Strani jezici

SLABI (PRAVILNI) GLAGOLI pri konjugaciji ne mijenjaju glagolsku osnovu:

infinitiv -> leben

prezent -> er lebt

preterit -> er lebte

perfekt -> er hat gelebt

 

JAKI (NEPRAVILNI) GLAGOLI pri konjugaciji mijenjaju glagolsku osnovu:

infinitiv -> nehmen

prezent -> er nimmt

preterit -> er nahm

perfekt -> er hat genommen

 

SLABI GLAGOLI:

- glagoli koji završavaju na -eln, -ern, -ieren, -igen, -lichen

- glagoli izvedeni od imenica ili pridjeva: npr. texten, filmen, stärken, verkleinern

 

JAKI GLAGOLI:

1. ei -> i -> i            npr. beißen, biss, gebissen

    ei -> ie -> ie        npr. bleiben, blieb, geblieben

    ie -> o -> o          npr. fließen, floss, geflossen

2. a -> ie -> a          npr. lassen, ließ, gelassen

    a -> i -> a            npr. fangen, fing, gefangen

    a -> u -> a           npr. waschen, wusch, gewaschen

    e -> a -> e           npr. essen, aß, gegessen

3. i -> a -> u            npr. finden, fand, gefunden

    e -> a -> o           npr. sprechen, sprach, gesprochen

    i -> a -> e            npr. sitzen, saß, gesessen

Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (22)


gost kaže:

0
St te briga!
E ovi glagoli su bas teski za razumjeti...smilies/cheesy.gifsmilies/kiss.gifsmilies/cool.gif
 
29.09.2012
Glasovi: +27

gost kaže:

0
Pomoc
Moguli dobiti sve nepravilne glagolesmilies/smiley.gif
 
09.10.2012
Glasovi: +46

gost kaže:

0
...
molim vas da mi napisete sve nepravilne glagolesmilies/smiley.gif
 
16.10.2012
Glasovi: +34

gost kaže:

0
...
imate jos nepravilnii glagola ?? Hitnoo mi trebaju.Hvaalaa
smilies/grin.gif
 
22.10.2012
Glasovi: +19

gost kaže:

22.01.2013
Glasovi: +1

gost kaže:

0
...
trebaju mi nepravilni glagoli svi smilies/tongue.gif
 
23.02.2013
Glasovi: +13

gost kaže:

0
kksdsnaxy
oskdmclkdycjknsy
 
02.03.2013
Glasovi: -5

gost kaže:

0
JOŠ GLAGOLA!!!
trebaju mi svi nepravilni glagoli!!! smilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gif
 
05.03.2013
Glasovi: +9

gost kaže:

0
pomoć
hitno sut mi je kontrolni iz njemackog pa ako mi mozete rec tu razliku...npr dobijem glagol u infinitivu kako cu znat jel pravilni ili nepravilni (osim ucenja napamet, i malo prateritum (preterit) pojasnit
 
17.03.2013
Glasovi: +13

gost kaže:

0
...
pravilni glagoli imaju nastavk T na kraju ,a nešpravilni en na kraju rije?i
 
22.02.2014
Glasovi: +1

gost kaže:

0
vidljiva greška kod jakih glagola
Korigirajte grešku jakih glagola
ei -> ei -> ei npr. bleiben, blieb, geblieben

ispravno je ei-ie-ie blieb
 
02.03.2014
Glasovi: +3

gost kaže:

0
...
sta je ovo daj jos glagolasmilies/angry.gif
 
16.03.2014
Glasovi: -2

gost kaže:

30.05.2014
Glasovi: -1

gost kaže:

