Fizika

Moment sile je vektorska fizikalna veličina koja kod rotacije tijela ima sličnu ulogu kakvu sila ima kod translacije tijela: moment sile daje tijelu kutno ubrzanje. Po definiciji, moment sile se računa u odnosu na neku točku, pomoću vektorskog produkta:

vec{M}=vec{r} times vec{F}

gdje je vec{r} usmjerena dužina povučena od te točke do pravca na kojemu djeluje sila. (Kada se promatra njezin rotacijski učinak, vektor sile mora se postaviti na pravac koji prolazi kroz hvatište sile.) Mjerna jedinica za moment sile je njutnmetar (Nm); ona ima istu strukturu kao i džul.

Udaljenost točke, u odnosu na koju se računa moment sile, od pravca sile zove se krak sile. Iznos momenta sile jednak je umnošku iznosa sile i toga kraka ("sila puta krak").

Kad se moment sile računa oko ishodišta Kartezijevog koordinatnog sustava, njegova skalarna komponenta duž neke koordinatne osi naziva se moment sile oko osi. To se vrlo često koristi u primjenama u kojima je tijelo postavljeno na neku čvrstu os (osovinu). Moment sile oko osi će biti nula kada pravac vektora sile siječe tu os ili kad je paralelan s njom.

Napomena:

Kod opisa rotacije koriste se i druge fizikalne veličine kojima je "moment" prva riječ u nazivu. U određenom kontekstu može se za neku od njih koristiti samo naziv moment ako je jasno o kojemu se "momentu" radi (najčešće za "moment sile" u kontekstu statike).

Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (6)


gost kaže:

15.12.2011
Glasovi: +3

gost kaže:

27.03.2012
Glasovi: -1

gost kaže:

0
...
Bolje moj profa objasniiiii smilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gif

 
06.12.2015
Glasovi: -1

gost kaže:

22.06.2016
Glasovi: -1

gost kaže:

0
...
JEBO TI MOMENT SILE MAJQ
 
16.12.2016
Glasovi: +2

gost kaže:

0
...
Inace ovo je, bukvalno, samo prekopirano sa wikipedie.Ako si vec napisao "moje instruckije", trebao si sam objasnit pa kko god bilo...
Hvala...(ne na ovome sto si PREKOPIRAO)
 
19.11.2017
Glasovi: +5

Napišite komentar

busy

Ažurirano (Srijeda, 09 Studeni 2011 10:47)

 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 56