Pretraživanje na karti

karta

 

 

Uvjeti korištenja i Zaštita privatnosti podataka stranice Moje-Instrukcije.com

 

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate pravila i uvjete korištenja stranice Moje-Instrukcije.com

 

Internet stranica Moje-Instrukcije.com je u vlasništvu trgovačkog društva Nit d.o.o., Šibenik, Petra Preradovića 6 (dalje u tekstu: Moje-Instrukcije).

 

Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranice Moje-Instrukcije.com, stupate u ugovorni odnos s Moje-Instrukcije i potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i suglasili se da će Vas ovi uvjeti obvezivati, te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi.

 

Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ove stranice.

 

Za vrijeme korištenja i pristupanju stranici Moje-Instrukcije, primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni Republike Hrvatske.

 

Pravila i uvjeti korištenja stranice dijele se u dvije grupe:

1. Osnovna pravila za svakog korisnika stranice moje-instrukcije.com

2. Posebna pravila i informacije za oglašivače

 

Osnovna pravila za svakog korisnika stranice moje-instrukcije.com

 

Članak 1.

Sadržaj stranica

Nit d.o.o. je kreirao svoju internetsku stranicu s ciljem omogućavanja najkvalitetnije usluge oglašivačima. Nit d.o.o. je napravio ovu stranicu sa velikom pozornošću i brigom za detalje. Svi oglasi i informacije vezane uz oglašavanje dolaze od treće strane (u daljnjem tekstu: oglašivača).

Oglašivač je isključivo odgovoran za sadržaj oglasa što uključuje odgovornost za istinitost, točnost, cjelovitost i kvalitetu informacija i sadržaja oglasa, za obveze koje proizlaze iz sadržaja oglasa, te odgovornost za povredu autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva trećih osoba. Isključena je bilo kakva odgovornost stranice Moje-Instrukcije za sadržaj oglasa.

 

Članak 2.

Registracija korisnika

Kao uvjet korištenja dodatnih usluga (kao što su „Pitanja i odgovori", „Lekcije" i sl.) na ovim stranicama, korisnik je obavezan registrirati se i odabrati lozinku.

Moje-Instrukcije zadržavaju pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, i to bez prethodne najave i/ili objašnjenja.

U postupku registracije korisnik se obvezuje navesti točne, potpune i važeće informacije potrebne za registraciju. Suprotno postupanje smatrat će se kršenjem ovih uvjeta korištenja i može rezultirati trenutnim zatvaranjem korisnikova korisničkog računa.

Korisnik je dužan čuvati podatke o svome korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegova korisničkog računa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom.

Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane njegovim korištenjem usluga Moje-Instrukcije.

Korisnik koji želi objaviti oglase dužan je, prema Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, uz osnovne podatke u registraciji priložiti i sljedeće:

Pravne osobe - ime tvrtke, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe

Fizičke osobe - ime i prezime naručitelja, OIB i njegovo prebivalište, odnosno boravište.

Prema članku 7., stavku 2. navedenog Zakona svi tiskani i internetski oglasni mediji dužni su prikupiti dodatne podatke. Traženi podaci neće biti objavljeni ili dostupni drugim korisnicima, niti će od strane Moje-Instrukcije biti korišteni u druge svrhe, već će biti korišteni za interne identifikacijske potrebe Moje-Instrukcije

Ako korisnik prilikom predaje oglasa (putem bilo kojeg kanala predaje) ne dostavi stranici Moje-Instrukcije sve tražene Zakonom propisane identifikacijske podatke nužne za uspješnu objavu oglasa, ista će se smatrati nepotpunom.

Samim time stranica Moje-Instrukcije nije dužna objaviti oglas, a svi materijalni i nematerijalni troškovi nastali u procesu predaje oglasa koja se smatra nepotpunom, teretit će se na trošak korisnika.

Moje-Instrukcije prema članku 20. stavku 6. Zakona o medijima nije dužan provjeravati istinitost i vjerodostojnost objavljenih oglasa te prema, Zakonu o elektroničkoj trgovini članak 18., stavak 1., nije odgovoran za sadržaj pohranjenih podataka.

Unosom osobnih podataka korisnici su dali privolu stranici Moje-Instrukcije da iste prikupi i obradi u svrhu u koju su prikupljeni, u skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

 

Članak 3.

Instrukcije

Moje-Instrukcije daju platformu na kojoj ponuditelji i potraživači kreiraju i ulaze samostalno u međusobne daljnje dogovore. Uporaba stranice Moje-Instrukcije.com ne čini Moje-Instrukcije odgovornim za usluge, niti je Moje-Instrukcije dio usluga.

 

Članak 4.

Prikupljanje informacije te njihova uporaba

1. Ako želite koristiti ove stranice, morate osigurati da Vaši osobni/kontakt podaci (koji se primjenjuju u komunikaciji s trećim stranama, ali i komunikaciji Vas i Moje-Instrukcije) budu potpuni i točni. Vi također garantirate da ste zakonito kompetentni koristiti ove stranice.

2. Vaši osobni podaci ostavljeni na stranici i/ili prikupljeni registracijom bit će korišteni samo kako bi upotpunili Vaše aktivnosti sa zainteresiranom trećom stranom, te u svrhu obavještavanja Korisnika o aktivnostima i proizvodima Moje-Instrukcije.

3. Moje-Instrukcije će nastojati pod gotovo svim uvjetima zaštititi privatnost svojih korisnika. Osobni podaci se koriste samo u svrhu komunikacije i poboljšanja naših usluga prema korisnicima i neće se dijeliti trećim stranama bez prethodne dozvole korisnika. Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektronske pošte koja je povezana s aktivnostima Moje-Instrukcije. Elektronska pošta može povremeno sadržavati i reklamne poruke trećih strana. Korisnik u bilo koje vrijeme može pismeno zahtijevati da Moje-Instrukcije trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje poruka. U tom slučaju Moje-Instrukcije korisniku zamrzava njegovu registraciju, što znači da korisnik više neće moći upotrebljavati sve funkcionalnosti Moje-Instrukcije, a osobito ne one koje su namijenjene samo registriranim korisnicima

4. Moje-Instrukcije ima pravo upotrijebiti e-mail adresu oglašivača, koju oglašivač navodi kao svoj osobni podatak, i to u svrhu iz točke 3 ovog članka, slanje obavijesti o novoj ponudi, slanje newslettera, slanje obavijesti o posebnim ponudama, slanje obavijesti o statusu predanog oglasa, kao i ostalim vrstama obavijesti vezanim uz oglas koji je oglašivač predao ili uz samo oglašavanje.

5. Moje-Instrukcije može sadržavati linkove prema drugim stranicama. Za vrijeme posjeta drugim stranicama čiji se linkovi nalaze na Moje-Instrukcije, Moje-Instrukcije nije odgovoran za eventualne štete koje bi mogle nastati korištenjem tih stranica i korisnici prihvaćaju pravila i regulacije stranice na kojoj se u tom trenutku nalaze. Korisnici time prihvaćaju da Moje-Instrukcije nije razvio tu stranicu, te nema utjecaja na nju, i ne snosi odgovornost za sadržaj koji je ondje objavljen.

6. Ako se ne slažete sa prethodnim člancima, savjetujemo Vam da ne koristite stranicu Moje-Instrukcije.

 

Članak 5.

Zaštita autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva

1. Prava koja se odnose na stranicu Moje-Instrukcije uključuju tekst, slike, format, baze podataka, i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) pripadaju stranici Moje-Instrukcije.

2. Nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela stranice ili software-a ovog site-a osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu između Moje-Instrukcije i druge strane.

3.Sav sadržaj na internetskim stranicama Moje-Instrukcije zabranjeno je kopirati u cjelini ili djelomično bez pismenog odobrenja Moje-Instrukcije.

4. Nije dopušteno distribuiranje kopija ove stranice ili omogućavanje njihove dostupnosti trećim osobama na bilo koji način,

 

Članak 6.

Isključenje

Moje-Instrukcije zadržavaju pravo isključiti iz daljnje uporabe ove stranice, onog korisnika koji na bilo koji način krši ova pravila i uvjete, ili na bilo koji drugi način usporava ili ometa rad stranice. Moje-Instrukcije također zadržava pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv takvih korisnika, te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.

Moje-Instrukcije zadržavaju pravo isključiti iz daljnje uporabe ove stranice onog korisnika koji zloupotrebljava podatke objavljenje na ovim stranicama, ili na bilo koji način neovlašteno koristi stranicu, a osobito u smislu:

 

da kopira sadržaje objavljene na ovoj stranici te ih onda objavljuje u/na nekom drugom mediju oglašavanja

 

da prilikom predaje oglasa priloži netočne, nepotpune ili lažne identifikacijske podatke

 

da lobira Moje-Instrukcije oglašivače (klijente) da se oglašavaju na nekim drugim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira putem telefona ili SMS poruka i nudi im svoje usluge ili usluge trećih strana

 

da krši pravila oglašavanja na način da koristi grafičke ili tekstualne forme, a bez da je za tu uslugu platio predviđenu naknadu

 

 

Gore navedeni postupci su pravno kažnjivi, te će u takvim slučajevima Moje-Instrukcije poduzeti sve pravne mjere kako bi zaštitio sebe, svoje oglašivače i korisnike.

 

 

Članak 7.

Jamstvo

Moje-Instrukcije ne jamči:

1. točnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao niti kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih usluga

2. točnost, potpunost i istinitost identifikacijskih podataka prikupljenih od strane korisnika prilikom predaje oglasa, nužnih za internu evidenciju Moje-Instrukcije

3. poslovnu sposobnost i ovlaštenje oglašivača u ispravnosti, potpunosti i točnosti osobnih podataka oglašivača, koje ti koriste u poslovanju

4. da na stranici neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku

5. da će treća strana legalno koristi ove stranice cijelo vrijeme.

6. da sadržaj na Moje-Instrukcije neće biti prezentiran bez pogrešaka te da implementacija takvog sadržaja neće narušavati patente, autorska prava, žig ili ostala prava trećih.

Neki od oglasa kao kontakt telefone imaju brojeve sa posebnom tarifom (koji počinju sa 060, 061 i sl.), te je u njima jasno istaknuta cijena poziva po minuti. Kako bi se spriječile eventualne nepravilnosti na štetu korisnika, Moje-Instrukcije savjetuje sve korisnike da s pozornošću kontaktiraju oglašivače koji koriste takve brojeve.

 

Članak 8.

Odgovornost

Moje-Instrukcije se ne može smatrati odgovornim Vama ni trećim osobama za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno zbog Vašega pristupa i Vašeg korištenja ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa Moje-Instrukcije stranice, odnosno zbog informacija na ovoj stranici, kao ni zbog postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na ovoj stranici, kao ni zbog Vaše uporabe (ili nemogućnosti da rabite) ove stranice. Stranica Moje-Instrukcije također nije odgovorna za eventualnu štetu ili propuštenu dobit nastalu ne pružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske prirode. Nadalje, Moje-Instrukcije ne može snositi nikakvu odgovornost u odnosu na Vas zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih na koje Vam može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se niti se neće tumačiti u smislu da predstavlja vezu s Moje-Instrukcije, niti da Moje-Instrukcije podupire takve stranice.

Moje-Instrukcije niti u kojem slučaju nije nikome odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu korištenjem ove stranice, usluga ili sadržajem oglasa čak i u slučaju kada je obaviješten o takvim štetama od strane trećih osoba

Korisnik internetske stranice moje-instrukcije.com dužan je koristiti ovu stranicu u skladu s ovim pravilima i uvjetima i zakonima Republike Hrvatske, te je odgovoran za bilo kakvo postupanje protivno navedenom, kao i za sve posljedice proizašle iz takvog postupanja i to kako Moje-Instrukcije tako i svim trećim osobama kojima bi takvim postupanjem bilo povrijeđeno bilo kakvo njihovo pravo.

Moje-Instrukcije u svakom trenutku zadržava pravo izmjene izgleda samog oglasa (odnosi se na izgled teksta, fotografija i videosadržaja) te pravo na mijenjanje pozicioniranosti oglasa koji su definirani prema vlastitim razvojnim i strateškim ciljevima stranice Moje-Instrukcije.

 

 

POSEBNA PRAVILA PRI OGLAŠAVANJU

 

Članci iz ovog poglavlja, zajedno sa člancima iz Poglavlja 1, primjenjuju se ako se želi predati oglas na Internetsku stranicu Moje-Instrukcije.

 

2. Privatni oglas mogu predati samo oglašivači koji oglašavaju za vlastite osobne potrebe radi ostvrivanja profita (fizičke osobe).

3. Agencije, firme, obrtnici i svi koji oglašavaju radi ostvarivanja profita (pravne osobe).

4. Za svaki predani oglas da bi bio objavljen treba platiti naknadu.

4. Informacije o objavljenim oglasima za koje je obavezno plaćanje naknade,detaljno se može vidjeti na svakom oglasu pojedinačno gdje piše "uplata mjesečne naknade" te na samoj stranici Moje-Instrukcije.

5. Informacije o istaknutim oglasima u kojima je plaćanje obavezno, detaljno se može vidjeti na svakom oglasu pojedinačno gdje piše „istaknite oglas“ te na samoj stranici Moje-Instrukcije.

 

Članak 9.

Sadržaj oglasa

1. Svaki oglašivač je odgovoran za pružanje aktualnog, ispravnog, istinitog i cjelokupnog opisa ponuđene usluge. Kod predavanja oglasa na stranici, oglašivač dodjeljuje stranici Moje-Instrukcije pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod.

2. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na stranici na bilo koji drugi način od onog koji je istaknut od strane Moje-Instrukcije

3. Moje-Instrukcije ulaže sve napore kako bi svojim čitateljima ponudio kvalitetnu uslugu. Radi toga zadržava se pravo za brisanje svih onih oglasa koji ne zadovoljavaju taj kriterij. Moje-Instrukcije ima pravo urediti ili izmijeniti oglase bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima

 

kada je oglas predan u krivu rubriku

 

kada je usluga, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna

 

kada usluga i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva

 

kada usluga može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom na bilo koji način

 

kada se oglas pronađe u više od jedne kategorije ili se preda više od jednog puta

 

kada usluga i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale

 

kada sadržaj jednog oglasa sadrži više usluga

 

kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema Moje-Instrukcije i ostalim nadležnim zakonima Republike Hrvatske

 

kada je cilj oglasa promovirati poduzeće, direktno ili indirektno, bez da se plati za to

 

kada je sadržaj oglasa sastavljen na način da se ostvari bolja pozicija oglasa

 

kada oglas sadržava link na web stranice i/ili HTML tagove

 

kada oglas sadržava kontakt informacije (telefon, e-mail adresa) unutar teksta ili naslova oglasa

 

kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja

 

4. Moje-Instrukcije nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva

 

5. Ukoliko je oglas plaćen - ali ne ispunjava neke od uvjeta oglašavanja - biti će odbijen. Uplaćeni iznos će predstavljati preplatu o čemu će korisnik biti obaviješten, uz uputu da mu se taj iznos u određenom roku može vratiti ili da ga može iskoristiti za plaćanje drugog oglasa. Ukoliko korisnik ne postupi po uputi, Moje-Instrukcije će iznos preplate zadržati i proknjižiti kao naknadu za obavljenu korespondenciju i manipulativne knjigovodstvene troškove korisnikovom greškom.

Prilikom kupnje usluga na moje-instrukcije.com te njihovih otkazivanja, ili od strane Moje-Instrukcije ili strane korisnika iz bilo kojeg razloga, Moje-Instrukcije nije dužan korisniku nadoknaditi vrijednost neobjavljenih usluga niti snositi bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu u poslovanju klijenta nastalu kao posljedica ne pružanja usluga.

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 10.

Korištenje cookiesa

Korisnici su dužni provjeriti da li njihov browser prihvaća cookies koji su neophodni za nesmetano korištenje stranice. Ukoliko cookies na Vašem računalu nisu uključeni, Moje-Instrukcije nije u mogućnosti u potpunosti izvršiti zatraženu uslugu, te ne odgovara i ne uvažava naknadne reklamacije koje su vezane uz posljedice ne uključivanja cookiesa.

 

Članak 11.

Promjene uvjeta korištenja

Moje-Instrukcije zadržava sva prava na to da prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, mijenja, zamjenjuje ili ukida izgled, sadržaj i uvjete korištenja moje-instrukcije.com kao i svih servisa i pod stranica koje su njegov sastavni dio bez obveze prethodne najave. Vaša je odgovornost upoznati se s takvim izmjenama. Nastavak korištenja sadržaja i usluga na ovoj stranici kao i svih servisa i pod stranica koje su njegov sastavni dio, i nakon objave izmjena, predstavlja Vaš pristanak i suglasnost s istima.

Ovaj ugovor se primjenjuje dok ga jedna od stranaka ugovora ne raskine. Vi možete raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku na način da prestanete koristiti Moje-Instrukcije internetsku stranicu.

 

Članak 12.

Sudska nadležnost

Hrvatsko pravo je mjerodavno za tumačenje i primjenu pravnih pitanja vezanih uz gore navedene uvjete korištenja stranice Moje-Instrukcije, a stvarno nadležni sud u Šibeniku je isključivo nadležan za sve zahtjeve i sporove nastale uslijed korištenja predmetnih materijala.

 

Molimo Vas, da pažljivo pročitate uvjete korištenja stranice Moje-Instrukcije. Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranice moje-instrukcije.com, potvrđujete suglasnost s uvjetima korištenja te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi. Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ove stranice.

 

Za vrijeme korištenja i pristupanja stranici moje-instrukcije.com primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni. Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranice moje-instrukcije.com, potvrđujete suglasnost s uvjetima korištenja te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi. Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica.

 

 

 

PRIVATNOST PODATAKA

 

Izjava o privatnosti

 

 

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici moje-instrukcije.com i koji su korištenjem te stranice prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka trgovačkog društva Nit d.o.o., Šibenik, Petra Preradovića 6

 

Nit d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice moje-instrukcije.com pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti korisnika.

 

Upućuju se Krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije Nit d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.

 

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Upućuju se krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe moje-instrukcije.com internetske stranice.

 

Ukoliko se krajnji korisnik ne slaže s ovom izjavom o povjerljivosti, upućujemo krajnjeg korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu moje-instrukcije.com

 

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka Nit d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu "Privatnost podataka" na Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici moje-instrukcije.com

 

Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

 

Nit d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog krajnjeg korisnika. Kada se krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na moje-instrukcije.com Internetskoj stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, objava oglasa, pisanje lekcija, pisanje pitanja i odgovora, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija. Nit d.o.o. može od krajnjeg Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, te druge s tim povezane informacije Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako Krajnji korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

 

Nit d.o.o. neće dijeliti osobne podatke krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

 

Osobne podatke će Nit d.o.o. koristiti za slanje i administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, objavu oglasa, objava pitanja i odgovora, objavu komentara, objavu lekcija i sličnih aktivnosti na internetskoj stranici moje-instrukcije.com.

 

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži Nit d.o.o. krajnji korisnik može promijeniti bilo koji od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript U poruci krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

 

Zaštitu podataka Nit d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Nit d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s moje-instrukcije.com Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

 

Maloljetnici mlađi od 14. godina ne smiju koristiti u svrhu oglašavanja moje-instrukcije.com Internetsku stranicu. Nit d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14. godina.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Nit d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

Ažurirano (Srijeda, 23 Svibanj 2018 19:16)

 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 81