U nizu ljestvica sa povisilicama , započinjemo novu ljestvicu koja ima jedan predznak više  , na 5. stupnju prethodne ljestvice. Peti stupanje ljestvice u odnosu na prvi , čini interval kvinta .

Iz tog razloga ljestvice sa povisilicama nižu se po kvintnom nizu koji je teorijski beskonačan pa se zove kvintni krug .

KVINTNI KRUG : C -DUR - G-DUR ( 1 POVISILICA FIS )- D- DUR ( fis , cis ) ,  A -DUR ( fis, cis , gis) , E -DuR (  fis , cis , gis , dis ) - H - DUR ( fis, cis ,gis ,dis, ais ) , FIS -DUR ( fis, cis ,gis ,dis ,ais ,eis ) ,CIS -DUR ( fis, cis ,gis, dis ,ais ,eis ,his)

U nizu ljestvica sa snizilicam započinjemo graditi ljestvicu sa jednom snizilicom više na 4 . stupnju prethodne ljestice . Četvrti stupanj u odnosu na prvi čini interval kvarta . Ljestvice sa snizilicama se nižu po kvartnom krugu . 

KVARTNI KRUG : C-DUR - F-DUR ( be ) , Be-DUR ( be i es) -ES-DRU ( be, es, as ) -AS -DUR( be, es ,as ) - DES -DUR ( be, es , as , des , ges ) -GES-DUR ( be , es ,as ,des, ges ,ces )- CES - DUR (  be, es ,as, des, ges, ces, fes) .

Ažurirano (Ponedjeljak, 17 Studeni 2008 06:03)