Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 72660
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 67465
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
19268
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
23188
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 101248
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 38593
2 Povijest jezika vježba
Kristina 11678
3 Tvorba riječi
marija 11713
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 8924
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 15954
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 20163
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 10472
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 28012
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 8243
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 10801
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 63169
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 43459
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 60590
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 46104
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
30181
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
10363
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 21146
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 40700
19 Stupnjevanje pridjeva
28420
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 13308
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
68112
22 Futur I
13171
23 Glagoli, vježba - 6. razred
129056
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
129876
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
47801
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
28605
27 Pravopisna provjera znanja
27624
28 Leksikologija - vježba
15935
29 Uvod u morfologiju - vježba
35823
30 Vježba za futur I. i futur II.
42204
31 Futur I. - test
18698
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
71222
33 Vježba - zamjenice
Petra 37090
34 Glagolski oblici - vježba
88953
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 35886
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 16492
37 Priprema za test znanja za 7. razred
149678
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 24532
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 22762
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 18161
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 13416
42 Priložne oznake - vježba
33339
43 vježba za futur I.
18993
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 19500
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 41743
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
55682
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
56168
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
30158
49 Vježba: č i ć
Petra 27028
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 25179
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 23746
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 92070
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 23939
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 27214
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 27509
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 19900
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
26104
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
33346
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
33543
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
15120
61 Pridjevi, zamjenice
37474
62 Pravopis, vježba: ije/je
129847
63 Književnost - 8. razred
32260
64 Atributi i apozicije
19107
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 43543
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 33632
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 141596
68 Objekt i služba riječi
Isabela 33480
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 28193
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 29951
71 7. razred, glasovi
17624
72 Zamjenice, vježba
194670
73 Zamjenice i infinitiv
16117
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 49782
75 Provjera književnosti, 4. razred
17843
76 Gospoda Glembajevi, lektira
27325
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 109878
78 Završni ispit
Isabela 52149
79 Zadatci za vježbu
Isabela 60702
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 22436
81 Glagoli
Isabela 33448
82 Stilska sredstva
Isabela 23504
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 19212
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 110973
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 97460
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 44061
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 18537
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 134782
89 Promjena imenica
Isabela 15327
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 41801
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 61714
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 38598
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 21330
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 61525
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 101605
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 69716
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 22987
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 8994
2 Č ili ć ?
Nikola 2000
3 Književnost - 5.razred
Luka 15485
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 2573
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 5723
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 6347
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 13970
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 7829
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 23507
10 Višestruko složena rečenica
sandra 11599
11 hrvatski 8 razred
daniel 12881
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4562
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 5489
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 9688
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 64334
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 4472
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 6379
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 34318
19 Stilske figure
Kristina 29502
20 Predikatna zavisno složena rečenica
20948
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
8368
22 Vrste zamjenica
87486
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
10608
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
54341
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
31611
26 Prikaz - izražavanje
9291
27 Pismo - izražavanje
10797
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
13016
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
79739
30 Životopis - jezično izržavanje
5779
31 Imperfekt
44244
32 Aorist
69178
33 Croatian for foreigners - Dativ
7495
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 17180
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
8129
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 20998
37 Barok, književno razdoblje
55420
38 GLASOVI
9090
39 Vokalizacija
Irena 11175
40 Pismo - 8. razred
18117
41 Stupnjevanje pridjeva
73357
42 Navezak
Irena 16765
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
60775
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
164728
45 Glagolska vremena
82861
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
24444
47 Veznici - 2. razred gimnazije
21786
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
26594
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
11830
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
17042
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
12200
52 Referat
10430
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
33615
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
11644
55 Esej na državnoj maturi
8529
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
20582
57 SASTAVAK
11893
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
77699
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 17971
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13115
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 327021
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14937
63 Ije-je
18686
64 Priložne oznake
36616
65 pisanje futura I.
14349
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 19947
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 176962
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15785
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
41168
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12375
71 Pojam književnosti
26892
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 18342
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
15626
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
66744
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
93715
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 57554
77 HIMNA
10202
78 Slijedeći sljedećeg
10811
79 Lingvistika
14063
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
12497
81 Čestice
29103
82 Vezna sredstva
11712
83 Brojevi
34536
84 Epika - opća obilježja
53332
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
29255
86 Lirika - opća obilježja
79166
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
13852
88 Roman i njegov povijesni razvoj
20071
89 Nepromjenjive vrste riječi
123639
90 Gulliverova putovanja
10185
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 29449
92 Himnos, A. B.Šimić
21648
93 Hanibal Lucić
10113
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 121115
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 7409
96 Avangarda
Administrator 7887
97 Barok
Administrator 7305
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 10958
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 9482
100 Moderna
Administrator 6745
101 Modernizam
Administrator 8062
102 Realizam
Administrator 7654
103 Romantizam
Administrator 6712
104 Sporazumjevanje
Administrator 7108
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 29712
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 27127
107 Leksikologija
Administrator 8822
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 33838
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 12996
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 333884
111 Onomastika
18949
112 Vrste riječi
Ivan 57380
113 Glagoli
Isabela 442353
114 Stilske figure
Isabela 114650

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 122