Zadaci za vježbu

 1. Dopuni.
  1. Najmanja jezična jedinica kojom se razlikuje značenje riječi zove se ....................................................
  2. Samoglasnici ili otvornici  su ...........................................................
  3. „R“  promatramo kao samoglasnik kada  .................................  .................................. .
 2. Ispiši dvousnene glasove iz riječi:

MAJKA ..............,      GLAZBA .........................   UPUTNICA ...........................

 1. Zaokruži točan odgovor:

Glasovi  T,D,N,C,Z,S su dentali(zubnici) ili jedrenici (velari).

 1. Nabroji nepčanike.

...................................................................................................................................................................

 1. Nabroji zvučne i bezvučne glasove. (Pazi na redoslijed!)

ZVUČNI: ..................................................................................................................

BEZVUČNI: .............................................................................................................

 1. Imenuj glasovne promjene u riječima:
  1. Krećem ..........................................................
  2. Vožnja .......................................................
  3. Raščešljati (Raz+češljati)s (2) .......................................................................................
 2. Upiši glasove koji nedostaju:
  1. Prehra(  )beni, jeda(  )put, bo(  )bon, naru(   )ba

 

 

 1. Objasni glasovne promjene:
  1. JEDNAČENJE PO ZVUČNOSTI ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2. PALATALIZACIJA ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  3. NEPOSTOJANO „A“ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 2. Imenuj promjene redom (!) kojim su se dogodile.
  1. Lišće (2) ............................................................, .................................................................
  2. Išarati (3) ......................................................, ......................................................, ..................................
  3. Ražalošćen (3/4, jedna se GP ponavlja) ..............................................................., ........................................................, ............................................................., ...............................................

10. Rastavi na slogove sljedeće riječi:

 1. Slogotvorno, otvornici, zubnousnenici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RJEŠENJA

 1. A) glas; b) a, e, i, o, u; c) tvori slog
 2. M, B, P
 3. Dentali (zubnici)
 4. Č, Ć, Đ, Dž, Lj, NJ, Š, Ž, J
 5. Zvučni: B,D,G,Z,Ž, Dž, Đ; Bezvučni: P, T, K, S, Š, Č, Ć, F, C, H
 6. a) jotacija; b) jednačenje po mjestu tvorbe; c) jednačrnje po zv. I po mj. tvorbe
 7. m, n, m, dž
 8. a) Jednačenje po zvučnosti je gl.promjena do koje dolazi kada se, jedan do drugoga, nađu dva glasa različite zvučnosti. Tada se oni trebaju izjednačiti po zvučnosti(tabliica zvučnih i bezvučnih glasova) po pravilu 1. Kao 2., tj., prvi se glas izjednačava s drugim.
  1. Palatalizacija je gl.promjena u kojoj se K,G,H ispred I, E mijenjaju u Č, Ž, Š. Ponekad se C može palatalizirati u Č.
  2. Nepostojano A je glasovna promjena u kojoj se A, koje se nalazi između posljednja 2 suglasnika, ponekad gubi, a ponekad pojavljuje.
 9. a) jotacija, jednačenje po mjestu tvorbe
  1. jednačenje po zvučnosti, jednačenje po mjestu tvorbe, gubljenje suglasnika

10. slo-go-tvo-rno; o-tvor-ni-ci; zu-bno-u-sne-ni-ci