Hrvatski

Ilijada i Odiseja
Bilješke o piscu:
Homer se zamišlja kao stara, siromašna i slijepog pjesnika, koji je putujući živio od recitiranja svojih pjesama. Ali u vremenskom određivanju Homera postoji više varijanti, jedni ga smatraju suvremenikom Trojanskog rata (1194. – 1184. pr. Krista) a drugi da je živio 100 ili čak 400 godina poslije.
Desetog dana epidemije Ahejci vje}aju i vra~ Kalhas ka`e Agamemnonu da mora vratiti k}er Hrisovu. Agamemnon nevoljku pristaje, ali tra`i dar za taj postupak. Nitko mu ga ne `eli dati, a on ljut na Ahileja uzima njegovu robinju Briseidu. Ahilej se jako rasrdi i napu{ta rat, a njegova majka, bo`ica Titeda, moli Zeusa da ne dozvoli Ahejcima pobjedu protiv Trojanaca dok se ne pomire s Ahilejem.
I. PJEVANJE
1. Kojim je motivom u zazivu (invokaciji) najavljena tema cijele Ilijade?
Radnja započinje zazivanjem (invokacijom) muze da pjeva o Ahileju, njegovoj ljutnji i ahejskim porazima.
"Srdžbu mi, boginjo, pjevaj Ahileja, Peleju sina,
Pogubnu, koja no zada Ahejcima tisuću jada...
2. Opiši događaj vezan uz svećenika Hrisa i njegovu kćer. Koje su posljedice Agamemnonova postupka.
U ahejski tabor dolazi Hriso, koji želi otkupiti kćer koju su Ahejci zarobili prilikom osvajanja Tebe. Agamemnon odbija ponudu, a Hriso, svećenik Apolonov, moli Apolona za pomoć. Apolon na Ahejce pošalje kugu.
3. U epizodi, Agamemnon i Ahilej u svađi, prikazani su karakteri dvaju likova. Kako je okarakteriziran Agamemnon a kako Ahilej? Koji ti se karakter više sviđa? Objasni!
Agamemnon je zlovoljan, srca punog gnjeva, mračan, očiju kao oganj. Vrač Kalhas kaže Agamemnonu da mora vratiti kćer Hrisovu. Agamemnon nevoljko pristaje, ali pohlepno traži dar za taj postupak. Nitko mu ga ne želi dati, a on ljut na Ahileja uzima njegovu robinju Briseidu. Ahilej mu se suprotstavlja, govori mu kako je lakom  i da vojnici sada nemaju nagrade za njega ali kad krenu ponovo u osvajanja višestruko će ga nagraditi. Ahilej jako srdit napušta rat, a njegova majka, božica Titeda, moli Zeusa da ne dozvoli Ahejcima pobjedu protiv Trojanaca dok se ne pomire s Ahilejem.  pohlepno smatra da mu pripada druga nagrada.
Više mi se sviđa Ahilej jer je razuman.
4. U kojoj sceni Agamemnon iskazuje krajnju samovolju i samoživost? Kako mu odgovara Ahilej? Što iz Ahilejeva odgovora saznajemo o Agamemnonovu karakteru i hrabrosti?
U sceni kad Agamemnon odgovara starcu kako želi biti nad svima, svima vladati, biti silniji od sviju i svima zapovijedati (od 285. – 290. stiha). Ahilej mu odgovara da nije strašljivac i nitković koji bi pred Agamemnonom uzmicao i poslušao naredbe, neće mu se pokoriti i neće se rukama zbog djevojke s njim boriti pa nek mu je uzmu, ali ništa drugo iz njegove lađe neće uzeti. U stihovima 225 -230 saznajemo da Agamemnon ima pasje oči i jelenje srce, da nikada nije s vojnicima i oružjem išao u borbe ili zasjede, ali zato mu je drago uzimati darove.
5. Koju odluku donosi Ahilej nakon što će mu Agamemnon oduzeti lijepu ropkinju Briseidu?
Ahilej odlučuje da više neće sudjelovati u ratu
6. U trenutku kada Ahileju odvode lijepu ropkinju Briseidu Ahilej je psihološki okarakteriziran. Kako reagira Ahilej na odvođenje Briseide?
Ahilej se ne suprotstavlja poslanicima, zna da oni nisu krivi i da ih je poslao Agamemnon, a i on bi sam u nuždi htio spriječiti sramotnu propast vojnika pa to prihvaća kao žrtvu iako je uvrijeđen. Nakon što su djevojku odveli je zaplakao.
7. Kome se obraća nakon toga?
Obraća se svojoj majci Tetidi, božici mora.
8. Opiši događaje opisane u epizodi koja se odnosi na Hriseidin povratak ocu. Tko će je predati ocu?
Agamemnon brzom lađom s dvadeset veslača i  sto volova za žrtvovanje bogu Apolonu (hekatomba) pošalje Hriseidu ocu, a predat će je Odisej.
9. Navedi imena grčkih bogova koje si upoznala u 1.pjevanju Ilijade!
Zeus – najstariji i najštovaniji grčki bog, Teida – božica mora, Ahilejeva majka, Apolon – daljnometni strejač, Hera – Zeusova žena, Atena – Zeusova kćer, Hefest- hromi sin Zeusa i Here, bog ognja i božanski kovač
10. Što si saznala o njima? Kako se oni ponašaju?
Žive na Olimpu, svađaju se, šale, piju i jedu kao i ljudi.


