IME, PREZIME, RAZRED   ...................................................................................

 

 

A – GRUPA

 

 

More ko žena miče pločice svojih dragulja,

U sjeni jedra čipkastu pjenu plete.

Blistaju zelenomodre, žute i sive fasete,

Drveno rebro lađe voda usnom ljulja.

 

  1. Iz stihova Krležine pjesme  ispiši i imenuj:

 

a)     vrste riječi

 

more  ...................  ko  ......................  žena  .........................  miče  .............................

 

pločice  ......................  svojih  .........................  dragulja  ......................  u  ........................

 

sjeni  ..................... jedra  ..........................  čipkastu  ....................... pjenu  ..........................

 

plete  ............................  blistaju  ...........................  zelenomodre  .........................

 

žute  .......................  i  .....................  sive  ............................  fasete  ........................

 

drveno  ........................ rebro  ...................... lađe  ...................... voda  ...................................

 

usnom  ..........................  ljulja  ................................ 

                                        

b)     glagole i njihove gramatičke kategorije

 

....................................................   ............................................   ................................................

 

...................................................   ............................................   .................................................

 

 

  1. Odredi vrstu nezavisno složenih ili zavisno složenih rečenica.

 

a)     Dajte mu zraka, dim će ga ugušiti.   .......................................................

 

b)     Pjesma je kad se pjeva.   ...........................................................

 

c)      Ispričat ću ti što sam doživio.   .............................................................

 

d)     Stigao je novi glasnik da sve razjasni.   .........................................................

 

e)      Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago   ...................................

 

 

 

IME, PREZIME, RAZRED  ................................................................................

 

 

B – GRUPA

 

 

Na dnu, u tmini sivog morskog mulja

Potopljene stvari miču se i svijetle.

Nad zrcalom modrim bijele ptice lete.

Voda je teška k'o kružnica ulja.

 

  1. Iz Krležine pjesme ispiši i imenuj:

 

a)     vrste riječi

 

na  ...........................  dnu  ............................  u  ............................  tmini  ............................

 

sivog  ..............................  morskog  .............................  mulja  .................................. 

 

potopljene  .............................  stvari  ..................................  miču  ..............................

 

se  ...............................  i  ................................  svijetle  .................................

 

nad  .............................  zrcalom  ...............................  modrim  .....................................

 

bijele  .................................  ptice  ....................................  lete  ....................................

 

voda  ......................................  je  ..................................  teška  ....................................

 

ko  .....................................  kružnica  ...................................  ulja  ..................................

 

 

b)     glagole i njihove gramatičke kategorije

 

........................................................  .............................................  ...............................................

 

......................................................  ..............................................  ................................................

 

 

  1. Odredi vrstu nezavisno složenih ili zavisno složenih rečenica:

 

a)     Gnjavi otkako je došao.  .................................................................

 

b)     Smirivao se pijesak kud su prošle.  ......................................................

 

c)      On je zgazio riđovku koja se svinula u travi.  ................................................

 

d)     Više griješe radnici, a manje neradnici.  ............................................................

 

e)      Djeca se drže za ručice pa se veselo smiju.  .............................................................

Ažurirano (Subota, 10 Svibanj 2008 09:29)