0
...
Lista jakih glagola
InfinitivPrezent (3.lice j.)PreteritParticip IIPrevod
backenbäcktbukhat gebackenpe?i
beginnenbeginntbegannhat begonnenpo?eti
bekommenbekommtbekamhat bekommendobiti
beschreibenbeschreibtbeschriebhat beschriebenopisati
beschließenbeschließtbeschlosshat beschlossenodlu?iti
bewegenbewegtbewoghat bewogenpokrenuti
biegenbiegtboghat/ist gebogenpokrenuti
bindenbindetbandhat gebundenvezati
bittenbittetbathat gebetenmoliti
bietenbietetbothat gebotennuditi
bleibenbleibtbliebist gebliebenostati
bratenbrätbriethat gebratenpe?i
brechenbrichtbrachhat/ist gebrochen(s)lomiti
brennenbrenntbranntehat gebranntgoreti
bringenbringtbrachtehat gebrachtdoneti
denkendenktdachtehat gedachtmisliti
dürfendarfdurftehat gedurftsmeti
empfehlenempfiehltempfhalhat empfohlenpreporu?iti
erschreckenerschrickterschrakist erschrockenuplašiti (se)
essenisstaßhat gegessenjesti
fahrenfährtfuhrist gefahrenvoziti/putovati
fallenfälltfielist gefallenpasti
fangenfängtfinghat gefangenhvatati
findenfindetfandhat gefundenna?i
fliegenfliegtflogist geflogenleteti
fliehenfliehtflohhat/ist geflohenute?i, bežati
fließenfließtflossist geflossente?i
frierenfriertfrorhat gefrorensmrzavati
gebengibtgabhat gegebendati
gefallengefälltgefielhat gefallendopadati se
gehengehtgingist gegangeni?i
gewinnengewinntgewannhat gewonnenpobediti
gießengießtgosshat gegossenzalivati
greifengreiftgriffhat gegriffenhvatati
habenhathattehat gehabtimati
haltenhälthielthat gehaltendržati
hauenhauthiebhat gehauenklesati
hängenhängthinghat gehangenvisiti
hebenhebthobhat gehobenpodi?i
heißenheißthießhat geheißenzvati se
helfenhilfthalfhat geholfenpomo?i
kennenkenntkanntehat gekanntpoznavati
klingenklingtklanghat geklungenzvoniti
kommenkommtkamist gekommendo?i
ladenlädtludhat geladentovariti
lassenlässtließhat gelassenpustiti
laufenläuftliefist gelaufemtr?ati
lesenliestlashat gelesen?itati
liegenliegtlaghat gelegenležati
lügenlügtloghat gelogenlagati
messenmisstmaßhat gemessenmeriti
mögenmagmochtehat gemochtvoleti, želeti
müssenmussmusstehat gemusstmorati
nehmennimmtnahmhat genommenuzeti
nennennenntnanntehat genanntimenovati
ratenrätriethat geratensavetovati
rennenrenntrannteist geranntjuriti
reitenreitetritthat/ist gerittenjahati
rufenruftriefhat gerufenzvati
schlafenschläftschliefhat geschlafenspavati
schaffenschafftschufhat geschaffenstvarati
schießenschießtschosshat geschossenpucati
schreienschreitschriehat geschrienvikati
schweigenschweigtschwieghat geschwiegen?utati
schwimmenschwimmtschwammist geschwommenplivati
sehensiehtsahhat gesehenvideti
seinistwarist gewesenbiti
sendensendetsandtehat gesandtposlati
singensingtsanghat gesungenpevati
sitzensitztsaßhat gesessensedeti
sprechensprichtsprachhat gesprochengovoriti
springenspringtsprangist gesprungensko?iti
stehenstehtstandhat gestandenstajati
steigensteigtstiegist gestiegenpenjati s
sterbenstirbtstarbist gestorbenumreti
tragenträgttrughat getragennositi
treffentriffttrafhat getroffensresti
tretentritttrathat getretenstupiti
trinkentrinkttrankhat getrunkenpiti
tuntuttathat getan?initi
vergessenvergisstvergaßhat vergessenzaboraviti
verliernverliertverlorhat verlorenizgubiti
verzeihenverzeihtverziehhat verziehenoprostiti
wachsenwächstwuchsist gewachsenrasti
werdenwirdwurdeist gewordenpostati
werfenwirftwarfhat geworfenbaciti
wissenweißwusstehat gewusstznati
ziehenziehtzoghat/ist gezogenvu?i
zwingenzwingtzwanghat gezwungenprimorati
 
28.09.2014
Glasovi: +4

gost kaže:

0
...
super je ova stranica sve imasmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gif
 
01.12.2014
Glasovi: -4

gost kaže:

0
.......
Kako razlikovati pravilne i nepravilne glagole ? smilies/cry.gif
 
18.01.2015
Glasovi: +5

gost kaže:

08.12.2015
Glasovi: +0

gost kaže:

0
Kako razlikovati pravilne i nepravilne glagole?
pravilni glagoli prija osnove imaju GE i nemaju nastavak EN nego T..A kod nepravilnih glagola imaš prije osnove GE ali nastavak je druga?iji/ili se cela osnova promenila...smilies/wink.gif
 
08.12.2015
Glasovi: +3

gost kaže:

0
PRAVILNI GLAGOLI
IMA LI NEKO LISTU SA PRAVILNIM GLAGOLIMA ?
 
26.07.2016
Glasovi: +3

gost kaže:

0
pomoc
Jesu li bas kod svih nepravilnih glagola u prateritumu isti nastavci?smilies/sad.gif
 
25.01.2017
Glasovi: +0

gost kaže:

0
Majka Rusija
kako nauciti ikako njemacki smilies/tongue.gifsmilies/tongue.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gif
 
22.11.2017
Glasovi: +1

gost kaže:

0
ssssssssss
meni trebaju samo pravilni glagoli, iovo sve je ludo teško smilies/smiley.gifsmilies/wink.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/grin.gifsmilies/angry.gifsmilies/sad.gifsmilies/shocked.gifsmilies/shocked.gifsmilies/cool.gifsmilies/smiley.gifsmilies/wink.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/grin.gifsmilies/angry.gifsmilies/sad.gifsmilies/cool.gifsmilies/cool.gifsmilies/smiley.gifsmilies/wink.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/grin.gifsmilies/angry.gifsmilies/sad.gifsmilies/shocked.gifsmilies/cool.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/wink.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/grin.gifsmilies/angry.gifsmilies/sad.gifsmilies/shocked.gifsmilies/cool.gif
 
09.12.2018
Glasovi: +2

Napišite komentar

busy

Ažurirano (Četvrtak, 20 Studeni 2014 12:25)

 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 84