VI. PJEVANJE
1. Na početku VI.pjevanja Homer opisuje bojeve između Trojanaca i Ahejaca. Načijoj je strani ratna sreća? Koji boj Homer posebno izdvaja. Što iz toga događaja saznaješ o uzrocima rata između Torojanaca i Ahejaca?
Ratna je sreća na strani Ahejaca, Homer posebno izdvaja boj pod zidinama Troje. Uzrok rata je osveta Ahejaca jer su Trojanci pobili cijele ahejske obitelji i djecu i trudnice
2. Što savjetuje trojanski vrač Helen?
Vrač Helen savjetuje Hektoru neka uđe u grad i reče majci da sakupi žene te odu u hram božice Atene i mole ju za pomoć. Neka joj na koljena stave svoje najljepše plašteve i obeća joj u hramu zaklat bijelih krava koje nisu bile u jarmu, kako bi se smilovala trojanskim ženama i djeci
3. Što saznaješ o trojanskom junaku Glauku i Ahejcu Diomedu tijekom njihove međusobne borbe?
Trojanac Glauk i grk Diomed izlaze kako bi se međusobno borili ali se prepoznaju kao unuci dvaju prijatelja - pobratima nekadašnjih junaka te odustaju od borbe
4. Opiši susret Hektora, Parisa i Helene. Što proživljava Helena?
Hektor nađe brata gdje priprema oružje za borbu. Grdi ga je je on kriv za rat (Paris je oteo Helenu, ženu Menelaja vladara Sparte), pa dok drugi ratuju on odmara.
Helena se preklinje da je bar čestitu čovjeku žena, koji bi imao obzira prema ljudima koji mu zamjeraju a za sebe kaže da je zlotvornica, stravična kuja, i bolje bi bilo da ju je odmah po rođenju odnijela huda oluja,
5. Opiši susret Hektora i Andromahe.
Hektor Andromehu nije našao u kući, otišla je na kulu zidina gledati borbu jer je čula da su Trojanci u nevolji. Hektor je trčeći htio otići iz grada, na putu je susreo Andromehu, i dojkinju koja u naručju nosi Hektorovog malog sina. Andomeha mu je potrčala u susret, i nježno mu stisne ruku, a Hektor uzme u naručje sina i poljubi ga. Susret je dirljiv, pun nježnosti, ljubavi i poštovanja.
6. Kako su okarakterizirani likovi Hektor i Andromaha? Što saznajemo o njihovim uvjerenjima, osjećaju časti, strahovima i tjeskobama?
Andromaha prigovara Hektoru i boji se za njegov život, nama nikoga osim njega, on joj je i otac, majka, brat i muž. A mali sin će mu ostati siroče bez oca. Hektoru je žao žene, tješi ju kako je bolje biti udovica junaka nego žena slabića, a njemu čast i ponos ne dozvoljava da odustane od borbe jer je navikao uvijek dobar biti, hrabar, stjecati slavu i ocu i sebi. Na rukama je ljuljao malog sina i molio Zeusa da i on bude hrabar ratnik. Oprostio se od žene i djeteta. Andromaha se vratila kući i sa svojim sluškinjama oplakivala još živog Hektora.
7. Navedi Hektorova razmišljanja o svome bratu Parisu. Kako Homer opisuje Parisa? (Izdvoji primjer razvijene poredbe)
Hektor smatra da Parisa nitko ne bi mogao prekoravati zbog ratnih vještina, jer je junak iako bez volje za borbu. Srce mu je jadno kad čuje pogrde o bratu što govore Trojanci koji zbog Parisa stradavaju.
" Nije ostajo dugo u dvorima visokim Paris,
Već on oružje sjajno i mjedeno slavno navuče
I gradom projuri tad u brze se uzdajuć noge.
Kao što postalac konj nazobav se uz jasle ječma
Rastrgnut znade oglavnik i topoćuć poljem odletjet,
Naviko da se u r'jeci ljepotekoj kupa, i gizdav
Glavu visoko drži, i njemu na obje strane
Griva niz grebene pada, ljepote i ponosa pun je,
Brzo na obična mjesta i na pašu noge ga nose:
Tako i Prijamov sin..."


XVI. PJEVANJE
1. 16. pjevanje nosi naslov Pjesma o Patroklu. Tko je Patroklo? Što saznaješ iz prvih dvadesetak stihova pjevanja o Patroklu? Zašto dolazi ka Ahileju? U kakvom stanju se nalazi ahejska (grčka) vojska? Što moli Ahileja? Kako odgovara Ahilej? Koji je razlog njegova odustajanja od bitke? Što Ahilej savjetuje Patroklu?
Trojanci su potisnuli Ahejce do samih brodova i postoji opasnost da ih spale. Kako bi to spriječio, Patroklo, Ahilejev najbolji prijatelj moli Ahileja da mu da oružje i vojnike kako bi to spriječio. Ahilej odgovara da je povrijđen i tužan jer mu je dar oduzeo  netko tko nije bolji od njega. Ahilej mu daje oružje ali ga upozorava da ne kreće u napad, nego samo obrani brodove i tabor.
2. U 16. Pjevanju od 125 do 250. Stiha upoznajemo Ahileja u krajnje dramatičnim okolnostima. Opiši, iznesi te okolnosti. Što možemo reći o Ahileju kao čovjeku i ratniku? Kakav je njegov odnos prema grčkim bogovima? Kojem bogu se obraća Ahilej? Što traži od njega? Hoće li mu molitva biti uslišena?
Ahilej požuruje Patrokla u pripremi za borbu jer su Trojanci sasvim blizu lađa. Naoružava Mirmidonce, upreže konje, poreda vojvode i vojnike i ohrabri ih riječima.
Znao je da mu drugovi zamjeraju što je njih 50 lađa priječio zbog svoje srdžbe da idu u borbu, ali je znao kao iskusni ratnik vojnike organizirati i opremiti u borbu.
Poštuje grčke bogove, posebno Zeusa kojemu se obrača molitvom da Patroklu dade čast i hrabrost te da ga vrati živog.
Prvi dio molitve: Patroklo će biti hrabar i zaslužit će čast, ali se neće vratiti živ.
3. Od 280. Do 430. Stiha opisani su bojevi između Ahejaca i Trojanaca. Izdvoji primjere posvemašnje realističnosti. Koja je uloga pripovjedača? Izdvoji primjer krajnje psihološke iznijansiranosti ponašanja jednog od trojanskih ratnika. Pronađi u epizodi nekoliko razvijenih poredbi kao značajki Homerova stila. Izdvoji primjere slikovitih epiteta (specifičnih samo za Homera)
Kada su Trojanci vidjeli Patrokla u Ahilejevom oklopu, pomislili su da je Ahilej odbacio gnjev i vratio se u borbu, silno su se uplašili i razbježali.
Realističnost: "... Kada se okrene k njemu Arejlik, odma u bedro
Kopljem ga pogodi oštrim i proturi koplje kroz njega.
Mjed mu prebije kost, a na zemlju ničice onaj
Padne, a ubojni onda Menelaje Toasa rani
uz štit u prsi gole, i koljena razglobi njemu..."

"... najdeblji gdje su mišići u ljudi; oštrice od koplja
Žile prereže njemu, i mrak mu pokrije oči..."

(ujedno i  razvijena poredba):
"... njega Patroklova
U čeljust desnu kopljem probode i prbije zub,
s kolnog ga oboda kopljem povuče ko čovjek, što sjedi
gdjegod na visokoj ridi i iz mora živahnu ribu
Napolje vadi na koncu i na kuci mjedenoj sjajnoj.
Tako Patroklo njega – već zjevo je – na sjajnom koplju..."
Uloga pripovjedača je da prikaže borbu bez priklanjanja jednoj strani
Psihološka iznijansiranost ponašanja trojanskog vojnika Glauka koji žalostan zbog smrti Sarpdona, Zeusova sina, jer mu nije mogao pomoći i sam ranjen moli Apolona da mu uspori bol i dade snage da potakne drugove na borbu te da se može boriti oko tijela mrtva Sarpedona kako ga Mirmidonci ne bi nagrdili.
Razvijene poredbe:
stih 213. - 216.: "... kao od kamnje gustog kad čovjek visokoj kući
Gradi zid želeći ukloniti se vjetra sili:
tako su gusti šljemi i štiti bili kvrgaši...."
stih 351. - 356.: "... kao što kada grabežljivi zvjerovi vuc
Na jagnjad i jarad jurnu iz čitavog grabeć ih stada,
Što se po gori raspe zbog nemara čobana njihna,
A vuci vidjevši to nalete na plašljive stvor:
tako na Trojce jurnu Argejci..."
stih: 427. - 430.: "... A kad Sarpedona vidi Patroklo, iz kola skoči.
Kao jastreb kad se krivonokti, kukastih kljuna
Bore na kakovoj stjeni visokoj vrišteć vrlo:
jedan na drugog tako zalete se se vičući oni..."
stih 642- 645.:     "...     Ko što kad muhe stanu kraj prepunih lonaca ml'jeka
Zujat po pastirskom stanu u proljeće, kada se sudi
Napunjavaju ml'jekom, – sad oni se vrzahu tako..."
slikoviti epiteti: brzonogi, gromoglasni, moroplovni, skoroteča, mukodavna, krasnotvoran, razbivojskom, kopitonogi, konjogrivni, bogoliki, zlobučnimnogohranom, volooka, štitonosni, dugosjekli, krivonokti, dušogubni...

4. Radnja Ilijade odvija se na dva plana a) zemaljskom i b) nebeskom. Kako se ponašaju bogovi? Što saznajemo o grčkim bogovima? Za kojeg trojanskog junaka Zeus kaže da je njegov miljenik?
Bogovi prate događanja na zemlji, upliću se u događaje ali ne koliko bi mogli, suzdržavaju se i prepuštaju junake njihovim sudbinama.
Trojanski junak Sarpedon je Zeusov miljenik " koji je meni od svih miliji ljudi"

5. Kako pogiba jedan od najvećih trojanskih junaka? Izdvoji primjer razvijene poredbe u prikazu Sarpedonove smrti.
Sarpedon pogiba u borbi s Patroklom
stih 475.: "...
Kao što kada se hrast il topola na zemlju sruši
Ili omorika vitka, drvodjelje koju u gori
Za građu podsjekoše leđenu bradvama oštrim:
tako se sruši, legne pred konje i pred kola onaj,
jaukne, te mu ruke u prašinu krvavu padnu.
Kao što zakolje lav navalivši na stado gdjegod
Jakoga bijelog bika med govedma sporijeh nogu,
e bik pogiba krčeć u lavovu žvalu: - od ruku
Tako Patroklovih vođ štitonosnog likijskog roda
Ginući mahnitaš, drugara miloga zovne..."
6. Od 490. – 670.stiha opisuju se borbe za Sarpedonovo tijelo. Kojega bi grčkog ili trojanskog ratnika zbog plemenitosti svojega ponašanja ili razmišljanja mogao izdvojiti?
U borbi za Sarpedonovo tijelo u promišljanju izdvojila bih po plemenitosti trojanskog junaka Glauka.
Izdvoji primjere ponavljanja cijelih stihova kao još jednu značaju Homerova stila!
Stih 312. i 400. " Uz štit u prsi gole i koljena razglobi njemu;"
Stih 456. i 674. "tu će ga braća sahraniti i rođaci i hum će grobni"
stih:671. I 682.  "Snu ga i Smrti, dvoma bliznadma, ostavi onda,"

Citiraj 658. Stih 16. Pjevanja i pokušaj ga objasniti.
"Povikne drugim, nek bježe, jer osjeti mjerila sveta" – osjetio je Hektor da je Zeus odlučio uvesti svoja mjerila, božju volju

7. Koji od grčkih bogova će odigrati najznačajniju ulogu u Patroklovoj smrti?
Apolon

Opiši Patroklovu smrt. Citiraj razvijenu poredbu koja donosi opis Patroklove smrti.
U borbi između Patrokola i Hektora Apolon udari Patrokola u leđa te ga onesvijesti. Patrokola je prvi ranio Euforo kopljem u leđa. Patrokolo teško ranjen jedva se dovuče do svoje čete, te pade na pod i Hektor ga ubije
"...kao kad svlada lav u boju silovita vepra,
koji se prkosa punim na gorskome kose vrhuncu
oko izvora malog, obojici piti se hoće;
sav se zasopio vepar, al napokon lav ga nadjača:
Tako Prijamov sin Menetijevome sinu,
Koji pogubi mnoge, na koplju izvadi dušu.".

8. Što iz posljednjih stihova 16. Pjevanja saznajemo o Hektorovoj sudbini?
Saznajemo da ni sam neće još dugo živjeti jer će stradati od Ahilejeve ruke.

XVIII. PJEVANJE
1. Tko će u 18. Pjevanju Ahileju donijeti vijest o Patroklovoj smrti.
Antiloh
Opiši Ahilejevo ponašanje nakon što saznaje da je njegov prijatelj mrtav. Kako doživljavaš Ahilejevu reakciju?
Posipa se crnim prahom, baca se u prah, čupa si kosu, lije suze, strašno jauknu da ga je mati Hera čula u morskim dubinama. Ahilejova reakcija je mahnita i nekontrolirana, možda zato što je zbog svog gnjeva izgubio najdražeg prijatelja
2. Kako se ponaša Ahilejeva majka? Tko je ona? Gdje prebiva?
Ahilejeva majka, božica mora živi u morskim dubinama rastužila se kad je čula jauk sina, zna da je smrtnik kratkog vijeka i odmah kreće k njemu da vidi kava ga je tuga snašla
3. Opiši susret Ahileja i njegove majke. Do kakve spoznaje dolazi Ahilej' Što odlučuje? Što misliš o njegovoj odluci?
Teida je pristupila sinu i plačući mu podigla glavu, te pitala sina koji je jecao kava ga je snašla tuga. Ahilej iz majčinih riječi spoznaje da nakon Hektorove smrti i njega čeka ista sudbina. Odlučuje stoga da prije smrti želi steći slavu u boju.
Mislim da je u redu da pomogne drugovima u borbi a da je to učinio prije možda bi Patroklo bio živ, sada srdžbu zbog gubitka robinje prema Agammnonu usmjerava prema ubojici prijatelja, tj. Hektoru
4. Opiši dramatične događaje koji opisuju stihovi od 148. – 240.
Vodi se borba za Patroklovo mrtvo tijelo. Trojanci još jednom pokušaju oteti Patroklovo tijelo,ali Hera šalje Iridu s porukom za Ahileja i kaže mu da se samo pojavi na opkopu kako bi se Trojanci uplašili. Ahilej se prošeta opkopom, a Trojanci uplašeni bježe, pa Ahejci konačno donesu tijelo Patroklovo Ahileju.
5. Što se, nakon prethodno opisanih događaja događa u trojanskom taboru?
Kako tumačiš odluku Pulidama i Hektora? Čime Homer opravdava Hektorovu odluku. Kako ga naziva?
Spustila se noć i Trojanci vijećaju. Pulidamas, prorok, predlaže da se preko noći svi vrate u grad, jer bi inače bili previše izloženi, s obzirom na to da se Ahilej vratio. Hektor i ostali ne žele poslušati njegov pametni savjet, već supo savjetu Hektora žele oštri započeti boj kod ahejskih lađa
Homer tu odluku opravdava da im Atena Palada uze pamet te slušaju Hektora, a samog Hektora nazva "zlom svjetovačom"
6. Što saznaješ o grčkim običajima u sceni priprema za ukop Patroklova tijela?
Mrtvaca operu i mirisavim mažu uljima, rane mu namažu mašću od devet godina, stave ga na odar i tankim pokriju platnom od nogu do glave, a preko bijelim pokrovom. A onda cijelu noć nariču i plaču oko odra.
Što saznaješ o grčkim bogovima i njihovom odnosu prema ljudima?
Bogovi su bića u ljudskom obliku ali s nadljudskim moćima, ljudskim karakterom, povode se za osjećajima i mješaju se u rat. No to miješanje Homer ne prikazuje kao neku nadprirodnu silu. Božansko djelovanje ne prekida tijek radnje čudesnim obratima događaja, već pridonosi njenom razvoju.
7. Precizno opiši susret Hefesta i Tetide (369. – 476.) Zašto se Tetida obraća upravo Hefestu? Tko je on? Kako izgleda, što duguje Tetidi?
Hefest i njegova žena srdačno primaju Tetidu, koja im je časna i mila ali im rijetko dolazi. Hefest je bog vatre i kovačkog zanata, pa mu se Tetida obraća kako bi Ahileju izradio novo oružje jer su Trojanci sa Patrokla skinuli Ahiljovo oružj i uzeli. Hefest je Tetidi zahvalan jer ga je spasila kad ga je majka zbog hromosti skriti htjela. Gorostas koji hramlje.
8. Opiši Ahilejv štit. Što saznaješ iz toga opisa o odnosu grčkog čovjeka prema
a) svijetu koji ga okružuje
b) bogovima
c) prirodi
d) ratu
e) miru
Štit se sastoji od pet gotovo okruglih ploča, položenih jedna na drugu po veličini. Najdonja je najveća a svaka je sljedeća manja, tako da je vidljiva posljednja najmanja ploča i četiri šira oboda. Na prvoj je ploči Hefest prikazao nebeski svod: zemlju, nebesa, more i sunce. Drugi je obrub ili prsten prikazivao život u gradu, prikazujući dva grada smrtnih ljudi, u jednom gozbei svadbe, u drugom vojsku. Na drugom je obrubu prikazan život na selu, na trećem pastirski život i na četvrtom veliku oceansku vodu.

XXIV. PJEVANJE
1. Na početku 24. pjevanja prikazana je izvanredna složena psihološka karakterizacija Ahileja. Kako tumačiš njegove postupke, ponašanje, proživljavanje? Nalaziš li da je nije ponašanje blisko današnjem suvremenom čovjeku? Zašto? Na čijoj su strani bogovi?
Dok ostali misle o večeri i snu Ahilej misli na mrtvog prijatelja, i što je uradio kad ga je poslao u borbu. Ne može spavati pa upregne konje i vuče mrtvog Hektora oko Patroklovog groba, Ne može savladati svoje emocije, nagle je naravi i mahnit. Zbog svoje srdžbe nije sudjelovao u borbi, stradalo je mnohgo Ahejaca a među njima i njegov prihjjatelj, svoju prijašnju uvrijeđenost i ljutnju nadomješta novim jakim osjećajima tuge. Takva ekstremna ponašanja i iskazivanja emocija danas su nprimjerena, a mnogi bi ih smatrali bolesnima.
2. Opiši događaje vezane uz skupštinu bogova, stihovi od 31. - 119.
Svako jutro i tako 12 dana Ahilej žali Patrokla i vuče Hektorovo tijelo oko njegova groba. Bogovima to napokon dosadi i Zeus pošalje Tetidu Ahileju, da mu kaže da mora predati Hektorovo tijelo njegovom ocu Prijamu, a Iridu pošalje Prijamu da mu kaže da otkupi Hektorovo tijelo.
3. Izdvoji razvijenu poredbu kojom se opisuje Ahilejevo ponašanje. Na čijoj su strani bogovi?
Apolon štiti mrtvog Hektora, ali Hera smatra da Hektor i Ahilej nisu jednake časti, Ahilej je porod od boginje.
"Ko lav koji se sili i junačkom srcu povodit
daje te na stada ide na ljudska, da uhvati ručak:
Milost je tako Ahilej izgubio, a stida nema..."

Nisu navedene sve stilske figure! :)

Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (23)


Cvijeta kaže:

2722
Pomoć pri čitanju i razumijevanju Ilijade
U knjžnici možete posuditi slikovnicu naslova: "Ilijada Trojanski rat", izdava? Andromeda. U toj su slikovnici prepri?ana pjevanja.
 
07.12.2011
Glasovi: +2

gost kaže:

06.02.2012
Glasovi: +1

gost kaže:

0
zz
jel ovo cijela knjiga ili samo odlomak
 
18.09.2012
Glasovi: -4
..., Lowly rated comment [Prikaži]
..., Lowly rated comment [Prikaži]

gost kaže:

22.11.2012
Glasovi: -2

gost kaže:

27.11.2012
Glasovi: +0

gost kaže:

29.11.2012
Glasovi: +0

gost kaže:

29.11.2012
Glasovi: -3

gost kaže:

09.12.2012
Glasovi: +2
..., Lowly rated comment [Prikaži]

gost kaže:

0
...
A ja trazio opis Ahileja ._.
 
11.12.2012
Glasovi: +5

gost kaže:

24.12.2012
Glasovi: -3

gost kaže:

0
...
jebo vam pas mater
 
01.02.2013
Glasovi: +2

gost kaže:

17.12.2013
Glasovi: +0

gost kaže:

0
...
kako se ahilej obraca Prijamu u 24 pjevanju ?
 
16.01.2014
Glasovi: +2

gost kaže:

0
...
smilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif;
Dsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif
smilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif;
Dsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif
smilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif;
Dsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif
smilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif;
Dsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif
smilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif;
Dsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif
smilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif;
Dsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif
smilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif;
Dsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif
smilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif;
Dsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif
smilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif;
Dsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif prijavi
 • glasaj protiv
 • glasaj za
 • 18.03.2014
  Glasovi: -1

  gost kaže:

  18.11.2015
  Glasovi: +0

  gost kaže:

  0
  ...
  Zasto mi ovo uopce triamo citat smilies/angry.gifsmilies/cry.gif
   
  30.12.2015
  Glasovi: +4

  gost kaže:

  27.10.2016
  Glasovi: -2

  gost kaže:

  0
  ...
  Objasni zašto je ahilejeva srdzba bila pogubna za ahejce
  Navedi tko dolazi k agamemnonu i zašto
  Prokomentiraj njegovu reakciju
  Protumaci kako nesre?a starog hriza i njegova molitva bogovima najavljuje agamemnonovu sudbinu
  Navedi koji se bog pojavljuje u ulomku i na ?ijoj je strani
   
  29.11.2016
  Glasovi: +1

  gost kaže:

  0
  ...
  koja je figura u 1. stihu 1. pjevanja?
   
  04.04.2018
  Glasovi: +1

  gost kaže:

  0
  ilijada
  koja je figura u 1. stihu 1. pjevanja?smilies/sad.gifsmilies/sad.gifsmilies/sad.gifsmilies/sad.gifsmilies/sad.gifsmilies/sad.gifsmilies/sad.gif
   
  04.04.2018
  Glasovi: +0

  Napišite komentar

  busy

  Ažurirano (Srijeda, 14 Prosinac 2011 16:59)

   

  Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

  Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

  Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

  Detaljniji opis i cjenik

  classroom

  Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

  Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

  Detaljnije

  Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

  Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
  Trenutno aktivnih Gostiju: 151