PREDREALIZAM, PROTOREALIZAM, ŠENOINO DOBA

1860. – 1881.

 

 

-         Prijelazno doba između romantizma i realizma koje je svojom djelatnošću obilježio August Šenoa

-         Osim Šenoe, u tom razdoblju nema snažnije književne pojave, većinom je riječ o zakašnjelim romantičarima ili slabim pokušajima realizma, ali zato se naglo razvija znanstveno-pedagoški rad

-         1860. ukinut apsolutizam, javljaju se političke stranke, ukinuti su feudalno-kmetski odnosi, propadanje seljaštva

-         1849. prestaju izlaziti Danica (Zagreb, Ljudevit Gaj) i Zora Dalmatinska (Zadar)

-         1852. MIRKO BOGOVIĆ pokreće list Neven

 1. oPiše pripovijetke i drame s povijesnom tematikom: Frankopan; Stjepan, poslijednji kralj Bosanski; Matija Gubec.

-          JANKO JURKOVIĆ – začetnik seoske novele s urbanom tematikom, bavi se jezikom i književnom kritikom

-          VILIM KORAJAC i IVAN PERKOVAC – prozaisti koji najavljuju realizam dotičući socijalne probleme

-          FRANJO MARKOVIĆ – najsvestranija ličnost, najizrazitiji romantičar, teški skladu ljepote i umjetnosti; eseji, epovi

-          JOSIP EUGEN TOMIĆ – prvi estetičar, nastavlja hajdučko-tursku novelistiku, piše društveni roman Melita, završio Šenoin roman Kletva.

-          JOSIP FREUDENRICH – piše pučke igre s glazbom, glumac, redatelj, direktor Zagrebačkog Kazališta, poznat po djelu Graničari

-          Lirika je prosječne vrijednosti, patriotsko-ljubavnog sadržaja, pisci uzimaju građu iz prošlosti s izmišljenim motivima, ali se mladi okreću suvremenim problemima i socijalnoj problematici

-          Temeljno obilježje je traženje puteva prema pravoj umjetnosti i realizmu.

-          Razvijene književne kritike:

 1. oPripovijest, putopis, kritika, feljton, književno-teorijski članci

-          JOSIP JURAJ STROSSMAYER – kulturni mecena

-          1867. utemeljena JAZU

-          1874. Zagrebačko Sveučilište

-          VATROSLAV JAGIĆ – izdaje časopis „KNJIŽEVNIK“

-          1869. izlazi „VIJENAC“

 

   AUGUST ŠENOA

Šenoa

 1. oPisac poezije, feljtona, kritika, pripovjedaka, drama, romana
 2. oStvorio Hrvatsku čitalačku publiku
 3. oZačetnik novih literarnih žanrova
 4. oPrvi povijesni roman „ZLATAROVO ZLATO“ 1871.
 5. oZastupao Ilirske ideje
 6. oProučavao povijesne spise u arhivima i po njima radio djela

-          Književnost mora imati:

 1. oPopularni karakter da privuče čitalačku publiku
 2. oOstvariti umjetničke domete
 3. oTeme i probleme vlastite sredine
 4. oRealizam i prosvjetiteljsku funkciju

-          Poslovi A. Šenoe:

 1. oUrednik časopisa „Vijenac“, odgojitelj mladih pisaca, ravnatelj HNK

 

-          Djela:

 1. oČuvaj se senjske ruke (Andrija Maurović načinio strip po djelu); Turopoljski top; Kanarinčeva ljubav (propadanje plemstva); Barun Ivica (problemi sela); Prosjak Luka (selo-grad); Prijan Lovro (neshvaćeni intelektualac); Ljubica (drama), Seljačka Buna

 

-          Prvi znanstvenici-filolozi:

 1. oVatroslav Jagić
 2. oAdolfo Veber Tkalčević – jezikoslovac, osnivač Zagrebačke Filološke škole, pisac prvih udžbenika
 3. oBogoslav Šulek – leksikograf, prvi pisac hrvatskog Rječnika Znanstvenog Nazivlja

 

 

„ZLATAROVO ZLATO“

AUGUST ŠENOA

 

-         Prvi povijesni roman u hrvatskoj književnosti

-         Mjesto radnje: Zagreb, Medvedgrad, Samobor

-         Vrijeme radnje: 16. st.

-         Imamo dvije fabule koje se isprepliću – ljubavna i povijesna

-         Povijesna tema:

 1. oPovijesni sukob Stjepka Gregorijanca, vlasnika Medvedgrada s građanima Griča; sukob plemstva i građanstva

-         Ljubavna tema:

 1. oZabranjena ljubav između Dore Krupić i Pavla Gregorijanca; ona je građanka a on plemić

-         Stil: Izmjenjuju se karakteristike romantizma i realizma

-         Elementi romantizma

 1. oLjubav, pretjerane emocije, poetika, viteške, junačke osobine lika (Pavle), crno-bijela karakterizacija likova, tragične sudbine

-         Elementi realizma

 1. oTema vlastite sredine, sveznajući pripovjedač, tipični likovi kao predstavnici svoje društvene klase, opis gradova, odnosno njihove topografije

-         Kompozicija: 26 poglavlja

-         Karakterizacija likova

 1. oDORA KRUPIĆ – dobra, idealiziran lik, plemenita, naivna, moralna, poštena, poslušna
 2. oPAVLE – hrabar, odlučan, plemenit, odan, moralan, ponosan, u sukobu s ocem zbog Dore, zbog majčine smrti
 3. oSTJEPKO – tiranin, uživa u vlasti i moći, živi samo za to, nevjeran muž, sebičan, bezobziran, silovatelj, poslije smrti se pokajao
 4. oGRGA ČOKOLIN – pokretač radnje u djelu, negativan, podmukao, lukav, uhoda, lupež, osvetoljubiv, prevrtljivac, pohlepan
 5. oJERKO – dvoličan, u strahu za život, plemenit, odriče se vlastite ljubavi

 

 

 

 

 

Ažurirano (Srijeda, 21 Siječanj 2015 18:13)