Hrvatski

 

Glas č

 

- u riječima kojima postanak nije vidljiv

(bačva, bič, drač, grč, hlače, mačka, pčela)

 

- u oblicima i izvedenicama prema osnovnom k, c

(junak - junačina, jak - jači, ruka - ručni, peku - pečem)

osim imenica liješće i triješće, prema lijeska i trijeska, i plješćem, pritišćem      i stišćem, prema pljeskati, pritiskati i stiskati.

 

- u riječima prema osnovnom c

(zec - zečji, stric - stričev, zubac - zupčanik)

 

- u riječima s češćim ili manje češćim sufiksima:

q imeničkim:

-: ber, brij, kop, or;

-ača: brezovača, savijača, udavača;

-jača: sjevernjača, slamnjača, parnjača;

-ičar: alkoholičar, evidentičar;

-čić: kamenčić, ključić;

-čica: grančica, stvarčica;

-čina: šamarčina, cjevčina;

-če: Ciganče, kumče;

-ečak/-ičak: grmečak/grmičak;

-: bran, gon, rib, vod;

-čaga: rupčaga;

-ičina: dobričina;

-ična: sestrična

q pridjevskim

-ačak: dugačak, punačak;

-ičan: energičan, ironičan, simpatičan;

-ički: budistički, humanistički, urbanistički;

-ačan: ubitačan;

-ački: dubrovački, zagrebački;

-čiv: priljepčiv, prijemčiv;

-ičast: bjeličast, modričast, plavičast

 

Glas ć

 

- u riječima kojima postanak nije vidljiv

   (bećar, ćelav, ćud, moć, kuća, noć)

 

- u oblicima i izvedenicama prema osnovnom t

(smrt - smrću, radost - radošću, ljut - ljući)

 

-u riječima s češćim ili manje češćim sufiksima:

qimeničkim:

-: crv, grad, komad;

-oća: čistoća, bjesnoća;

-: gluh, gol;

-dać: crvend, srnd;
-bać: zelembać;

-aća: mokraća

 

qpridjevskim:

-aći: domaći, brijaći, crtaći, jahaći, pisaći, šivaći;

-eći: teleći, pileći, srneći, pureći

 

qglagolskim:

-ći: u glagolskom prilogu sadašnjem: pekući, idući, pitajući, noseći; u infinitivu glagola koji nemaju nastavak -ti: doći, ići, peći, reći, sjeći

 

- kada se osnovno đ nađe pred bezvučnim šumnikom, onda prelazi u ć

(omeđak - omećka, žeđa - žećca, smeđ - smećkast, riđ - rićka, na leđa - nalećke)

 

Glas đ

 

- u riječima u kojima postanak nije vidljiv i izvedenicama od njih                          (anđeo/anđelak, čađa/čađav, đak/đački, hrđa/hrđav, lađa/lađin)

 

- u oblicima i izvedenicama na mjestu osnovnoga d

  (glad - glađu, mlad - mlađi, graditi - građa)

 

Glas dž

 

- u riječima bez vidljivog postanka, uglavnom u tuđicama

  (buet, em, ep, ip, ez, piama, patlian, srba)

 

- ispred b prema osnovnom č

  (jednačiti - jednaba, naručiti - naruba,    učiti - ubenik)

 

- u sufiksu -džija

  (buregdžija, ćevabdžija, šeširdžija, šaljivdžija)

Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (18)


gost kaže:

25.02.2014
Glasovi: +4

gost kaže:

31.03.2014
Glasovi: +4
..., Lowly rated comment [Prikaži]

gost kaže:

17.11.2014
Glasovi: -3

gost kaže:

24.02.2015
Glasovi: +2

gost kaže:

03.03.2015
Glasovi: -3

gost kaže:

0
ttdgf
smilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif[removed]void(0);smilies/grin.gifsmilies/angry.gifsmilies/angry.gifsmilies/angry.gifsmilies/angry.gifsmilies/angry.gifsmilies/angry.gifsmilies/angry.gifsmilies/angry.gifsmilies/angry.gif> smilies/sad.gifsmilies/sad.gifsmilies/sad.gifsmilies/sad.gifsmilies/sad.gifsmilies/sad.gifsmilies/sad.gifsmilies/shocked.gifsmilies/shocked.gifsmilies/shocked.gifsmilies/shocked.gifsmilies/shocked.gifsmilies/shocked.gifsmilies/shocked.gifsmilies/cool.gifsmilies/cool.gifsmilies/cool.gifsmilies/cool.gifsmilies/cool.gifsmilies/cool.gifsmilies/cool.gifsmilies/tongue.gifsmilies/tongue.gifsmilies/tongue.gifsmilies/tongue.gifsmilies/tongue.gifsmilies/tongue.gif:
-*smilies/kiss.gifsmilies/kiss.gifsmilies/kiss.gifsmilies/cry.gifsmilies/cry.gifsmilies/cry.gifsmilies/cry.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/wink.gifsmilies/wink.gifsmilies/wink.gifsmilies/wink.gif
 
08.04.2015
Glasovi: -2

gost kaže:

03.05.2015
Glasovi: -1

gost kaže:

25.05.2015
Glasovi: -4

gost kaže:

0
Doista Lepoo
Jako lepo i doista pomaže smilies/smiley.gif
 
08.12.2015
Glasovi: -1

gost kaže:

0
...
jel ja tu mogu pisat šta o?u kao ?
 
28.05.2016
Glasovi: -1

gost kaže:

0
...
jel ja tu mogu pisat šta o?u kao ?smilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/wink.gifsmilies/kiss.gifsmilies/cry.gifsmilies/cry.gifsmilies/tongue.gifsmilies/cool.gifsmilies/shocked.gifsmilies/sad.gifsmilies/smiley.gif
 
28.05.2016
Glasovi: +0

gost kaže:

16.03.2017
Glasovi: +0

gost kaže:

18.09.2018
Glasovi: -1

gost kaže:

0
zemlja je ravna
salim se
 
27.03.2019
Glasovi: -1

gost kaže:

0
:D
pre dobre rjeci retardi
 
28.11.2019
Glasovi: -2

gost kaže:

0
...
TREBA M BOSANSKIIIIIII
 
13.10.2021
Glasovi: +0

gost kaže:

0
...
???????????????????????????????????????????????????????
?????
 
07.12.2021
Glasovi: +0

Napišite komentar

busy

Ažurirano (Četvrtak, 05 Rujan 2013 18:57)

 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Osijek
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 109