Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb, Split
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Ostalo
Ostalo/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zadar/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 1552
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 3144
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 3623
4 Matrice - sažetak
Petra 11101
5 ELIPSA
drago 4998
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4646
7 Mnogokuti
Slađana 16096
8 Elementarne funkcije
Vlatko 7538
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 5474
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 9353
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 14188
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 29245
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 29423
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 37381
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 36456
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 17867
17 Potencije
Slađana 41361
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 24010
19 PRIZME
Jelena 6201
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 29219
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 4757
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 5106
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 6497
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 14942
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 12610
26 DIJELENJE NULOM
drago 12322
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 5973
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 5737
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 21618
30 VJEROJATNOST 2
drago 4536
31 Matematika - priprema i svladavanje
5154
32 VJEROJATNOST 1
drago 4704
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 148742
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 36547
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
9622
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
6594
37 Lokalni ekstremi
Tina 30532
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 37236
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 12924
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 15301
41 Elipsa
Tina 18801
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
9512
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 6895
44 Računanje s jednadžbima pravaca
6656
45 Računanje derivacija
18072
46 Brzina
Lovro 7835
47 "Šalabahter" za pismene ispite
18046
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
7801
49 Maksimum funkcije
7452
50 Računanje s kompleksnim brojevima
7659
51 Račun sudova
Andrej 10939
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 12738
53 Jednadžbe pravca
6197
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
7969
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 15934
56 Trostruki integrali
Lovro 9964
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 8497
58 Usmjerene derivacije
Lovro 8520
59 Kompleksni brojevi
Lovro 8717
60 Dvostruki integrali
Lovro 8502
61 Derivacija
Lovro 7037
62 Gama funkcija
Lovro 6876
63 LINEARNE JEDNADŽBE
9338
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
9388
65 Funkcije
9308
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 7975
67 FAKTORIJELA
Vedrana 18727
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 29099
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 84065
70 Proporcije
16706
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 15626
72 Kompleksni brojevi
5168
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 12153
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 21007
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 57430
76 Interkvartil
11681
77 RASPON VARIJACIJE
7798
78 KVARTILI
7387
79 MJERE DISPERZIJE
5173
80 Ponavljanje cijeli brojevi
5362
81 Faktorizacija formule
9613
82 Faktorizacija
8048
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
12865
84 Faktorizacija metode i primjeri
6454
85 Ne možemo dijeliti s nulom
34986
86 MEDIJAN
9562
87 Geometrijski niz
9011
88 MOD
9202
89 Kružnica
8763
90 ARITMETIČKA SREDINA
13902
91 Logaritamska funkcija
Lovro 8690
92 Aritmetički niz
7167
93 HARMONIJSKA SREDINA
11172
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 9684
95 Iracionalni brojevi
Ivan 10596
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 13593
97 Grafovi funkcija
Ivan 7862
98 Vektori
Ivan 9007
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 12189
100 Translacija
Ivan 14691
101 Osna simetrija
Ivan 8509
102 Centralna simetrija
Ivan 10758
103 Rotacija
Ivan 7179
104 Pitagorin poučak
Ivan 18573
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 8056
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 10058
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 12467
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 8095
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
8165
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
241609
111 Kvadriranje umnoška i količnika
17524
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
5117
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
38077
114 Kvadratna jednadžba
6725
115 Algebarski izrazi, osmi razred
6803
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
4962
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
6543
118 Spirala drugog korijena
20122
119 Prizma
Ivan 8060
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 10210
121 Piramida
Ivan 7226
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 9107
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 9796
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 7676
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 11518
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 7747
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 7956
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 7818
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 13641
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 8162
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 6904
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 7695
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 7968
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 8692
135 Simetrala kuta
Ivan 12556
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 14588
137 Sukladnost trokuta
Ivan 6384
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 9728
139 Visina trokuta
Ivan 6406
140 Površina trokuta
Ivan 8801
141 Zbroj kutova trokuta
12279
142 Površina trokuta
239062
143 Visina trokuta
54199
144 Sukladnost trokuta
24975
145 Simetrala kuta
36066
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
13077
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 10690
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 15156
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 13570
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 6579
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 7246
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 9042
153 Podsjetnik razlomci
7756
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 7894
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 16060
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
14498
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
19176
158 Problemski zadaci
87560
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 10243
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 14197
161 Rad sa zagradama
Ivan 57850
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 15026
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 21644
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 7630
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 15810
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 7474
167 Cijeli brojevi
Ivan 12376
168 Podsjetnik cijeli brojevi
4751
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
5498
170 Pojam četverokuta
Ivan 5944
171 Vrste četverokuta
Ivan 8231
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 7490
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 11558
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 9335
175 Sličnost trokuta
6719
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
17813
177 Postotci
14196
178 Statistika i vjerojatnost
7548
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
93276
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
30612
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 12169
182 Mnogokuti i krug
7978
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
8923
184 Zadatak s crtanjem pravca
3811
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 18490
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 7826
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 8455
188 Talesov poučak
Ivan 12982
189 Pravac i kružnica
Ivan 6661
190 Opseg kruga
Ivan 10034
191 Kružni luk
Ivan 8169
192 Površina kruga
Ivan 6937
193 Koordinatni sustav u ravnini
9554
194 Metoda suprotnih koeficijenata
25852
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
16966
196 Potencije
4079
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 17154
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 15329
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 17465
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 11058
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 6887
202 Logaritamska funkcija
Lovro 6425
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 8534
204 Vektori
8713
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
9460
206 Talesov poučak
5562
207 Kugla
21802
208 1. Skup kompleksnih brojeva
11386
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
8875
210 KOSA ASIMPTOTA
9406
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
17388
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
18470
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
5733
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
12115
215 POLINOMI
34175
216 Pravila deriviranja i primjeri
24631
217 Potencije - osnovne operacije
26662
218 Faktorizacija polinoma
26912
219 Integral i primitivna funkcija
18974
220 Limes niza
16262
221 Nizovi
12280
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
6133
223 proporcionalnosti - zadatak
4581
224 Prebrojivi skupovi
4743
225 Kombinacije
4478
226 Geometrijska vjerovatnost
4095
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
7359
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
6588
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
11287
230 Kružnica
4319
231 Adicijske formule
36055
232 Permutacije
6905
233 Geometrijski niz
5910
234 Princip matematičke indukcije
13484
235 Aritmetički niz
8340
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
7999
237 Kolinearnost točaka
23384
238 Obrnuta proporcionalnost
15401
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 11214
240 Sukladnost trokuta - poučci
13291
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
8982
242 Pitagorin poučak
Vedrana 5071
243 Moja matematika:-)
6844
244 Polinomi
5967
245 Funkcije
4994
246 Primjena trigonometrije trokuta
13367
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
11573
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
15891
249 matematička indukcija
9923
250 Neki poučci o kutovima
11414
251 Kutovi
9571
252 Rotacija i centralna simetrija
13351
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
17999
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
10594
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 6168
256 Faktorijele
Vedrana 6297
257 Modul kompleksnog broja
8634
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
14946
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
37230
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 17313
261 Kompleksni broj
Vedrana 5662
262 Rješenja maturalne zadaće
5382
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 42349
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 4028
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 7598
3 Korijeni
13125
4 Formule - Algebarski izrazi
134019
5 Potencije
Vedrana 16221
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 26001
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 850935
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 10568
9 Algebarski izrazi
22819
10 Formule pretvorbe
7468
11 Trigonometrijski identiteti
9700
12 SIN COS POUČCI
7261
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 58059
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 6218
15 Kompleksni brojevi
4556
16 Postotni i kamatni račun
15033
17 Afina funkcija
9207
18 Kvadratna jednadžba
9946
19 Kvadratna funkcija
18420
20 Eksponencijalna funkcija
4487
21 Logaritamska funkcija
5970
22 Pravac
7279
23 Algebarski izrazi
5236
24 Potencije
4270
25 Trokut
4761
26 Pravilni mnogokuti
9135
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 37738
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 8314
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 8866
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 11398
4 Matrice
Tina 3499
5 Globalni ekstremi
Tina 12852
6 Uvjetni ekstremi
Tina 6896
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 8740
8 Diferencijalne jednadžbe
4474
9 Derivacije
5894
10 Beskonačni Redovi
3622
11 Analiza toka funkcije
7184
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
4234
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
4317
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
4172
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3777
16 Funkcije limes neprekinutost
4422
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3998
18 Vektori u prostoru
5090
19 Teoremi srednje vrijednosti
3737
20 Određeni integrali
4549
21 Nepravi integrali
4666
22 Neodređeni integrali
5192
23 Laplaceova transformacija
6653
24 Aritmetički niz
55833
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 2648
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 6073
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 2391
4 Postoci
Slađana 4250
5 Trigonometrijski zadaci
4936
6 Proporcije i obrnute proporcije
6823
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 7492
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 6967
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 224804
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 19405
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 22696
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
11204
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 82543
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 26073
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 23330
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 86462
17 Vektori i matrice
7842
18 Uvod u statistiku
4520
19 Trigonometrija
9642
20 Sistem linearnih jednadžbi
6037
21 Razni zadaci, testovi
7488
22 Razlomci
12617
23 Potencije i korjeni
11888
24 Polinomi i racionalni izrazi
6150
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
19804
26 Određeni integrali
6066
27 Nejednadžbe
10061
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
17583
29 Kvadratne jednadžbe
5736
30 Kompleksni brojevi
4426
31 Jednadžbe višeg reda
4778
32 Geometrija
5902
33 Funkcije
4868
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
15633
35 Digitalna algebra
3958
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
12000
37 Analitička geometrija
10505
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
10395
39 Vektori
26297
40 Godišnji ispit znanja I
7262
41 Godišnji ispit znanja II
6440
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 6525
2 1=2 ???
Jasmin 3226
3 Komplexni broj
Jasmin 4228
4 Sinus i 6
Jasmin 3091
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 8282
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3891
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 4082
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4577
9 0=2 ??
Jasmin 3589
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 4466

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Strani jezici
Strani jezici/Split
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 485 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika