N,A,G  - Pismena provjera, 5. razred                              A - GRUPA

Ime i prezime, razred .....................................................................................

 

 

1.      Nabroji promjenjive vrste riječi.

..................................................................................................................................

 

2.      Koju službu u rečenici imaju nominativ, akuzativ i genitiv?

N ........................................., A ......................................., G ........................................

 

3.      Objasni glasovnu promjenu nepostojano A i navedi primjer.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

4.      Dopuni.

Prijedlog OD uz genitiv označava ...................................., a genitiv bez prijedloga OD izriče ............................................. .

 

5.      Precrtaj netočno napisanu rečenicu i napiši ju ispravno.

a)      Igračka od drva.                    b) Igračka od sestre.

.....................................................................................................................

 

6.      Podcrtaj imenice i odredi im gramatičke kategorije. Ako je uz imenicu prijedlog, zaokruži ga te i njemu odredi padež uz koji stoji.

a)      Antonija vozi bicikl. ............................................................................................

b)      Vraćamo se iz grada. ..........................................................................................

 

7.      Prepoznaj glasovne promjene i objasni kako je do njih došlo.

a)      duh – dusi ..............................................................................................................

b)      djevojka – djevojaka ..............................................................................................

c)      svijet – svjetovi .......................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

N,A,G – Pismena provjera, 5. razred                                    B – grupa

 

Ime i prezime, razred ..............................................................................

 

 

 

1.      Nabroji nepromjenjive vrste riječi.

.........................................................................................................................

 

2.      Navedi padežna pitanja i pomoćne riječi za N, A, G.

.............................................................................................................................

 

3.      Objasni glasovnu promjenu sibilarizaciju i navedi primjer.

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 

4.      Dopuni.

Genitiv s prijedlogom KOD izriče ................................., a ne izriče ............................ .

 

5.      Precrtaj netočno napisanu rečenicu i napiši ju ispravno.

a)      Cipele od kože.                 b) Cipele od tate.

.............................................................................................................

 

6.      Podcrtaj imenice i odredi im gramatičke kategorije. Ako je uz imenicu prijedlog, zaokruži ga te i  njemu odredi padež uz koji stoji.

 

a)      Marko svira gitaru. .............................................................................

b)      Jedemo kolač od jabuka. .............................................................................

 

7.      Prepoznaj glasovne promjene i objasni kako je do njih došlo.

a)      pas – psi .................................................................................................

b)      drug – druzi ............................................................................................

c)      dijete – djeteta ......................................................................................

Ažurirano (Subota, 10 Svibanj 2008 09:30)