Fizika

 1.  ISPIT IZ FIZIKE       - 3 RAZRED -          ELEKTRIČNA STRUJA

Ime i prezime: __________________________________________   Skupina: A    

 1. (2 boda) Srebrnim vodičem površine presjeka 2,5 mm2 teče stalna struja jakosti 5 A. Izračunaj broj elektrona koji svake sekunde prođe površinom presjeka vodiča

 1. 3.125 · 1019
 2. 8.175 · 1019
 3. 1.625 · 1019
 4. 5.125 · 1019
 5. 2.500 · 1019

 2. (2 boda) Volframovom niti električne žarulje pri temperaturi 25 oC teče struja jakosti 4 mA uz napon 10 mV. Pri naponu 110 V nit je užarena i njome teče struja jakosti 4 A. Kolika je temperatura užarene niti?

 1. 2656 oC
 2. 1327 oC
 3. 2543 oC
 4. 2579 oC
 5. 1996 o C
3. (2 boda) Struja jakosti 10 A prolazi bakrenom žicom duljine 1 m i površine presjeka 0,1mm2. Koliko se topline oslobodi u žici svake sekunde? Električna otpornost bakra je 0,0172×10-6 Ω m.
 1. 17.2 J
 2. 19.3 J
 3. 14.2 J
 4. 14.9 J 
 5. 18. 3 J

 

4. (2 boda) Nekim krugom u kratkom spoju teče struja 100 A, a kada je u krugu otpornik otpora 14 oma jakost je struje 10 A. Koliki su unutarnji otpor i elektromotorni napon izvora?
 1. 156 V 1.56 Ω
 2. 220 V 14 Ω
 3. 311 V 1.56 Ω
 4. 156 V 14 Ω
 5. 302 V 3.02 Ω

 

5. (2 boda) Otpornik od 12 Ω spojimo na izvor elektromotorne sile 6,3 V i unutarnjeg otpora 0,6 Ω. Kolika je snaga na otporniku?
 1. 0.5 W
 2. 1/3 W
 3. 1 W
 4. 3 W
 5. 2 W
6. (2 boda) U strujni krug napona 110 V uključen je otpornik otpora 100 Ω i u seriju s njim 5 jednakih žarulja. Napon na otporniku je 50 V. Koliki je otpor jedne žarulje?
 1. 6 Ω
 2. 12 Ω
 3. 24 Ω
 4. 48 Ω
 5. 120 Ω
7. (2 boda) Žica od nikelina dugačka 16 m, poprečnog presjeka 0,8 mm2, razrezana je na jednake dijelove koji su zatim spojeni paralelno. Na koliko je dijelova žica razrezana ako je otpor paralelno spojenih dijelova žice 0,5 Ω? Otpornost nikelina je 0,4×10-6 Ω m.
 1. 2
 2. 4
 3. 8
 4. 12
 5. 16

 

8. (2 boda) Na akumulatoru automobila napona 12 V stoji i podatak 50 A h. Kada se akumulator isprazni punimo ga ispravljačem snage 300 W. Koliko najmanje vremena se puni akumulator uz pretpostavku da je struja punjenja stalna?
 1. 0.5 h
 2. 0.75 h
 3. 1.5 h
 4. 2 h
 5. 2.5 h

 

9. (2 boda) Struja jakosti 10 A grana se u dvije grane s otporima 2 Ω i 6 Ω. Koliki je omjer struje koja ode u prvu i drugu granu ?
 1. 1/2
 2. 1/3
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 

 

10. (2 boda) Nit od volframa ima pri 0 oC duljinu 5 cm i površinu presjeka 1,1×10-3 mm2. Kolika je jakost struje kroz nit kada se ona priključi na napon 120 V, ako je tada njezina temperatura 2900 oC? Termički koeficijent otpora volframa je 4,2×10-3 K-1.
 1. 1.57 A
 2. 3.14 A
 3. 3.64 A
 4. 2.78 A
 5. 3.78 A
11. (2 boda) Električna lokomotiva vozi brzinom 36 km h-1 i pritom razvija silu 4 500 N. Kolika je jakost struje kroz motor, ako je priključen na napon 500 V, a korisnost je 90 %?
 1. 50 A
 2. 100 A
 3. 150 A
 4. 200 A
 5. 250 A

 

12. (2 boda) Pri naponu na vanjskom dijelu strujnog kruga 1,45 V krugom teče struja jakosti 0,2 A, a pri naponu 1,25 V jakost struje je 0,6 A. Izračunajte elektromotorni napon izvora.  
 1. 1.40 V
 2. 1.55 V
 3. 1.70 V
 4. 1.85 V
 5. 2.05 V

 

13. (2 boda) Vodič se sastoji od triju željeznih žica koje su spojene serijski jedna na drugu. Sve žice imaju jednake duljine od 5 m. Površina presjeka prve žice je 1,1 mm2, dok su površine presjeka drugih dviju žica dva, odnosno tri puta veće od površine presjeka prve žice. Krajevi takvog vodiča priključeni su na napon 11 V. Kolika je napon na drugoj žici? Električna otpornost željeza je 0,12×10-6 Ω m.
 1. 2 V
 2. 3 V
 3. 4 V
 4. 6 V
 5. 11 V
Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (3)


gost kaže:

21.10.2010
Glasovi: +0

gost kaže:

29.11.2010
Glasovi: +1

gost kaže:

0
...
A koji su odgovori??smilies/shocked.gif
 
09.04.2015
Glasovi: +1

Napišite komentar

busy

Ažurirano (Ponedjeljak, 27 Rujan 2010 19:07)

 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

 1. prijavite se na stranicu
 2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
 3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Osijek
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 242