Hrvatski

 

BROJEVI

= riječi koje kazuju koliko čega ima (to su glavni brojevi- jedan, dva, tri, itd.) i koje je što po redu (to su redni brojevi- prvi, drugi, treći, itd.)

- glavni brojevi mogu biti
jednočlani (npr. jedan, pedeset, milijun; dakle sastoje se od jedne riječi) i višečlani (dvadeset devet, tisuću petsto četrdeset osam; dakle sastoje se od dviju ili više riječi)

- jednočlani brojevi dijele se na osnovne - od 1 do 10, zatim sto ili stotina, tisuća, milijun, milijarda, bilijun itd. i na izvedene - od 1 do 19, desetice od 20 do 90 (dakle dvadeset, trideset, četrdeset, pedeset, itd.)


 

Pisanje višečlanih brojeva 

1. Mogu se samo nizati bez veznika: osamdeset devet, dvjesta pedeset tri, milijun šesto tisuća sedamsto šesnaest.

2. Može se između svakog člana stavljati veznik -i, ali to je rjeđe: šest stotina i osamdeset i tri, tisuću i dvjesta i šezdeset i četiri.

3. Može se samo zadnji član povezivati veznikom -i: šest stotina osamdeset i tri, tisuću osamsto pedeset i dva

!! u novčanim se dokumentima cijeli broj obično piše kao jedna riječ: tisućuosamstosedamdesetpet 

Oblici brojeva

1. Glavni brojevi

- glavni brojevi od 1 do 4 su promjenjivi, a ostali nisu!!

  JEDAN

-sklanja se kao određeni pridjev (npr. veliki- velikoga- velikomu) pa prema tome u jednini glasi:

Za muški rod: N. jedan, G. jednog(a), D. jednom(u/e), A.= N. (kada se radi o nečemu neživome, npr. daj mi jedan kist) ili G. (kada se radi o živome, npr. volim jednog dečka), V.= N., L. jednom(u/e), I. jednim

(slično je i z asrednji rod, osim u N. jedno) 

Za ženski rod: N. jedna, G. jedne, D. jednoj, A. jednu, V.=N., L. jednoj, I. jednom 

- broj jedan može imati množinu i tad stoji uz imenice koje znače jedan predmet ili skup koji po bilo čemu pripada zajedno. Tad broj jedan znači: isti (mi smo jednih godina); neki (jedni sjede, jedni stoje); skup/par (imenice koje su pluralia tantum i one koje u množini čine cjelinu: na kući su samo jedna vrata, kupila sam jedne ljestve, jedne su čarape poderane)

  DVA, OBA OBADVA

Za muški i srednji rod isti su oblici:

DVA: N., A., V. dva, G. dvaju, D., L., I. dvama

OBA / OBADVA: N., A., V. oba (obadva), G. obaju (obadvaju), D., L., I. obama (obadvama)

Za ženski rod:

DVIJE: N., A., V. dvije, G. dviju, D., L., I. dvjema

OBJE / OBADVIJE: N., A., V. obje (obadvije), G. obiju (obadviju), D., L., I. objema (obadvjema)

  TRI, ČETIRI

- isti oblici za sva tri toda:

TRI: N., A., V. tri, G. triju, D., L., I. trima 

ČETIRI: N., A., V. četiri, G. četiriju, D., L., I. četirima 

 !! brojevi od pet ne mijenjaju se i ponašaju se kao prilozi, a imenica uz njih stoji u genitivu množine (govorimo o sedam padeža; u razredu ima dvanaest dječaka)

2. Redni brojevi

* prvi, drugi, treći, stoti, tisući, hiljaditi, milijunti, milijardni

- imaju oblike određenih pridjeva

- kod brojeva sedam-sedmi, osam-osmi - nepostojano a

3. Zbirni brojevi

* dvoje, troje...

- tvorba: osnova glavnog broja + nastavci -oje/-ero (osim broja četiri koji ima drugu osnovu) 

- N., A., V. dvoje, G. dvojega (dvoga), D., L., I. dvojemu (dvome, dvojima, dvoma)

- oblici koji u D, L, I završavaju na -im(a) zapravo su oblici brojevnog pridjeva!!

4. Brojevni pridjevi

* dvoji, troji, četvori, osmori...

- tvorba: sufiksom -oj, -er i -or, a imaju oblike kao određeni pridjevi

U množini: N. dvoji / dvoja / dvoje, G. dvojih, D. dvojima, A. = dvoje / dvoja /dvoje, L.=D., I.=D. 

  - u mn. rabe se uz pl.tantum (petora kola) i uz im. koje znače par ili skup (troje rukavice = tri para)

5. Brojevne imenice

* dvojica, obojica, trojica, četvorica ... pedesetorica

- tvorba: nastavkom -ica

- služe kad se broje muškarci

- imenica uz njih je u genitivu množine

Poredak: lična zamjenica uvijek stoji ispred i tada je u genitivu množine kad je brojevna imenica u N., G., A., V. (N. nas trojica, G. nas trojice, A. nas trojicu, V. vas trojica)

  -u istom je padežu kao i brojevna imenica kad je br. imenica u D., L, I. nama trojici

6. Brojevni prilozi

* desetak, petnaestak, dvadesetak... 

- tvorba: nastavak -ak

- znače približnu količinu

- imenica uz njih -> u G.mn. (desetak kuća)

Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (3)


gost kaže:

12.02.2015
Glasovi: -2

gost kaže:

01.11.2019
Glasovi: +0

gost kaže:

26.05.2020
Glasovi: +0

Napišite komentar

busy

Ažurirano (Ponedjeljak, 23 Ožujak 2009 11:05)

 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Osijek
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 93