Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Ostalo
Ostalo/Zagreb
Matematika
Matematika/Zadar/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb, Split
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb, Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/SESVETE
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 71794
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 61920
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
18454
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
22373
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 97413
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 37031
2 Povijest jezika vježba
Kristina 10596
3 Tvorba riječi
marija 11076
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 8218
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 15197
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 19212
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 9558
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 25238
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 7665
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 10250
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 59887
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 41461
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 56361
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 42987
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
29092
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
9765
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 20009
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 39215
19 Stupnjevanje pridjeva
26782
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 12810
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
64115
22 Futur I
12389
23 Glagoli, vježba - 6. razred
121979
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
126645
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
45715
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
27023
27 Pravopisna provjera znanja
23962
28 Leksikologija - vježba
14806
29 Uvod u morfologiju - vježba
32028
30 Vježba za futur I. i futur II.
40444
31 Futur I. - test
17687
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
57022
33 Vježba - zamjenice
Petra 35756
34 Glagolski oblici - vježba
82891
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 33317
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 15958
37 Priprema za test znanja za 7. razred
144665
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 23904
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 22337
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 17249
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 12719
42 Priložne oznake - vježba
30720
43 vježba za futur I.
18109
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 18834
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 39821
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
52699
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
53640
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
28700
49 Vježba: č i ć
Petra 26122
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 24093
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 22587
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 86641
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 22804
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 26538
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 26933
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 19511
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
25179
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
32732
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
32984
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
14680
61 Pridjevi, zamjenice
36421
62 Pravopis, vježba: ije/je
126689
63 Književnost - 8. razred
31356
64 Atributi i apozicije
18545
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 42128
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 32041
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 131773
68 Objekt i služba riječi
Isabela 32042
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 27294
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 28222
71 7. razred, glasovi
17036
72 Zamjenice, vježba
178724
73 Zamjenice i infinitiv
15678
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 47687
75 Provjera književnosti, 4. razred
17168
76 Gospoda Glembajevi, lektira
26611
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 105329
78 Završni ispit
Isabela 49612
79 Zadatci za vježbu
Isabela 59619
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 21927
81 Glagoli
Isabela 32350
82 Stilska sredstva
Isabela 22906
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 18627
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 109315
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 94247
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 42741
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 17928
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 130166
89 Promjena imenica
Isabela 14662
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 40775
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 57858
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 37324
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 20832
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 59531
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 96195
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 67769
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 22029
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 7520
2 Č ili ć ?
Nikola 1106
3 Književnost - 5.razred
Luka 13217
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 2096
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 5080
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 5849
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 11866
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 7339
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 17581
10 Višestruko složena rečenica
sandra 11160
11 hrvatski 8 razred
daniel 12243
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3924
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4835
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 8956
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 57696
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 4084
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 6032
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 31350
19 Stilske figure
Kristina 21836
20 Predikatna zavisno složena rečenica
20021
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
7933
22 Vrste zamjenica
84033
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
9906
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
52152
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
25045
26 Prikaz - izražavanje
8230
27 Pismo - izražavanje
10138
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
12019
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
75567
30 Životopis - jezično izržavanje
5450
31 Imperfekt
41706
32 Aorist
63374
33 Croatian for foreigners - Dativ
7119
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 16166
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
7830
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 20330
37 Barok, književno razdoblje
51475
38 GLASOVI
8492
39 Vokalizacija
Irena 10537
40 Pismo - 8. razred
17320
41 Stupnjevanje pridjeva
69177
42 Navezak
Irena 15773
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
52877
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
155713
45 Glagolska vremena
79694
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
21761
47 Veznici - 2. razred gimnazije
20877
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
25689
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
11095
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
16212
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
11515
52 Referat
10082
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
31483
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
11132
55 Esej na državnoj maturi
8051
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
18873
57 SASTAVAK
11522
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
75254
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 16719
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12470
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 304805
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13730
63 Ije-je
18117
64 Priložne oznake
34131
65 pisanje futura I.
13592
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 19345
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 161609
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15319
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
39282
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11767
71 Pojam književnosti
25512
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 17784
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
14089
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
55787
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
82636
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 54986
77 HIMNA
9465
78 Slijedeći sljedećeg
10315
79 Lingvistika
13190
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
11984
81 Čestice
26934
82 Vezna sredstva
10633
83 Brojevi
29793
84 Epika - opća obilježja
50329
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
28447
86 Lirika - opća obilježja
73350
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
13357
88 Roman i njegov povijesni razvoj
18990
89 Nepromjenjive vrste riječi
116096
90 Gulliverova putovanja
9759
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 26590
92 Himnos, A. B.Šimić
19582
93 Hanibal Lucić
9455
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 115144
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 7129
96 Avangarda
Administrator 7399
97 Barok
Administrator 6924
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 10625
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 9182
100 Moderna
Administrator 6211
101 Modernizam
Administrator 7515
102 Realizam
Administrator 7217
103 Romantizam
Administrator 6394
104 Sporazumjevanje
Administrator 6796
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 29243
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 26524
107 Leksikologija
Administrator 8449
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 33309
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 12588
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 302223
111 Onomastika
17722
112 Vrste riječi
Ivan 53895
113 Glagoli
Isabela 423693
114 Stilske figure
Isabela 108256

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Strani jezici
Strani jezici/Split
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 282 i Članova: 3 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika