1. _ekam te ve_ satima.

2. Naj_eš_e hrvatsko slovo nije a.

3. Jesi li raspoložena za _evap_i_e s lukom?

4. Stran_e, jesi li zalutao?

5. Sme_e, liš_e i cvije_e su zbirne imenice.

6. Udario sam se _eki_em po prstu!

7. _istunci _e ti re_i da ovo nije ispravno.

8. Sko_i, lako je!

9. Ona pla_e ve_ danima jer joj nisu isplatili pla_u.

10. Voliš li jesti đuve_?

Ažurirano (Četvrtak, 28 Listopad 2010 22:26)