Jonathan Swift: Gulliverova putovanja

 

JONATHAN SWIFT (1667. – 1745.)

-         englesko – irski prozaist

-         svjetsku slavu postigao je Gulliverovim putovanjima, satirom na društvene poroke i ljudsku zloću, napisanom u maniri tada popularna žanra – putopisa u daleke krajeve.

-         na prvom putovanju – brodolomac Gulliver se spašava na Lilliputu, otoku s patuljastim ljudima: aluzije na uskogrudnost, snobizam i karijerizam u engleskom društvu i političkom životu.

-         na drugom putovanju – glavni junak susreće svijet dobroćudnih divova.

-         karakteristike djela: ironija, satira, pustolovna fantastika, moralna kritika zbilje u Engleskoj onoga doba.

 

ZADACI ZA SAMOSTALNI RAD

1. Koja je tema djela?

2. Opiši Gullivera i Lilliputance!

3. Što je Mildendo?

4. Na koji se način razlaže pojam pravde u djelu?

5. Sažeto ispričaj Gulliverov boravak u Lilliputu!

6. Prikaži kronološki uzbudljive događaje!

7. Koji su stvarni, a koji nestvarni događaji ili osobe?

8. U kojem je licu pisano djelo?

9. Opiši na koji način Gulliver želi spasiti dvor?

10. Na koji način se Gulliver želi poistovjetiti s Lilliputancima?

11. Na koji način Gulliver zabavlja cara?

12. Opiši susret stanovnika  Broddingnaga i Gullivera!

Ažurirano (Četvrtak, 05 Veljača 2009 11:23)