Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Osnove statistike: aritmetička sredina, mod, medijan
Kristina 294
2 Matematika-nizovi, državna, stručni studiji, srednja škola
Natalija 234
3 Prefiksni fizikalnih jedinica
Neven 243
4 Funkcije -domena
vedrana 2068
5 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 3465
6 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 4185
7 Matrice - sažetak
Petra 12312
8 ELIPSA
drago 5478
9 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4972
10 Mnogokuti
Slađana 17202
11 Elementarne funkcije
Vlatko 8170
12 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 6236
13 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 10163
14 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 15285
15 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 33799
16 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 32871
17 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 40862
18 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 41426
19 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 19300
20 Potencije
Slađana 45119
21 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 26589
22 PRIZME
Jelena 6542
23 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 32227
24 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 5081
25 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 5381
26 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 6870
27 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 16074
28 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 13403
29 DIJELENJE NULOM
drago 13055
30 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 6279
31 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 6061
32 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 22241
33 VJEROJATNOST 2
drago 4809
34 Matematika - priprema i svladavanje
5420
35 VJEROJATNOST 1
drago 5070
36 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 151884
37 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 38232
38 Kvadriranje racionalnih brojeva
10326
39 Racinalni brojevi(ponavljanje)
7074
40 Lokalni ekstremi
Tina 32035
41 Parnost i neparnost funkcije
Tina 39956
42 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 13920
43 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 16394
44 Elipsa
Tina 20411
45 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
9945
46 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 7188
47 Računanje s jednadžbima pravaca
7021
48 Računanje derivacija
18998
49 Brzina
Lovro 8622
50 "Šalabahter" za pismene ispite
18677
51 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
8078
52 Maksimum funkcije
7836
53 Računanje s kompleksnim brojevima
7989
54 Račun sudova
Andrej 11649
55 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 13074
56 Jednadžbe pravca
6492
57 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
8296
58 Trigonometrija (osnove)
Lovro 16524
59 Trostruki integrali
Lovro 10486
60 Kvadratna jednadžba
Lovro 8857
61 Usmjerene derivacije
Lovro 8866
62 Kompleksni brojevi
Lovro 8996
63 Dvostruki integrali
Lovro 8912
64 Derivacija
Lovro 7509
65 Gama funkcija
Lovro 7508
66 LINEARNE JEDNADŽBE
10038
67 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
9794
68 Funkcije
9873
69 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 8312
70 FAKTORIJELA
Vedrana 20026
71 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 33168
72 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 96589
73 Proporcije
17064
74 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 16009
75 Kompleksni brojevi
5445
76 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 12580
77 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 22089
78 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 62701
79 Interkvartil
12456
80 RASPON VARIJACIJE
8339
81 KVARTILI
7793
82 MJERE DISPERZIJE
5489
83 Ponavljanje cijeli brojevi
5721
84 Faktorizacija formule
10040
85 Faktorizacija
8405
86 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
13358
87 Faktorizacija metode i primjeri
6853
88 Ne možemo dijeliti s nulom
36256
89 MEDIJAN
9932
90 Geometrijski niz
9368
91 MOD
9916
92 Kružnica
9178
93 ARITMETIČKA SREDINA
14404
94 Logaritamska funkcija
Lovro 9124
95 Aritmetički niz
7502
96 HARMONIJSKA SREDINA
11521
97 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 10159
98 Iracionalni brojevi
Ivan 11040
99 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 14085
100 Grafovi funkcija
Ivan 8471
101 Vektori
Ivan 9519
102 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 12530
103 Translacija
Ivan 15330
104 Osna simetrija
Ivan 9109
105 Centralna simetrija
Ivan 11265
106 Rotacija
Ivan 7734
107 Pitagorin poučak
Ivan 19442
108 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 8460
109 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 10557
110 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 12889
111 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 8570
112 Zadatak s pravokutnim trokutom
8452
113 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
257171
114 Kvadriranje umnoška i količnika
18243
115 Algebarski izrazi, nađi poruku
5403
116 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
38643
117 Kvadratna jednadžba
7049
118 Algebarski izrazi, osmi razred
7112
119 Algebarski izrazi, posloži rješenja
5269
120 Potencije broja deset na kalkulatorima
7047
121 Spirala drugog korijena
20479
122 Prizma
Ivan 8593
123 Oplošje i obujam prizme
Ivan 10707
124 Piramida
Ivan 7874
125 Oplošje i obujam piramide
Ivan 9773
126 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 10387
127 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 8047
128 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 12024
129 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 8173
130 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 8363
131 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 8153
132 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 14135
133 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 8469
134 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 7255
135 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 8225
136 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 8414
137 Zbroj kutova trokuta
Ivan 9089
138 Simetrala kuta
Ivan 13458
139 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 15035
140 Sukladnost trokuta
Ivan 6840
141 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 10250
142 Visina trokuta
Ivan 6805
143 Površina trokuta
Ivan 9195
144 Zbroj kutova trokuta
13195
145 Površina trokuta
250973
146 Visina trokuta
57898
147 Sukladnost trokuta
26479
148 Simetrala kuta
38596
149 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
13642
150 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 11111
151 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 15650
152 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 14126
153 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 7092
154 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 7861
155 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 9567
156 Podsjetnik razlomci
8047
157 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 8284
158 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 16555
159 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
15230
160 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
19752
161 Problemski zadaci
94837
162 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 10674
163 Množenje cijelih brojeva
Ivan 14753
164 Rad sa zagradama
Ivan 68619
165 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 15858
166 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 23906
167 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 8056
168 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 17083
169 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 7937
170 Cijeli brojevi
Ivan 12881
171 Podsjetnik cijeli brojevi
5093
172 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
5784
173 Pojam četverokuta
Ivan 6319
174 Vrste četverokuta
Ivan 8663
175 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 7755
176 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 11961
177 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 9732
178 Sličnost trokuta
7016
179 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
18176
180 Postotci
14634
181 Statistika i vjerojatnost
7948
182 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
98329
183 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
31193
184 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 12791
185 Mnogokuti i krug
8424
186 Linearna funkcija i jednadzba pravca
9237
187 Zadatak s crtanjem pravca
4107
188 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 19341
189 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 8447
190 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 8862
191 Talesov poučak
Ivan 13586
192 Pravac i kružnica
Ivan 7029
193 Opseg kruga
Ivan 10523
194 Kružni luk
Ivan 8737
195 Površina kruga
Ivan 7237
196 Koordinatni sustav u ravnini
9858
197 Metoda suprotnih koeficijenata
26788
198 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
17255
199 Potencije
4404
200 Preslikavanje ravnine
Vedrana 17958
201 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 16667
202 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 18432
203 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 11915
204 Eksponencijalna funkcija
Lovro 7402
205 Logaritamska funkcija
Lovro 7056
206 Plošni integral 2. vrste
Lovro 9227
207 Vektori
9200
208 Složeniji integrali - metoda supstitucije
10086
209 Talesov poučak
5865
210 Kugla
22433
211 1. Skup kompleksnih brojeva
11759
212 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
9277
213 KOSA ASIMPTOTA
9722
214 Osnovni trigonometrijski identitet.
18315
215 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
19360
216 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
6211
217 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
13157
218 POLINOMI
36123
219 Pravila deriviranja i primjeri
26404
220 Potencije - osnovne operacije
27691
221 Faktorizacija polinoma
28662
222 Integral i primitivna funkcija
19755
223 Limes niza
17348
224 Nizovi
13357
225 KVADRIRANJE za 8 razrede
6432
226 proporcionalnosti - zadatak
4889
227 Prebrojivi skupovi
5017
228 Kombinacije
5005
229 Geometrijska vjerovatnost
4431
230 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
7650
231 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
7068
232 Jednadžba tangente u točki kružnice
11893
233 Kružnica
4607
234 Adicijske formule
38766
235 Permutacije
7244
236 Geometrijski niz
6193
237 Princip matematičke indukcije
14423
238 Aritmetički niz
8617
239 Princip uzastopnog prebrojavanja
