Matematika
Matematika/Zagreb (Maksimir)
Ekonomija
Ekonomija/Nova Kapela
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb, Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Osnove statistike: aritmetička sredina, mod, medijan
Kristina 157
2 Matematika-nizovi, državna, stručni studiji, srednja škola
Natalija 127
3 Prefiksni fizikalnih jedinica
Neven 127
4 Funkcije -domena
vedrana 1867
5 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 3383
6 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 4063
7 Matrice - sažetak
Petra 12070
8 ELIPSA
drago 5354
9 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4907
10 Mnogokuti
Slađana 17042
11 Elementarne funkcije
Vlatko 7991
12 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 6055
13 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 10001
14 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 14960
15 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 32292
16 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 31816
17 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 39970
18 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 40047
19 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 19028
20 Potencije
Slađana 43997
21 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 25900
22 PRIZME
Jelena 6462
23 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 31491
24 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 5000
25 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 5303
26 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 6790
27 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 15861
28 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 13235
29 DIJELENJE NULOM
drago 12847
30 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 6188
31 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 5964
32 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 22108
33 VJEROJATNOST 2
drago 4744
34 Matematika - priprema i svladavanje
5343
35 VJEROJATNOST 1
drago 5001
36 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 151386
37 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 37821
38 Kvadriranje racionalnih brojeva
10143
39 Racinalni brojevi(ponavljanje)
6936
40 Lokalni ekstremi
Tina 31618
41 Parnost i neparnost funkcije
Tina 39398
42 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 13762
43 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 16240
44 Elipsa
Tina 20085
45 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
9820
46 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 7105
47 Računanje s jednadžbima pravaca
6948
48 Računanje derivacija
18808
49 Brzina
Lovro 8388
50 "Šalabahter" za pismene ispite
18519
51 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
8003
52 Maksimum funkcije
7733
53 Računanje s kompleksnim brojevima
7907
54 Račun sudova
Andrej 11411
55 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 12989
56 Jednadžbe pravca
6414
57 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
8222
58 Trigonometrija (osnove)
Lovro 16372
59 Trostruki integrali
Lovro 10379
60 Kvadratna jednadžba
Lovro 8777
61 Usmjerene derivacije
Lovro 8784
62 Kompleksni brojevi
Lovro 8917
63 Dvostruki integrali
Lovro 8840
64 Derivacija
Lovro 7409
65 Gama funkcija
Lovro 7362
66 LINEARNE JEDNADŽBE
9904
67 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
9688
68 Funkcije
9770
69 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 8237
70 FAKTORIJELA
Vedrana 19787
71 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 31937
72 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 93038
73 Proporcije
16977
74 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 15897
75 Kompleksni brojevi
5365
76 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 12448
77 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 21928
78 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 61581
79 Interkvartil
12294
80 RASPON VARIJACIJE
8245
81 KVARTILI
7715
82 MJERE DISPERZIJE
5414
83 Ponavljanje cijeli brojevi
5639
84 Faktorizacija formule
9953
85 Faktorizacija
8322
86 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
13204
87 Faktorizacija metode i primjeri
6763
88 Ne možemo dijeliti s nulom
36012
89 MEDIJAN
9834
90 Geometrijski niz
9278
91 MOD
9748
92 Kružnica
9079
93 ARITMETIČKA SREDINA
14271
94 Logaritamska funkcija
Lovro 9025
95 Aritmetički niz
7413
96 HARMONIJSKA SREDINA
11437
97 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 10031
98 Iracionalni brojevi
Ivan 10958
99 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 13951
100 Grafovi funkcija
Ivan 8351
101 Vektori
Ivan 9389
102 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 12418
103 Translacija
Ivan 15184
104 Osna simetrija
Ivan 8984
105 Centralna simetrija
Ivan 11162
106 Rotacija
Ivan 7625
107 Pitagorin poučak
Ivan 19248
108 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 8356
109 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 10454
110 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 12773
111 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 8465
112 Zadatak s pravokutnim trokutom
8371
113 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
252469
114 Kvadriranje umnoška i količnika
18005
115 Algebarski izrazi, nađi poruku
5323
116 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
38442
117 Kvadratna jednadžba
6970
118 Algebarski izrazi, osmi razred
7032
119 Algebarski izrazi, posloži rješenja
5204
120 Potencije broja deset na kalkulatorima
6933
121 Spirala drugog korijena
20354
122 Prizma
Ivan 8491
123 Oplošje i obujam prizme
Ivan 10570
124 Piramida
Ivan 7755
125 Oplošje i obujam piramide
Ivan 9666
126 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 10189
127 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 7947
128 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 11898
129 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 8073
130 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 8277
131 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 8051
132 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 14013
133 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 8384
134 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 7151
135 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 8083
136 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 8282
137 Zbroj kutova trokuta
Ivan 8979
138 Simetrala kuta
Ivan 13270
139 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 14909
140 Sukladnost trokuta
Ivan 6736
141 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 10084
142 Visina trokuta
Ivan 6707
143 Površina trokuta
Ivan 9102
144 Zbroj kutova trokuta
12952
145 Površina trokuta
247189
146 Visina trokuta
57385
147 Sukladnost trokuta
26201
148 Simetrala kuta
38082
149 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
13505
150 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 11012
151 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 15521
152 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 13993
153 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 6950
154 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 7726
155 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 9449
156 Podsjetnik razlomci
7969
157 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 8186
158 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 16425
159 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
15096
160 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
19628
161 Problemski zadaci
92949
162 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 10565
163 Množenje cijelih brojeva
Ivan 14654
164 Rad sa zagradama
Ivan 65200
165 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 15570
166 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 23139
167 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 7943
168 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 16785
169 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 7832
170 Cijeli brojevi
Ivan 12777
171 Podsjetnik cijeli brojevi
5001
172 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
5712
173 Pojam četverokuta
Ivan 6218
174 Vrste četverokuta
Ivan 8556
175 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 7683
176 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 11857
177 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 9637
178 Sličnost trokuta
6944
179 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
18083
180 Postotci
14542
181 Statistika i vjerojatnost
7858
182 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
96727
183 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
31106
184 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 12687
185 Mnogokuti i krug
8338
186 Linearna funkcija i jednadzba pravca
9157
187 Zadatak s crtanjem pravca
4039
188 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 19204
189 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 8301
190 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 8757
191 Talesov poučak
Ivan 13467
192 Pravac i kružnica
Ivan 6954
193 Opseg kruga
Ivan 10406
194 Kružni luk
Ivan 8605
195 Površina kruga
Ivan 7158
196 Koordinatni sustav u ravnini
9774
197 Metoda suprotnih koeficijenata
26659
198 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
17180
199 Potencije
4315
200 Preslikavanje ravnine
Vedrana 17794
201 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 16303
202 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 18247
203 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 11670
204 Eksponencijalna funkcija
Lovro 7299
205 Logaritamska funkcija
Lovro 6933
206 Plošni integral 2. vrste
Lovro 9065
207 Vektori
9068
208 Složeniji integrali - metoda supstitucije
9934
209 Talesov poučak
5784
210 Kugla
22279
211 1. Skup kompleksnih brojeva
11663
212 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
9185
213 KOSA ASIMPTOTA
9634
214 Osnovni trigonometrijski identitet.
18070
215 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
19107
216 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
6130
217 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
12908
218 POLINOMI
35576
219 Pravila deriviranja i primjeri
25942
220 Potencije - osnovne operacije
27479
221 Faktorizacija polinoma
28198
222 Integral i primitivna funkcija
19601
223 Limes niza
17119
224 Nizovi
13044
225 KVADRIRANJE za 8 razrede
6344
226 proporcionalnosti - zadatak
4819
227 Prebrojivi skupovi
4944
228 Kombinacije
4907
229 Geometrijska vjerovatnost
4370
230 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
7571
231 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
6971
232 Jednadžba tangente u točki kružnice
11774
233 Kružnica
4534
234 Adicijske formule
37903
235 Permutacije
7175
236 Geometrijski niz
6107
237 Princip matematičke indukcije
