Hrvatski


5.2.2009. (ČETVRTAK)

1. Ispiši službu riječi.

Na rubu šume naišli smo na grupu izgubljenih dječaka.

2. Apozicija je ......................................... koja dopunjuje drugu .................................... i s njom se slaže u .......................................... . Imenski atribut izrečen je uvijek ................................... u ..................................... i piše se ..................... imenice koju dopunjuje. Akuzativ s prijedlogom u službi je ................................... objekta, akuzativ bez prijedloga u službi .......................................... objekta.

 

6.2.2009. (PETAK)

1. Ispiši službu riječi.

Moja prijateljica i kuma Tatjana pozvala me na kavu u obližnji kafić.

2. Imenicu u G koju možemo zamijeniti  imenicom u A u službi je ........................................ objekta. Objekt nikada ne može biti u ..................... i ................................ . Subjekt je uvijek u ............................................... (ime padeža).

 

7.2.2009. (SUBOTA)

1. Uz jednu imenicu može stajati .................................atributa koji zajedno čine ............................................... skup. Apozicija sa svojim atributima čini ................................... skupa, a objekt sa svojim ..................................... čini ................................. skup.

2. Podcrtaj objekte i atribute i imenuj ih:

a) Žalili smo se na odluke sudaca.

b) Moja je sestra zadubljena u svoju knjigu poezije.

 

 

 

8.2.2009. (NEDJELJA)

1. Priložne oznake su dopuna ......................................... kojima izričemo ................................. vršenja glagolske radnje. Razlikujemo PO ..................................., ..................................., ............................................, ...

2. Ispiši PO i objekte.

a) Jučer smo maštovito uredili dnevni boravak.

b) Danima pokušavamo otići u grad.

 

9.2.2009. (PONEDJELJAK)

1. Ispiši subjekt iz sljedećih rečenica.

a) Smijemo se djeci.

b) Francuzi su pobijedili.

c) Nažalost.

d) Dogodilo se.

e) Mi smo bili bolji, ali su oni imali više sreće.

f) Ivana i Danijela su susjede.

2. Rečenicu u kojoj S nije vidljiv nazivamo rečenica ...... .................................... ............................ i prepoznajemo ga iz ............................... lica, a rečenicu u kojoj je nemoguće razaznati S nazivamo .......................................... rečenica. Temelj svake rečenice je ............................. koji može biti ....................................., izrečen PGB i ................................... riječi u nominativu i ...................................... predikat, izrečen ....................................... u nekom obliku, osim u ...................................., tj.neodređenom glagolskom obliku.

 

10.2.2009. (UTORAK)

1. Ispiši službu riječi.

Stari djed  Jure zamišljeno krpa mreže na obali usnuloga mora.

2. Iz prethodne rečenice ispiši vrste riječi i njihove gramatičke kategorije

11.2.2009. (SRIJEDA)

1. Ispiši službu riječi.

a) Nespretnome Luki sve nespretno stoji.

2. Podcrtaj predikate, odijeli surečenice, zaokruži veznike te imenuj vrstu NSR.

a) Pišite ili izađite.

b) Uzeli smo pribor te počeli crtati.

c) Sjedimo i gledamo utakmicu.

d) Navijamo, slavimo, uživamo u trenutku.

e) Razmislite, ali nemojte odustati.

f) Niti smo jeli niti smo pili.

g) Svi su došli, jedino sedmaša nema.

h) Pobijedili ste, dakle zaslužujete nagradu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RJEŠENJA TJEDNE ZADAĆE

1.      DAN

Na rubu šume=POM; naišli smo=P; na grupu=NO; izgubljenih=PRIDJ.AT.; dječaka=IM.AT; S=mi (neizrečen)

Imenica,imenicu,padežu, imenicom, genitivu, iza, neizravnog, izravnog

2.      DAN

Moja=PRIDJ.AT; prijateljica, kuma=APOZ.; Tatjana=S; pozvala=P; me=IZR.O.; na kavu=NEIZR.O; u obližnji kafić=POM

Izravnog, nominativu, vokativu, nominativu

3.      DAN

Više, atributni, apozicijski, atributima, objektni

Odluke=IO; sudaca=imen.atr.; u knjigu=neizr.o.; svoju=pridj.atr.; poezije=im.atr.

4.      DAN

Glagolima, okolnosti, mjesta, vremena, radnje

Jučer=POV; maštovito=PON; boravak=izr.obj.(dnevni=pridj.atr.); danima=POV; u grad=POM

5.      DAN

a)      Mi=neizrečen; b) Francuzi; c/d-nema subjekta; e) mi, oni; f) Ivana, Danijela

S neizrečenim subjektom, glagolskoga, besubjektna, predikat, imenski, imenskom, glagolski, glagolom, infinitivom

6.      DAN

Stari=pridj.atr.; djed=apoz.; Jure=subjekt; zamišljeno=PON; krpa=P; mreže=izr.o; na obali usnuloga mora=POM

Vrste riječi i gram.kategorije:

Stari=opis.pridj., jed, m.r., N; djed=op.im.,m.r.,jd.,N; Jure=vl.im.,m.r.,jd.,N; zamišljeno=prilog načina; krpa=glagol, pz,3.l.jd,pz; mreže=op.im.,ž.r.,mn,A; na=prij.uz L; obali=op.im.,ž.r.,jd.,L; usnuloga=op.pridjev,sr.r.,jd.,G; mora=op.im.,G,jd.,sr.r.

7.      DAN

Nespretnome=pridj.at; Luki=neizr.obj.; sve=S; nespretno=PON; stoji=P

Pišite/ili izađite.=rastavna (veznik: ili)

Uzeli smo pribor/ te počeli crtati.= sastavna (veznik: pa)

Sjedimo/ i gledamo utakmicu. = sastavna (veznik: i)

Navijamo,/ slavimo,/ uživamo u trenutku. = rečenični niz (nema veznika)

Razmislite/ ali nemojte odustati. =suprotna (veznik: ali)

Niti smo jeli /niti smo pili. =sastavna (veznik: niti)

Svi su došli/, jedino sedmaša nema. =isključna (veznik: jedino)

Pobijedili ste/, dakle zaslužujete nagradu.=zaključna (veznik: dakle)

 

 

 

 

 

 

 

 

Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (11)


BELA kaže:

0
ISPRAVAK 7.DAN-H PRIMJER
Greškom je podvučeno NAGRADU što nije predikat, već objekt.
 
03.03.2009
Glasovi: +4

gost kaže:

06.06.2011
Glasovi: +2

gost kaže:

06.06.2011
Glasovi: +0

gost kaže:

0
...
dosadno pa cak i predosadno
 
18.10.2011
Glasovi: +0

gost kaže:

0
kako dobro
ovo je super kad bih se još samo i u?io sve bi znaosmilies/grin.gifsmilies/wink.gif
 
14.12.2011
Glasovi: -1

gost kaže:

19.12.2011
Glasovi: +2

gost kaže:

14.01.2012
Glasovi: +2

gost kaže:

0
Gost kaže :
Ovo je super stvar da se to gradivo nau?i ,ja sutra pišem test pa, sam to prekasno otkrila.Svaka ?ast onom koji je slagao ta pitanja, ima dosta teških. Samo nema pomo?i onome tko ima glupu profu koja ništa ne objasni.Najbolje je odmah po?et u?it da na kraju ne bude kasno.smilies/wink.gif
 
19.11.2012
Glasovi: +2

gost kaže:

0
...
cool bas je dobro kad ti profaci nezz objasnic a starci neznaju smilies/wink.gifsmilies/wink.gif
 
16.11.2013
Glasovi: +1

gost kaže:

08.12.2014
Glasovi: +0

gost kaže:

0
...
odlicno sve mozes naucit brzosmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gif
 
18.03.2016
Glasovi: +0

Napišite komentar

busy
 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Osijek
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 92