moze proc hahahahaha smilies/wink.gif
 
06.10.2009
Glasovi: -1

[MiSsYŁiTtŁe] {GaGa kaže:

06.02.2010
Glasovi: -2

DARKO -KOSKA kaže:

0
...
smilies/cry.gifOPŠIRNIJE OPIŠITE I BIT ĆE DOBROsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/angry.gifsmilies/cool.gif
 
10.04.2010
Glasovi: +10
..., Lowly rated comment [Prikaži]

dtzh kaže:

25.05.2010
Glasovi: -4

gost kaže:

05.10.2010
Glasovi: +2

gost kaže:

0
hahahahahhah
hahahahahhahahahasmilies/angry.gifsmilies/grin.gifsmilies/kiss.gifsmilies/cool.gif
 
05.10.2010
Glasovi: -1

gost kaže:

05.10.2010
Glasovi: +9

gost kaže:

05.10.2010
Glasovi: +1

gost kaže:

0
sve sup.... ali dajte još
smilies/smiley.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/wink.gifsmilies/grin.gifsmilies/angry.gifsmilies/sad.gifsmilies/shocked.gifsmilies/cool.gifsmilies/tongue.gifsmilies/kiss.gifsmilies/cry.gif
 
27.10.2010
Glasovi: +2

gost kaže:

0
DI SU OBILJEŽJA???????????
smilies/tongue.gifsmilies/tongue.gifsmilies/tongue.gifsmilies/tongue.gifsmilies/tongue.gifsmilies/tongue.gifsmilies/tongue.gif
 
18.11.2010
Glasovi: +11

gost kaže:

0
...
Malo je toga napisano . vise treba .
 
02.12.2010
Glasovi: +3

gost kaže:

07.02.2011
Glasovi: -1

gost kaže:

0
...
opširnije no svaka ?ast xDsmilies/grin.gif
 
22.02.2011
Glasovi: +2

gost kaže:

10.03.2011
Glasovi: +2

gost kaže:

0
hvala radi vas sam dobio 2 izu hrvatskog ;)
smilies/wink.gifsmilies/wink.gifsmilies/wink.gifsmilies/wink.gif
 
06.04.2011
Glasovi: +1

gost kaže:

0
...
sve je dobro,samo ste jos mogli napisati definiciju dijalektalne lirike.
 
03.11.2011
Glasovi: +0

gost kaže:

20.11.2011
Glasovi: +0

gost kaže:

22.12.2011
Glasovi: +0

gost kaže:

0
...
ali moglo je biti malo višesmilies/grin.gifsmilies/grin.gif
 
22.12.2011
Glasovi: +0

gost kaže:

26.03.2012
Glasovi: +0

gost kaže:

11.05.2012
Glasovi: -1

gost kaže:

0
(~") ("~) :P :OOOOO :() :D
vrlo...
 
08.06.2012
Glasovi: +0

gost kaže:

25.09.2012
Glasovi: +0

gost kaže:

0
...
a koji je drugi naziv za liriku..proza? mozda molim vas pomozite
 
19.10.2012
Glasovi: +1

gost kaže:

0
lll
Drugi naziv za liriku ti je poezija smilies/wink.gif valjd ne kasnim s odgovorom!!
 
19.10.2012
Glasovi: -1

gost kaže:

0
...
A možete li re?i što su tradicionalni oblici,njihovu definiciju?! smilies/smiley.gif)
 
30.10.2012
Glasovi: +0

gost kaže:

0
...
napišite primjere za svaki tradicionalni oblik
 
04.11.2012
Glasovi: +0

gost kaže:

0
...
super cool !!!!!!!!!!
 
24.11.2012
Glasovi: -1

gost kaže:

0
...
dvapu napisano duhovna
 
20.01.2013
Glasovi: +2

gost kaže:

0
...
Lirika ili lirsko pjesništvo je književni rod kojem pripadaju književna djela u kojima su iskazani osje?aji, misli i doživljaji. Književno djelo napisano u stihovima ili prozi u kojemu su odabranim i umjetni?ki oblikovanim rije?ima iskazani doživljaji, osje?aji i misli nazivamo lirskom pjesmom.

U staroj Gr?koj rije? lirika (gr?. líra - ži?ano glazbalo) ozna?avala je pjesme pjevane u pratnji lire. Prvi put se kao naziv roda javlja u 1. st. pr. Kr. Prvi poznati liri?ari su Alkej i Sapfa (7.-6. st. pr. Kr).

Tematska podjela lirike

Tema je ono o ?emu se u djelu govori.

ljubavna - izražava ljubavne osje?aje (ljubav, ali i ljubavnu ?ežnju, patnju, ljubomoru i sl.)
domoljubna - izražava osje?aje ljubavi i privrženost domovini
socijalna - oslikavanje siromašne sredine, društvene nepravde i problema, npr.ovisnosti,kriminala, bolesti i sl. ,izražavaju žalost i su?ut, ali nerijetko i bijes i ljutnju
krajobrazna - putem krajobraza pjesnik izražava svoja unutarnja raspoloženja, ujedno se i divi krajobrazu
misaona - refleksivno, duboko promišljanje o tome što je ?ovjek, koja je njegova uloga ili smisao života, što su vrijednosti života
duhovno-religiozna - izražava vjerske osje?aje
pjesma u prozi - ima sve što sadrži lirska pjesma, samo nije u formi stiha, a njome se može izraziti svaka tema, bilo kojim stilskim figurama i ritmom
dijalektalna lirska pjesma - pjesma napisana na narje?ju nekog kraja te tako pjesnik izražava svoju ljubav prema tom kraju; naj?eš?e je to pjesnikov rodni kraj

