Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Split/Šibenik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb (Maksimir)
Ekonomija
Ekonomija/Nova Kapela
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 1679
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 3255
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 3779
4 Matrice - sažetak
Petra 11499
5 ELIPSA
drago 5088
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4769
7 Mnogokuti
Slađana 16294
8 Elementarne funkcije
Vlatko 7714
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 5654
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 9541
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 14466
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 30843
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 30418
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 38434
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 37940
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 18413
17 Potencije
Slađana 42494
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 24666
19 PRIZME
Jelena 6303
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 30026
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 4851
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 5186
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 6614
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 15133
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 12827
26 DIJELENJE NULOM
drago 12502
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 6075
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 5833
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 21729
30 VJEROJATNOST 2
drago 4611
31 Matematika - priprema i svladavanje
5239
32 VJEROJATNOST 1
drago 4877
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 149532
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 36970
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
9873
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
6736
37 Lokalni ekstremi
Tina 30809
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 37889
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 13158
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 15615
41 Elipsa
Tina 19219
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
9623
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 6963
44 Računanje s jednadžbima pravaca
6735
45 Računanje derivacija
18327
46 Brzina
Lovro 8074
47 "Šalabahter" za pismene ispite
18205
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
7897
49 Maksimum funkcije
7535
50 Računanje s kompleksnim brojevima
7779
51 Račun sudova
Andrej 11115
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 12823
53 Jednadžbe pravca
6285
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
8084
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 16164
56 Trostruki integrali
Lovro 10130
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 8609
58 Usmjerene derivacije
Lovro 8618
59 Kompleksni brojevi
Lovro 8788
60 Dvostruki integrali
Lovro 8610
61 Derivacija
Lovro 7125
62 Gama funkcija
Lovro 6995
63 LINEARNE JEDNADŽBE
9465
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
9518
65 Funkcije
9465
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 8085
67 FAKTORIJELA
Vedrana 19263
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 30171
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 88115
70 Proporcije
16802
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 15746
72 Kompleksni brojevi
5250
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 12297
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 21254
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 58829
76 Interkvartil
11876
77 RASPON VARIJACIJE
8028
78 KVARTILI
7491
79 MJERE DISPERZIJE
5289
80 Ponavljanje cijeli brojevi
5506
81 Faktorizacija formule
9753
82 Faktorizacija
8182
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
12988
84 Faktorizacija metode i primjeri
6610
85 Ne možemo dijeliti s nulom
35385
86 MEDIJAN
9668
87 Geometrijski niz
9118
88 MOD
9397
89 Kružnica
8879
90 ARITMETIČKA SREDINA
14070
91 Logaritamska funkcija
Lovro 8836
92 Aritmetički niz
7273
93 HARMONIJSKA SREDINA
11295
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 9829
95 Iracionalni brojevi
Ivan 10715
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 13724
97 Grafovi funkcija
Ivan 7980
98 Vektori
Ivan 9153
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 12275
100 Translacija
Ivan 14902
101 Osna simetrija
Ivan 8714
102 Centralna simetrija
Ivan 10903
103 Rotacija
Ivan 7326
104 Pitagorin poučak
Ivan 18747
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 8164
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 10224
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 12599
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 8256
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
8252
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
246472
111 Kvadriranje umnoška i količnika
17776
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
5199
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
38250
114 Kvadratna jednadžba
6847
115 Algebarski izrazi, osmi razred
6894
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
5079
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
6674
118 Spirala drugog korijena
20232
119 Prizma
Ivan 8203
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 10335
121 Piramida
Ivan 7369
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 9239
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 9906
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 7776
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 11668
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 7890
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 8097
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 7925
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 13757
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 8244
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 7000
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 7873
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 8100
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 8815
135 Simetrala kuta
Ivan 12788
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 14721
137 Sukladnost trokuta
Ivan 6551
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 9873
139 Visina trokuta
Ivan 6526
140 Površina trokuta
Ivan 8918
141 Zbroj kutova trokuta
12547
142 Površina trokuta
240993
143 Visina trokuta
55057
144 Sukladnost trokuta
25433
145 Simetrala kuta
36659
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
13222
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 10806
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 15310
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 13759
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 6763
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 7396
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 9215
153 Podsjetnik razlomci
7824
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 8012
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 16205
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
14654
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
19343
158 Problemski zadaci
89016
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 10394
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 14445
161 Rad sa zagradama
Ivan 60976
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 15279
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 22259
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 7757
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 16191
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 7632
167 Cijeli brojevi
Ivan 12540
168 Podsjetnik cijeli brojevi
4844
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
5605
170 Pojam četverokuta
Ivan 6049
171 Vrste četverokuta
Ivan 8361
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 7566
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 11681
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 9457
175 Sličnost trokuta
6827
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
17915
177 Postotci
14370
178 Statistika i vjerojatnost
7685
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
94816
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
30757
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 12282
182 Mnogokuti i krug
8076
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
9009
184 Zadatak s crtanjem pravca
3903
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 18701
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 7958
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 8582
188 Talesov poučak
Ivan 13215
189 Pravac i kružnica
Ivan 6783
190 Opseg kruga
Ivan 10175
191 Kružni luk
Ivan 8368
192 Površina kruga
Ivan 7022
193 Koordinatni sustav u ravnini
9654
194 Metoda suprotnih koeficijenata
26068
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
17066
196 Potencije
4179
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 17335
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 15725
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 17746
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 11274
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 7030
202 Logaritamska funkcija
Lovro 6584
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 8668
204 Vektori
8861
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
9587
206 Talesov poučak
5662
207 Kugla
21950
208 1. Skup kompleksnih brojeva
11509
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
8979
210 KOSA ASIMPTOTA
9500
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
17678
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
18793
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
5842
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
12497
215 POLINOMI
34764
216 Pravila deriviranja i primjeri
25040
217 Potencije - osnovne operacije
26944
218 Faktorizacija polinoma
27390
219 Integral i primitivna funkcija
19155
220 Limes niza
16680
221 Nizovi
12667
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
6225
223 proporcionalnosti - zadatak
4701
224 Prebrojivi skupovi
4825
225 Kombinacije
4651
226 Geometrijska vjerovatnost
4227
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
7440
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
6709
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
11448
230 Kružnica
4399
231 Adicijske formule
36692
232 Permutacije
6994
233 Geometrijski niz
5983
234 Princip matematičke indukcije
13729
235 Aritmetički niz
8419
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
8079
237 Kolinearnost točaka
23769
238 Obrnuta proporcionalnost
15560
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 11388
240 Sukladnost trokuta - poučci
13643
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
9183
242 Pitagorin poučak
Vedrana 5197
243 Moja matematika:-)
6935
244 Polinomi
6088
245 Funkcije
5144
246 Primjena trigonometrije trokuta
13476
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
11654
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
15992
249 matematička indukcija
10021
250 Neki poučci o kutovima
11604
251 Kutovi
9704
252 Rotacija i centralna simetrija
13471
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
18138
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
10701
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 6252
256 Faktorijele
Vedrana 6411
257 Modul kompleksnog broja
8848
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
15248
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
37673
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 17409
261 Kompleksni broj
Vedrana 5764
262 Rješenja maturalne zadaće
5506
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 42461
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 4115
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 7792
3 Korijeni
13275
4 Formule - Algebarski izrazi
137225
5 Potencije
Vedrana 16498
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 26448
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 872511
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 10696
9 Algebarski izrazi
23749
10 Formule pretvorbe
7535
11 Trigonometrijski identiteti
9911
12 SIN COS POUČCI
7405
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 58257
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 6293
15 Kompleksni brojevi
4642
16 Postotni i kamatni račun
15283
17 Afina funkcija
9364
18 Kvadratna jednadžba
10093
19 Kvadratna funkcija
19028
20 Eksponencijalna funkcija
4571
21 Logaritamska funkcija
6052
22 Pravac
7419
23 Algebarski izrazi
5317
24 Potencije
4346
25 Trokut
4830
26 Pravilni mnogokuti
9206
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 37880
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 8395
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 8972
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 11588
4 Matrice
Tina 3604
5 Globalni ekstremi
Tina 12982
6 Uvjetni ekstremi
Tina 7017
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 8901
8 Diferencijalne jednadžbe
4565
9 Derivacije
5975
10 Beskonačni Redovi
3686
11 Analiza toka funkcije
7294
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
4313
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
4386
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
4246
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3851
16 Funkcije limes neprekinutost
4609
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
4078
18 Vektori u prostoru
5214
19 Teoremi srednje vrijednosti
3828
20 Određeni integrali
4657
21 Nepravi integrali
4763
22 Neodređeni integrali
5302
23 Laplaceova transformacija
6726
24 Aritmetički niz
57124
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 2813
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 6763
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 2472
4 Postoci
Slađana 4334
5 Trigonometrijski zadaci
5016
6 Proporcije i obrnute proporcije
6979
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 7644
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 7055
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 226445
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 20019
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 24448
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
11354
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 83054
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 26852
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 23540
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 87738
17 Vektori i matrice
7972
18 Uvod u statistiku
4612
19 Trigonometrija
9719
20 Sistem linearnih jednadžbi
6140
21 Razni zadaci, testovi
7620
22 Razlomci
12706
23 Potencije i korjeni
12003
24 Polinomi i racionalni izrazi
6231
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
19871
26 Određeni integrali
6158
27 Nejednadžbe
10154
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
17677
29 Kvadratne jednadžbe
5840
30 Kompleksni brojevi
4530
31 Jednadžbe višeg reda
4844
32 Geometrija
6027
33 Funkcije
4935
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
15717
35 Digitalna algebra
4037
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
12093
37 Analitička geometrija
10586
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
10481
39 Vektori
26378
40 Godišnji ispit znanja I
7362
41 Godišnji ispit znanja II
6535
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 6618
2 1=2 ???
Jasmin 3299
3 Komplexni broj
Jasmin 4288
4 Sinus i 6
Jasmin 3202
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 8370
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3959
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 4186
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4652
9 0=2 ??
Jasmin 3672
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 4566

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Novi Zagreb (Središće)
Matematika
Matematika/Sesvete
Elektrotehnika
Elektrotehnika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 258 i Članova: 2