Strani jezici
Izgovor talijanskog jezika – suglasnici

 

Talijanski jezik ima 30 različitih glasova. Oni se dijele u 3 skupine:

 • samoglasnici
 • suglasnici
 • polusuglasnici (ili polusamoglasnici)

 

Donja tablica donosi 10 talijanskih suglasnika za koje vrijedi da jedno slovo predstavlja jedan (i samo jedan) glas.

 

Slovo

Simbol glasa

u fonetskoj transkripciji

b

/b/

d

/d/

f

/f/

l

/l/

m

/m/

n

/n/

p

/p/

r

/r/

t

/t/

v

/v/

 

 

Donja tablica donosi 4 talijanska suglasnika za koje vrijedi da jedno slovo predstavlja dva različita glasa.

 

Slovo

Simbol glasa

u fonetskoj transkripciji

c

/k/

/tʃ/

g

/g/

/dʒ/

s

/s/

/z/

z

/ts/

/dz/

 

 

<c> i <g>

 

Suglasnici c i g artikuliraju se kao velari (/k/, /g/) ili kao palatali (/tʃ/, /dʒ/).

Izgovor suglasnika c i g ovisi o glasu koji neposredno slijedi u konkretnoj riječi. Ako iza c i g slijedi samoglasnik i ili e, oni će se izgovarati /tʃ/ odnosno /dʒ/. U svim drugim slučajevima (samoglasnici a, o, u i svi suglasnici, uz iznimku nekih digrama i trigrama, v. niže), oni se izgovaraju /k/ odnosno /g/.


Primjer

Fonetska

transkripcija

casa

oca

/'kaza/

/'ɔka/

cena

luce

/'tʃena/

/'lutʃe/

cibo

bici

/'tʃibo/

/'bitʃi/

cosa

poco

/'kɔza/

/'pɔko/

cura

scuro

/'kura/

/'skuro/

clava

ocra

/'klava/

/'ɔkra/

 

 


Primjer

Fonetska

transkripcija

gara

strega

/'gara/

/'strega/

gelo

surgelato

/'dʒεlo/

/surdʒε'lato/

gita

fragile

/'dʒita/

/'fradʒile/

gola

agosto

/'gola/

/a'gosto/

gufo

degustare

/'gufo/

/degu'stare/

grano

ingrato

/'grano/

/in'grato/

 


<s>

 

Suglasnik s artikulira se kao bezvučni (/s/) ili kao zvučni (/z/).

Bezvučno se, kao /s/, izgovara u sljedećim slučajevima:

 • kada je početku riječi ispred samoglasnika
 • kada iza njega slijedi bezvučni suglasnik (c, p, t, f, q). (V. također odlomke o digramima i trigramima, niže.)
 • kada dolazi iza suglasnika
 • kada je udvojen

 

Zvučno se, kao /z/, u standardnom talijanskom jeziku uvijek izgovara u sljedećim slučajevima:

 • kada iza njega slijedi zvučni suglasnik (b, d, g, l, m, n, r, v)
 • kada se nalazi između dva samoglasnika

/s/

Primjer

Fonetska

transkripcija

solo

sugo

/'solo/

/'sugo/

scarpa

stima

/'skarpa/

/'stima/

corsa

console

/'korsa/

/'kɔnsole/

rosso

cassa

/'roso/

/'kasa/

 

/z/

Primjer

Fonetska

transkripcija

svago

ciclismo

/'zvago/

/tʃi'klizmo/

rosa

peso

/'rɔza/

/'pezo


<z>

 

Suglasnik z artikulira se kao bezvučni (/ts/) ili kao zvučni (/dz/). Pravila njegovog izgovora nešto su složenija i svoja objašnjenja dijelom nalaze u historijskoj gramatici talijanskog jezika.

Bezvučno se, kao /ts/, izgovara u sljedećim slučajevima:

 • kada iza njega slijedi i+samoglasnik (uz iznimke, npr. azienda /ad'dzjεnda/)
 • kada dolazi iza l
 • u sufiksima –anza, –enza, –ezza, –ozzo, –ozza, –uzzo, –uzza

 

Zvučno se, kao /dz/, izgovara u sljedećim slučajevima:

 • ako se z nalazi na početku riječi; to je tendencija, ne uvijek opravdana, koja prevladava
 • u sufiksu –izzare i njegovim izvedenicama (–izzazione)

Ovaj prikaz izgovora suglasnika z obuhvaća samo najčešće slučajeve i nipošto nije iscrpan. Preporuka je u učenju talijanskoga koristiti kvalitetan rječnik, koji sadrži i izgovor riječi, te izgovor riječi naučiti zajedno s njezinim značenjem./ts/

Primjer

Fonetska

transkripcija

anziano

/an'tsjano/

calza

/'kaltsa/

speranza

/spe'rantsa/

 

 


/dz/

Primjer

Fonetska

transkripcija

zero

/'dzεro/

realizzare

/realid'dzare/

 

 


<h>

 

U talijanskom jeziku h je dijakritički grafem, puki grafički znak. On ne predstavlja nikakav glas (dakle, ne izgovara se), nego ima funkciju da, tvoreći digrame ch i gh, u pismu naznači velarni izgovor suglasnika c i g ispred e i i.

Osim toga, h se bilježi i u 4 lica indikativa prezenta glagola avere (ho, hai, ha, hanno), s jedne strane iz etimoloških razloga, kao relikt latinske grafije (hăbeo…), a s druge strane kako bi se ti oblici razlikovali od homofona (ho ~ o itd.).

