Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 72490
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 65841
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
19180
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
23035
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 99978
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 38196
2 Povijest jezika vježba
Kristina 11442
3 Tvorba riječi
marija 11569
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 8725
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 15779
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 19886
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 10212
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 27346
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 8110
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 10685
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 62397
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 43053
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 59793
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 45553
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
29927
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
10247
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 20886
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 40409
19 Stupnjevanje pridjeva
28124
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 13211
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
67093
22 Futur I
13026
23 Glagoli, vježba - 6. razred
128479
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
129149
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
47369
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
28270
27 Pravopisna provjera znanja
25437
28 Leksikologija - vježba
15629
29 Uvod u morfologiju - vježba
34786
30 Vježba za futur I. i futur II.
41990
31 Futur I. - test
18530
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
70680
33 Vježba - zamjenice
Petra 36655
34 Glagolski oblici - vježba
88063
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 35301
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 16370
37 Priprema za test znanja za 7. razred
148049
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 24404
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 22668
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 17879
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 13226
42 Priložne oznake - vježba
32829
43 vježba za futur I.
18792
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 19367
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 41266
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
54742
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
55460
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
29823
49 Vježba: č i ć
Petra 26828
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 24960
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 23478
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 90541
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 23547
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 27052
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 27358
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 19817
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
25928
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
33194
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
33423
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
15023
61 Pridjevi, zamjenice
37201
62 Pravopis, vježba: ije/je
129224
63 Književnost - 8. razred
32051
64 Atributi i apozicije
19018
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 43197
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 33268
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 139588
68 Objekt i služba riječi
Isabela 33102
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 28053
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 29435
71 7. razred, glasovi
17473
72 Zamjenice, vježba
190781
73 Zamjenice i infinitiv
16024
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 49431
75 Provjera književnosti, 4. razred
17646
76 Gospoda Glembajevi, lektira
27181
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 109416
78 Završni ispit
Isabela 51681
79 Zadatci za vježbu
Isabela 60389
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 22319
81 Glagoli
Isabela 33248
82 Stilska sredstva
Isabela 23371
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 19036
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 110467
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 96453
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 43695
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 18394
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 133709
89 Promjena imenica
Isabela 15158
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 41450
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 60508
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 38228
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 21212
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 61143
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 100950
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 69350
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 22693
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 8770
2 Č ili ć ?
Nikola 1732
3 Književnost - 5.razred
Luka 14950
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 2462
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 5507
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 6245
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 13554
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 7730
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 21861
10 Višestruko složena rečenica
sandra 11517
11 hrvatski 8 razred
daniel 12694
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4360
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 5230
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 9437
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 62656
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 4367
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 6294
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 33581
19 Stilske figure
Kristina 27643
20 Predikatna zavisno složena rečenica
20842
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
8223
22 Vrste zamjenica
86697
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
10397
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
53802
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
31045
26 Prikaz - izražavanje
9016
27 Pismo - izražavanje
10665
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
12738
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
78998
30 Životopis - jezično izržavanje
5705
31 Imperfekt
43833
32 Aorist
68206
33 Croatian for foreigners - Dativ
7418
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 17044
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
8054
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 20845
37 Barok, književno razdoblje
54581
38 GLASOVI
8976
39 Vokalizacija
Irena 11044
40 Pismo - 8. razred
17888
41 Stupnjevanje pridjeva
72649
42 Navezak
Irena 16575
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
58543
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
163098
45 Glagolska vremena
82312
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
23759
47 Veznici - 2. razred gimnazije
21503
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
26436
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
11672
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
16865
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
12098
52 Referat
10358
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
33326
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
11543
55 Esej na državnoj maturi
8423
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
20065
57 SASTAVAK
11781
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
77370
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 17602
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12925
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 321804
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14635
63 Ije-je
18573
64 Priložne oznake
36120
65 pisanje futura I.
14180
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 19778
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 173531
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15683
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
40686
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12222
71 Pojam književnosti
26544
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 18225
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
15192
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
61740
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
90656
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 56932
77 HIMNA
10008
78 Slijedeći sljedećeg
10725
79 Lingvistika
13857
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
12341
81 Čestice
28558
82 Vezna sredstva
11438
83 Brojevi
33230
84 Epika - opća obilježja
52580
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
29137
86 Lirika - opća obilježja
77830
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
13690
88 Roman i njegov povijesni razvoj
19832
89 Nepromjenjive vrste riječi
122304
90 Gulliverova putovanja
10050
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 28674
92 Himnos, A. B.Šimić
21049
93 Hanibal Lucić
9972
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 119236
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 7332
96 Avangarda
Administrator 7785
97 Barok
Administrator 7202
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 10877
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 9409
100 Moderna
Administrator 6618
101 Modernizam
Administrator 7930
102 Realizam
Administrator 7547
103 Romantizam
Administrator 6646
104 Sporazumjevanje
Administrator 7041
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 29600
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 26989
107 Leksikologija
Administrator 8731
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 33749
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 12899
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 327088
111 Onomastika
18659
112 Vrste riječi
Ivan 56747
113 Glagoli
Isabela 439287
114 Stilske figure
Isabela 112875

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 279