8410
240 Kolinearnost točaka
24846
241 Obrnuta proporcionalnost
16085
242 Kompleksni brojevi
Vedrana 11982
243 Sukladnost trokuta - poučci
14687
244 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
9470
245 Pitagorin poučak
Vedrana 5382
246 Moja matematika:-)
7164
247 Polinomi
6310
248 Funkcije
5430
249 Primjena trigonometrije trokuta
13700
250 Trigonometrija pravokutnog trokuta
11961
251 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
16545
252 matematička indukcija
10315
253 Neki poučci o kutovima
11970
254 Kutovi
9985
255 Rotacija i centralna simetrija
13967
256 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
18508
257 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
11018
258 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 6491
259 Faktorijele
Vedrana 6755
260 Modul kompleksnog broja
10593
261 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
15868
262 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
38607
263 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 17650
264 Kompleksni broj
Vedrana 5981
265 Rješenja maturalne zadaće
5722
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 42749
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 4288
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 8255
3 Korijeni
13536
4 Formule - Algebarski izrazi
143507
5 Potencije
Vedrana 16923
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 27464
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 921295
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 11080
9 Algebarski izrazi
25388
10 Formule pretvorbe
7769
11 Trigonometrijski identiteti
10104
12 SIN COS POUČCI
7609
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 58767
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 6473
15 Kompleksni brojevi
4914
16 Postotni i kamatni račun
15885
17 Afina funkcija
9740
18 Kvadratna jednadžba
10334
19 Kvadratna funkcija
21098
20 Eksponencijalna funkcija
4736
21 Logaritamska funkcija
6226
22 Pravac
7745
23 Algebarski izrazi
5547
24 Potencije
4555
25 Trokut
5006
26 Pravilni mnogokuti
9408
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 38239
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 8637
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 9143
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 11813
4 Matrice
Tina 3766
5 Globalni ekstremi
Tina 13629
6 Uvjetni ekstremi
Tina 7238
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 9416
8 Diferencijalne jednadžbe
4728
9 Derivacije
6125
10 Beskonačni Redovi
3834
11 Analiza toka funkcije
7482
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
4459
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
4551
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
4414
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
4034
16 Funkcije limes neprekinutost
4797
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
4239
18 Vektori u prostoru
5386
19 Teoremi srednje vrijednosti
3999
20 Određeni integrali
4821
21 Nepravi integrali
4934
22 Neodređeni integrali
5480
23 Laplaceova transformacija
7098
24 Aritmetički niz
59167
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 3042
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 8267
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 2642
4 Postoci
Slađana 4583
5 Trigonometrijski zadaci
5228
6 Proporcije i obrnute proporcije
7210
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 7842
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 7265
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 239581
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 20837
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 26923
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
11957
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 84867
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 28036
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 24728
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 94680
17 Vektori i matrice
8136
18 Uvod u statistiku
4789
19 Trigonometrija
9881
20 Sistem linearnih jednadžbi
6322
21 Razni zadaci, testovi
7835
22 Razlomci
12991
23 Potencije i korjeni
12179
24 Polinomi i racionalni izrazi
6484
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
20194
26 Određeni integrali
6378
27 Nejednadžbe
10413
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
17887
29 Kvadratne jednadžbe
5996
30 Kompleksni brojevi
4668
31 Jednadžbe višeg reda
4991
32 Geometrija
6195
33 Funkcije
5106
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
15901
35 Digitalna algebra
4209
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
12318
37 Analitička geometrija
10883
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
10800
39 Vektori
26595
40 Godišnji ispit znanja I
7559
41 Godišnji ispit znanja II
6693
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 7060
2 1=2 ???
Jasmin 3443
3 Komplexni broj
Jasmin 4447
4 Sinus i 6
Jasmin 3350
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 8596
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 4138
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 4600
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4841
9 0=2 ??
Jasmin 3825
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 4719

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Osijek
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 144