Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred

Ime I prezime, razred …………………………………………………………………

BONACA U PREDVEČERJE

More ko žena miče pločice svojih dragulja,
U sjeni jedra
čipkastu pjenu plete.
Blistaju zelenomodre,
žute i sive facete,
drveno rebro la
đe voda usnom ljulja.

Na dnu u tmini sivog morskog mulja
potopljene stvari mi
ču se i svijetle.
Nad zrcalom modrim bijele ptice lete.
Voda je teška ko kru
žnica ulja.

Iz dimnjaka lađe pramen čađe kulja,
cvr
či na ognju riba; vonj smole i joda.
Titraj jegulje svijetla, gluha i nijema voda.

Na pu
čini jedro, lik rumenog broda
i ticalo bijelo svjetionika.
Pod palubom oganj. Smijeh. Harmonika.

Miroslav Krleža (Zagreb, 7. srpnja 1893. – Zagreb, 29. prosinca 1981.), književnik i enciklopedist, po mnogima je najveći hrvatski pisac 20. stoljeća.
Rođen je u Zagrebu u građanskoj obitelji, pohađa vojnu kadetsku školu u Pečuhu, bio je aktivan na političkoj sceni.
Djelovao je u Leksikografskom zavodu (I bio je njegov osnivač), a zadnje godine provodi narušenoga zdravlja i poluparaliziran.
Književna djela:
PJESME: Pjesme I , II, III; Pjesme u tmini, Balade Petrice
               Kerempuha;
NOVELE: Hrvatski bog Mars, Novele;ROMANI: Povratak Filipa Latinovicza, Na rubu pameti,
                Banket u Blitvi, Zastave;
DRAME: Kraljevo, Kristofor Kolumbo, Michelangelo  Buonarroti, U logoru, Vučjak, -Gospoda  Glembajevi, U agoniji, Leda, (ciklus Glembajevi)- Aretej, Deset  krvavih godina

 

 

 1. Krležina pjesma pripada književnom rodu ………………………………………………………… .
 2. Po obliku i tematici pjesmu možemo okarakterizirati kao:
 1. Baladu i sonet
 2. Sonet i pejsažnu
 3. Pejsažnu i baladu
 4. vizualnu pj.sliku ……………………………………………………………..……………………………..
 5. akustičnu pj.sliku ……………………………………………………………………………………………
 6. olfaktivnu pj.sliku ……………………………………………………………………………………………..
 1. Elipsu primjećujemo u ………………………… strofi.
 2. Ispiši iz pjesme usporedbu. ……………………………………………………………………………………………..
 3. Ispiši iz pjesme:
 1. Ispiši iz pjesme jedan primjer personifikacije. …………………………………………………………………..
 2. Ispiši iz pjesme jedan onomatopejski glagol. ………………………………………………………..
 3. Ispiši iz pjesme dva epiteta (bez imenica). …………………………………………………………………….
 4. Imenuj vrstu rime u prve dvije strofe. ……………………………………………………………………..
 5. Prvi stih treće strofe s obzirom na broj slogova je ………………………………………………………..
 6. Ispiši primjer inverzije. …………………………………………………………………………………………..
 7. Dio Zagreba, u središtu, nosi Krležino ime. Dopuni naziv Krležin ……………………………… . Miroslav Krleža osnivač je ……………………………………………. zavoda čiji puni naziv danas glasi ……………………………………………………………………………………………………………….. .
 8. Miroslav Krleža rođen je …………………………….. godine, a umro ………………………………… godine.
 9. Ciklus drama “Glembajevi” čine sljedeće drame: ……………………………………….., ………………………………………………………… i ………………………………………………………… .
 10. Dopuni nazive Krležinih djela: “Povratak Filipa ………………………………………”, “Banket u ………………………………………”, “Hrvatski bog ………………………….”, “Balade Petrice …………………………………………………” .

Ažurirano (Ponedjeljak, 21 Ožujak 2011 18:12)