Futur I. i II.

1. Ovaj tekst prepiši tako da sve glagole prebaciš u buduća vremena.

Drugoga dana otpremismo se na put. Bilo je do škole čitav sat hoda. Meni se to prvo putovanje pričinilo doista dalekim i tegobnim. Školska zgrada stajaše u dolini pokraj glavnog druma. Vlastelinstvo ju je poklonilo općini za školu. Prije stanovaše u njoj lugar, a konakovahu ondje i vlastelinski činovnici kada poslovahu u tom kraju. Okolo škole nanizale se jošte neke kuće, kao dućan sitne trgovine židova Moesera, krčma Jakova Čuturića itd. Kada se primicasmo školskoj zgradi, otac me uhvatio za ruku, a skinuvši oba svoje šešire već na stubama koje nekako drhtahu pred nama, stupismo u kućni hodnik. Tu začujemo šuštanje i gibanje na obliža vrata te krupan muškračaki glas.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Napiši futur I. i II. glagola biti i htjeti.

 

futur I.

futur II.

 

BITI

HTJETI

1. o. jd.

 

 

2. o. jd.

 

 

3. o. jd.

 

 

1. o. mn.

 

 

2. o. mn.

 

 

3. o. mn.

 

 

 

3. Od čega se tvori futur I? Napiši jedan primjer.

___________________________________________________________________________

4. Od čega se tvori futur II? Napiši jedan primjer.

___________________________________________________________________________

5. Stavi glagole u zagradi u futur I. u zadani oblik.

a) Sutra _____________ (otputovati, 1. o. jd) na more.

b) Ove ____ godine _______ (slaviti, 3. o. jd) 13. rođendan.

c) _______ li ______ s nama? (ići, 2. o. jd)

d) ______________ u kino. (otići, 1. o. mn)

e) ________________ mu da ozdravi što prije. (pomoći, 3. o. mn)

f) Svi ______ odlično ___________ test iz hrvatskoga jezika. (napisati, 2. o. mn)

 

6. Napiši pravilno sljedeće rečenice.

a) Marko će te pozdravit kad prođe pored tebe.

___________________________________________________________________________b) Otić će kući oko 19 sati.

___________________________________________________________________________

c) Osjetiti ćeš toplinu kada uđeš unutra.

___________________________________________________________________________

7. Kraj sljedećih glagola napiši koji je to glagolski oblik i napravi futur I. i futur II. (1. o. jd)

a) bio sam mislio ___________________________

b) sijecijah ________________________________

c) dovuče _________________________________

d) pjeva __________________________________

e) čitala je ________________________________

 

8. Iz teksta ispiši glagole u futuru I. i II.

Golub je bio ranjen. Pomoći ću mu da ozdravi. Kad budem imao vremena, njegovat ću ga i hraniti. Voljet ću ga. Čim bude zdrav, stajat će opet na krovu i bit će najljepši golub na svijetu.

futur I. _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

futur II. ____________________________________________________________________

Ažurirano (Četvrtak, 08 Prosinac 2011 10:46)