Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Rijeka
Matematika
Matematika/Zagreb, Split
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb (Maksimir)
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 71616
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 61556
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
18305
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
22238
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 96546
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 36719
2 Povijest jezika vježba
Kristina 10429
3 Tvorba riječi
marija 10907
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 8031
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 14768
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 18941
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 9371
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 24853
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 7481
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 10110
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 59506
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 41192
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 55752
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 42538
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
28873
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
9335
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 19806
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 38808
19 Stupnjevanje pridjeva
26469
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 12655
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
63488
22 Futur I
12216
23 Glagoli, vježba - 6. razred
121256
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
126115
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
45341
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
26777
27 Pravopisna provjera znanja
23668
28 Leksikologija - vježba
14604
29 Uvod u morfologiju - vježba
31707
30 Vježba za futur I. i futur II.
40092
31 Futur I. - test
17541
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
56379
33 Vježba - zamjenice
Petra 35588
34 Glagolski oblici - vježba
82218
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 33001
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 15795
37 Priprema za test znanja za 7. razred
143443
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 23712
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 22146
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 17092
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 12577
42 Priložne oznake - vježba
30435
43 vježba za futur I.
17972
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 18699
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 39529
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
52313
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
53295
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
28459
49 Vježba: č i ć
Petra 25952
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 23922
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 22420
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 86127
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 22540
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 26343
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 26742
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 19371
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
24966
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
32579
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
32771
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
14544
61 Pridjevi, zamjenice
36219
62 Pravopis, vježba: ije/je
126111
63 Književnost - 8. razred
31137
64 Atributi i apozicije
18388
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 41897
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 31808
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 131169
68 Objekt i služba riječi
Isabela 31850
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 27147
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 27906
71 7. razred, glasovi
16748
72 Zamjenice, vježba
177343
73 Zamjenice i infinitiv
15540
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 47393
75 Provjera književnosti, 4. razred
17043
76 Gospoda Glembajevi, lektira
26446
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 104821
78 Završni ispit
Isabela 48857
79 Zadatci za vježbu
Isabela 59360
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 21707
81 Glagoli
Isabela 32088
82 Stilska sredstva
Isabela 22618
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 18462
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 109099
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 93822
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 42518
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 17739
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 129514
89 Promjena imenica
Isabela 14464
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 40619
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 57518
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 37124
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 20689
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 58817
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 95540
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 67428
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 21842
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 7132
2 Č ili ć ?
Nikola 939
3 Književnost - 5.razred
Luka 12885
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 1950
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 4973
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 5663
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 11504
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 7171
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 17086
10 Višestruko složena rečenica
sandra 10947
11 hrvatski 8 razred
daniel 12112
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3786
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4720
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 8790
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 57039
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 3987
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 5886
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 31024
19 Stilske figure
Kristina 20873
20 Predikatna zavisno složena rečenica
19893
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
7673
22 Vrste zamjenica
83415
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
9795
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
51645
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
24755
26 Prikaz - izražavanje
8027
27 Pismo - izražavanje
9956
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
11878
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
75093
30 Životopis - jezično izržavanje
5327
31 Imperfekt
41206
32 Aorist
62377
33 Croatian for foreigners - Dativ
6915
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 15861
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
7749
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 20156
37 Barok, književno razdoblje
51057
38 GLASOVI
8367
39 Vokalizacija
Irena 10417
40 Pismo - 8. razred
17147
41 Stupnjevanje pridjeva
68575
42 Navezak
Irena 15419
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
51742
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
154575
45 Glagolska vremena
78877
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
21366
47 Veznici - 2. razred gimnazije
20549
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
25490
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
10973
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
16042
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
11369
52 Referat
9207
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
31323
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
10996
55 Esej na državnoj maturi
7973
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
18660
57 SASTAVAK
11429
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
74741
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 16500
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12176
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 302865
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13561
63 Ije-je
17945
64 Priložne oznake
33880
65 pisanje futura I.
13357
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 19140
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 157572
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15192
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
38922
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11680
71 Pojam književnosti
25221
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 17664
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
13853
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
53550
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
81769
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 54693
77 HIMNA
9346
78 Slijedeći sljedećeg
10191
79 Lingvistika
13042
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
11894
81 Čestice
26634
82 Vezna sredstva
10456
83 Brojevi
29274
84 Epika - opća obilježja
49849
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
28170
86 Lirika - opća obilježja
72539
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
13229
88 Roman i njegov povijesni razvoj
18726
89 Nepromjenjive vrste riječi
114695
90 Gulliverova putovanja
9636
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 26237
92 Himnos, A. B.Šimić
19382
93 Hanibal Lucić
9319
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 114488
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 7034
96 Avangarda
Administrator 7303
97 Barok
Administrator 6801
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 10550
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 9032
100 Moderna
Administrator 6071
101 Modernizam
Administrator 7356
102 Realizam
Administrator 7008
103 Romantizam
Administrator 6302
104 Sporazumjevanje
Administrator 6715
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 28980
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 26385
107 Leksikologija
Administrator 8317
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 33112
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 12457
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 297261
111 Onomastika
17522
112 Vrste riječi
Ivan 53269
113 Glagoli
Isabela 420201
114 Stilske figure
Isabela 107398

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Osijek
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 201 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika