Matematika
Matematika/Zagreb
Ekonomija
Ekonomija/Nova Kapela
Matematika
Matematika/Zagreb (Maksimir)
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split/Šibenik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 71998
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 64385
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
18793
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
22585
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 98834
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 37602
2 Povijest jezika vježba
Kristina 10920
3 Tvorba riječi
marija 11282
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 8443
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 15550
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 19501
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 9843
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 26147
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 7882
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 10451
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 61195
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 42111
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 58299
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 43729
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
29294
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
9959
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 20254
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 39626
19 Stupnjevanje pridjeva
27072
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 13002
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
65048
22 Futur I
12560
23 Glagoli, vježba - 6. razred
122892
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
127397
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
46378
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
27530
27 Pravopisna provjera znanja
24586
28 Leksikologija - vježba
15224
29 Uvod u morfologiju - vježba
33680
30 Vježba za futur I. i futur II.
40804
31 Futur I. - test
17940
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
58036
33 Vježba - zamjenice
Petra 36192
34 Glagolski oblici - vježba
83961
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 33992
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 16152
37 Priprema za test znanja za 7. razred
145834
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 24046
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 22482
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 17510
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 12897
42 Priložne oznake - vježba
31377
43 vježba za futur I.
18284
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 19100
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 40361
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
53450
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
54205
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
29099
49 Vježba: č i ć
Petra 26403
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 24493
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 22769
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 88955
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 23029
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 26689
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 27094
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 19633
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
25406
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
32951
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
33210
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
14828
61 Pridjevi, zamjenice
36719
62 Pravopis, vježba: ije/je
127688
63 Književnost - 8. razred
31697
64 Atributi i apozicije
18799
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 42524
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 32413
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 135961
68 Objekt i služba riječi
Isabela 32383
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 27473
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 28753
71 7. razred, glasovi
17227
72 Zamjenice, vježba
186093
73 Zamjenice i infinitiv
15821
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 48083
75 Provjera književnosti, 4. razred
17406
76 Gospoda Glembajevi, lektira
26806
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 106018
78 Završni ispit
Isabela 49946
79 Zadatci za vježbu
Isabela 59834
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 22121
81 Glagoli
Isabela 32643
82 Stilska sredstva
Isabela 23142
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 18791
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 109851
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 95066
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 43023
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 18092
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 131596
89 Promjena imenica
Isabela 14875
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 41005
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 58987
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 37661
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 20962
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 60012
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 97008
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 68183
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 22227
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 7860
2 Č ili ć ?
Nikola 1347
3 Književnost - 5.razred
Luka 14009
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 2227
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 5177
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 6018
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 12481
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 7488
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 19389
10 Višestruko složena rečenica
sandra 11346
11 hrvatski 8 razred
daniel 12404
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4092
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 5043
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 9185
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 59246
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 4199
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 6134
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 31888
19 Stilske figure
Kristina 24395
20 Predikatna zavisno složena rečenica
20194
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
8061
22 Vrste zamjenica
85131
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
10054
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
52850
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
25651
26 Prikaz - izražavanje
8618
27 Pismo - izražavanje
10367
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
12242
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
76985
30 Životopis - jezično izržavanje
5573
31 Imperfekt
42255
32 Aorist
64459
33 Croatian for foreigners - Dativ
7262
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 16505
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
7922
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 20530
37 Barok, književno razdoblje
52596
38 GLASOVI
8739
39 Vokalizacija
Irena 10727
40 Pismo - 8. razred
17483
41 Stupnjevanje pridjeva
70124
42 Navezak
Irena 16103
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
55184
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
158567
45 Glagolska vremena
80528
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
22652
47 Veznici - 2. razred gimnazije
21151
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
25835
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
11244
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
16453
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
11721
52 Referat
10204
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
31921
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
11372
55 Esej na državnoj maturi
8165
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
19478
57 SASTAVAK
11630
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
75764
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 17152
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12713
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 313121
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14111
63 Ije-je
18294
64 Priložne oznake
34636
65 pisanje futura I.
13764
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 19547
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 166870
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15475
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
40012
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11938
71 Pojam književnosti
26056
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 17984
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
14700
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
58668
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
86550
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 55921
77 HIMNA
9618
78 Slijedeći sljedećeg
10477
79 Lingvistika
13396
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
12140
81 Čestice
27624
82 Vezna sredstva
10824
83 Brojevi
31020
84 Epika - opća obilježja
51259
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
28763
86 Lirika - opća obilježja
75237
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
13513
88 Roman i njegov povijesni razvoj
19236
89 Nepromjenjive vrste riječi
119577
90 Gulliverova putovanja
9900
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 27513
92 Himnos, A. B.Šimić
20434
93 Hanibal Lucić
9667
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 117035
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 7233
96 Avangarda
Administrator 7499
97 Barok
Administrator 7040
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 10721
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 9279
100 Moderna
Administrator 6371
101 Modernizam
Administrator 7656
102 Realizam
Administrator 7339
103 Romantizam
Administrator 6502
104 Sporazumjevanje
Administrator 6890
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 29420
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 26630
107 Leksikologija
Administrator 8574
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 33452
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 12736
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 312871
111 Onomastika
17963
112 Vrste riječi
Ivan 55230
113 Glagoli
Isabela 431209
114 Stilske figure
Isabela 110468

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Sesvete
Elektrotehnika
Elektrotehnika/Sesvete
Matematika
Matematika/Novi Zagreb (Središće)
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 346 i Članova: 1