Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb (Maksimir)
Matematika
Matematika/Zagreb, Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Rijeka
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 1408
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 3070
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 3515
4 Matrice - sažetak
Petra 10940
5 ELIPSA
drago 4913
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4583
7 Mnogokuti
Slađana 15850
8 Elementarne funkcije
Vlatko 7401
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 5368
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 9208
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 14057
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 28743
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 29090
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 37008
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 35918
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 17560
17 Potencije
Slađana 40830
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 23697
19 PRIZME
Jelena 6144
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 28820
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 4666
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 5037
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 6418
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 14742
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 12478
26 DIJELENJE NULOM
drago 12085
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 5897
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 5666
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 21513
30 VJEROJATNOST 2
drago 4472
31 Matematika - priprema i svladavanje
5098
32 VJEROJATNOST 1
drago 4639
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 148070
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 36247
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
9461
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
6502
37 Lokalni ekstremi
Tina 30294
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 36902
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 12698
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 15099
41 Elipsa
Tina 18494
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
9397
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 6813
44 Računanje s jednadžbima pravaca
6584
45 Računanje derivacija
17851
46 Brzina
Lovro 7691
47 "Šalabahter" za pismene ispite
17863
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
7723
49 Maksimum funkcije
7347
50 Računanje s kompleksnim brojevima
7546
51 Račun sudova
Andrej 10805
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 12649
53 Jednadžbe pravca
6120
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
7874
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 15753
56 Trostruki integrali
Lovro 9802
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 8419
58 Usmjerene derivacije
Lovro 8420
59 Kompleksni brojevi
Lovro 8626
60 Dvostruki integrali
Lovro 8416
61 Derivacija
Lovro 6951
62 Gama funkcija
Lovro 6750
63 LINEARNE JEDNADŽBE
9234
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
9321
65 Funkcije
9185
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 7856
67 FAKTORIJELA
Vedrana 18446
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 28593
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 82861
70 Proporcije
16572
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 15548
72 Kompleksni brojevi
5072
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 12086
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 20853
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 56824
76 Interkvartil
11478
77 RASPON VARIJACIJE
7590
78 KVARTILI
7286
79 MJERE DISPERZIJE
5056
80 Ponavljanje cijeli brojevi
5266
81 Faktorizacija formule
9510
82 Faktorizacija
7956
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
12791
84 Faktorizacija metode i primjeri
6360
85 Ne možemo dijeliti s nulom
34740
86 MEDIJAN
9481
87 Geometrijski niz
8908
88 MOD
7484
89 Kružnica
8638
90 ARITMETIČKA SREDINA
13786
91 Logaritamska funkcija
Lovro 8564
92 Aritmetički niz
7073
93 HARMONIJSKA SREDINA
11088
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 9532
95 Iracionalni brojevi
Ivan 10446
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 13434
97 Grafovi funkcija
Ivan 7772
98 Vektori
Ivan 8860
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 12106
100 Translacija
Ivan 14471
101 Osna simetrija
Ivan 8408
102 Centralna simetrija
Ivan 10642
103 Rotacija
Ivan 7055
104 Pitagorin poučak
Ivan 18452
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 7980
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 9957
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 12312
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 7958
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
8090
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
239524
111 Kvadriranje umnoška i količnika
17397
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
5048
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
37902
114 Kvadratna jednadžba
6607
115 Algebarski izrazi, osmi razred
6718
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
4879
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
6473
118 Spirala drugog korijena
20011
119 Prizma
Ivan 7898
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 10100
121 Piramida
Ivan 7111
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 8994
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 9664
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 7597
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 11394
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 7633
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 7861
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 7725
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 13518
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 8096
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 6820
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 7568
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 7851
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 8582
135 Simetrala kuta
Ivan 12410
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 14446
137 Sukladnost trokuta
Ivan 6256
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 9606
139 Visina trokuta
Ivan 6284
140 Površina trokuta
Ivan 8698
141 Zbroj kutova trokuta
12188
142 Površina trokuta
237702
143 Visina trokuta
53726
144 Sukladnost trokuta
24743
145 Simetrala kuta
35777
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
12950
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 10603
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 15025
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 13379
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 6442
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 7141
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 8894
153 Podsjetnik razlomci
7689
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 7797
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 15914
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
14390
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
19074
158 Problemski zadaci
87132
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 10132
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 14076
161 Rad sa zagradama
Ivan 56374
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 14864
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 21239
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 7510
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 15602
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 7356
167 Cijeli brojevi
Ivan 12232
168 Podsjetnik cijeli brojevi
4657
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
5438
170 Pojam četverokuta
Ivan 5834
171 Vrste četverokuta
Ivan 8093
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 7402
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 11464
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 9243
175 Sličnost trokuta
6644
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
17734
177 Postotci
14117
178 Statistika i vjerojatnost
7452
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
92800
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
30486
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 12076
182 Mnogokuti i krug
7886
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
8806
184 Zadatak s crtanjem pravca
3743
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 18336
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 7704
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 8368
188 Talesov poučak
Ivan 12876
189 Pravac i kružnica
Ivan 6540
190 Opseg kruga
Ivan 9877
191 Kružni luk
Ivan 7977
192 Površina kruga
Ivan 6845
193 Koordinatni sustav u ravnini
9483
194 Metoda suprotnih koeficijenata
25710
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
16914
196 Potencije
4001
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 16996
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 15061
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 17294
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 10921
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 6757
202 Logaritamska funkcija
Lovro 6296
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 8401
204 Vektori
8592
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
9371
206 Talesov poučak
5485
207 Kugla
21670
208 1. Skup kompleksnih brojeva
11265
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
8763
210 KOSA ASIMPTOTA
9321
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
17222
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
18301
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
5611
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
11948
215 POLINOMI
33906
216 Pravila deriviranja i primjeri
24345
217 Potencije - osnovne operacije
26495
218 Faktorizacija polinoma
26636
219 Integral i primitivna funkcija
18785
220 Limes niza
15998
221 Nizovi
12151
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
6046
223 proporcionalnosti - zadatak
4478
224 Prebrojivi skupovi
4663
225 Kombinacije
4382
226 Geometrijska vjerovatnost
4025
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
7266
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
6513
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
11096
230 Kružnica
4249
231 Adicijske formule
35733
232 Permutacije
6811
233 Geometrijski niz
5842
234 Princip matematičke indukcije
13296
235 Aritmetički niz
8271
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
7915
237 Kolinearnost točaka
23176
238 Obrnuta proporcionalnost
15296
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 11119
240 Sukladnost trokuta - poučci
13068
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
8881
242 Pitagorin poučak
Vedrana 4999
243 Moja matematika:-)
6710
244 Polinomi
5852
245 Funkcije
4888
246 Primjena trigonometrije trokuta
13265
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
11496
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
15800
249 matematička indukcija
9839
250 Neki poučci o kutovima
11269
251 Kutovi
9476
252 Rotacija i centralna simetrija
13248
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
17851
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
10470
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 6062
256 Faktorijele
Vedrana 6181
257 Modul kompleksnog broja
8565
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
14799
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
36955
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 17202
261 Kompleksni broj
Vedrana 5569
262 Rješenja maturalne zadaće
5312
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 42255
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 3963
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 7442
3 Korijeni
12008
4 Formule - Algebarski izrazi
132920
5 Potencije
Vedrana 16053
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 25645
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 841528
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 10443
9 Algebarski izrazi
22487
10 Formule pretvorbe
7396
11 Trigonometrijski identiteti
9632
12 SIN COS POUČCI
7093
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 57829
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 6147
15 Kompleksni brojevi
4492
16 Postotni i kamatni račun
14912
17 Afina funkcija
9089
18 Kvadratna jednadžba
9812
19 Kvadratna funkcija
18112
20 Eksponencijalna funkcija
4410
21 Logaritamska funkcija
5925
22 Pravac
7172
23 Algebarski izrazi
5163
24 Potencije
4195
25 Trokut
4681
26 Pravilni mnogokuti
9072
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 37611
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 8212
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 8781
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 11306
4 Matrice
Tina 3440
5 Globalni ekstremi
Tina 12736
6 Uvjetni ekstremi
Tina 6787
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 8548
8 Diferencijalne jednadžbe
4427
9 Derivacije
5832
10 Beskonačni Redovi
3565
11 Analiza toka funkcije
7104
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
4166
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
4233
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
4108
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3723
16 Funkcije limes neprekinutost
4327
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3901
18 Vektori u prostoru
5027
19 Teoremi srednje vrijednosti
3653
20 Određeni integrali
4466
21 Nepravi integrali
4596
22 Neodređeni integrali
5134
23 Laplaceova transformacija
6599
24 Aritmetički niz
55484
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 2567
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 5836
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 2307
4 Postoci
Slađana 4172
5 Trigonometrijski zadaci
4880
6 Proporcije i obrnute proporcije
6711
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 7370
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 6903
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 223076
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 19220
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 22431
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
11078
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 81150
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 25804
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 23157
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 85752
17 Vektori i matrice
7737
18 Uvod u statistiku
4443
19 Trigonometrija
9568
20 Sistem linearnih jednadžbi
5972
21 Razni zadaci, testovi
7417
22 Razlomci
12497
23 Potencije i korjeni
11821
24 Polinomi i racionalni izrazi
6091
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
19675
26 Određeni integrali
6016
27 Nejednadžbe
9994
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
17510
29 Kvadratne jednadžbe
5659
30 Kompleksni brojevi
4368
31 Jednadžbe višeg reda
4722
32 Geometrija
5824
33 Funkcije
4819
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
15549
35 Digitalna algebra
3883
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
11923
37 Analitička geometrija
10435
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
10327
39 Vektori
26184
40 Godišnji ispit znanja I
7206
41 Godišnji ispit znanja II
6351
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 6411
2 1=2 ???
Jasmin 3163
3 Komplexni broj
Jasmin 4154
4 Sinus i 6
Jasmin 2975
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 8193
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3773
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3995
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4499
9 0=2 ??
Jasmin 3516
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 4414

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Osijek
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 167 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika