A - GRUPA

 

Ime i prezime, razred ...........................................................................................

 

 

1.      Zavisna predikatna rečenica je ...............................................................................................................................

 

 

2.      Prepoznaj redoslijed zavisnih surečenica:

 

a)      Gdje ima dima, ima i vatre. ................................................................................

 

b)       Doći ćemo kući kad obavimo posao. ................................................................

 

c)      More je, kao da je poludjelo, udaralo o stijene. .................................................

 

 

3.      Prepoznaj vrstu zavisno složenih rečenica.

 

a)      Domaćini su da bolje ne možeš poželjeti. .............................................................

 

b)     Humanost je kad pomažeš drugima. .................................................

 

c)      Tko je radostan, bezbrižno korača svijetom. ..................................................

 

d)     Tko traži istinu, putuje sam. .............................................................

 

e)      Tko čeka, dočeka. ......................................................................

 

 

4.      Odredi službu riječi u rečenici.

More je udaralo o stijene svom snagom.

 

 

 

 

 

 

 

B - GRUPA

Ime i prezime, razred ...........................................................................................

 

1.      Zavisna subjektna rečenica je ...............................................................................................................................

 

 

2.      Prepoznaj redoslijed zavisnih surečenica.

a)      Budući da ste dobri, nagradit ćemo vas. ...................................................................

 

b)     Došli smo jer ste nas pozvali. .........................................................................

 

c)      Zid, koji su zvali biowall, posjeduje neobična slova. ..................................................

 

 

3.      Prepoznaj vrstu zavisno složenih rečenica.

 

a)      Koji mnogo šuti, manje ne ljubi. ........................................................................

 

b)     Reklo bi se da misle jedni na druge. ................................................................

 

c)      Dan je da ljepši ne može biti. .............................................................................

 

d)     Oni koji spavaju, zakasnit će. .............................................................................

 

e)      On ti je da boljeg na svijetu nema. ......................................................................

 

 

4.      Odredi službu riječi u rečenici.

Čim uđem u školu, zavlada mir i tišina.

 

 

Ažurirano (Ponedjeljak, 15 Prosinac 2008 11:06)