PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT

 1. Velika tuga zavladala svom zemljom kitajskom. Car je bio bolestan jer se umjetna ptica bijaše pokvarila. Svuda po dvoranama i hodnicima bila prostrta čoha da se nečuje ničiji korak, pa stoga svuda vladala tišina. Za carevu bolest bio je saznao i mali slavuj pa je došao caru u pohode. Kad dvorjanici bijahu čuli njegovu pjesmu, znali su da će car ozdraviti.
  1. U odlomku iz priče Slavu H. Ch. Andersena podcrtaj glagole.
  2. Oredi vrijeme, lice i broj glagolima u odlomku.

 

 1. Sunce bijaše već odavno zašlo kad smo se vratili kući.
  1. U rečenici je podcrtan glagol u .....................................................
  2. Možemo ga tvoriti na .............. načina.
  3. Napiši inačicu tog glagolskog vremena.

 

 1. Perfektom i pluskvamperfektom izričemo prošle radnje. Pluskvamperfekt ili davno prošlo vrijeme izriče prošle radnje koje su se vršile ................................................

Ažurirano (Četvrtak, 17 Veljača 2011 19:09)