Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 73447
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 70071
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
19799
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
23669
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 103739
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 39830
2 Povijest jezika vježba
Kristina 12332
3 Tvorba riječi
marija 12293
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 9445
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 16448
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 20745
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 11104
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 30412
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 8691
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 11382
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 65756
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 45419
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 62359
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 48570
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
30978
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
10782
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 22539
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 42172
19 Stupnjevanje pridjeva
31030
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 13844
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
73297
22 Futur I
13812
23 Glagoli, vježba - 6. razred
135093
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
132190
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
49509
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
30202
27 Pravopisna provjera znanja
28956
28 Leksikologija - vježba
16823
29 Uvod u morfologiju - vježba
38670
30 Vježba za futur I. i futur II.
45335
31 Futur I. - test
19513
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
78433
33 Vježba - zamjenice
Petra 37930
34 Glagolski oblici - vježba
95295
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 38439
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 17040
37 Priprema za test znanja za 7. razred
155125
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 25406
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 23163
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 19018
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 13903
42 Priložne oznake - vježba
36031
43 vježba za futur I.
19820
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 19999
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 43056
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
57520
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
58124
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
31146
49 Vježba: č i ć
Petra 27825
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 26119
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 25562
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 95410
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 24891
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 28460
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 27952
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 20206
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
26690
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
33852
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
34010
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
15611
61 Pridjevi, zamjenice
38433
62 Pravopis, vježba: ije/je
132716
63 Književnost - 8. razred
33048
64 Atributi i apozicije
19553
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 44895
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 35585
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 148470
68 Objekt i služba riječi
Isabela 35678
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 29227
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 31385
71 7. razred, glasovi
18221
72 Zamjenice, vježba
203634
73 Zamjenice i infinitiv
16474
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 51739
75 Provjera književnosti, 4. razred
18252
76 Gospoda Glembajevi, lektira
28260
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 114586
78 Završni ispit
Isabela 54310
79 Zadatci za vježbu
Isabela 61212
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 22915
81 Glagoli
Isabela 34606
82 Stilska sredstva
Isabela 24103
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 19845
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 112447
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 99568
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 44755
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 19277
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 138968
89 Promjena imenica
Isabela 16002
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 42728
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 64612
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 39477
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 21866
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 63595
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 109823
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 71392
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 23687
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 10034
2 Č ili ć ?
Nikola 2747
3 Književnost - 5.razred
Luka 17471
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 2898
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 7774
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 6845
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 16231
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 8157
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 29270
10 Višestruko složena rečenica
sandra 11954
11 hrvatski 8 razred
daniel 13261
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4858
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 6721
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 10304
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 72599
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 4702
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 6637
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 36811
19 Stilske figure
Kristina 36305
20 Predikatna zavisno složena rečenica
21700
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
8672
22 Vrste zamjenica
89104
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
10910
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
56635
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
33893
26 Prikaz - izražavanje
10197
27 Pismo - izražavanje
11477
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
13800
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
82052
30 Životopis - jezično izržavanje
6043
31 Imperfekt
46676
32 Aorist
74230
33 Croatian for foreigners - Dativ
7857
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 18086
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
8444
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 21717
37 Barok, književno razdoblje
58920
38 GLASOVI
9417
39 Vokalizacija
Irena 11759
40 Pismo - 8. razred
18629
41 Stupnjevanje pridjeva
77823
42 Navezak
Irena 17593
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
68006
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
169682
45 Glagolska vremena
85119
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
26921
47 Veznici - 2. razred gimnazije
22644
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
27177
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
12450
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
17602
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
14091
52 Referat
10695
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
36413
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
12097
55 Esej na državnoj maturi
8810
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
21675
57 SASTAVAK
12179
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
80794
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 19025
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13659
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 345460
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15908
63 Ije-je
19269
64 Priložne oznake
38802
65 pisanje futura I.
15065
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 20601
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 195962
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 16151
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
42477
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12671
71 Pojam književnosti
27925
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 18865
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
16622
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
77838
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
103380
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 59577
77 HIMNA
10620
78 Slijedeći sljedećeg
11066
79 Lingvistika
14575
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
12813
81 Čestice
31245
82 Vezna sredstva
13344
83 Brojevi
40207
84 Epika - opća obilježja
55613
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
30111
86 Lirika - opća obilježja
81355
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
14227
88 Roman i njegov povijesni razvoj
20843
89 Nepromjenjive vrste riječi
126783
90 Gulliverova putovanja
10601
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 32449
92 Himnos, A. B.Šimić
23169
93 Hanibal Lucić
10346
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 128857
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 7630
96 Avangarda
Administrator 8178
97 Barok
Administrator 7552
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 11216
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 9740
100 Moderna
Administrator 6972
101 Modernizam
Administrator 8305
102 Realizam
Administrator 7897
103 Romantizam
Administrator 7019
104 Sporazumjevanje
Administrator 7354
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 30165
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 27440
107 Leksikologija
Administrator 9084
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 34237
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 13319
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 364254
111 Onomastika
20254
112 Vrste riječi
Ivan 60074
113 Glagoli
Isabela 456908
114 Stilske figure
Isabela 123414

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 208