Nadalje, h se bilježi i u nekim uzvicima: ah!, oh!, eheh!

 

Velari

(/k/, /g/)

~

Palatali

(/tʃ/, /dʒ/)

cheto

ceto

china

Cina

perché

felce

archi

marci

ghetto

getto

ghiro

giro

piaghe

piange

draghi

stragi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<q>

 

Nakon q uvijek slijedi polusamoglasnik u+samoglasnik:

 • acqua | dunque | qui | obliquo

 

Glas što ga predstavlja q identičan je velaru /k/ u slijedu c+u+samoglasnik:

 • innocua | proficue | acuire | scuola

 

Gornji primjeri ilustriraju da se i qu i cu izgovaraju jednako: /kw/.

Premda slovo q ne predstavlja nikakav samo sebi svojstven glas, ono se u pravopisu održalo zahvaljujući dugoj tradiciji temeljenoj na etimološkim razlozima. Tako se slovo q zadržalo u onim riječima koje su ga imale i u latinskome:

 • quăttuor (lat.) > quattro (tal.)

 

 

Digrami i trigrami

 

Preostala, dosad nespomenuta tri talijanska suglasnika, /ɲ/, /ʎ/, /ʃ/, bilježe se digramima i trigramima (gn, gl, gli, sc, sci).

Digram (ili digraf, ili dvoslov) jest skup od dva slova (grafička znaka) koja predstavljaju jedan glas. Analogno, trigram (ili trigraf, ili troslov) jest skup od tri slova koja predstavljaju jedan glas.

U talijanskom jeziku ukupno je 7 digrama i 2 trigrama.

 

Trigrami

gli

sci

Digrami

gl

ch

gh

ci

gi

gn

sc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<gl>

Ako iza gl slijedi samoglasnik i, i ako tim samoglasnikom riječ i završava, riječ je o digramu, koji se izgovara /ʎ/, poput hrvatskog lj:

 • figli /'fiʎi/

Ako iza gl slijedi neki drugi samoglasnik, nije riječ o digramu, pa se ova suglasnička skupina izgovara /gl/:

 • gloria /'glɔrja/

 

<ch> i <gh>

Ovi već spomenuti digrami izgovaraju se /k/ i /g/ ispred samoglasnika e i i.

 

<ci> i <gi>

Sami po sebi, ci i gi nisu nužno digrami. Oni su digrami ako je i u njihovom sastavu nenaglašen, i ako (drugi nužan uvjet) iza njih slijede samoglasnici a, o, ili u. Tada se ci i gi izgovaraju /tʃ/, odnosno /dʒ/.

 • u riječi cima (/'tʃima/) «ci» su dva slova koja predstavljaju dva glasa. Iza njih slijedi suglasnik (m).Dakle, nije riječ o digramu: i se izgovara. Slično je i u gita /'dʒita/
 • u riječi farmacia (/farma'tʃia/) također nije riječ o digramu, jer je i naglašen i izgovara se (/i/). Slično je i u riječi magia (/ma'dʒia/)
 • u riječi audacia (/aw'datʃa/) riječ je o digramu, jer su ispunjena oba uvjeta: iza cislijedi samoglasnik (a), a i se ne nalazi u naglašenom slogu. Dakle, i se ne izgovara. Slično vrijedi i za riječ gioco /'dʒɔko/, gdje i nije noseći samoglasnik naglašenog sloga, već grafički znak, koji se ne izgovara.

 

<gn>

Suglasnička skupina gn izgovara se /ɲ/ , što je izgovor koji odgovara hrvatskom nj:

 • vergogna | magnete | ogni | gnocchi | ignudo

 

<sc>

Sam po sebi, sc nije nužno digram. On je digram ako iza njega slijede samoglasnici e ili i. Tada se sc izgovara /ʃ/.

Ako iza sc dolaze a, o ili u, to je obična suglasnička skupina koja predstavlja dva različita glasa, /sk/.

 • scena /'ʃεna/, disciplina /diʃi'plina/ à digram sc (/ʃ/)
 • mosca /'moska/, scopo /'skɔpo/, oscuro /o'skuro/à suglasnička skupina sc (/sk/)

 

<gli>

Ako iza gli slijedi još jedan samoglasnik, riječ je o trigramu koji se čita /ʎ/. Pritom je i samo grafički znak, koji se ne izgovara.

 • figlia /'fiʎa/, foglie /'fɔʎe/, figlio /'fiʎo/, pagliuzza /pa'ʎutsa/

 

<sci>

Ako iza sci (gdje je i nenaglašen)slijede samoglasnici a, o ili u, riječ je o trigramu koji se čita /ʃ/. Pritom je i samo grafički znak, koji se ne izgovara.

 • lasciare /la'ʃare/, conscio /'kɔnʃo/, asciugare /aʃu'gare/.

 

 

 

 

Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (3)


gost kaže:

0
...
uf malo konplikovano
 
13.11.2011
Glasovi: +1

gost kaže:

0
Netko
Pa nisi mogla/ao malo jednostavnije? [removed]void(0);[removed]void(0);[removed]void(0);[rem
oved]void(0);[removed]void(0);[removed]void(0);[removed
]void(0);[removed]void(0);[removed]void(0);
 
23.01.2012
Glasovi: +3

gost kaže:

0
...
super je, hvala. našel sam kaj sam tražil.
 
01.12.2014
Glasovi: +3

Napišite komentar

busy

Ažurirano (Četvrtak, 17 Srpanj 2008 14:24)

 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

 1. prijavite se na stranicu
 2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
 3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 94