Tradicionalna podjela lirike

himna (hvalospjev) - pjesma sve?anog i ozbiljnog tona, polagana ritma posve?ena osobi ili pojavi kojoj se iskazuje poštovanje, divljenje; može biti posve?ena božanstvu, državi, narodu
oda - zanosna pjesma sve?ana tona posve?ena zaslužnim osobama i važnim temama
epitaf - prvobitno je zna?io samo natpis na grobu, a s vremnom je postao kratka sentencija o životu i ljudskoj sudbini
epigram - kratka pjesma duhovita i satiri?na tona sa neo?ekivanim zaklju?kom; najkra?i i najoštriji oblik misaone lirike
elegija (tužaljka) - pjesma u kojoj se izražava žaljenje za ne?im nepovratnim ili nedostižnim
ditiramb - pjesma vedra tona koja slavi prirodu i životne radosti

Sastavnice lirske pjesme

tema - najaspstraktniji dio sadržaja; ?esto je izre?ena ve? u naslovu pjesme
motivi - najmanje tematske jedinice
stilske figure
ritam
rima
odabir rije?i
oblik kitice
oblik stiha
poanta - glavna misao

Stilske figure ili izražajna sredstva temelj su pjesni?kog jezika.

asonancija - ponavljanje samoglasnika u stihu
aliteracija - ponavljanje suglasnika u stihu
onomatopeja - oponašanje zvukova iz prirode
anafora - ponavljanje rije?i na po?etku stihova
epifora - ponavljanje rije?i na kraju stihova
simploka - ponavljanje rije?i na po?etku i na kraju stihova
anadiploza - ponavljanje rije?i s kraja jednoga na po?etku drugoga stiha

Sintakti?ke figure ili figure konstrukcije
inverzija - red rije?i ili dijelova re?enice obrnut od gramati?ki pravilnog
asindeton - nizanje rije?i bez gramati?kog povezivanja izostavljanjem veznika; koriste se zarezi
polisindeton - nizanje veznika bez gramati?ke potrebe
elipsa - izostavljanje rije?i iz re?eni?ne cjeline pri ?emu se smisao cjeline može shvatiti
retori?ko pitanje - pitanje na koje se ne zahtjeva odgovor
apostrofa - odvra?anje od publike

Figure misli
hiperbola - preuveli?avanje
litota - umanjivanje (suprotna hiperboli)
gradacija - postupno poja?avanje ili slabljenje
poredba - uspore?ivanje na temelju sli?nosti
antiteza - vrta poredbe koja se temelji na suprotnosti
paradoks - misao koja u sebi sadrži protuslovnost
oksimoron - spajanje protuslovnih pojmova u novi pojam
ironija - figura u kojoj se misli suprotno od onoga što se kaže
etimološka figura - ponavljanje istog korijena rije?i

Figure rije?i ili tropi
metafora - skra?ena poredba ili prijenos zna?enja s jedne rije?i na drugu na temelju sli?nosti
sinegdoha - figura u kojoj se dio uzima kao zamjena za ve?u cjelinu
metonimija - prijenos zna?enja s jedne rije?i na drugu prema nekim stvarnim odnosima
alegorija - metafora produžena na djelo u cjelini
epitet - ukrasni pridjev
eufemizam - ublažavanje (zamjenju se opasne ili nepristojne rije?i blažim izrazima)
personifikacija - figura u kojoj se stvarima, životinjama i biljkama daju ljudske osobine
simbol - zamjenjivanje rije?i, životne pojave ili pojma njihovom alegorijskom oznakom
 
17.02.2013
Glasovi: +12

gost kaže:

0
cfcfcfcfcfcfcf
oghfvhvbvbvv
 
23.05.2013
Glasovi: +0

gost kaže:

0
:)
saznao sam sve sta sam trebao(y)smilies/grin.gif
 
25.01.2014
Glasovi: -1

gost kaže:

03.12.2014
Glasovi: +1

gost kaže:

0
...
smilies/smiley.gifmeni trebaju djela
 
07.04.2015
Glasovi: -1

gost kaže:

30.04.2015
Glasovi: -1

gost kaže:

19.10.2015
Glasovi: +0

gost kaže:

0
...
Pola toga je neto?no ili nedovoljno opsirno napisano...
 
29.10.2015
Glasovi: +4

gost kaže:

0
fuz
Može malo opširnije.smilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gif
 
19.04.2016
Glasovi: -1

gost kaže:

0
...
puno opsirnije ovo je jako lose
 
20.09.2016
Glasovi: +0

gost kaže:

0
jakov
puno ste mi pomogli smilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/wink.gifsmilies/wink.gifsmilies/wink.gifsmilies/wink.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gif
 
25.10.2016
Glasovi: -2

gost kaže:

0
Khm
napisali ste dva puta duhovna
smilies/smiley.gif
 
18.12.2016
Glasovi: +2

gost kaže:

04.11.2021
Glasovi: +0

Napišite komentar

busy

Ažurirano (Četvrtak, 05 Veljača 2009 11:22)

 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Osijek
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 96