G L A G O L I

Ponavljanje gradiva

 

 

Glagoli su promjenjiva vrsta riječi kojima izričemo radnju, zbivanje i stanje.

 

Glagole razlikujemo po:

 

1. ZNAČENJU: radnja, zbivanje, stanje

a) radnja: bacati, skočiti, plesti, igrati, raditi,...

b) zbivanje: mirisati, nicati, drhtati, debljati se, roditi se,...

c) stanje: čučati, mirovati, spavati, visjeti, ljetovati,...

 

2. VIDU: svršeni i nesvršeni

a) svršeni:izriču radnju koja je svršena djelomično ili u cjelosti: dospjeti, proliti, dati, baciti, ubaciti, naći,...

b) nesvršeni: izriču radnju koja u određenom vremenu nije svršena: dospijevati, prolijevati, bacati, ubacivati, nalaziti,...

 

3. PREDMETU RADNJE: prelazni, neprelazni, povratni 

a) prelazni: glagoli koji uza se imaju imenicu u akuzativu: Baka PEČE kolače.

b) neprelazni: glagoli koji uza se nemaju imenicu u akuzativu: Dječak SJEDI na klupi.

c) povratni: glagoli koji uza se imaju povratnu zamjenicu SEBE, SE: Djeca SE IGRAJU.


Pomoćni glagoli su: BITI i HTJETI.

 

Pod glagolskim oblicima podrazumijevamo:

 

1. VREMENA: prezent, perfekt, aorist, imperfekt, pluskvamperfekt, futur I., futur II.

2. NAČINE: imperativ, kondicional I., kondicional II.

3. PRIDJEVE: glagolski pridjev radni, glagolski pridjev trpni (gram. kat.: rod, broj)

4. PRILOZI: glagolski prilog sadašnji, glagolski prilog prošli ( nema lica ni broja)

5. NEODREĐENI GL. OBLIK: infinitiv

 

Glagolska stanja su:

1. AKTIV (RADNO STANJE): subjekt vrši radnju: Branko udara vreću.

2. PASIV (TRPNO STANJE): subjekt trpi radnju:Branko je udaren.

 

 

* KONJUGACIJA ili SPREZANJE: promjena glagola po licima

* 3 lica jednine (ja, ti, on, ona, ono); 3 lica množine (mi, vi, oni, one, ona)

* 2 broja: jednina i množina

* vrijeme: sadašnje, prošlo, buduće

* gramatičke kategorije glagola: lice, vrijeme, broj

 

* ne zaboravi: sve oblike pomoćnih glagola: BITI i HTJETI!

* ne zaboravi: GLAGOLSKE IMENICE! (tvorba. od gl. pridjeva trpnih)

 

 

 

Glagolske oblike dijelimo na: jednostavne i složene.


JEDNOSTAVNI GLAGOLSKI OBLICI ( tvore se nastavcima )

 

1. INFINITIV  (neodređeni oblik):

-ti: piti, pjevati, biti, pisati,...

-ći: reći, stići, leći, pobjeći,...

 

2. PREZENT (sadašnje vrijeme):

-em: tresem

-jem: pijem

-im: mislim

-am: čitam


3. AORIST (prošlo svršeno vrijeme; tvori se samo od svršenih glagola):

-oh, -e, -e, -osmo, -oste, -oše (odoh,...)

-h, -, -, -smo, -ste, -še (udarih,...)

 

4. IMPERFEKT (prošlo nesvršeno vrijeme; tvori se samo od nesvršenih glagola):

- ah, -aše, -aše, -asmo, -aste, -ahu  (zvah,...)

-jah, -jaše, -jaše, -jasmo, -jaste, -jahu  (bijah,...)

-ijah, -ijaše, -ijaše, -ijasmo, -ijaste, -ijahu  (vucijah,...)

 

5. GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI:

-o, -ao, -la, -lo, -li, -le, -la ( radio, pisao,...)

 

6. GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI:

-n, -t, -en, -jen ( napisan, okrenut, udaren, oguljen )

 

7. IMPERATIV (zapovjedni način)

Čitaj! Neka Čita!

 

8. GLAGOLSKI PRILOZI (sadašnji, prošli) (nepromjenjiva vrsta riječi)

a) sadašnji (tvori se od nesvršenih glagola): Udarajući.

b) prošli (tvori se od svršenih glagola): Udarivši.

 

SLOŽENI GLAGOLSKI OBLICI  ( sastoje se od dvije ili više riječi )

 

1. PERFEKT (prošlo vrijeme): Rekla sam nešto.

 

2. PLUSKVAMPERFEKT (pretprošlo vrijeme): Bila sam rekla nešto. Bijah rekla nešto.

 

3. FUTUR I. (buduće vrijeme): Reći ću nešto.

 

4. FUTUR II. (buduće vrijeme): Budem rekla nešto.  Bum rekla nešto.

 

5. KONDICIONAL I. (pogodbeni način; sadašnjost, svevremenost): Rekla bih nešto.

 

6. KONDICIONAL II. (pogodbeni način; prošlost): Bila bih rekla nešto.

 

 

Ažurirano (Subota, 10 Svibanj 2008 09:31)