14134
238 Aritmetički niz
8548
239 Princip uzastopnog prebrojavanja
8303
240 Kolinearnost točaka
24531
241 Obrnuta proporcionalnost
15934
242 Kompleksni brojevi
Vedrana 11861
243 Sukladnost trokuta - poučci
14338
244 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
9390
245 Pitagorin poučak
Vedrana 5313
246 Moja matematika:-)
7085
247 Polinomi
6232
248 Funkcije
5341
249 Primjena trigonometrije trokuta
13600
250 Trigonometrija pravokutnog trokuta
11884
251 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
16435
252 matematička indukcija
10237
253 Neki poučci o kutovima
11855
254 Kutovi
9900
255 Rotacija i centralna simetrija
13810
256 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
18374
257 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
10888
258 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 6390
259 Faktorijele
Vedrana 6674
260 Modul kompleksnog broja
9696
261 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
15658
262 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
38252
263 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 17566
264 Kompleksni broj
Vedrana 5896
265 Rješenja maturalne zadaće
5645
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 42653
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 4224
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 8076
3 Korijeni
13420
4 Formule - Algebarski izrazi
140572
5 Potencije
Vedrana 16797
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 27094
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 902796
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 10978
9 Algebarski izrazi
24677
10 Formule pretvorbe
7678
11 Trigonometrijski identiteti
10032
12 SIN COS POUČCI
7535
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 58591
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 6379
15 Kompleksni brojevi
4845
16 Postotni i kamatni račun
15616
17 Afina funkcija
9606
18 Kvadratna jednadžba
10235
19 Kvadratna funkcija
20397
20 Eksponencijalna funkcija
4672
21 Logaritamska funkcija
6153
22 Pravac
7652
23 Algebarski izrazi
5461
24 Potencije
4455
25 Trokut
4940
26 Pravilni mnogokuti
9323
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 38106
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 8531
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 9075
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 11734
4 Matrice
Tina 3698
5 Globalni ekstremi
Tina 13394
6 Uvjetni ekstremi
Tina 7158
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 9265
8 Diferencijalne jednadžbe
4667
9 Derivacije
6077
10 Beskonačni Redovi
3773
11 Analiza toka funkcije
7420
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
4397
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
4488
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
4347
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3957
16 Funkcije limes neprekinutost
4731
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
4169
18 Vektori u prostoru
5323
19 Teoremi srednje vrijednosti
3933
20 Određeni integrali
4763
21 Nepravi integrali
4874
22 Neodređeni integrali
5413
23 Laplaceova transformacija
6977
24 Aritmetički niz
58349
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 2939
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 7756
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 2569
4 Postoci
Slađana 4472
5 Trigonometrijski zadaci
5162
6 Proporcije i obrnute proporcije
7134
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 7768
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 7184
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 238214
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 20410
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 25177
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
11818
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 84433
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 27350
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 24541
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 93030
17 Vektori i matrice
8072
18 Uvod u statistiku
4725
19 Trigonometrija
9817
20 Sistem linearnih jednadžbi
6235
21 Razni zadaci, testovi
7745
22 Razlomci
12907
23 Potencije i korjeni
12093
24 Polinomi i racionalni izrazi
6400
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
20112
26 Određeni integrali
6313
27 Nejednadžbe
10327
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
17797
29 Kvadratne jednadžbe
5929
30 Kompleksni brojevi
4617
31 Jednadžbe višeg reda
4925
32 Geometrija
6127
33 Funkcije
5045
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
15825
35 Digitalna algebra
4147
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
12220
37 Analitička geometrija
10813
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
10680
39 Vektori
26507
40 Godišnji ispit znanja I
7466
41 Godišnji ispit znanja II
6622
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 6944
2 1=2 ???
Jasmin 3382
3 Komplexni broj
Jasmin 4374
4 Sinus i 6
Jasmin 3290
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 8506
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 4047
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 4523
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4762
9 0=2 ??
Jasmin 3763
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 4657

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 111